Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130 (наказ Мінфіну від 07.12.2021 р. № 637)

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130 (наказ Мінфіну від 07.12.2021 р. № 637)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2021

м. Київ

№ 637

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2021 р. за N 1657/37279

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130

Відповідно до статті 2081 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою приведення у відповідність до Закону України від 03 червня 2021 року N 1525-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" та Закону України від 01 липня 2021 року N 1617-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1456/26233, такі зміни:

1) у преамбулі слова і цифри ", підпункту 3 пункту 12.3 статті 12 Закону України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" виключити;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Установити, що не підлягають обов'язковій перереєстрації платники податку на додану вартість, внесені до реєстру платників податку на додану вартість до набрання чинності цим наказом.".

2. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1456/26233, що додаються (далі - Зміни).

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, крім підпункту 2 пункту 2 та пункту 3 Змін, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 01 липня 2021 року N 1618-IX "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Євген ОЛЕЙНІКОВ

 

Зміни
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. У розділі I:

1) у пункті 1.4:

після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

"д) особа-нерезидент, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим;

перше речення абзацу вісімнадцятого доповнити словами ", крім випадків, встановлених статтею 2081 розділу V Кодексу";

2) підпункт 9 пункту 1.5 викласти у такій редакції:

"9) особа-нерезидент, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.

Положення цього пункту не поширюються на осіб-нерезидентів, які надають послуги з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як розпорядником коштів, наданих згідно з грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією.";

3) у підпункті 3 пункту 1.6 після слів "за угодами про розподіл продукції," доповнити словами "осіб-нерезидентів, які не мають постійного представництва та постачають на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг,";

4) доповнити розділ новим пунктом 1.7 такого змісту:

"1.7. Особливості реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів, які не мають постійного представництва та постачають на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість, електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг, встановлено розділом VIII цього Положення.".

2. У розділі III:

1) в абзаці першому підпункту 5 пункту 3.6 слова "першої - третьої" замінити словами "першої - другої";

2) доповнити розділ новим пунктом 3.17 такого змісту:

"3.17. Реєстрація платником ПДВ відповідно до вимог статті 183 розділу V Кодексу осіб, податковою адресою яких або одного з учасників за договором про спільну діяльність, договором управління майном, угодою про розподіл продукції є тимчасово окупована територія, контролюючими органами не проводиться до закінчення строку тимчасової окупації або зміни податкової адреси таким платником ПДВ з тимчасово окупованої на іншу територію України.".

3. У розділі V:

1) абзац другий пункту 5.7 виключити;

2) пункт 5.15 виключити.

4. Доповнити Положення новим розділом VIII такого змісту:

"Розділ VIII. Особливості реєстрації як платників податку на додану вартість осіб-нерезидентів

8.1. Цей розділ визначає процедури реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації як платників ПДВ осіб-нерезидентів, що здійснюються відповідно до статті 2081 розділу V Кодексу.

Положення цього розділу поширюються на особу-нерезидента, яка не має постійного представництва та постачає на митній території України фізичним особам, у тому числі фізичним особам - підприємцям, не зареєстрованим платниками податку на додану вартість (далі - фізичні особи), електронні послуги, у тому числі шляхом надання доступу до електронних послуг через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей, які здійснюються з використанням інформаційних технологій і систем, для встановлення контактів та укладення угод між продавцями і покупцями та/або постачає такі електронні послуги за посередницькими договорами від власного імені, але за дорученням надавача електронних послуг.

Електронними вважаються послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях.

8.2. Реєстрація як платника ПДВ особи-нерезидента, яка постачає електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України, здійснюється на підставі заяви про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента за формою N 1-РОН (додаток 12).

Особа-нерезидент зобов'язана подати заяву про реєстрацію як платника ПДВ, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення нею операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року. Така заява подається до 31 березня включно відповідного календарного року, наступного за роком, у якому така особа-нерезидент досягла передбаченого у цьому пункті обсягу.

Якщо особа-нерезидент, яка не досягла передбаченого у цьому пункті обсягу, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, вона може подати заяву про реєстрацію як платника ПДВ не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку звітного (податкового) періоду, з якого така особа-нерезидент вважатиметься платником ПДВ.

Заява про реєстрацію як платника ПДВ разом із копіями витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації такої особи-нерезидента, та документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), подаються до Державної податкової служби України в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації.

У заяві про реєстрацію як платника ПДВ зазначаються інформація щодо реєстрації нерезидента у країні нерезидента, ідентифікаційні дані нерезидента, який буде підлягати електронній ідентифікації, дані щодо його представника, електронна адреса, причина реєстрації, інформація щодо підтвердження факту та періоду досягнення суми операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, визначеної для обов'язкової реєстрації платником ПДВ відповідно до абзацу другого пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, а також іноземна валюта (євро або долар США), в якій особа-нерезидент буде сплачувати податок.

Державна податкова служба України відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду заяви про реєстрацію як платника ПДВ та/або поданих документів встановлено, що особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180 (абзац другий пункту 8.1 цього розділу), абзацом другим пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу (абзац другий цього пункту), або існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно з пунктом 2081.3 статті 2081 розділу V Кодексу (пункт 8.3 цього розділу), а також якщо під час подання заяви не дотримано вимог порядку, встановленого цим пунктом.

Відмова у реєстрації особи як платника ПДВ надсилається особі-нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві за формою N 1-РОН (із зазначенням підстав для відмови).

У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ Державна податкова служба України протягом трьох робочих днів після надходження заяви повинна зареєструвати особу-нерезидента платником ПДВ та в той самий термін надіслати такій особі-нерезиденту через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про реєстрацію як платника ПДВ, інформацію про:

а) реєстрацію платником ПДВ;

б) індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник ПДВ, що становить 9-значний податковий номер;

в) звітний (податковий) період, граничні строки подання спрощеної податкової звітності з податку та граничні строки і порядок сплати податкових зобов'язань.

Особа-нерезидент, зазначена у цьому пункті, вважається зареєстрованою як платник ПДВ з дати внесення запису до реєстру платників ПДВ у разі обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ або з першого числа звітного (податкового) періоду, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання до Державної податкової служби України заяви про реєстрацію як платника ПДВ, у разі добровільної реєстрації.

У разі реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ одночасно автоматично здійснюється взяття на облік такої особи-нерезидента.

Протягом 180 календарних днів з дати реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ така особа-нерезидент надсилає до Державної податкової служби України офіційний лист, в якому підтверджує відомості, надані під час реєстрації як платника ПДВ, у тому числі про свій ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) та про представника нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано.

У разі якщо в особи-нерезидента, зареєстрованої як платник ПДВ, відбуваються будь-які зміни в облікових відомостях, така особа-нерезидент повідомляє про зміни в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом подання заяви за формою N 1-РОН з позначкою "Перереєстрація платником податку (внесення змін до облікових відомостей)" для перереєстрації протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника ПДВ.

Контролюючий орган здійснює перереєстрацію як платника ПДВ особи-нерезидента з дотриманням правил та у строки, визначені для реєстрації як платника ПДВ такої особи.

8.3. Анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента здійснюється на підставі:

1) заяви про анулювання реєстрації як платника ПДВ (далі - заява про анулювання реєстрації), яка подається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, шляхом електронної ідентифікації;

2) рішення контролюючого органу, якщо:

особа-нерезидент, зареєстрована як платник ПДВ відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, за чотири послідовні звітні (податкові) періоди не подає до контролюючого органу спрощених податкових декларацій з податку та/або подає такі декларації, що свідчать про відсутність постачання електронних послуг;

припинено діяльність (ліквідовано) особи-нерезидента в країні реєстрації нерезидента.

Зазначене у цьому пункті правило щодо анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента не застосовується, якщо за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення ним операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року, крім випадку припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента.

Заява про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента за формою N 2-РОН (додаток 13) подається особою-нерезидентом у відповідному звітному (податковому) періоді не пізніше ніж за три робочі дні до його закінчення. У разі порушення зазначеного у цьому абзаці строку вважається, що таку заяву подано у перший день наступного звітного (податкового) періоду.

Рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації приймається на підставі довідки про подання/неподання спрощеної податкової декларації та/або реєстру (переліку) спрощених податкових декларацій (уточнюючих розрахунків), даних відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації припинення діяльності (ліквідації) компанії, організації у країні нерезидента).

Рішення контролюючого органу про анулювання реєстрації оформляється за формою N 3-РОН (додаток 14). Таке рішення складається в одному примірнику комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. У рішенні про анулювання реєстрації платника ПДВ обов'язково вказується підстава для такого анулювання з посиланням на відповідні норми Кодексу. Дата підписання рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ вважається днем прийняття такого рішення.

Рішення зберігається разом із документами чи копіями документів, які стали підставою для анулювання реєстрації, в контролюючому органі, що прийняв таке рішення.

Державна податкова служба України протягом трьох робочих днів після надходження заяви про анулювання реєстрації або прийняття рішення про анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента повинна надіслати такій особі-нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену у заяві про анулювання реєстрації, інформацію про:

дату, з якої реєстрацію як платника ПДВ особи-нерезидента буде анульовано;

наслідки анулювання реєстрації як платника ПДВ;

строки подання спрощеної податкової звітності з податку за останній звітний (податковий) період та строки і порядок сплати податкових зобов'язань з податку за останній звітний (податковий) період.

Анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента відбувається останнім днем звітного періоду, в якому подано заяву про анулювання реєстрації, прийнято рішення, передбачене цим пунктом, або з дати припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента. Водночас сума надміру сплаченого податку особою-нерезидентом не підлягає поверненню з державного бюджету.

Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, в якому анульовано реєстрацію як платника ПДВ особи-нерезидента, та закінчується днем анулювання реєстрації як платника ПДВ особи-нерезидента.

У разі анулювання реєстрації особи-нерезидента як платника ПДВ відповідно до пункту 2081.3 статті 2081 розділу V Кодексу одночасно автоматично здійснюється зняття з обліку такої особи-нерезидента.

Особа-нерезидент, у якої на дату анулювання реєстрації як платника ПДВ відповідно до пункту 2081.3 статті 2081 розділу V Кодексу наявний податковий борг або невиконані податкові зобов'язання, автоматично знімається з обліку після погашення боргу та виконання зобов'язань, визначених Кодексом.

Державна податкова служба України протягом трьох робочих днів після надходження заяви про анулювання реєстрації як платника ПДВ від особи-нерезидента, реєстрація як платника ПДВ якої не підлягає анулюванню, повинна надіслати такій особі-нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про анулювання реєстрації, інформацію про:

відмову в анулюванні реєстрації як платника ПДВ;

причини такої відмови.

Рішення контролюючого органу про відмову в анулюванні реєстрації приймається на підставі відповідної довідки та оформляється за формою N 4-РОН (додаток 15). Таке рішення складається в одному примірнику комісією, утвореною відповідно до розпорядження контролюючого органу, та підписується керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. Дата підписання рішення про відмову в анулюванні реєстрації платника ПДВ вважається днем прийняття такого рішення.

Рішення зберігається разом із відповідною довідкою, яка стала підставою для відмови в анулюванні реєстрації, в контролюючому органі, що прийняв таке рішення.".

5. Доповнити Положення новими додатками 12 - 15, що додаються.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

Форма N 1-РОН

Form N 1-RON

ЗАЯВА
про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента*

APPLICATION
on registration of non-resident as a VAT payer*

1. Мова/Language  Українська/Ukrainian  Англійська/English
(потрібне позначити знаком "Ц" або "+")/(should be marked with a sign "Ц" or "+")

2. Дія/Services

  Обов'язкова реєстрація платником податку/    Добровільна реєстрація платником податку/
           Mandatory registration as a taxpayer                               Voluntary registration as a taxpayer

  Перереєстрація платником податку (внесення змін до облікових відомостей)/
           Re-registration as a taxpayer (registers data changes)
(потрібне позначити знаком "Ц" або "+") / (should be marked with a sign "Ц" or "+")

Індивідуальний податковий номер особи-нерезидента,
зареєстрованої як платник податку на території України
(у випадку перереєстрації) /
Individual tax number of a non-resident,
registered as a taxpayer in Ukraine
(in case of re-registration)

 

3. Відомості про особу-нерезидента / Information about a non-resident

Повне найменування особи-нерезидента / Full name of a non-resident
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування торгової марки (товарного знаку, бренду) особи-нерезидента / Trade mark (trade sign, brand name) of a non-resident
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код)
нерезидента у країні реєстрації /
A non-resident identification (registration, business) number
(code) in the country of jurisdiction

 

Найменування органу державної реєстрації / Name of the registration authority
_____________________________________________________________________________________

Дата реєстрації / Date of registration ___ ____________ 20__ року

Номер рішення про реєстрацію / Decision on registration ref. number ______________________________

Адреса вебпорталу відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації) / Website adress indicated in the trade/bussiness/bank or other register, which records the fact of state registration of the legal entity)
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер нерезидента як платника
податків у країні реєстрації або його аналог /
Non-resident identification number as a taxpayer
in the country of jurisdiction or its equivalent

 

Адресні дані: / Adress: країна/country _______________________________________________________
              повна адреса / full adress __________________________________________________________
              ______________________________________________________________________________

Контактні телефони / Tel. number _________________________________________________________

Доменне ім'я нерезидента / Non-resident domain name _________________________________________

Адреса електронної пошти / Email _________________________________________________________

Адреса вебсайту / Website _______________________________________________________________

4. Електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташоване на митній території України / Electronic services supplied to individuals, with place of supply located on the customs territory of Ukraine

Електронні послуги, які постачаються особою-нерезидентом через мережу Інтернет** / Electronic services supplied by non-residents via the Internet**

Сайти в мережі Інтернет, через які постачаються електронні послуги / Websites through which electronic services are supplied

Мобільні додатки, через які постачаються електронні послуги / Mobile App, through which electronic services are supplied

1

2

3

 

 

 

Загальна сума від здійснення операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, за результатами попереднього календарного року сукупно становить / Total amount from the supply of electronic services to individual, with place of supply located on the customs territory of Ukraine, based on financial results of previous calendar year
__________________________________________________________________________ гривень/UAH.

Дата досягнення суми операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, визначеної для обов'язкової реєстрації платником податку відповідно до абзацу другого пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України, / Date of reaching the amount of transactions for the electronic services supply to individuals, which is determined for mandatory registration as a taxpayer in accordance with the clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine, ___ ____________ 20__ року.

Іноземна валюта, в якій буде сплачуватись податок / Foreign currency, in which the tax will be paid
_______________________________________
(вказати, євро або долар США / indicate Euro or US dollar)

Додатки до заяви: / Attachment to the application: на/on ____ арк./pages.

Інформація, наведена в заяві та додатках до неї, є достовірною. / The information provided in the application and its attachments are reliable.

  Особа-нерезидент зобов'язується протягом 180 календарних днів з дати реєстрації особи-нерезидента як платника податку надіслати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, офіційний лист, в якому будуть підтверджені відомості, надані під час реєстрації як платника податку, у тому числі про ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код) та про представника нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано. / Non-residents undertakes within 180 calendar days after the date of non-residents registration as a taxpayer send to Central executive authority, which implements the state tax policy, official notification letter with a register data confirmation, including the taxpayer identification (registration, business) number (code) and representative of a non-resident who is electronically remotely identified.

(позначити знаком "Ц" або "+", що свідчить про ознайомлення з текстом / (should be marked with a sign "Ц" or "+" to confirm the reading the text)

5. Представник (особа, яка подає заяву) / Representative of a non-resident (individual who submit the application)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / Full name __________________________________________
____________________________________________________________________________________

Контактні телефони / Tel.number __________________________________________________________

Адреса електронної пошти: / Email: ________________________________________________________

____________
* Заповнюється згідно з додатком 1 до заяви. / Fill in accordance with the Attachment 1 to Application.

** Заповнюється згідно з додатком 2 до заяви. / Fill in accordance with the Attachment 2 to Application.

Додатки 1 та 2 до заяви до ДПС не подаються. / Attachment 1 and 2 to the Application should not be submitted to STS.

 

Пояснення до заяви про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

1. Заява заповнюється та подається до Державної податкової служби України в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів шляхом електронної ідентифікації.

До заяви додаються копії витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації такої особи-нерезидента, та документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код).

Заява з позначкою "Обов'язкова реєстрація платником податку" подається до 31 березня включно відповідного календарного року, наступного за роком, у якому від здійснення операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, досягнуто суми, еквівалентної 1000000 гривень, яка обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року.

Заява з позначкою "Добровільна реєстрація платником податку" подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку звітного (податкового) періоду, з якого особа-нерезидент, яка не досягла обсягу в 1000000 гривень, вважатиметься платником податку.

Заява з позначкою "Перереєстрація платником податку (внесення змін до облікових відомостей)" подається протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли відбулися будь-які зміни в облікових відомостях платника податку.

Заява може мати одну із трьох позначок: "Обов'язкова реєстрація платником податку", "Добровільна реєстрація платником податку", "Перереєстрація платником податку (внесення змін до облікових відомостей)".

2. Реквізити "Адреса вебсайту" та "Ідентифікаційний номер нерезидента як платника податків у країні реєстрації або його аналог" у розділі 3 заповнюються за наявності.

3. Щодо заповнення розділу 4. Дані щодо електронних послуг мають бути повними (оновленими) на дату подання заяви. Інформація щодо електронних послуг може продовжуватись з додаванням необхідної кількості рядків. Загальна сума від здійснення операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року. Дата досягнення суми операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, визначеної для обов'язкової реєстрації платником податку відповідно до абзацу другого пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України, заповнюється лише у разі подання заяви з позначкою "Обов'язкова реєстрація платником податку".

4. Щодо заповнення розділу 5. Указуються дані про представника особи-нерезидента, який буде підлягати електронній дистанційній ідентифікації.

Explanation to the application for a non-resident registration as a value added tax payer

1. The application should be filled in and submitted to the State Tax Service of Ukraine in electronic form by electronic identification through a special portal solution for non-resident users.

To the application should be attached copies of an extract from the relevant business register (trade, banking or other register, which records the state registration of the company, organization) issued in the country of such non-resident registration and a document confirming the identification (registration, business) number (code) of a non-resident in the country of registration, if the extract from the relevant business register does not contain information about such number (code).

The application with the mark "Mandatory registration as a taxpayer" should be submitted before March 31 of the relevant calendar year following the year in which the amount of electronic service supply to individuals, when the place of supply is located on the customs territory of Ukraine, has reached in equivalent of 1,000,000 UAH, which is calculated at the official exchange rate of Ukraine to foreign currency, effective at 0 o'clock on January 1 of the year.

The application with the mark "Voluntary registration as a taxpayer" should be submitted not later than 10 calendar days before the beginning of the reporting (tax) period from which such non-resident will be considered a taxpayer.

The application with the mark "Re-registration as a taxpayer (registers data changes)" should be submitted within 10 working days following the day when the taxpayer data changed.

The application can have one of three marks "Mandatory registration as a taxpayer", Voluntary registration as a taxpayer", "Re-registration as a taxpayer (registers data changes)".

2. Information "Website" and "Non-resident identification number as a taxpayer in the country of jurisdiction or its equivalent" in the section 3 are filled in if available.

3. Regarding the filling of section 4. Electronic services data should be updated on the day of the submission of application. Lines may be added if it is not enough space for information. The total amount of supply of electronic services to individuals, when the place of supply is located on the customs territory of Ukraine, is calculated at the official exchange rate of Ukraine to foreign currency, effective at 0 o'clock on January 1 of the year. The date of reaching the amount of supply of electronic services to individuals, determined for mandatory registration as a taxpayer in accordance with the second paragraph of clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Code, should be fill in only in case of submission the application "Mandatory registration as a taxpayer".

4. Regarding the filling of section 5. Indicate non-resident representative data who will be electronically remotely identified.

 

Довідник електронних послуг

Electronic services catalogue

Електронні послуги - послуги, які постачаються через мережу Інтернет, автоматизовано, за допомогою інформаційних технологій та переважно без втручання людини, у тому числі шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах, телевізійних приймачах чи інших цифрових пристроях. / Electronic services - services, are provided over the Internet, automatically, using information technology and preferably without human intervention, including by installing a special application or application on smartphone, tablets, televisions or other digital devices.

До таких послуг, зокрема, але не виключно, належать: / Such services include, but are not limited:

Група електронних послуг / Group of electronic services

Код у довіднику / Code in the catalogue

Постачання електронних примірників, надання доступу до зображень, текстів та інформації, у тому числі, але не виключно, підписка на електронні газети, журнали, книги, надання доступу та/або завантаження фотографій, графічних зображень, відеоматеріалів / Providing electronic copies, providing access to images, texts and information, including, but not limited, subscribing to e-newspapers, magazines, books, providing access to and/or uploading photos, graphics, videos

J01

Надання доступу до баз даних, у тому числі користування пошуковими системами та службами каталогів у мережі Інтернет / Providing access to databases, including the use of search systems and service catalogue on the Internet

J02

Постачання електронних примірників (електронно-цифрової інформації) та/або надання доступу до аудіовізуальних творів, відео- та аудіотворів на замовлення, ігор, включаючи постачання послуг з участі в таких іграх, постачання послуг з доступу до телевізійних програм (каналів) чи їх пакетів, крім доступу до телевізійних програм одночасно з їх транслюванням через телевізійну мережу / Providing electronic copies (electronic and digital information) and/or providing access to audiovisual works, video and audio works to order, games, including the provision of services for participation in such games, the provision of services for access to television programs (channels) or their packages, except for access to television programs simultaneously with their broadcasting through the television network

J03

Надання доступу до інформаційних, комерційних, розважальних електронних ресурсів та інших подібних ресурсів, зокрема, але не виключно, розміщених на платформах спільного доступу до інформації чи відеоматеріалів / Providing access to informational, commercial, entertainment electronic resources and other similar resources, in particular, but not limited to, hosted on information-sharing or video-sharing platforms

J04

Постачання послуг з дистанційного навчання в мережі Інтернет, проведення та надання якого не потребує участі людини, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, у яких учні виконують завдання онлайн, а оцінки виставляються автоматично, без участі людини (або за мінімальною її участю) / Provision of distance learning services on the Internet, the provision of which does not require human participation, including by providing access to virtual classrooms, educational resources in which students complete tasks online, with automatic grades, without human participation (or with minimal participation)

J05

Надання хмарної послуги в частині надання обчислювальних ресурсів, ресурсів зберігання або систем електронних комунікацій за допомогою технологій хмарних обчислень / Provision of cloud services in terms of providing computing resources, storage resources or electronic communications systems using cloud computing technologies

J06

Постачання програмного забезпечення та оновлень до нього, у тому числі електронних примірників, надання доступу до них, а також дистанційне обслуговування програмного забезпечення та електронного обладнання / Supply of software and updates to it, including electronic copies, access to them, as well as remote maintenance of software and electronic equipment

J07

Надання рекламних послуг у мережі Інтернет, мобільних додатках та на інших електронних ресурсах, надання рекламного простору, у тому числі шляхом розміщення банерних рекламних повідомлень на вебсайтах, вебсторінках чи вебпорталах / Providing advertising services on the Internet, mobile applications and other electronic resources, providing advertising space, including by placing banner on websites, web pages or web portals

J08

Постачання інших електронних послуг / Providing other electronic services

J09

 

Форма N 2-РОН

Form N 2-RON

ЗАЯВА
про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

APPLICATION
on cancellation the registration of a non-resident as a VAT payer

1. Мова/Language  Українська/Ukrainian  Англійська/English
(потрібне позначити знаком "Ц" або "+") / (should be marked with a sign "Ц" or "+")

2. Відомості про особу-нерезидента (у країні її реєстрації) / Information about a non-resident (in the country of jurisdiction)

Ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код)
нерезидента у країні реєстрації /
A non-resident identification (registration, business) number
(code) in the country of jurisdiction

 

Повне найменування особи-нерезидента / Full name of a non-resident
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Адреса електронної пошти / Email _________________________________________________________

3. Індивідуальний податковий номер особи-нерезидента,
зареєстрованої як платник податку на території України /
Individual tax number of a non-resident,
registered as a taxpayer in Ukraine

 

4. Загальна сума від здійснення операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, за результатами попереднього календарного року сукупно не перевищує суми в 1000000 гривень та становить / Total amount from the supply of electronic services to individual, with place of supply located on the customs territory of Ukraine, based on financial results of previous calendar year not exceeds 1,000,000 UAH and is
____________________________________________________________________ гривень
*./UAH*.

Інформація, наведена в заяві, є достовірною. / The information provided in the application is reliable.

5. Представник (особа, яка подає заяву)** / Representative (individual who submit the application)**

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) / Full name __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Контактні телефони / Tel.number __________________________________________________________

Адреса електронної пошти / Email: ________________________________________________________

____________
* Обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року. / Is calculated at the official exchange rate of Ukraine to foreign currency, effective at 0 o'clock on January 1 of the year.

** Вказуються дані про представника особи-нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано. / Indicate non-resident representative data who is electronically remotely identified.

 

Форма N 3-РОН

Form N 3-RON

РІШЕННЯ N _____
про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента

DECISIONN __________
on the cancelation of registration a non-resident as a VAT payer

Ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код)
нерезидента в країні реєстрації /
A non-resident identification (registration, business)
number (code) in the country of jurisdiction

 

_____________________________________________________________________________________
                                                    (повне найменування особи-нерезидента / full non-resident name)
_____________________________________________________________________________________,
                                                    (адресні дані: країна, повна адреса / address: country, full address)
адреса електронної пошти / Email ________________________________________________________,
зареєстрованої платником податку відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України, / registered as a taxpayer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine,

індивідуальний податковий номер особи-нерезидента,
зареєстрованої як платник податку на території України /
individual tax number of a non-resident,
registered as a taxpayer in Ukraine

 

дата реєстрації платником податку на додану вартість: / date of registration as a value added taxpayer:
___ ____________ 20__ року.

Складено комісією, створеною відповідно до розпорядження / Drawn up by a commission established in accordance with the Order _______________________________________________________________
________________________________________________ від/on ___ ___________ 20__ року N ____.
(найменування контролюючого органу / name of the controlling body)

Комісією встановлено: / Commission found that:

Реєстрація особи-нерезидента як платника податку підлягає анулюванню відповідно до: / The registration a non-resident as a value added tax payer is a subject of cancelation in accordance with:

  абзацу четвертого пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України - особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України, за чотири послідовні звітні (податкові) періоди не подає до контролюючого органу спрощених податкових декларацій з податку та/або подає такі декларації, що свідчать про відсутність постачання електронних послуг, що підтверджується / fourth paragraph of clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine - non-resident, registered as a value added tax payer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine does not submit to the controlling body simplified tax returns for four consecutive reporting (tax) periods and/or submits such declarations indicating the absence of electronic services which is confirmed
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                     (довідка про подання/неподання спрощеної податкової декларації та/або реєстр (перелік) спрощених
                податкових декларацій (уточнюючих розрахунків) / certificate of submission / non-submission of a simplified
                                            tax return and/or register (list) of simplified tax returns (clarifying calculations)

та за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення особою-нерезидентом операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно не перевищує суми, еквівалентної 1000000 гривень*, що підтверджується відповідною довідкою; / on the basis of previous calendar year the total amount of its electronic services supply to individuals, when the place of supply is located on the customs territory of Ukraine, does not exceeds the equivalent of 1,000,000 UAH*, which is confirmed by a relevant certificate;

  абзацу п'ятого пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України - припинено діяльність (ліквідовано) особи-нерезидента в країні реєстрації нерезидента, що підтверджується / fifth paragraph of clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine - the activity of a non-resident in the country of registration of a non-resident has been terminated (winding-up), which is confirmed
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
               (дані відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується
                 факт державної реєстрації припинення діяльності (ліквідації) компанії, організації) / data of the relevant
              business register (trade, banking or other register, in which registration of termination of activity (liquidation)
                                                                        of the company, organization is fixed)

На дату складання рішення сума податкового боргу або невиконаних податкових зобов'язань з податку на додану вартість становить / On the date of the decision the amount of value added tax debt or the amount of unfulfilled tax liabilities _______________________________________________________**.

Висновок комісії: / Decision of the Commission:

Перелічені документи є підставою для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, реквізити якого вказано вище. / Above mentioned documents is the reason of the cancelation of registration of the non-resident, information about which are given above, as a value added tax payer.

Дата, з якої реєстрацію як платника податку особи-нерезидента буде анульовано, / The date from which the registration as a value added tax payer of a non-resident will be cancelled,
___ ____________ 20__ року.

Наслідки анулювання реєстрації як платника податку. / Consequences of cancellation of registration as a value added tax payer.

Анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента відбувається останнім днем звітного періоду, в якому прийнято рішення, або з дати припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента. / Cancellation of registration as a value added tax payer of a non-resident occurs on the last day of the reporting period in which the decision about such cancellation was made or from the date of winding-up of the non-resident in the non-resident country.

Одночасно автоматично здійснюється зняття з обліку особи-нерезидента. / Non-resident should be automatically deregistered at the same time.

Особа-нерезидент, у якої на дату анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість наявний податковий борг або невиконані податкові зобов'язання, автоматично знімається з обліку після погашення боргу та виконання зобов'язань, визначених Податковим кодексом України. / Non-resident, who has a tax debt or unfulfilled tax liabilities, is automatically deregistered after debt repayment and fulfilment of liabilities under the Code.

Строки подання податкової звітності з податку за останній звітний (податковий) період та строки і порядок сплати податкових зобов'язань з податку за останній звітний (податковий) період. / Terms of submission of tax reporting on tax for the last reporting (tax) period and terms and procedure for payment of tax liabilities for the last reporting (tax) period.

Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, в якому анульовано реєстрацію як платника податку особи-нерезидента, та закінчується днем анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента. / The last reporting (tax) period is the period that begins on the first day of the quarter in which the registration as a value added tax payer of a non-resident is cancelled, and ends on the day of cancellation of registration as a value added tax payer of a non-resident.

Спрощена податкова декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. / Simplified tax returns should be submitted within 40 calendar days, following the last calendar day of the reporting (tax) period.

Сума податкового зобов'язання підлягає сплаті протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого для подання спрощеної податкової декларації. / The amount of tax liabilities should be fulfilled within 30 calendar days, following the last day of deadlines for submission the simplified tax returns.

Днем прийняття рішення про анулювання реєстрації є дата його підписання керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. / Date of the decision is the date of signing the decision by the Head (deputy head or authorized person) of the controlling body.

Рішення складається в одному примірнику та зберігається разом із документами чи копіями документів, які стали підставою для анулювання реєстрації, в контролюючому органі, що прийняв таке рішення. / The decision is drawn up in one copy and should be kept together with the documents or copies of the documents that became the basis of cancelation the registration in the controlling body that made such a decision.

Рішення надіслано нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги. / The decision must be send to a non-resident in electronic form through a special portal solution for non-resident users who provide electronic services.

_________________________________
(посада/position)

_________________________________________________
(власне ім'я та прізвище керівника (заступника керівника або
уповноваженої особи) контролюючого органу / name of the Head
(deputy head or authorized person) of the controlling body)

___ ____________ 20__ року.

____________
* Обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року. / Is calculated at the official exchange rate of Ukraine to foreign currency, effective at 0 o'clock on January 1 of the year.

** Суму вказано в іноземній валюті (євро або долар США), обраній особою-нерезидентом для сплати податку згідно із заявою про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента. / The amount indicated in foreign currency (Euro or US dollar), chosen by non-resident to pay tax in accordance with the Application on registration a non-resident as a VAT payer.

 

Форма N 4-РОН

Form N 4-RON

РІШЕННЯ N __________
про відмову в анулюванні реєстрації як платника податку на додану вартість за заявою особи-нерезидента

Decision N __________
on the refusal of cancelation of registration a non-resident as a VAT payer at the request of a non-resident

Ідентифікаційний (реєстраційний, обліковий) номер (код)
нерезидента в країні реєстрації /
A non-resident identification (registration, business)
number (code) in the country of jurisdiction

 

_____________________________________________________________________________________
                                               (повне найменування особи-нерезидента / full non-resident name)
_____________________________________________________________________________________,
                                              (адресні дані: країна, повна адреса / address: country, full address)
адреса електронної пошти / Email __________________________________________________________,
зареєстрованої платником податку відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України, / registered as a taxpayer in accordance with clause 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine,

індивідуальний податковий номер особи-нерезидента,
зареєстрованої як платник податку на території України /
individual tax number of a non-resident,
registered as a taxpayer in Ukraine

 

дата реєстрації платником податку на додану вартість: / date of registration as a value added taxpayer:
___ ____________ 20__ року.

Складено комісією, створеною відповідно до розпорядження / Drawn up by a commission established in accordance with the Order _______________________________________________________________
_______________________________________________ від/on ___ ____________ 20__ року N ____.
(найменування контролюючого органу / name of the controlling body)

Комісією встановлено: / Commission found that:

___ ____________ 20__ року особою-нерезидентом подано заяву про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента (форма N 2-РОН). / ___ ____________ 20___ non-resident submitted the application on cancellation the registration of non-resident as a value added tax payer (form N 2-RON).

Зазначена у заяві загальна сума від здійснення особою-нерезидентом операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, за результатами попереднього календарного року сукупно становить / In the application was indicated total amount from the supply of electronic services to individual, with place of supply located on the customs territory of Ukraine, based on financial results of previous calendar year equal to
_______________________ гривень*./UAH*.

За даними контролюючого органу, загальна сума від здійснення особою-нерезидентом операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, за результатами попереднього календарного року сукупно перевищує суму, еквівалентну 1000000 гривень, що підтверджується відповідною довідкою, та становить / According to the information available in the controlling authority total amount from the supply of electronic services to individual, with place of supply located on the customs territory of Ukraine, based on financial results of previous calendar year exceed the equivalent of UAH 1,000,000, which is confirmed by a relevant certificate, and equal to
_______________________ гривень*/UAH*.

На дату складання рішення сума податкового боргу або невиконаних податкових зобов'язань з податку на додану вартість становить / On the date of the decision the amount of value added tax debt or the amount of unfulfilled tax liabilities
_______________________**.

Висновок комісії: / Decision of the Commission:

Реєстрація особи-нерезидента як платника податку, реквізити якого вказано вище, не підлягає анулюванню, оскільки за результатами попереднього календарного року загальна сума від здійснення особою-нерезидентом операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, сукупно перевищує суму, еквівалентну 1000000 гривень* / The registration of non-resident as a value added tax payer, information about which are given above, cannot be cancelled because in accordance to the results of the previous calendar year total amount from the supply of electronic services to individual, with place of supply located on the customs territory of Ukraine, based on financial results of previous calendar year exceed the equivalent of UAH 1,000,000*.

Днем прийняття рішення про відмову в анулюванні реєстрації є дата його підписання керівником (заступником керівника або уповноваженою особою) контролюючого органу. / Date of the decision is the date of signing the decision by the Head (deputy head or authorized person) of the controlling body.

Рішення складається в одному примірнику та зберігається разом із документами чи копіями документів, які стали підставою для відмови в анулюванні реєстрації, в контролюючому органі, що прийняв таке рішення. / The decision is drawn up in one copy and should be kept together with the documents or copies of the documents that became the basis of refusal of cancelation the registration in the controlling body that made such a decision.

Рішення надіслано нерезиденту в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів - нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на адресу електронної пошти нерезидента. / The decision must be send to a non-resident in electronic form through a special portal solution for non-resident users who provide electronic services with simultaneous notification to the email-address of a non-resident.

___________________________________
(посада/position)

_________________________________________________
(власне ім'я та прізвище керівника (заступника керівника або
уповноваженої особи) контролюючого органу / name of the Head
(deputy head or authorized person) of the controlling body)

__ ____________ 20__ року.

____________
* Обчислюється за офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 00:00 01 січня відповідного року. / Is calculated at the official exchange rate of Ukraine to foreign currency, effective at 0 o'clock on January 1 of the year.

** Суму вказано в іноземній валюті (євро або долар США), обраній особою-нерезидентом для сплати податку згідно із заявою про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента. / The amount indicated in foreign currency (Euro or US dollar), chosen by non-resident to pay tax in accordance with the Application on registration a non-resident as a VAT payer.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям