Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


2938 Печатать

Графік подання статистичної звітності респондентами у квітні 2018 року

Терміни подання основних форм статистичної та фінансової звітності у квітні 2018 року

 

п/п

Назва форми

Індекс форми

Звітуючий суб’єкт

Термін надання

1

Стан тваринництва

 

24-сг (місячна)

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком

не пізніше 2-го квітня

2

Звіт про ціни на ринку житла

1-ціни (житло) (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі , продажу нерухомого майна

не пізніше 3-го квітня

3

Звіт про товарооборот

1-торг (місячна)

юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики

не пізніше 4-го квітня

4

Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

4-мтп (місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишку енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти

не пізніше 4-го квітня.

5

Про продаж світлих нафтопродуктів

1-торг (нафтопродукти)
(місячна)

фізичні особи–підприємці, юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС і АГНКС

не пізніше 4-го квітня

6

Звіт про обсяг оптового товарообороту

1-опт (місячна)

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

не пізніше 4-го квітня

7

Наявність і надходження зернових та олійних культур

1-зерно (місячна)

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур

не пізніше 4-го квітня

8

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)

1-П (місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

не пізніше 4-го квітня

 

 

п/п

Назва форми

Індекс форми

Звітуючий суб’єкт

Термін надання

9

Надходження худоби та птиці на переробні підприємства

11-заг (квартальна)

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса(за встановленим переліком)

не пізніше 4-го квітня

10

Надходження молока на переробні підприємства

13-заг (квартальна)

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока (за встановленим переліком)

не пізніше 4-го квітня

11

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

51-авто (місячна)

юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання

не пізніше 5-го квітня

12

Робота міського електротранспорту

2-етр (місячна)

юридичні особи, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою

не пізніше 5-го квітня

13

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

21-заг  (місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики

не пізніше 5-го квітня

14

Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації

51-вод (місячна)

юридичні особи, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним

не пізніше 5-го квітня

15

Звіт про надання населенню субсидій

1-субсидії
(місячна)

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад

не пізніше 5-го квітня

16

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

51-ЦА (місячна)

аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден

не пізніше 5-го квітня

 

 

п/п

Назва форми

Індекс форми

Звітуючий суб’єкт

Термін надання

17

Звіт про виконання будівельних робіт

1-кб (місячна)

господарські організації та їхні відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи, за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики

не пізніше 10-го квітня

18

Звіт про іноземні інвестиції в Україну

10-зез (квартальна)

юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов’язані з цим зобов’язання/вимоги перед нерезидентами, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також постійні представництва нерезидентів в Україні

не пізніше 10-го квітня

19

Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу

13-зез (квартальна)

юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також постійні представництва нерезидентів в Україні

не пізніше 10-го квітня

20

Звіт з праці

1-ПВ (місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

не пізніше 10-го квітня

21

Звіт з праці

1-ПВ (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

не пізніше 10-го квітня

22

Звіт про експорт (імпорт) послуг

9-ЗЕЗ (квартальна)

юридичні особи та їх відокремлені підрозділи-резиденти України, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами

не пізніше 10-го квітня

23

Анкета для промислового підприємства

2К-П (квартальна)

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

 

не пізніше 10-го квітня

24

Анкета для будівельного підприємства

2К-Б (квартальна)

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

 

не пізніше 10-го квітня

 

 

п/п

Назва форми

Індекс форми

Звітуючий суб’єкт

Термін надання

25

Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

2К-Т (квартальна)

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

 

не пізніше 10-го квітня

26

Анкета для підприємства сфери послуг

2К-СП (квартальна)

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

 

не пізніше 10-го квітня

27

Анкета для сільськогосподарського підприємства

2К-С (квартальна)

юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики

 

не пізніше 10-го квітня

28

 

2К-П ІНВ (два рази на рік)

 

 

29

Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами

1-ПЕ (місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності

не пізніше 12-го квітня

30

Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об'єкт

2-буд (квартальна)

органи державного архітектурно-будівельного контролю

не пізніше 16-го квітня

31

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1-заборгованість (ЖКГ)
(місячна)

юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги

не пізніше 16-го квітня

32

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

14-ЗЕЗ
(квартальна)

юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами

не пізніше 16-го квітня

33

Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

1-торги (квартальна)

всі, хто використовує кошти державного та місцевого бюджетів

не пізніше 16-го квітня

 

 

п/п

Назва форми

Індекс форми

Звітуючий суб’єкт

Термін надання

34

Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку

14-зв'язок (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку

не пізніше 20-го квітня

35

Звіт про ціни виробників промислової продукції

1-ціни (пром)
(місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "В", "С", "D" (незалежно від основного виду діяльності)

не пізніше 23-го квітня

36

Капітальні інвестиції

2-інвестиції

(квартальна)

юридичні особи-підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

не пізніше 25-го квітня

37

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

31-авто (квартальна)

юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання

не пізніше 25-го квітня

38

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

31-вод (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

 

не пізніше 25-го квітня

39

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

1-Б (квартальна)

юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики

не пізніше 25-го квітня

40

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

1, 2 (квартальна)

юридичні особи - суб’єкти малого підприємництва

не пізніше 25-го квітня

41

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

1-м, 2-м (квартальна)

юридичні особи - суб’єкти малого підприємництва

не пізніше 25-го квітня

42

Звіт  про обсяги реалізованих послуг

1-послуги (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

не пізніше 25-го квітня

43

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

3-торг (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі

не пізніше 25-го квітня

44

Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

1-опт (квартальна)

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

не пізніше 25-го квітня

45

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній  основі

51-вант (два рази на рік)

фізичні особи-підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом

не пізніше 25-го квітня

 

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
113006 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно