Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


15959 Печатать

Штрафи за порушення норм використання РРО та РК (станом на 01.01.2015 р.)


Норми Закону про РРО Можливі порушення Розмір штрафних санкцій
п.1 ст.17 у  разі  встановлення  протягом  календарного року в ході  перевірки факту:

-   проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових  книжок  на неповну   суму   вартості   проданих   товарів  (наданих  послуг);

-   непроведення    розрахункових    операцій    через     реєстратори розрахункових    операцій    з    фіскальним    режимом    роботи;

-   невідповідності  суми  готівкових  коштів  на   місці   проведення  розрахунків  сумі  коштів,  зазначеній  у денному звіті,  а в разі використання розрахункової книжки  -  загальній  сумі  продажу  за розрахунковими  квитанціями,  виданими  з  початку  робочого  дня;

-   нероздрукування   відповідного   розрахункового   документа,    що підтверджує  виконання  розрахункової операції,  або проведення її без використання розрахункової книжки на  окремому  господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання
вчинене вперше - 1 грн.;

вчинене вдруге   -   100%   вартості   проданих  з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг);

за кожне наступне вчинене порушення – 500%  вартості  проданих  з  порушеннями,  встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)
п.3  ст.17 у разі   невикористання  при  здійсненні  розрахункових  операцій  у  випадках,  визначених  цим  Законом,  розрахункової   книжки   або  використання  незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи  порушення   встановленого   порядку   її   використання,   або  незберігання  розрахункових книжок протягом встановленого терміну 340 грн.
п.4 ст.17 у разі невиконання щоденного друку  фіскального  звітного  чеку  або його незберігання 340 грн.
п.5 ст.17 у разі якщо контрольну стрічку не  надруковано  або  не  створено  в електронній  формі  на  реєстраторах розрахункових операцій;

не  збережено контрольну стрічку протягом трьох  років;

або  виявлено  спотворення даних про проведені розрахункові операції,  інформація про які міститься на контрольній стрічці,  створеній в електронній  формі
170 грн.
п.6 ст.17 у разі   проведення   розрахункових   операцій   через   реєстратори розрахункових   операцій   без  використання  режиму  попереднього програмування  найменування,  цін  товарів  (послуг)  та обліку їх кількості 85 грн.
п.7 ст.17 у разі   порушення   встановленого  у  пункті  1  статті  9  порядку проведення   розрахунків   через   каси   підприємств,  установ  і організацій,  в яких ці операції повинні проводитися з оформленням  прибуткових  і  видаткових  касових ордерів та видачею відповідних квитанцій,  підписаних  і  завірених  печаткою  (за  наявності)  у встановленому  порядку;

у  разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і  перевізних  документів  на  залізничному  (крім приміського) та авіаційному  транспорті;
170 грн.
п.8 ст.17 у разі застосування при  здійсненні  розрахункових  операцій  реєстратора розрахункових  операцій,  в  конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни,  не передбачені конструкторсько-технологічною та  програмною  документацією  виробника  за  умови відсутності чи пошкодження  пломби  центру  сервісного  обслуговування 1700 грн.
п.9 ст.17 в разі  неподання  до органів доходів і зборів звітності, пов'язаної із     застосуванням    реєстраторів    розрахункових    операцій, розрахункових   книжок   та   копій розрахункових  документів  і фіскальних  звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі обов'язковості її подання. 170 грн.
ст.20 реалізація  товарів  які  не  обліковані  у встановленому порядку. 200% вартості необлікованих  товарів,  які не обліковані за місцем реалізації та зберігання,   за   цінами   реалізації,   але   не   менше  170 грн.
ст. 24 встановлення контролюючими органами факту внесення    не   передбачених   конструкторсько-технологічною   та  програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення     належним    чином    опломбованого    реєстратора  розрахункових  операцій, до центра сервісного обслуговування, який здійснює  технічне  обслуговування  і  ремонт  цього  реєстратора 5100 грн.


Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям