Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


19371 Печатать

Таблиця відповідності видів порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних (фінансових) санкційДодаток до листа ДПА України від 05.05.2011 р. N 12601/7/19-0217
N з/п Назва нормативного акта Статті Ознаки порушення Суб'єкт порушення (відповідальності) Розмір штрафної (фінансової) санкції Повідомлення-рішення Код бюджетної класифікації, на якому обліковуються застосовані штрафні (фінансові) санкції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ПК П. 117.1, абз. 1, 2 Неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом Самозайняті особи Штраф 170 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 30 (державний),
Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи Штраф 510 грн. код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
Юридичні особи, відповідальні за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність Штраф 510 грн.  
2 ПК П. 117.1, абз. 3 Неусунення порушень, що вказані в абзаці 1 п. 117.1, або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення Самозайняті особи Штраф 340 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 30 (державний),
Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи Штраф 1020 грн. код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
Юридичні особи, відповідальні за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність Штраф 1020 грн.  
3 ПК П. 118.1, абз. 1, 2 Неподання відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків Банки; інші фінансові установи Штраф 340 грн. за кожний випадок неподання або затримки Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
4 ПК П. 118.2, абз. 1, 2 Здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДПС про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби Банки; інші фінансові установи Штраф 10 % суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
5 ПК П. 118.3, абз. 1, 2 Неповідомлення про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку Фізичні особи - підприємці; особи, що проводять незалежну професійну діяльність Штраф 340 грн. за кожний випадок неповідомлення Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
 
6 ПК П. 119.1, абз. 1, 2 Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб, платників податків, передбаченого цим Кодексом Платники податків Штраф 85 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
7 ПК П. 119.1, абз. 3, 4 Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 119.1, абз. 1, 2 Платники податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке порушення Штраф 170 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
8 ПК П. 119.2, абз. 1, 2 Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку Платники податків Штраф 510 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори (ф. 1-ДФ на код 11010100 "Податок на доходи найманих працівників"
9 ПК П. 119.2, абз. 3, 4 Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 119.2, абз. 1, 2 Платники податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке порушення Штраф 1020 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори (ф. 1-ДФ на код 11010100 "Податок на доходи найманих працівників"
10 ПК П. 119.3, абз. 1, 2 Оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених пунктом 119.2 цієї статті Платники податків Штраф 170 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
11 ПК П. 120.1, абз. 1, 2 Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків) Платники податків або інші особи, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки Штраф 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання Повідомлення-рішення форми "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій з податку на додану вартість (скорочена) та декларації з податку на додану вартість (спеціальна) 14010100 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"
12 ПК П. 120.1, абз. 3, 4 Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 120.1, абз. 1, 2 Платник податків або інші особи, до яких протягом року було застосовано штраф за таке порушення Штраф 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання Повідомлення-рішення форми "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
Ті самі дії (неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій з податку на додану вартість (скорочена) та декларації з податку на додану вартість (спеціальна), вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 120.1, абз. 1, 2 14010100 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"
13 ПК П. 120.1.1 Неподання платником податків - фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат, якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу Фізичні особи - платники податків Штраф у розмірі 25 % від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом Повідомлення-рішення форми "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
14 ПК П. 121.1, абз. 1, 2 Незабезпечення зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 ПК строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом Платник податків Штраф 510 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
15 ПК П. 121.1, абз. 3, 4 Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 121.1, абз. 1, 2 Платники податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке порушення Штраф 1020 грн. Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
16 ПК П. 122.1 Несплата (неперерахування) сум єдиного податку в порядку та у строки, визначених законодавчим актом Фізичні особи - платники податків Штраф у розмірі 50 % ставок податку Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 50 (місцевий),
код бюджетної класифікації 18050100 - 18050400 "Єдиний податок"
17 ПК П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.1 та пп. 54.3.2 Неподання в установлені строки податкової декларації, заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання) Платники податку Штраф у розмірі 25 % сум нарахованого податкового зобов'язання Повідомлення-рішення форми "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
18 ПК П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.2 Заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив зменшення суми бюджетного відшкодування) Платники податку Штраф у розмірі 25 % сум неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування Повідомлення-рішення форм "В1", "В3" 14010100 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"
19 ПК П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.2 Заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення суми податку на додану вартість) Платники податку Штраф у розмірі 25 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення суми ПДВ Повідомлення-рішення форм "В4" 14010100 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"
20 ПК П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.2 Заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток) Платники податку Штраф у розмірі 25 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток Повідомлення-рішення форм "П" 11020000 - 11021600 "Податок на прибуток підприємств"
21 ПК П. 123.1, абз. 1, 2, а також пп. 54.3.5 Порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків з джерела виплати, в тому числі податкового агента (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкових зобов'язань) Платники податку Штраф у розмірі 25 % сум нарахованого податкового зобов'язання Повідомлення-рішення форм "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
22 ПК П. 123.1, абз. 3, 4, а також пп. 54.3.1 та пп. 54.3.2 Повторно, протягом 1095 днів неподання в установлені строки податкової декларації, заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання) Платники податку Штраф у розмірі 50 % сум нарахованого податкового зобов'язання Повідомлення-рішення форми "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
23 ПК П. 123.1, абз. 3, 4, а також пп. 54.3.2 Повторно, протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив зменшення суми бюджетного відшкодування) Платники податку Штраф у розмірі 50 % сум неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування Повідомлення-рішення форм "В1", "В3" 14010100 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"
24 ПК П. 123.1, абз. 3, 4, а також пп. 54.3.2 Повторно, протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення суми податку на додану вартість) Платники податку Штраф у розмірі 50 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення суми ПДВ Повідомлення-рішення форм "В4" 14010100 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"
25 ПК П. 123.1, абз. 3, 4, а також пп. 54.3.2 Повторно, протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток) Платники податку Штраф у розмірі 50 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток Повідомлення-рішення форм "П" 11020000 - 11021600 "Податок на прибуток підприємств"
26 ПК П. 123.1, абз. 3, 4, а також пп. 54.3.5 Повторно, протягом 1095 днів порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків з джерела виплати, в тому числі податкового агента (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкових зобов'язань) Платники податку Штраф у розмірі 50 % сум нарахованого податкового зобов'язання Повідомлення-рішення форм "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
27 ПК П. 123.1, абз. 5, 6, а також пп. 54.3.1 та 54.3.2 Втретє та більше протягом 1095 днів неподання в установлені строки податкової декларації, заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання) Платники податку Штраф у розмірі 75 % сум нарахованого податкового зобов'язання Повідомлення-рішення форми "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
28 ПК П. 123.1, абз. 5, 6, а також пп. 54.3.1 та 54.3.2 Втретє та більше протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив зменшення суми бюджетного відшкодування) Платники податку Штраф у розмірі 75 % сум неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування Повідомлення-рішення форм "В1", "В3" 14010100 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"
29 ПК П. 123.1, абз. 5, 6, а також пп. 54.3.1 та 54.3.2 Втретє та більше протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення суми податку на додану вартість) Платники податку Штраф у розмірі 75 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення суми ПДВ Повідомлення-рішення форм "В4" 14010100 "Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)"
30 ПК П. 123.1, абз. 5, 6, а також пп. 54.3.1 та пп. 54.3.2 Втретє та більше протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток) Платники податку Штраф у розмірі 75 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток Повідомлення-рішення форм "П" 11020000 - 11021600 "Податок на прибуток підприємств"
31 ПК П. 123.1, абз. 5, 6, а також пп. 54.3.5 Втретє та більше протягом 1095 днів порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків з джерела виплати, в тому числі податкового агента (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання) Платники податку Штраф у розмірі 75 % сум нарахованого податкового зобов'язання Повідомлення-рішення форм "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
32 ПК П. 123.2 Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору Платники податків Стягнення до бюджету суми податків, зборів, що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги (Штраф у розмірі нарахованої суми податкового зобов'язання) Повідомлення-рішення форм "Р" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
33 ПК П. 124.1, абз. 1, 2 Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом Платники податку, що мають податковий борг Штраф у розмірі вартості відчуженого майна Повідомлення-рішення форми "З" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції"
34 ПК П. 125.1, абз. 1, 2, а також пп. 267.6.1 - 267.6.3 Нерозміщення оригіналу або нотаріально засвідченої копії торгового патенту в місцях, що вказані у підпункті 267.6.1 пункту 267.6 ст. 267 ПК, а також незабезпечення відкритості для огляду торгового патенту, розміщеного з додержанням вимог п. 267.6 ст. 267 ПК, ненадання для огляду уповноваженим законом особам оригіналу торгового патенту Суб'єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями та надають платні послуги Штраф у розмірі збору за один календарний місяць Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 50 (місцевий), код бюджетної класифікації 21080900 "Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
... ... ... ... ... ... ... ...
36 ПК П. 125.1, абз. 1, 3, а також пп. 267.6.1, 267.6.4, 267.6.5, 267.6.6 Здійснення діяльності, передбаченої статтею 267 цього Кодексу (крім діяльності у сфері розваг), без отримання торгових патентів, з торговим патентом не на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацією суб'єкта господарювання, передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу, здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі без патенту, виданого для такої діяльності Суб'єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями та надають платні послуги Штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 50 (місцевий), код бюджетної класифікації 21080900
37 ПК П. 125.1, абз. 1, 4, а також пп. 267.1.2, 267.6.4, 267.6.5, 267.6.6 Здійснення реалізації товарів, визначених пунктом 267.2 ст. 267 цього Кодексу, без отримання пільгового торгового патенту, здійснення реалізації товарів, визначених пунктом 267.2 статті 267, з пільговим торговим патентом не на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу, здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі з пільговим торговим патентом, виданим не для такої діяльності Суб'єкти господарювання, що здійснюють реалізацію товарів у пунктах продажу Штраф у п'ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше п'ятикратного його розміру за один рік Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 50 (місцевий), код бюджетної класифікації 21080900
38 ПК П. 125.1, абз. 1, 5, а також пп. 267.6.4, 267.6.5, 267.6.6 Здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту, здійснення діяльності, передбаченої статтею 267 цього Кодексу, з короткотерміновим патентом не на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу, здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі з короткотерміновим патентом, виданим не для такої діяльності Суб'єкти господарювання, що здійснюють реалізацію товарів у пунктах продажу товарів Штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 50 (місцевий), код бюджетної класифікації 21080900
... ... ... ... ... ... ... ...
40 ПК П. 125.1, абз. 7 Несплата (неперерахування) платником збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що зазначені в підпункті 267.1.1 пункту 267.1 ст. 267 ПК, сум збору в порядку та у строки, визначені цим Кодексом Суб'єкти господарювання, що провадять торговельну діяльність у пунктах продажу товарів, діяльність із надання платних побутових послуг, визначених КМУ, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями та здійснюють діяльність у сфері розваг Штрафні санкції у розмірі 50 % ставок збору, встановлених ст. 267 ПК Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 50 (місцевий), коди бюджетної класифікації 18040100 - 18041800 "Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності"
41 ПК П. 126.1, а також пп. 14.1.39 Несплата платником податків суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання Платник податків Штраф 10 % погашеної суми податкового боргу Повідомлення-рішення форми "Ш" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
42 ПК П. 126.1, а також пп. 14.1.39 Несплата платником податків суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, при затримці більше 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання Платник податків Штраф 20 % погашеної суми податкового боргу Повідомлення-рішення форми "Ш" Зараховуються на ті самі коди бюджетної класифікації, що й податки та збори
43 ПК П. 127.1, абз. 1, 2, а також ст. 153.3 та ст. 160 Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків (ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, податку з доходів під час виплати такого доходу нерезидентам) Платник податків, в тому числі податковий агент Штраф 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 50 (місцевий),
код бюджетної класифікації "Податок на доходи фізичних осіб" відповідно до наказу ДПА України від 21.04.2011 N 230 <...>
11020000 - 11021600 "Податок на прибуток підприємств"
44 ПК П. 127.1, абз. 3, 4, а також ст. 153.3 та ст. 160 Вчинення повторно протягом 1095 днів дії, вказаних в абзаці першому п. 127.1 Платник податків, в тому числі податковий агент Штраф 50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 50 (місцевий), код бюджетної класифікації "Податок на доходи фізичних осіб" відповідно до наказу ДПА України від 21.04.2011 N 230
Вчинення повторно протягом 1095 днів дії, вказаних в абзаці першому п. 127.1, а також ст. 153.3 та ст. 160 11020000 - 11021600 "Податок на прибуток підприємств"
45 ПК П. 127.1, абз. 5, 6, а також ст. 153.3 та ст. 160 Вчинення втретє та більше протягом 1095 днів дій, вказаних в абзаці першому п. 127.1 Платник податків, в тому числі податковий агент Штраф 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету Повідомлення-рішення форми "Р" Бюджет 50 (місцевий), код бюджетної класифікації "Податок на доходи фізичних осіб" відповідно до наказу ДПА України від 21.04.2011 N 230
Вчинення втретє та більше протягом 1095 днів дій, вказаних в абзаці першому п. 127.1, а також ст. 153.3 та ст. 160 11020000 - 11021600 "Податок на прибуток підприємств"
... ... ... ... ... ... ... ...
51 ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР <...> П. 1 ст. 17 Проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); Суб'єкти господарювання Вчинене вперше - 1 грн., вчинене вдруге - 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг); за кожне наступне вчинене порушення - п'ятикратний розмір вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг) Повідомлення-рішення форми "С" Бюджет 30 (державний),
- непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; код бюджетної класифікації 21080900 "Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
- невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки  
52 ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР П. 3 ст. 17 У разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок протягом встановленого терміну Суб'єкти господарювання Двадцять НМДГ* Повідомлення-рішення форми "С" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21080900
53 ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР П. 4 ст. 17 У разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його незберігання Суб'єкти господарювання Двадцять НМДГ Повідомлення-рішення форми "С" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21080900
54 ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР П. 5 ст. 17 У разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій або не збережено контрольну стрічку протягом трьох років, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі Суб'єкти господарювання Десять НМДГ Повідомлення-рішення форми "С" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21080900
55 ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР П. 6 ст. 17 У разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості Суб'єкти господарювання П'ять НМДГ Повідомлення-рішення форми "С" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21080900
... ... ... ... ... ... ... ...
57 ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР П. 8 ст. 17 У разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного обслуговування Суб'єкти господарювання Сто НМДГ Повідомлення-рішення форми "С" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21080900
58 ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР П. 1 ст. 18 При виконанні операцій купівлі-продажу іноземної валюти непроведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або проведення операції на неповну суму коштів Уповноважені банки та суб'єкти господарювання Сто НМДГ Повідомлення-рішення форми "С" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21080900
59 ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР П. 2 ст. 18 При виконанні операцій купівлі-продажу іноземної валюти застосування при здійсненні розрахункових операцій незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій Суб'єкти господарювання Сто НМДГ Повідомлення-рішення форми "С" Бюджет 30 (державний),
код бюджетної класифікації 21080900
60 ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР П. 3 ст. 18 Невідповідності даних розрахункових документів, що підтверджують здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх других примірників та/або даним фіскального звіту Суб'єкти господарювання Сто НМДГ Повідомлення-рішення форми "С" Бюджет 30 (державний),<

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям