Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2016/№10
Друкувати

Уточнюємося щодо земельного податку: як відобразити дані-2015 у новій формі декларації?

Шевчук Михайло, податковий експерт, [email protected]
Відмінною рисою нової форми декларації з плати за землю* (порівняно з попередницею) є те, що дані про площу в ній наводять тільки в гектарах. У зв’язку з цим виникали запитання як при заповненні, так і тепер — при виправленні раніше допущених помилок шляхом подання уточнюючої декларації. У межах статті розглянемо актуальну на сьогодні «виправну» складову питання, принагідно звернувши увагу й на інші моменти, які потрібно враховувати при цьому.
плата за землю, податкова звітність, виправлення даних

* Затверджена наказом Мінфіну від 16.06.2015 р. № 560. Про її заповнення ви могли прочитати у статті «Плата за землю — 2016: відзвітувати за рік поточний» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 5).

Виправляємося за попередній(і) рік(и)

Уточнюватися за 2015 рік (чи за попередні роки) необхідно за формою декларації, що діє на момент уточнення, тобто за новою формою ( п. 50.1 ПКУ). Нагадаємо: уперше саме цю форму (як звітну/звітну нову, так і уточнюючу) платники зобов’язані подавати починаючи з 01.01.2016 р.

Далі розглянемо порядок проведення виправлення. У такому разі найбільший інтерес становитиме розділ ІІІ декларації, адже саме в ньому видно результати порівняння помилкового та правильного варіантів.

Однак спочатку — «шапка». У ній доведеться вказати:

порядковий номер за рік уточнюючої декларації«1», якщо такого типу декларацію ви подаєте у звітному році вперше. Нумерацію звітних декларацій при цьому потрібно вести окремо. Таке саме стосується і звітних нових. Крім того, окремій нумерації підлягають декларації із земельного податку та орендної плати за держкомземлі. Наприклад, якщо цього року ви вже подавали уточнюючу декларацію із земельного податку, а тепер виникла необхідність уточнитися і щодо орендної плати, то і в першій, і в другій декларації ви повинні поставити порядковий номер «1»;

вид плати за землю: земельний податок або орендна плата;

тип декларації: позначка «Х» навпроти типу «Уточнююча»;

рік, за який виправляєте помилку;

Цього року вдасться виправити дані лише за два попередні роки, а ось уже за 2013 рік така можливість буде тільки в разі, якщо від дати фактичного подання декларації минуло не більше 1095 днів (див. консультацію в категорії 112.05 ЗІР). Такий варіант можливий, наприклад, якщо ви або подали звітність за той рік із запізненням, або скористалися правом на щомісячне подання звітності.

— у реквізиті «з урахуванням уточнень з» — дату, починаючи з якої відбувається уточнення даних. Наприклад, якщо минулого року ваше підприємство отримало у власність / постійне користування нову земельну ділянку (чи уклало новий орендний договір держкомземлі), але дані про нього з будь-яких причин не були задекларовані. У такому разі в цьому реквізиті вказуємо відповідну дату;

— у реквізиті «за ____________ місяць» — номер місяця, за який виправляєте помилку. Однак заповнювати цей реквізит потрібно лише в разі, якщо в періоді, що виправляється, ви подавали місячні декларації.

Щодо решти порядок заповнення вступної частини декларації не відрізняється від загальноприйнятого порядку, про який ви могли прочитати в журналі «Бухгалтер 911», 2016, № 5.

Те саме стосується і розділів І — ІІ декларації.

Ще раз нагадаємо: одиницю виміру площі використовуємо тільки одну — гектари з чотирма десятковими знаками. При цьому перевести площу, зазначену в м2, у гектари не складно: слід усього лише поділити значення на 10000.

Результати виправлення допущених раніше помилок доведеться показати в розділі ІІІ.

При цьому в рядку 3 слід показати загальну правильну суму податкових зобов’язань, перенісши її з рядка «Всього» колонки 16 розділу І або рядка «Всього» колонки 11 розділу ІІ (тобто діємо за аналогією зі звітною / звітною новою декларацією).

Заповненню, на відміну від звітної або звітної нової форми, підлягають також рядки 4 — 10. Рядок 11 доведеться заповнити в разі подання доповнення до декларації згідно з п. 46.4 ПКУ.

До рядка 4 «Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється)» слід перенести дані з раніше поданої декларації, яку тепер уточнюємо. При цьому, оскільки помилкову декларацію складали за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1015 або наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 865, то взяти з неї необхідно дані:

рядка 5 — при виправленні помилок у частині земельного податку;

рядка 13 — якщо помилилися в частині орендної плати.

При цьому, якщо ці декларації вже раніше виправляли, то до рядка 4 переносите суму нарахованих податкових зобов’язань згідно з останньою уточнюючою декларацією.

При виправленні помилок минулих років рядки 5 і 6 розділу ІІІ заповнювати не доведеться, адже вони призначені для уточнення даних у частині тих періодів, строк сплати зобов’язань за якими ще не настав. Отже, вони є актуальними в разі виправлення помилок поточного року.

Залежно від того, збільшилася чи зменшилася сума зобов’язання до сплати, заповненню підлягають рядок 7 (якщо зобов’язання були занижені) або 8 (у разі їх завищення).

При цьому, якщо зобов’язання були занижені (заповнений рядок 7), тоді не уникнути штрафу та пені, що підлягають відображенню в рядках 9 і 10 цього розділу відповідно. Якщо ж маєте справу із завищенням суми податку (і в разі своєчасної сплати зобов’язань переплатою), тоді, зрозуміло, останні два рядки розраховувати та заповнювати не доведеться.

Що стосується штрафу (відображається в рядку 9), то оскільки говоримо про подання уточнюючої декларації, його розраховувати потрібно із застосуванням ставки 3 % (згідно з п. 50.1 ПКУ). Формула для розрахунку відповідної суми наведена безпосередньо в рядку 9.

З пенею (рядок 10) ситуація дещо складніше. Для її розрахунку в разі виявлення заниження податкового зобов’язання використовують формулу з додатка 2 до Інструкції № 953**:

** Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затверджена наказом ДПАУ від 17.12.2010 р. № 953.

Y = ∑заниж х Кднів : 100 % х UНБУ х 1,2 : R,

де Y — сума пені, нарахована на суму заниження податкового зобов’язання;

заниж — фактично занижена сума податкового зобов’язання;

Кднів — кількість календарних днів, протягом яких існувало заниження;

UНБУ — облікова ставка НБУ, що діяла на день заниження податкового зобов’язання (мається на увазі граничний строк сплати заниженого зобов’язання)***;

*** З 10.06.2013 р. — 7,0 %; з 13.08.2013 р. — 6,5 %; з 15.04.2014 р. — 9,5 %; з 17.07.2014 р. — 12,5 %; з 13.11.2014 р. — 14,0 %; з 06.02.2015 р. — 19,5 %; з 04.03.2015 р. — 30,0 %; з 28.08.2015 р. — 27,0 %; з 25.09.2015 р. — 22,0 %.

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних облікової ставки НБУ;

R — кількість календарних днів у році.

Оскільки «земельні» зобов’язання погашаються щомісячно, пеню потрібно обчислювати за кожним «заниженим» місяцем окремо, виходячи з відповідних граничних строків сплати.

Нагадаємо про рятівну норму з п. 129.9 ПКУ. Якщо ми вносимо зміни до звітності у межах «самовиправної» процедури зі ст. 50 ПКУ, пеня не нараховується, якщо зміни до звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання. Тож за деякі «нестарі» місяці ми ще можемо скористатися «пеневою» амністією.

Топ-причини виникнення помилок

Тепер розглянемо причини, з яких найчастіше помилки можуть закрастися в декларацію.

НГО землі: чи правильно розрахована? НГО 2016 року слід було перераховувати з урахуванням коефіцієнта індексації, що дорівнює 1,433 (див. лист Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 11.01.2016 р. № 6-28-0.22-201/2-16). Лише для сільгоспугідь (а саме ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) його слід було використовувати зі значенням 1,2 (завдячуючи п. 6 підрозд. 6 розд. ХХ ПКУ).

Якщо маєте справу з «свіжоспеченою»**** НГО, тоді ви можете легко дізнатися, які коефіцієнти вже «сидять» в ній, безпосередньо з довідки про НГО. Якщо останнього (що утворився за підсумками 2015 року) там немає, то НГО необхідно було на нього помножити, а якщо цей коефіцієнт вже врахований в оцінці землі, то її слід було перенести до колонки 9 розділу І або ІІ в незмінному вигляді.

**** Отриманою в 2015 або 2016 році.

При цьому податківці підкреслюють, що до колонки 9 переноситься НГО одиниці площі (!) земельної ділянки, а не НГО ділянки (консультація в категорії 112.05 ЗІР).

Багато хто з користувачів порталу buhgalter911.com стикнулися з вимогою (!) подання разом з декларацією довідки про нову НГО. Водночас згідно з п. 286.2 ПКУ такий обов’язок лягає на плечі платників (1) при поданні першої декларації з плати за землю; (2) у разі затвердження нової НГО землі.

Одиниці виміру: чи істотними є зміни? Як свідчать коментарі наших читачів, деякі з них не звернули належної уваги на те, що площу землі (колонка 8 відповідного розділу декларації) необхідно наводити в гектарах з чотирма знаками після коми, а НГО (колонка 9 або 10 розділу І або колонка 9 розділу ІІ) — у грн. з двома знаками після коми за 1 га (унаслідок чого ця величина у 10000 разів перевищує НГО за 1 м2). Замість цього вони вказали площу в м2 і НГО за 1 м2.

Чи потрібно виправляти таку неточність? Вирішувати зрештою тільки вам. Однак безпечніше все ж виправити такі дані.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам