Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2017/№33
Друкувати

Найкращий захист — це напад, або Контроль за… контролером

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
Тремтять коліна і кидає в жар при зустрічі з перевіряючими? Ми не прибічники такого підходу, та і самі перевіряючі чудово розуміють, що чим краще ви знаєте свої права (і менше хвилюєтеся), тим менше шансів у них «накопати» щось проти вас і тим скромніше вони будуть. Цей матеріал на озброєння тим, хто у своїх правах розбирається і готовий ставити перевіряючих (якщо знадобиться) на своє місце.
перевірки перевіряючих, державний нагляд у сфері госпдіяльності

«Клявза» на перевіряючого

Розпочнемо з того, що на кожного перевіряючого знайдеться свій перевіряючий. Лякати контролерів можна, зокрема, Державною регуляторною службою (далі — ДРС), адже саме вона з 01.01.2017 р. уповноважена на проведення перевірок дотримання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону № 8771 у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері госпдіяльності. Причому робити це ДРС зобов’язана у встановленому КМУ порядку (згідно з абз. 7 ст. 91 Закону № 877).

1 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Такий Порядок2 з’явився нещодавно (набув чинності 30.05.2017 р.).

2 Порядок проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, затверджений постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 361 (далі — Порядок № 361).

Цікавим у ньому може бути те, що позапланову перевірку ваших перевіряючих ДРС може ініціювати з «вашої легкої руки» . Так, однією з підстав для проведення такої перевірки згідно з абз. 3 п. 6 Порядку № 361 є «звернення суб’єкта господарювання з приводу порушення органом державного нагляду (контролю) вимог Закону3 про проведення щодо такого суб’єкта заходів державного нагляду (контролю)».

3 Мається на увазі Закон № 877. — Прим. ред.

Виняток: якщо в проведенні перевірки брала участь ДРС (п. 10 Порядку № 3884). Але, вірогідно, у такому разі посадова особа ДРС і сама виявила б порушення.

4 Порядок участі Державної регуляторної служби в заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, затверджений постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 388. Набув чинності 13.06.2017 р.

У ході такої перевірки з’ясовують лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов’язковим зазначенням їх у посвідченні на проведення перевірки (п. 6 Порядку № 361). При цьому комісія вивчає документи в частині, що стосується предмета перевірки.

Що чекає на перевіряючих, якщо порушення підтвердиться в ході перевірки? У такому разі ДРС винесе подання (письмову вимогу) з його усунення (згідно з п. 20 Порядку № 361). Орган-порушник зобов’язаний буде не просто розглянути його, але і виконати законні вимоги посадових осіб ДРС з усунення порушень (це виходить із пп. 7 і 9 Порядку-25).

5 Порядок внесення подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення ними порушень вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затверджений постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 361 (далі — Порядок-2).

Не робити цього — собі дорожче. У такому разі посадові особи органу, що порушує, можуть понести відповідальність, передбачену ст. 18845 КУпАП.

Розмір штрафу складає від 850 до 1700 грн. при першому порушенні, і від 1700 до 2550 грн. — при повторному протягом року після накладення адміністративного стягнення.

Розглядати справи про адміністративні правопорушення ст. 221 КУпАП уповноважує суддів районних, районних у місті, міських або міських районних судів. При цьому протоколи про адмінправопорушення складає ДРС (ст. 255 КУоАП).

Тобто суть цього всього в тому, що ваше звернення може «вилізти боком» перевіряючому, що, можливо, змусить його замислитися над своїми діями.

Цікавий факт: формально ДРС потрапляє під дію мораторію, передбаченого на 2017 рік Законом № 17286. По-перше, у переліку органів, наведених у ст. 6 цього Закону, на які не поширюється його дія, ДРС не значиться. По-друге, вона є органом державного нагляду (контролю) в розумінні Закону № 877, на які і простягнув свої руки мораторій-2017.

6 Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 р. № 1728-VIII. Детальніше про нього ви могли дізнатися зі статті «Крах старих мораторіїв (перевірочних і штрафних): хай живе новий!» у журналі «Бухгалтер 911», 2017, № 6.

Органи державного нагляду (контролю) згідно зі ст. 1 Закону № 877 — це в тому числі уповноважені законом центральні органи виконавчої влади і їх територіальні органи.

З іншого боку, є підстави вважати, що мораторій на перевірки ДРС контролерів усе ж не поширюється. Річ у тому, що в самому Законі трапляються згадки, що мораторій стосується перевірок саме суб’єктів господарювання. Але навіть без урахування цього аргументу Закон, як ви пам’ятаєте, повністю обмежує лише планові заходи. А ось позапланові можна проводити, наприклад, за обґрунтованим зверненням фізособи про порушення її законних прав (ст. 3 Закону № 1728) за погодженням… ДРС. А ось для суб’єктів господарювання так само поскаржитися можливості немає .

Нюанси для «трудовиків»

Ви вже добре знаєте, що трудові перевірочні заходи нового зразка, що надають надздібності трудовим перевіряючим, урегульовані новим Порядком7. Не так давно затвердили форму посвідчення трудового інспектора8. Так що до повномасштабного запуску нових трудових перевірок залишилося лише затвердити й опублікувати на сайті Держпраці форми акта, довідки, припису, вимоги. Уже розроблений відповідний проект, так що, цілком імовірно, зовсім скоро система запрацює по-новому (щоправда, у частині перевірок з боку виконкомів — не раніше 2018 року, оскільки вони підпадають під згаданий мораторій). У зв’язку із цим виникає логічне запитання: як можна буде протистояти трудовим інспекторам?

7 Детальніше ознайомитися з яким ви могли в статті «На травневі КМУ явив світу порядки трудових перевірок» («Бухгалтер 911», 2017, № 20).

8 За допомогою наказу Мінсоцполітики «Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці» від 24.05.2017 р. № 866. Про нього ви могли прочитати в статті «Інспектор праці, та з новим посвідченням!» («Бухгалтер 911», 2017, № 29).

Прописаний вище механізм оскарження дій, що перевіряються ДРС, застосовний і в цьому випадку.

Звертає на себе увагу той факт, що тією ж постановою КМУ, якою затверджений Порядок здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю, затверджений і інший Порядок9.

9 Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295.

Він визначає основні завдання і процедуру здійснення Держпраці та її територіальними органами державного нагляду дотримання законодавства про працю.

Основною метою державного нагляду є виявлення порушень і недоліків при здійсненні виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і центральними органами виконавчої влади повноважень, визначених відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону № 28010 і ч. 2 ст. 259 КЗпП (ср. 025069200). Тобто Держпраці перевіряє ще і тих перевіряючих, які мають посвідчення трудових інспекторів, але не є співробітниками служби.

10 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР.

Але чи надає цей Порядок які-небудь додаткові можливості з впливу на осіб, що діють під личиною трудових інспекторів, для нас з вами? На жаль, ні. Держпраці без сторонньої допомоги визначає, кого саме з таких інспекторів їй варто перевірити.

Порушена процедура перевірки — чи легітимні результати?

Таке іноді трапляється на практиці. Нас у такому разі цікавить, чи можна оскаржити результати такої перевірки? Мається на увазі саме на тій підставі, що була порушена процедура перевірки (наприклад, якщо вона була проведена без підстави).

Судова практика із цього приводу стабільністю не відрізняється.

Важливі висновки з приводу перевірок податкового законодавства містить постанова ВСУ від 16.02.2016 р. Головний висновок цієї постанови: порушення процедури, за якою призначається перевірка, робить її результати нікчемними. Але є в постанові й інші важливі моменти:

1) особливості, згідно з якими регулюється проведення документальної невиїзної перевірки11, установлені ст. 79 ПКУ, не виключають необхідності дотримувати загальних вимог до наявності підстав і порядку проведення документальних позапланових перевірок. Якщо такі вимоги не дотримані, перевірка визнається незаконною і не має правових підстав;

11 Саме про таку перевірку йшлося у справі.

Згадана постанова ВСУ робить наголос на невиїзних перевірках. Але саме з ними було і найменше проблем. У частині виїзних цікавішою є постанова ВСУ від 25.01.2017 р. у справі № К/800/225/16. У ній суд застосував означений висновок і до виїзних податкових перевірок.

2) виявлені факти, що свідчать про можливі порушення платником податкового, валютного й іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки тільки в разі, коли сумніви не усунені наданими поясненнями і документальними підтвердженнями. За таких обставин у контролюючого органу є право на оцінку пояснень і їх документальних підтверджень. Якщо ці пояснення не обґрунтовані або документально не підтверджені, перевірка може бути призначена.

Але щоб не доводити до судових розглядів, рекомендуємо з’ясовувати дотримання процедури призначення перевірки до її початку. Якщо така процедура порушена — ви маєте право не допустити контролерів до проведення перевірки.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
116305 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно