Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, травень, 2018/№18-19
Друкувати

Касові запитання: порядок розрахунку ліміту каси & виконання обов’язків касира іншим працівником

Шевчук Михаил, налоговый эксперт
Касові операції продовжують викликати запитання. Як нові, пов’язані з появою оновленого Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні*, так і «постійні», які можуть торкнутися вас у будь-який момент. Сьогодні вашій увазі пропонується по одному запитанню з кожної категорії.

* Затверджено постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення № 148).

Порядок розрахунку ліміту каси

Як виглядає зразок порядку розрахунку ліміту каси?

Нагадаємо, що згідно з п. 50 Положення № 148 підприємства зобов’язані розробити і затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси. Як він має виглядати?

Наприклад, виглядати цей наказ може таким чином:

Додаток

до наказу по ТОВ «Спектр»

від 5 січня 2018 № 15

Порядок

розрахунку ліміту залишку готівки в касі ТОВ «Спектр»

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі розроблений відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення № 148), і встановлює порядок розрахунку ліміту залишку готівки в національній валюті України в касі ТОВ «Спектр» (далі — підприємство), а також строки перегляду ліміту каси.

2. Цей Порядок обов’язковий для виконання всіма співробітниками підприємства, причетними до встановлення і дотримання ліміту каси.

3. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) готівкова виручка (готівка) — сума фактично отриманої готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, безпосередньо не пов’язаних з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;

2) ліміт залишку готівки в касі (далі — ліміт каси) — граничний розмір суми готівки, яка може залишатися в касі підприємства в позаробочий час і забезпечити роботу на початку наступного робочого дня.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у Положенні № 148 і законах України.

II. Порядок визначення ліміту каси

4. Ліміт каси встановлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси підприємства.

5. Як розрахунковий період використовується один місяць з останніх дванадцяти місяців, що передують встановленню ліміту каси, в якому сума надходжень готівки була найбільшою.

6. Для цілей розрахунку ліміту каси враховуються всі види надходжень готівки до каси підприємства за розрахунковий період (включаючи суми, отримані з банків).

7. Розмір ліміту каси розраховується шляхом ділення суми надходжень готівки до каси за розрахунковий період на кількість робочих днів у цьому розрахунковому періоді. Отримана величина округляється до цілих гривень за правилами математики.

8. Розмір ліміту каси, розрахований відповідно до цього Порядку, затверджується наказом керівника підприємства.

9. Готівка, що перевищує встановлений ліміт, здається до банків для її зарахування на поточні рахунки підприємства наступного дня за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси. У дні, коли залишок готівки в касі підприємства не перевищує встановленого ліміту, вона може не здаватися до банку.

III. Порядок перегляду ліміту каси і строків здачі готівки

10. Установлений ліміт каси і строки здачі готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися:

1) у зв’язку зі змінами законодавства України;

2) за наявності відповідних обставин (зміни в

надходженнях/витрачаннях готівки, внутрішнього трудового розпорядку, графіків змінності тощо).

11. Перегляд ліміту каси здійснюється в тому ж порядку, що і його встановлення. Як розрахунковий період використовується один місяць з останніх дванадцяти місяців, що передують перегляду ліміту каси, в якому сума надходжень готівки була найбільшою.

12. Новий ліміт каси затверджується тільки в тому випадку, коли переглянутий ліміт перевищує раніше встановлену суму ліміту.

13. Документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи/розрахунки підприємства, затверджені/підписані керівником або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянутий ліміт каси, строки здачі готівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів (розпоряджень) керівника підприємства.

Головний бухгалтер Сумська О. В. Сумська

На підставі подібного Порядку розраховують розмір ліміту каси**, причому його також затверджують внутрішнім документом (наказом керівника). Хоча, за великим рахунком, установлений ліміт можна прописати в самому наказі.

** Подробиці щодо ліміту каси знайдете в статтях «Касові операції «по-новому»: пробіжка по змінах» (останній підрозділ статті) (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 3) і «Ліміт каси: новації в порядку розрахунку» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 5).

Кожному відокремленому підрозділу встановлюють окремий ліміт каси. Його доводять до їх відома внутрішнім документом юрособи.

Якщо посади касира немає…

Розглянемо окремо можливість виконання обов’язків касира бухгалтером і директором підприємства, адже кожна з таких ситуацій має свою специфіку.

Обов’язки касира виконує бухгалтер. Розпочнемо з того, що можливість виконання обов’язків касира бухгалтером прямо обумовлена абз. 5 п. 45 Положення № 148. При цьому важливо дотриматися таких умов: (1) наявність письмового розпорядження керівника; (2) укладення з бухгалтером (чи іншим працівником) у такому разі договору про повну матеріальну відповідальність.

У цьому договорі зазначають посаду працівника (наприклад, бухгалтер) і найменування виконуваної ним роботи — обов’язки касира.

Формально така можливість надана тим підприємствам, штатним розписом яких не передбачена посада касира.

Водночас, вважаємо, аналогічна можливість є й у випадку, якщо така посада в штатному розписі є, але вона тимчасово вакантна.

Важливо: Положення № 148 наділяє правом виконувати обов’язки касира не лише бухгалтера, але й іншого працівника. При цьому будь-яких обмежень щодо того, працівникові якої посади буде доручено виконувати обов’язки касира, зазначене Положення не містить.

Обов’язки касира виконує директор. Керівник підприємства, за логікою речей, також може бути тим самим «іншим працівником».

Але! Тільки в тому випадку, якщо, окрім директора, в штаті підприємства немає інших працівників, на яких можна покласти обов’язки касира.

Раніше так стверджував НБУ в листі від 14.02.2012 р. № 11-117/708-1645.

Не заперечують проти виконання обов’язків директора і податківці (категорія 109.15 ЗІР). Вони зазначають, що норми чинного законодавства не містять заборони на виконання функцій касира керівником підприємства.

При цьому зазначена вище умова про укладення з «іншим працівником» договору про повну матеріальну відповідальність працює і в цьому випадку.

В укладенні договору про повну матеріальну відповідальність з директором (за сумісництвом касира) проблеми немає. На користь можливості укладення такого договору з директором Мінсоцполітики висловлювався у своєму листі від 13.02.2015 р. № 149/13/84-15 (ср. ).

У мене в усіх касових документах, там, де «Касир», підписував директор. Отже, потрібно з ним укласти договір про матвідповідальність, скласти наказ, що обов’язки касира покладені на директора підприємства?

Як ми вже з’ясували, договір про повну матеріальну відповідальність має бути оформлений. Письмове розпорядження керівника про покладання на себе обов’язків касира також знадобиться.

Зараз зупинимося на порядку заповнення касових документів. Податківці (категорія 109.15 ЗІР) зазначають, що при оформленні касових документів керівник має право підписувати їх окремо як касир і як керівник підприємства. Тобто ставити два підписи.

Водночас ще в період дії старого касового Положення НБУ в названому вище листі від 14.02.2012 р. № 11-117/708-1645 говорив про одноосібне підписання касових документів — як керівником підприємства (за відсутності інших працівників).

Конкретизувати цей момент, вважаємо, необхідно у внутрішніх документах підприємства.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам