Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2018/№47
Друкувати

Інвентаризація запасів: відображаємо в обліку

Романова Ксения, налоговый эксперт
Усе на підприємстві хоча б раз на рік потрібно інвентаризувати. Запаси — не виняток. Ідеальна ситуація — це, звісно ж, повна відповідність фактичних залишків цінностей обліковим даним. Але таке буває рідко. Частіше виявляються розбіжності (нестачі, лишки, сумові різниці). Сьогодні ми нагадаємо, як відобразити такі розбіжності в податковому і бухгалтерському обліку.

Лишки ТМЦ можуть виникнути, наприклад, у результаті допущених облікових помилок (документ не проведено в обліку, неправильно оприбутковані (списані) деякі позиції за накладною, двічі проведено один і той же документ тощо). В обліку такі розбіжності ліквідовують шляхом виправлення помилок.

Інакше йдуть справи, якщо відсутні первинні документи, що підтверджують придбання ТМЦ. Це реальні лишки, які прибуткують на баланс підприємства з одночасним відображенням доходів.

Що стосується нестач, то вони можуть бути двох видів: у межах норм природного убутку1 (далі — НПУ) і понад ці норми. І ті, й інші нестачі включають до складу інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО 16). А ось із ПДВ картина не така райдужна.

1 Нагадуємо, що минулого року набрала чинності постанова КМУ від 23.11.2016 р. № 1066, якою було скасовано норми природного убутку на цілий ряд товарно-матеріальних цінностей. Подробиці знайдете в статті «Хотіли як краще, а… скасували норми природного убутку» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 14).

Буває, що в ході інвентаризації виявляються одночасно нестачі і лишки ТМЦ. Це не проблема. У такій ситуації в підприємства є можливість зробити взаємний залік лишків і нестач унаслідок пересортиці.

Особливості обліку лишків, нестач і пересортиці запасів представимо в таблиці.

Кореспонденція рахунків

Пояснення операції

дебет

кредит

1. Оприбуткування лишків ТМЦ, що виникли через допущені облікові помилки

1.1. Виявлені своєчасно не оприбутковані ТМЦ

20, 22, 26, 27, 28

63

Відображаємо вартість своєчасно не оприбуткованих ТМЦ

641/ПДВ

63

Підприємство має право включити суму «вхідного» ПДВ до ПК (за наявності ПН, зареєстрованої в ЄРПН). Зрозуміло, з урахуванням строків давності з п. 198.6 ПКУ (1095 календарних днів2)

1.2. Виявлені надміру списані ТМЦ

20, 22, 26, 27, 28

44

Прибуткуємо ТМЦ, які були помилково списані в попередньому звітному році

23, 90, 91, 92, 93, 94

20, 22, 26, 27, 28

Прибуткуємо ТМЦ, які помилково списані в поточному звітному році (методом «червоне сторно»)

2. Оприбуткування реальних лишків (без первинних документів)

20, 22, 26, 27, 28

719

Виявлені в ході інвентаризації лишки запасів прибуткують:

— за чистою вартістю реалізації (для запасів, що підлягають реалізації);

— або за оцінкою можливого використання (для запасів, що використовуються на самому підприємстві)

Податок на прибуток. Жодних коригувань у зв’язку з виявленими лишками ТМЦ робити не потрібно, оскільки це не передбачено нормами ПКУ.

ПДВ. Оприбуткування лишків ТМЦ не відповідає терміну «постачання товарів» і не є об’єктом обкладення ПДВ (див. категорію 101.04 ЗІР)

3. Нестачі запасів

947

20, 22, 28

Списуємо вартість запасів, яких не вистачає (як у межах, так і понад НПУ).

Важливо! НПУ підприємство може застосовувати тільки у разі виявлення фактичних нестач і після взаємозаліку нестач ТМЦ і лишків унаслідок пересортиці. За відсутності НПУ втрати розглядають як понаднормові (абз. 4 п. 4 розд. IV Положення № 8793).

Минулого року Кабмін скасував НПУ на цілу низку ТМЦ . При цьому податківці вважають, що самостійно затверджувати НПУ платник не має права і вимагають нараховувати ПДВ-зобов’язання на весь обсяг втрат4

072

На позабалансовому рахунку суму нестачі понад НПУ обліковуємо до встановлення винної особи або до закриття справи відповідно до законодавства (абз. 5 п. 4 розд. IV Положення № 879)

072

Списуємо суму понаднормової нестачі у зв’язку зі встановленням винної особи

375

716

947

282

За ситуації, коли облік товарів підприємство веде за цінами продажу, списуємо:

— первісну вартість ТМЦ, яких не вистачає

285

282

— суму торгової націнки

Податок на прибуток. Жодних коригувань у зв’язку з виявленою нестачею запасів робити не потрібно, оскільки вони не передбачені ПКУ.

ПДВ. Нестачі ТМЦ у межах НПУ на ПДВ-облік ніяк не впливають. За підприємством зберігається право на ПК у повній сумі згідно з отриманою ПН. При цьому підстав для нарахування ПЗ немає.

Зовсім інша річ — понаднормові нестачі і втрати ТМЦ. За ними потрібно нарахувати «компенсуючі» ПЗ виходячи з вартості придбання (п.п. «г» п. 198.5, п. 189.1 ПКУ).

Зведену ПН з типом причини «13» і умовним ІПН «600000000000» складають не пізніше за останній день звітного періоду і реєструють в ЄРПН (пп. 8, 11 Порядку № 13075). За ТМЦ, придбаними без ПДВ, ПЗ нараховувати не потрібно.

Зверніть увагу! У новій формі ПН, за якою їх потрібно буде реєструвати починаючи з 01.12.2018 р., у графі «Зведена податкова накладна» потрібно буде зазначати не відмітку «Х», як зараз, а спеціальний код. При нарахуванні ПЗ за п. 198.5 ПКУ це буде код «1»6.

Пам’ятайте! За понаднормовими нестачами ТМЦ, постачання яких звільнені від обкладення ПДВ, ПЗ нараховувати не потрібно.

Якщо згодом винна особа відшкодовує заподіяну шкоду, додаткові ПЗ не виникають. Такий висновок простежується в консультації з категорії 101.04 ЗІР.

У категорії 101.15 ЗІР фіскали роз’яснюють, що кошти, які надійшли підприємству як компенсація винною особою нестачі ТМЦ, включаються до бази обкладення ПДВ. А якщо винна особа не встановлена і збитки не відшкодовуються, то нараховуються «компенсуючі» ПЗ за п. 198.5 ПКУ. Іншими словами, ПДВ-зобов’язання повинні нараховуватися тільки один раз: або на вартість придбання запасів, яких не вистачає, за п. 198.5 ПКУ, або в загальному порядку на компенсацію нестачі ТМЦ, отриману від винної особи

4. Пересортиця

4.1. Вартість ТМЦ, які виявилися в надлишку, перевищує вартість цінностей, яких не вистачає (додатна різниця)

20, 22, 28

(зайві ТМЦ)

20, 22, 28

(ТМЦ, яких не вистачає)

Здійснюємо залік пересортиці

20, 22, 28

(зайві ТМЦ)

719

Відображаємо дохід від пересортиці (додатну сумову різницю)

4.2. Вартість ТМЦ, яких не вистачає, вища за вартість цінностей, що виявилися в надлишку

20, 22, 28

(зайві ТМЦ)

20, 22, 28

(ТМЦ, яких не вистачає)

Здійснюємо залік пересортиці

947

20, 22, 28

(ТМЦ, яких не вистачає)

Відображаємо суму втрат від пересортиці (від’ємна сумова різниця)

Зверніть увагу! Взаємний залік лишків і нестач унаслідок пересортиці можна здійснити тільки за умови, що виявлені в результаті інвентаризації лишки і нестачі (п. 5 розд. IV Положення № 879):

1) виникли за ТМЦ однакового найменування;

2) тотожні (рівні) за кількістю;

3) утворилися за один і той же період, що перевіряється;

4) виявлені в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи.

Пам’ятайте! За наявності лишків і нестач ТМЦ одного найменування спочатку здійснюють залік пересортиці, а тільки потім до незарахованої нестачі, що залишилася, застосовують НПУ (усихання, утруски, бою тощо). Іншими словами, ви не маєте права спочатку застосовувати до нестач НПУ, а потім зарахувати їх лишками внаслідок пересортиці

Податок на прибуток. Жодних коригувань на зараховану за пересортицею суму не проводять — ПКУ цього не вимагає.

ПДВ. При виявленні від’ємної сумової різниці чинимо так само, як і при виявленні нестачі. Тобто нараховуємо ПЗ виходячи з величини такої різниці на підставі п.п. «г» п. 198.5 ПКУ.

За ТМЦ, придбаними без ПДВ, ПЗ нараховувати не потрібно

2 Новий строк 1095 календарних днів стосується в тому числі ПН, складених до 03.12.2017 р. Детальніше — у статті «Податковий кредит за «старою» розблокованою ПН» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 36).

3 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

4 Деталі знайдете в статті «Природний убуток за відсутності норм: чи бути «компенсуючим» зобов’язанням з ПДВ» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 21).

5 Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.

6 Детальніше — у статті «Нова податкова накладна: детально про новинки» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 46).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
61022 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти