Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2019/№8
Друкувати

«Готівкові» зміни від НБУ: дочекалися!

Шевчук Михаил, налоговый эксперт
Чи то до Дня всіх закоханих, коли постанова № 371 була опублікована на офіційному інтернет-представництві НБУ2, чи то до Стрітення, коли ця постанова набрала чинності, НБУ обдарував усю ділову громадськість країни. Зміни на ниві готівкового регулювання — привід для радості для юр- і фізосіб. Про них — тут і зараз.

1 Постанова Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 12.02.2019 р. № 37.

2 https://bank.gov.ua/document/download?docId=88169549.

КОРО-лібералізація та НБУ-реакція. Найважливіші зміни в черговий раз внесли до п. 11 Положення № 1483, який регулює оприбуткування готівки. Оновлена редакція п. 11 Положення № 148 виглядає таким чином:

3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.

«11. Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО — у разі її використання).

Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Оприбуткування та облік фізичними особами — підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному Податковим кодексом України».

Очевидно, що НБУ ставив перед собою завдання врахувати зміни в РРО-нормативці, передбачені наказом № 7734. Які в тому числі стосуються КОРО-лібералізації5. Нагадаємо: у суб’єктів господарювання, які повинні застосовувати РРО, вже немає таких обов’язків, як «підклеювання фіскальних звітних чеків до відповідних сторінок КОРО», «щоденне виконання записів (у разі здійснення розрахункових операцій) про рух готівки та суми розрахунків…». КОРО задіюється лише в разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії.

4 Наказ Мінфіну «Про затвердження Змін…» від 20.09.2018 р. № 773.

5 Детальніше про це ви могли прочитати в статті «Зміни в РРО нормативці: КОРО, до побачення?» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 43).

Та й то, якщо суб’єкт господарювання (який повинен застосовувати РРО) вирішує для себе, що в разі виходу з ладу РРО або відключення енергії він просто буде припиняти здійснення розрахункових операцій, то він у принципі може відмовитися від застосування КОРО.

Так ось, хоч і з шорсткостями, НБУ таки відредагував своє Положення № 148 під ці нововведення.

Дивимося випадок з відокремленими підрозділи установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО і без ведення касової книги.

Оприбуткуванням готівки в касах для них тепер є:

1) забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ПКУ. Такий строк становить 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовують зазначені документи. У разі неподання звітності строк відлічують з передбаченого ПКУ граничного терміну її подання.

Зверніть увагу! Щоб виконати вимогу щодо зберігання Z-звітів в електронному вигляді, жодних додаткових дій робити не доведеться ;

Z-звіти в електронному вигляді зберігають без відома суб’єктів господарювання всі РРО (за винятком автоматів з продажу товарів/послуг)6.

6 Детальніше про це ви могли прочитати в статті «Як зберігати Z-звіти в електронному вигляді» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 50).

2) занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО — у разі її використання).

А ось тут уже, схоже, НБУ заплутався. Як ми вже сказали вище, навіть у разі використання КОРО (у тандемі з РРО) задіюється вона лише в разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії. «Щоденне виконання записів (у разі здійснення розрахункових операцій) про рух готівки та суми розрахунків…» у загальному випадку вже не вимагається. Тому вважаємо, «приписку» цю потрібно розуміти так, що в разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії для цілей оприбуткування слугуватимуть записи в КОРО.

Що стосується суб’єктів з касовою книгою, то в новій редакції п. 11 Положення № 148 узагалі загубився випадок, коли підприємству для приймання готівки не потрібні ні РРО, ні КОРО (наприклад, п. 1 ст. 9 Закону про РРО) . Але, вважаємо, для них, як і раніше, оприбуткуванням готівки буде здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

ФОП без РРО — зняття напруженості. Також, судячи з усього, НБУ вирішив зняти проблему з фізособами-підприємцями, які не застосовують РРО. Нагадаємо: податківців «гойднуло» в той бік, що такі суб’єкти на кожну готівкову операцію повинні оформляти розрахунковий документ — інакше будуть проблеми з оприбуткуванням7.

7 Подробиці знайдете в статті «Як із нічного кошмару… або Розрахунковий документ на кожен продаж» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 41).

Починаючи з 15.02.2019 р., вважаємо, проблема знята. Оприбуткуванням готівкового доходу для всіх фізосіб-підприємців (як з РРО, так і без РРО) є запис його в Книзі обліку доходів і витрат / Книзі обліку доходів у порядку, визначеному ПКУ.

Розуміємо це так, що з 15.02.2019 р. правильне ведення підприємницьких книг обліку і є належним оприбуткуванням готівкового доходу.

Виплата зарплати не підпадає під готівкові обмеження. Проблема з’явилася у 2017 році. НБУ тоді втричі «укоротив» граничну суму розрахунків між фізособою і підприємством/підприємцем (з 150 до 50 тис. грн.). А також прибрав застереження, що це обмеження діє лише при розрахунках за товари (роботи, послуги). У результаті під ковпаком 50-тисячного готівкового обмеження опинилися в тому числі й зарплатні виплати8.

8 Детальніше можете прочитати про це в статті «50 тисяч готівкою. Хто у справі?» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 10).

НБУ побачив цей свій «промах» і вніс зміни до п. 8 Положення № 148.

Цей пункт установлює виняткові випадки, коли готівкові обмеження не застосовуються.

Тепер згідно з новеньким п.п. 4 п. 8 цього Положення обмеження в частині граничних сум готівкових розрахунків не стосуються виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Ми бачили би «наповнення» цих виплат через Закон про оплату праці й Інструкцію № 59, у частині, яка йому не суперечить.

9 Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

Інші зміни. НБУ уточнив поняття відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання (п.п. 2 п. 3 Положення № 148):

«філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції».

На рівні Положення закріпили, що за наявності в установі / на підприємстві печатки аркуші касової книги потрібно не лише нумерувати й прошнуровувати, але й опечатувати (абз. 5 п. 39 Положення № 148).

Декілька уточнюючих правок внесли щодо документів, що свідчать про здавання виручки до банку (п. 29 Положення). Торкнулися вони таких документів:

— квитанції до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписаної відповідальними особами банку та засвідченої відбитком печатки банку. Уточнили, що засвідчувати її потрібно за потреби;

третього примірника «Копія супровідної відомості до сумки з готівкою».

Раніше цей підпункт звучав як «примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача».

Уточнили (новий п. 451 Положення № 148), що керівник установи/підприємства повинен визначати внутрішнім розпорядчим актом: (1) перелік посад; (2) кількість посадових осіб, уповноважених підписувати касові документи.

Згідно з оновленим абз. 3 п. 49 Положення № 148 можливість не здавати у встановлені строки готівку, якщо в окремі дні ліміт каси не перевищений, стосується й небанківських фінустанов (а не тільки установ та підприємств).

Також для небанківських фінустанов уточнили, що при розрахунку ліміту каси вони не повинні враховувати готівку, внесену через платіжні пристрої, що належать їм (абз. 1 п. 50 Положення № 148).

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам