Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2021/№46
Друкувати

Відстороняємо працівника від роботи: про уколи й не лише

Ивлева Наталья, эксперт по оплате труда, Кравченко Дарья, эксперт по оплате труда
На тлі останніх «щепленевих» нововведень є резон нагадати матчастину стосовно відсторонення працівників від роботи. На яких підставах можна відстороняти, на скільки, з якою оплатою тощо. Поїхали.

За якою підставою

Стаття 46 КЗпП дає санкцію на відсторонення працівників від роботи у випадку:

1) появи на роботі в нетверезому стані;

2) появи на роботі в стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

3) відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки;

4) в інших випадках, передбачених законодавством. Якраз-таки під цей випадок «із загадкою» потрапляє відмова або ухилення працівника від вакцинації. Але не будь-якої вакцинації. А тільки тієї, яка згідно із законом є для нього обов’язковою (ч. 2 ст. 12 Закону № 1645*).

* Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III.

У свою чергу, антиCOVID-вакцинація є обов’язковою тільки для працівників з Переліку № 2153**.

** Перелік, затверджений наказом МОЗ від 04.10.2021 № 2153. Більше деталей знайдете в статті «Танцюють… не всі», або З 8 листопада працюють тільки вакциновані?» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 44). З 09.12.2021 цей Перелік буде доповнено деякими позиціями (https://buhgalter911.com/news/news-1061818.html).

Поява на роботі в нетверезому стані

Працівника треба відсторонити від роботи незалежно від того, в який саме час робочого дня (зміни) він з’явився на роботу в такому стані.

Ступінь сп’яніння і характер виконуваної роботи також не мають принципового значення.

Трудове законодавство не визначає тривалість відсторонення від роботи співробітника, який з’явився в стані сп’яніння, тому відсторонення може тривати до усунення обставин, що послужили його підставою.

На практиці найчастіше роботодавець не допускає працівника до роботи того дня (зміни), коли в нього виявлено сп’яніння.

Цілком можливо, що співробітник наступного дня вже зможе знову стати до своїх функціональних обов’язків.

Нагадаємо, що згідно з ч. 2 ст. 13 Закону про охорону праці на роботодавця покладається обов’язок здійснювати контроль за виконанням робіт відповідно до вимог охорони праці.

Передбачена адмінвідповідальність майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників, які не вжили заходів до відсторонення від роботи осіб, що перебувають у нетверезому стані (ч. 2 ст. 179 КпАП). Розмір штрафу за сьогоднішніми мірками невеликий — складає від 68 до 102 грн.

Факт появи в нетверезому стані, що дає підстави для відсторонення працівника від роботи, може бути встановлений актом медичного обстеження. У разі потреби можна скористатися й іншими доказами. Зокрема, показаннями свідків, які можуть бути оформлені у вигляді акта про появу працівника на роботі в стані сп’яніння, підписаного не менше ніж двома свідками.

Як показує судова практика, свідчення очевидців допоможуть суду дати відповідну оцінку. Див. п. 25 постанови ВС від 23.01.2018 № 640/17224/15-ц.

Поява на роботі в стані наркотичного сп’яніння

Питання про відсторонення тут вирішується трохи інакше. Згідно з ч. 3 ст. 12 Закону України від 15.02.95 № 62/95-ВР установлення наявності стану наркотичного сп’яніння в результаті незаконного вживання наркотичних засобів є компетенцією тільки лікаря, на якого покладені обов’язки з проведення медичного огляду (обстеження).

Працівник «прибув» на роботу в стані наркотичного сп’яніння? Необхідно усунути його від роботи і запропонувати на добровільній основі пройти медичний огляд.

А якщо проходження медогляду не входить у плани такого працівника? У такому разі залучається поліція. У тому числі можливий примусовий привід у наркологічний заклад (пп. 2.3, 2.6 Інструкції від 10.10.97 № 306/680/21/66).

Ухилення від обов’язкового медогляду

Законом передбачено проходження працівниками попередніх (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів.

Обов’язкові медичні огляди передбачені ст. 169 КЗпП і встановлені для таких категорій працівників:

— зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці;

— зайнятих на роботах, де є потреба в професійному доборі;

— віком до 21 року;

— деяких інших категорій працівників***.

*** Більше інформації, у т. ч. посилання на переліки «зобов’язаних» працівників, знайдете в статті «Медогляди-2021: повідомити Держпраці до 1 грудня!» (журнал «Бухгалтер 911», 2020, № 41).

При цьому роботодавець контролює своєчасне проходження медичного огляду. Оскільки згідно з ч. 2 ст. 17 Закону про охорону праці власник не має права допускати працівника до роботи, якщо він вчасно не пройшов медогляд, але зобов’язаний був його пройти.

Відмова від навчання з охорони праці

Обов’язкове навчання працівників техніці безпеки і перевірка їх знань та навичок у сфері охорони праці встановлені ст. 153 КЗпП. Також згідно зі ст. 18 Закону про охорону праці працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи повинні проходити інструктаж, навчання з питань охорони праці, з подання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і вивчати правила поведінки у разі виникнення аварії.

Працівник зобов’язаний знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. Це випливає зі ст. 14 Закону про охорону праці.

Отже, співробітника, який не пройшов в установленому порядку навчання і перевірку знань та навичок у сфері охорони праці, необхідно відстороняти від роботи. При відстороненні за цією підставою такий працівник не допускається до роботи аж до закінчення навчання і перевірки.

Якщо працівник усуне перешкоди для допуску до роботи (пройде курс навчання, інструктаж, складе відповідний іспит), йому відразу ж має бути надана можливість продовжити роботу.

Щеплення

Тут «авторитет» — «карантинна» постанова КМУ № 1236****.

**** Постанова КМУ «Про встановлення карантину та заповадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 № 1236.

Нею Кабмін зобов’язав керівників держорганів (державної служби) і підприємств, установ, організацій забезпечити:

1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 працівниками і держслужбовцями, обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена Переліком № 2153 (про який ми згадували вище);

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників і держслужбовців, обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена Переліком № 2153 і які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19.

Не можна чіпати тільки тих працівників, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти COVID-19 і надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий установою охорони здоров’я.

Заробітна плата в період відсторонення від роботи

З огляду на те, що заробітна плата виплачується за виконану роботу, відсторонення від роботи повинне здійснюватися без збереження заробітної плати. Такий висновок можна зробити на підставі ст. 94 КЗпП, а також ст. 1 Закону про оплату праці.

Водночас у деяких випадках, передбачених законодавством, заробітна плата за період відсторонення все ж зберігається. Перерахуємо такі випадки в таблиці нижче.

Коли період відсторонення оплачується згідно із законодавством

Підстава

Розмір оплати

Якщо роботодавець, порушуючи вимоги ст. 46 КЗпП, за власною ініціативою без законних на те підстав усунув працівника від роботи з призупиненням виплати заробітної плати

Середня заробітна плата, визначена згідно з Порядком № 100

Якщо висновок роботодавця про стан алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння працівника виявився помилковим і воно не підтвердилося

За наявності поважних причин для непроходження медогляду у встановлений строк

Не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу)

До вирішення питання про звільнення працівника від роботи або про переведення його на іншу роботу, якщо за результатами медогляду він визнаний непридатним для виконання роботи

До успішного складання іспитів або до звільнення за підставою п. 2 ст. 40 КЗпП, якщо за результатами навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної безпеки працівник пройшов перевірку знань незадовільно або не склав відповідний іспит (ст. 113 КЗпП)

На період відсторонення осіб, які є бактеріоносіями і робота яких пов’язана з обслуговуванням населення та може призвести до поширення інфекційних хвороб

Допомога по тимчасовій втраті працездатності

Важливо! Якщо період відсторонення не був оплачений працівникові, то:

— у разі хвороби за ці дні йому не виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності;

— період відсторонення не зараховується у відпускний стаж працівника.

А чи може відсторонений працівник піти в щорічну відпустку? Може. Але тільки:

— якщо це передбачено графіком відпусток;

— за згодою роботодавця;

— якщо він належить до пільгової категорії працівників (перераховані в ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки).

І на завершення декілька слів про заповнення табеля обліку використання робочого часу. На нашу думку, у табелі відсторонення працівника вказуємо з кодом «І» (цифровий код «30»), як інші причини нез’явлень.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам