Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2021/№38
Друкувати

Збитки та Ко: «гарячі» запитання щодо Типової форми загальносистемника

Мирошниченко Виталина, налоговый эксперт
Із переходом загальносистемників на новий обліковий регістр доходів і витрат1 знову пішли традиційні запитання: як відображати збитки? Як правильно внести дані про зарплату працівників до Типової форми? Чи треба розписувати види доходу і розбивати його на готівку/безготівку? Чи віднімати акциз і ПДВ з доходу? І як довго зберігати стару Книгу? Декілька хвилин читання — і для вас усе стане зрозуміло.

1 Деталі знайдете в статті «Усім ФОП на загальній системі — перейти на ведення обліку в Типовій формі!» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 29).

Книга обліку доходів і витрат ФОП-загальносистемника канула в Лету. З 16.07.2021 р. на зміну їй прийшла Типова форма обліку доходів і витрат за формою наказу № 2612. Порядок її ведення затверджений тим же наказом № 261 (далі — Порядок № 261). Але що важливо розуміти? Так, форма облікового регістру змінилася. Однак базові облікові правила для загальної системи, якими вони були прописані в ст. 177 ПКУ, такими й залишилися! Як ми відзначали, Мінфін навіть зробив деяку синхронізацію між витратними графами Типової форми і підпунктами п. 177.4 ПКУ.

2 Наказ Мінфіну від 13.05.2021 р. № 261.

Правила обліку збитків у загальносистемника

Власне, від чого розраховується податок? Від бази оподаткування (п. 23.1 ПКУ). А базою оподаткування для підприємницьких доходів є чистий річний (!) оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до п. 177.2 ПКУ.

У свою чергу, п. 177.2 ПКУ говорить нам про те, що чистий оподатковуваний дохід — це різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручкою в грошовій і негрошовій формі) та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Тобто ставка податку застосовується саме до річного чистого доходу / річної різниці між доходом і витратами, про які сказано в п. 177.2 ПКУ. Чи, ще точніше, до різниці між доходами за рік і пов’язаними з ними фактично понесеними витратами.

Ще є сумніви? Добре. Тоді відкриваємо підприємницький додаток Ф2 до декларації про майновий стан.

Хоч до старої (за якою звітуємо зараз) — без урахування змін з наказу від 17.12.2020 р. № 783. Хоч до нової (яку подаватимемо з початку 2022 року) — з урахуванням змін з наказу від 17.12.2020 р. № 783.

І що бачимо? Для визначення бази оподаткування ми від доходів за рік вираховуємо пов’язані з ними витрати. Єдине, в декларації від нас вимагається усе це наводити в розрізі видів діяльності, якими ФОП займався протягом звітного року.

Звідси випливають такі висновки:

1) збиток, отриманий за підсумками року, тобто коли (річний дохід — річні витрати) < 0, на наступний рік перенести не можна . У ПКУ для підприємців такий механізм не прописаний. І такий збиток (витрати) не буде пов’язаний із доходами наступного року. Тому збиток ФОП не може відобразити в декларації за наступний рік/роки і він згорає;

2) збиток, отриманий «усередині року» за місяць або квартал, не згорає3! Адже база оподаткування — це, як ми раніше довели, не сума місячних/квартальних чистих доходів. Це річний чистий дохід, отриманий як різниця між доходами за рік і пов’язаними з ними фактично понесеними витратами.

3 Про нюанси обліку внутрішньорічних збитків при сплаті ПДФО-авансів можете прочитати в статті «ПДФО-аванси ФОП на загальній: не забуваємо платити!» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 27), при сплаті квартальних платежів з ЄСВ «за себе» — у статті «Як ФОП (не) сплатити ЄСВ за І квартал?» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 13).

Приклад. ФОП за рік має такі дані:

Показники

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Разом за рік

Дохід

50 тис. грн

100 тис. грн

100 тис. грн

100 тис. грн

350 тис. грн

Витрати

100 тис. грн

20 тис. грн

20 тис. грн

20 тис. грн

160 тис. грн

За підсумками року його річний чистий дохід у декларації буде розрахований так: 350 - 160 = 190 (тис. грн), а ПДФО за рік складе:

18 % х 190 = 34,2 тис. грн.

Як бачите, збиток I кварталу згорнувся з прибутками II — IV кварталів. При цьому ми НЕ (!) рахували річний чистий дохід як суму квартальних підсумків чистого доходу (-50 + 80 + 80 + 80). І зараз пояснимо, чому це так важливо?

Як показати збитки в Типовій формі обліку?

Річ у тому, що податківці традиційно рекомендують у графі 11 Типової форми обліку (чистий дохід) ставити прочерк, якщо за підсумками якогось місяця або кварталу ФОП отримав збиток (категорія 104.08 ЗІР). А тому багато ФОП хвилюються, що їх місячний або квартальний збиток при цьому згорить і не врахується за підсумками року.

Але знову-таки, як ви вже зрозуміли, квартальні і місячні підсумки чистого доходу, відображені в Типовій формі обліку, не впливають на річну суму ПДФО/ВЗ, визначену в декларації .

Відверто кажучи, у Порядку № 261 не значиться жодного слова про те, що ФОП повинен підбивати в Типовій формі якісь проміжні підсумки. Нас лише побічно підводять до цього:

— фраза про те, що дані в Типовій формі заповнюються наростаючим підсумком і використовуються для заповнення річної декларації (п. 4 розд. II Порядку № 261);

— назва графи 1 «Дата (день, місяць, рік)».

Хоча знову ж таки трактувати цю назву можна й у іншому ключі.

Тому краще, звичайно, місячні підсумки підбивати! Це важливо для цілей ЄСВ, оскільки за «нульові»/збиткові місяці ЄСВ «за себе» не сплачується. Відповідно для нас принципово знати, був місяць прибутковим чи «нульовим»/збитковим.

Але ще раз — місячні збитки не згорають, як би ми їх не показали. Нехай навіть як хочуть податківці — із прочерками, оскільки за підсумками року ми рахуватимемо саме річний чистий дохід. І не шляхом складання місячних чистих доходів, а від річного доходу вираховуватимемо витрати.

Де підхід податківців може дійсно становити проблему — це при розподілі в додатку Ф2 річного результату за видами діяльності. Але з цим є свої методи боротьби 4.

4 Див., зокрема, статтю «Як підприємцеві заповнити річну декларацію про доходи за 2020 рік?» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 1-2).

Як правильно внести дані про зарплату працівників?

Наступне принципове питання — це зарплата працівників. Як її показати в Типовій формі обліку? Тут немає нічого складного.

Щоб поставити зарплату працівників у витрати, головне — мати документи, що підтверджують факт її виплати. Оскільки наразі зарплата виплачується часто на картку працівника, такими документами є платіжки на перерахування зарплати і на сплату ПДФО та військового збору, утриманих з неї.

Якщо ж ви виплачуєте зарплату готівкою, то у вас має бути документ із сумою нарахованої і виплаченої зарплати та з підписами працівників про її отримання. Для цих цілей можна використати бланк розрахунково-платіжної відомості форми № П-6, змінивши його під себе, або платіжну відомість довільної форми (головне, щоб у ній були усі обов’язкові реквізити первинки).

Бланк розрахунково-платіжної відомості форми № П-6 затверджений наказом № 4895, а обов’язкові реквізити первинки вказані в п. 2.4 Положення № 886.

5 Наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

6 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

Якщо у вас такі документи є, то суму «грязної» зарплати (до усіх вирахувань) записуєте в графу 7 Типової форми в день виплати грошових коштів. Із цим не сперечаються й податківці.

«…до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування включається сума нарахованої заробітної плати без вирахувань» (категорія 104.05 ЗІР).

Наприклад, якщо ви нарахували працівникові 10000 грн зарплати, утримали 1950 грн ПДФО і військового збору та видали на руки 8050 грн (10000 - 1950), то в графу 7 Типової форми повинно потрапити саме 10000 грн нарахованої зарплати.

При цьому 1950 грн податків ви в Типовій формі взагалі не відображаєте! Вони вже «сидять» у витратах у графі 7, тому записувати їх ще й у графу 8 — помилка!

Увага, нововведення! Що стосується нарахованого ЄСВ (у нашому прикладі — 22 % х 10000 = 2200 грн), то його тепер ставимо в графу 8 Типової форми, а не в графу 7, як це було раніше в Книзі обліку доходів і витрат. Це «завдяки» згаданій вище синхронізації між витратними графами Типової форми і підпунктами п. 177.4 ПКУ (ср. ).

Як деталізувати дохід?

Розбивати дохід на готівку і безготівку однозначно не треба. Цього не вимагала ні стара Книгу обліку доходів і витрат, ні нова Типова форма та Порядок № 261. Така вимога раніше була для єдиноподатників, але й для них її вже скасували.

Як же записати дохід у Типову форму? У п. 1 Порядку № 261 про це сказано так:

«На підставі первинних документів за підсумками робочого дня, протягом якого отриманий дохід / понесені витрати, здійснюються записи про отримані доходи і документально підтверджені витрати».

Знову ж таки назва графи — «Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності (грн, коп.)». Тобто вимагається показати дані (суму) в грошовому вимірнику.

Виходить, що дохід у Типову форму достатньо записати однією загальною сумою, яка отримана за підсумками дня. Не треба вписувати кожну отриману суму окремо. Не треба деталізувати, від кого і за що отримана оплата.

Тобто дохід від усіх видів діяльності, з усіх торгових точок, готівковий і безготівковий підсумовується й однією сумою записується в графу 2 Типової форми за підсумками дня, в якому він отриманий.

Так було й раніше. Щоправда, раніше в Порядку № 4817 стосовно Книги фраза про те, що дохід треба записувати загальною сумою за підсумками дня, наводилася двічі. Зокрема, вона була вказана в поясненні до заповнення графи 2. У новому Порядку № 261 ця фраза залишилася тільки в розділі I, вона не дублюється в поясненні до заповнення графи 2. Проте навіть однієї згадки про прибутково-витратні записи «за підсумками дня» цілком достатньо . Поготів, якщо немає деталізації «від кого і за що», то в чому сенс показувати «голі» суми окремо, а не єдиною сумою?

7 Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат..., затверджений наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481.

Витрати, до речі, теж записуємо загальними сумами за день.

Чи вираховувати акциз і ПДВ з доходу?

Так, якщо ФОП — платник ПДВ або торгує підакцизними товарами, з яких сплачується «роздрібний» акциз, то і доходи, і витрати він записує в Типову форму без ПДВ і без «роздрібного» акцизу. Про це прямо сказано в п.п. 177.3.1 і п. 177.3 ПКУ.

Тут варто відзначити, що раніше, коли був «5-кратний» штраф за неоприбуткування готівки, ми радили записувати в Книгу обліку доходів і витрат готівковий дохід повністю — з урахуванням акцизу і ПДВ. А потім ці податки вираховували з доходу, записуючи їх у графу повернень. Це було треба, щоб повністю оприбутковувати готівку. Наразі ці танці з бубнами не обов’язкові.

Як довго зберігати стару Книгу?

Що стосується саме Книги обліку загальносистемника, є, зокрема, й така версія, що оскільки в ній є дані для обчислення ЄСВ, то зберігати її потрібно мало не вічно (оскільки строків давності щодо ЄСВ немає).

Але це, скажімо так, найобережніший і обговорюваний підхід. На тлі того, що в Порядку № 481 прямо сказано, що

«8. Книга зберігається у самозайнятої особи протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис».

Тобто можна, вважаємо, орієнтуватися на 3-річний строк із моменту подання декларації за 2021 рік. А якщо карантин доти ще не закінчиться, то до 3-річного строку додаємо «шматочок» періоду карантину, протягом якого податківцям заборонено перевіряти ФОП8.

8 Нюанси знайдете в статтях: «Чи можуть податківці у 2021 році перевіряти 2017 рік?» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 22), «Строки зберігання документів: карантин та інші поправки» (журнал «Бухгалтер 911», 2021, № 19-20).

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам