Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


19.09.18
29820 14 Друкувати

Які органи уповноважені проводити комплексні перевірки працевлаштування співробітників і чим це загрожує підприємцям (розміри штрафів)

Розпорядження Кабміну від 05.09.2018 р. «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» навряд чи хтось сприйняв як грім серед ясного неба, адже небо давно в цій сфері було похмурим ... У даній статті ми розберемося кого чекати підприємцям в рамках майбутніх комплексних перевірок і якими повноваженнями наділений кожний з ревізорів. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань праці доручено наступним органам: Державній службі з питань праці, органам місцевого самоврядування, наділеним відповідними повноваженнями, ДФС та Пенсійному Фонду.

Найбільш широкими повноваженнями безумовно володіє інспекція Держпраці. Її інспектори при наявності службового посвідчення та направлення на перевірку безперешкодно, без попереднього повідомлення мають право:

1) при проведенні інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин при наявності підстав (звернення співробітника, щодо якого були допущені порушення законодавства про працю; звернення фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин; за рішенням керівника органу контролю за результатами аналізу інформації отриманої зі ЗМІ та інших джерел; за рішенням суду, «повідомленнями» правоохоронних органів; за зверненням інших органів (ДФС, Пенсійного фонду, Держстату, профспілкових організацій) самостійно і в будь-який час доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити в будь-які виробничі, службові, адміністративні приміщення об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) знайомитися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, які містять інформацію / відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзної інспекції, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або виписки ;

3) наодинці або в присутності свідків ставити керівнику та / або працівникам об’єкта відвідування питання, що стосуються законодавства про працю, отримувати з зазначених питань усні та / або письмові пояснення. Однак в контексті даного пункту хотілося б відзначити, що право інспекторів з праці кореспондується з обов’язком давати письмові пояснення виключно керівниками, і жодним чином не стосується працівників. Останні мають повне право таких пояснень не надавати і відповідальність за відмову від дачі пояснень для них не передбачена;

4) при наявності ознак кримінального злочину та / або створення загрози безпеці інспектора з питань праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин засобами аудіо-, фото- і відеотехніки;

7) отримувати від державних органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Відповідно до Закону №877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» повноваження Держпраці розширюються правом вимоги усунення виявлених порушень, припиненням дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю); відбирати зразки продукції, призначати експертизу, надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків та застосовувати штрафні санкції.

Вимога інспектора з питань праці про надання для ознайомлення документів та / або їх копій або виписок з документів, пояснень, доступу в приміщення, організації робочого місця, винесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Окремої уваги заслуговують контрольні повноваження органів місцевого самоврядування. З 1 січня 2017 року ОМС в рамках реалізації повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності, а також здійснювати перевірки фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, наділені контрольними повноваженнями за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення, з можливістю самостійного накладення штрафів за виявлені правопорушення.

Повноваження ДФС у сфері дотримання підприємцями законодавства про працю досить скромні. У розрізі трудових правовідносин податківці здійснюють адміністрування ЄСВ, забезпечують контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою його нарахування і сплати, а також надають консультації з питань щодо його сплати. Притягнення підприємців до відповідальності у разі виявлення інших порушень з питань праці, до компетенції податківців не відноситься. У випадку виявлення ДФС правопорушень, вона відразу повідомляє про це Держпраці, яка не знехтує своїм правом прийти до Вас з позаплановою перевіркою або інспектуванням, щоб зафіксувати виявлені порушення та притягнути до відповідальності.

Пенсійний фонд прямо не контролює питання праці, але також несе певну загрозу для роботодавця. 11.08.2017 р. вступив в силу «Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю», який визначає механізм інформаційної взаємодії з відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю, між суб’єктами інформаційного обміну (ПФУ, ДФС, Держпраці і їх територіальні органи) з метою забезпечення реалізації їх повноважень. Так, зокрема, Пенсійним фондом надається ДФС і Держпраці інформація, що включає дані про страхувальників з підвищеним ступенем ризику, які:

- нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи крім тих, хто в звітності заповнили ознаку - «неповний робочий час», і тих, які почали і закінчили трудові відносини в звітному місяці;

- в звітному місяці порушили вимоги частини п’ятої статті 8 Закону № 2464 щодо розміру ЄСВ;

- подали повідомлення про прийом працівника на роботу, але не відобразили дані про нараховану йому заробітну плату за відповідний місяць або датою закінчення трудових відносин.

Проаналізувавши повноваження вищезазначених органів, можна зробити висновок – якщо до Вас прийде з перевіркою один зі згаданих суб’єктів контролю, за ним, з дуже великою ймовірністю, прийдуть і інші. А наслідки візитів контролюючих органів, особливо Держпраці, вельми затратні.

Вид порушення*

 

Розмір штрафу

• фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

• оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві;

• виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати ЄСВ та податків

30 мінімальних заробітних плат (за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення)

 

111 690 грн.

 

Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

Три мінімальні заробітні плати

 

11 169 грн.

 

• недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;

• недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами № 1975, № 2232 та № 3543

10 мінімальних заробітних плат (за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення)

37 230 грн.

 

Недопуск до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у його проведенні або ненадання необхідних для проведення перевірки документів

Три мінімальні заробітні плати

11 169 грн.

 

Недопуск до проведення перевірки, пов’язаної з виявленням таких фактів:

• допущення працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

• оформлення працівника на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві;

• виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску та податків

100 мінімальних заробітних плат (за кожен факт недопущення до проведення перевірки)

 

372 300 грн.

 

Інші порушення вимог законодавства про працю

Одна мінімальна заробітна плата

3 723 грн.

 

* В таблиці наведені найбільш поширені порушення законодавства про працю та відповідальність за них. Вичерпний перелік порушень і відповідальності передбачений ст. 265 КЗпП, ст. 41 КпАП, ст. 175 КК.

Прикро усвідомлювати, але державні органи у своїй діяльності традиційно здійснюють акцент на залученні порушників до відповідальності та штрафів, а ось ведення серед підприємців роз’яснювальної та консультаційної роботи вважається марною тратою часу. Ми ж зі свого боку навпаки намагаємося дати бізнесу максимум інформації з питань дотримання вимог законодавства про працю, оскільки, на наше переконання, чітке знання своїх прав і обов’язків дисциплінує і підвищує Ваші шанси на успішне проходження будь-якої перевірки.

Ольга Койчева, юрист АО "КФ"ДОМІНАНТА"

 

Коментарі
 • хаха
19.09.18 09:44

Позорище! У нас же инфляция! Штрафы нужно обновить, а то ведь еще заплатит штраф и продолжит существовать. Штрафы должны быть такими, чтобы после них сразу бежал все свои органы продавать.

Відповісти
 • Елена
19.09.18 09:51

хаха, так и будет, 1 января уже не за горами, а там новая минималка, обновленные штрафы.

Відповісти
 • Ксенія
19.09.18 09:57

 А цей пункт це вообще-5) на предоставление рабочего места с возможностью ведения конфиденциального разговора с работниками относительно предмета инспекционного посещения;
А якщо немає робочого місця, то що штраф?
Наприклад у нас фоп, бух на удаленке працює, є тільки орендований бокс для машин і каптьорка для робочих. От мені цікаво , що інспектора додому до фопа тепер тягти , чи орендувати  йому окремо офіс?

Відповісти
 • Лорик
19.09.18 14:08

Ксенія, меня тоже этот пунк напряг и я провела эксперимент. Я у своих коллег спросила, какая у них зарплата, они все как один сказали сколько они получают на руки и то как-то приблизительно. Пришлось разьяснительную работу провести. И я ж им каждый раз распечатку даю. Они в лучшем только ту строчку что на руки смотрят. Так это у меня все с образованием, грамотные...

Відповісти
 • Иллюзорная реальность
19.09.18 10:26

Ксенія,, тю , в бокс для машин его , и дело с концом !

Відповісти
 • Ксенія
19.09.18 11:13

Иллюзорная реальность, мабуть так і зробимо, щоб не розслаблялися.

Відповісти
 • )))
19.09.18 12:21

Знакомую уже проверяли - насчитали 300 тысяч, сошлись на 50-ти тыс, штрафуйте дальше, коррупцию еще никто не запрещал))))

Відповісти
 • Ксенія
19.09.18 12:43

))), а за що такий штраф? Ну  просто питаю для себе.

Відповісти
 • Бух11
19.09.18 14:05

Договор составлен, подписан а налоговую "забыли" уведомить, штраф 3723.

Відповісти
 • 111
19.09.18 15:56

А ФОП в этой стране имеет какие-либо права, или только обязанности?

Відповісти
 • хаха
19.09.18 20:57

111, А как же - право сдохнуть.

Відповісти
 • Irena
02.10.18 10:10

Право есть, но очень дорого...

Відповісти
 • Леонид
04.10.18 14:18

Вопрос конечно ИНТЕРЕСНый Кабмин своим постановлением ОТМЕНИЛ КАК МИНИМУМ ДВА ЗАКОНА : " Про захист персональних даних " і " Про інформацію " 
 ЧИ читав колись Гройсман  ХТО має таке право ? і чи взагалі чи можливо таке в НОРМАЛЬНІЙ державі ?І Чи нормальна у нас Держава коли Премьєр допускає ПРЯМЕ ПОРУШЕННЯ Конституції  , Ігнорування ЗАКОНІВ і чи не пора ГЕНЕРАЛЬНІЙ ПРОКУРАТУРІ посадити його в клітку .

Відповісти
 • Леонид
04.10.18 14:31

 за 40 лет НЕ ВСТРЕЧАЛ какого нибудь проверяющего который бы
ПИСЬМЕННО ПОДТВЕРДИЛ ЧТО ОН ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ какой либо ЗАКОН Потому  что  на него за такое действие ПОДАДУТ В СУД и он КАК МИНИМУМ останется БЕЗ РАБОТЫ 
Законом предусмотрено ПОРЯДОК получения доступа к ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  о человеке   , его персональных данных ,О его финансовом состоянии   и много других требований выполнить которые НЕ СМОЖЕТ НИ ОДИН ПРОВЕРЯЮЩИЙ , а значит он не сможет НИЧЕГО ДОКАЗАТЬ и в суде не станут рассматривать Постановление КМУ если оно противоречит ЗАКОНУ

Відповісти
фото автора У фокусі
Віталіна Мірошниченко Звіт з ЄСВ ФОП за 2021 рік: приклади заповнення...
101222 176
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам