Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • КОПФГ | Класифікатор організаційно-правових форм господарювання

КОПФГ - Класифікатор організаційно-правових форм господарювання

Державний класифікатор "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" (КОПФГ)  затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 р. N 97 із змінами. Об'єктом класифікації є організаційно-правові форми юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи: філії, представництва, а також фізичні особи-підприємці.

Організаційно-правова форма господарювання - форма здійснювання господарської діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язаннях підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо. Ведення КОПФГ здійснює Державний комітет статистики України.