Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Господарські Товариства [200]

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА - підприємства або інші суб’єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства (2, ст.113); (3, ст. 79, 80).