Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Регистры бухгалтерского учета малых предприятий

Журнал 1-мс обліку активів
Журнал 2-мс обліку капіталу і зобовязань
Журнал 3-мс обліку доходів
Журнал 4-мс обліку витрат
Відомість 1.1-мс обліку необоротних активів
Відомість 1.2-мс обліку нарахування амортизації
Відомість 2.1-мс обліку розрахунків з постачальниками, іншими кредиторами та бюджетом
Відомість 2.2-мс обліку розрахунків з працівниками
Відомість 4.1-мс обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів
Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
64657 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям