Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Статистика окружающей среды

3-лг
Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів (наказ Держстату від 06.07.2018 р. № 118)
Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 3-лг (річна) (від 05.06.2018 р. № 17.4-12/2)
2-ТП (повітря)
Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів (від 06.07.2018 р. № 124)
Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря)
1-екологічні витрати
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ р. (зі звітності за 2015 р.) (із змінами внесеними наказом Держстату від 16.11.2015 р. №331)
Інструкція щодо заповнення форми
Роз'яснення щодо заповнення форми (від 26.01.2015 р. № 17.4-12/2)
1-відходи
Утворення та поводження з відходами за 20__ рік (наказ Держстату від 19.08.2014 р. № 243 ) (із змінами внесеними наказом Держстату від 16.11.2015 р. № 331)
Додаток до форми № 1-відходи 'Перелік категорій відходів за матеріалом'
Роз'яснення щодо заповнення форми (від 12.12.2012 р.) (відкликано та скасовано листом Держстату від 12.05.2014 р. № 20-19/104-14)
2-тп (мисливство)
Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин (наказ Держстату від 30.08.2017 р. № 239)
Інструкція щодо заповнення форми № 2-ТП (мисливство)
Роз'яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 2-тп (мисливство) (від 30.08.2017 р. №17.4-12/20)
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Объединенный отчет: правильная нумерация...
83488 195
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям