Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения

Надання безоплатної правової допомоги юристами

У попередньому номері газети «Місцеве самоврядування» було розглянуто питання надання безоплатної правової допомоги ОМС: порядок організації прийому громадян, прийняття заяв та надання відповідей на них, а також створення спеціалізованих установ. Як правило, функція з надання безоплатної первинної правової допомоги покладається на юристів ОМС. З метою якісної організації цього напрямку роботи пропоную більш детально ознайомитися з цим питанням.

Поняття

Стаття 59 Конституції України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 02.06.11 р. було прийнятоЗакон України № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу»1. Цей Закон визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги.

1 Далі за текстом — Закон № 3460.

Трошки понять, визначених спеціальним законодавством:

правова допомога

надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення

правові послуги

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

безоплатна правова допомога

правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел

безоплатна первинна правова допомога

вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, ОМС, посадових і службових осіб

безоплатна вторинна правова допомога

вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, включає в себе захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, ОМС, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру

Отже, як бачимо, гарантована Конституцією України безоплатна правова допомога поділяється на два види: первинну (просвітницька функція та допомога у складенні документів не процесуального характеру) та вторинну (надання правничої допомоги в судовому провадженні).

Юристи ОМС можуть надавати лише безоплатну первинну правову допомогу, іншим видом займається мережа системи надання безоплатної вторинної правової допомоги (регіональні та місцеві центри) на чолі з Координаційним центром з надання правової допомоги.

Види правових послуг

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом № 3460 мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг (ч. 2 ст. 7 Закону № 3460):

1

надання правової інформації

2

надання консультацій і роз’яснень з правових питань

3

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру)

4

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації

Термін правової інформації визначений у Законі України від 02.10.92 р. № 2657-XII «Про інформацію»2.

2 Далі за текстом — Закон № 2657.

Правова інформація — будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо (ст. 17 Закону № 2657).

Джерелами правової інформації є:

1

Конституція України

2

інші законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти

3

міжнародні договори та угоди, норми і принципи міжнародного права

4

ненормативні правові акти

5

повідомлення засобів масової інформації

6

публічні виступи

7

інші джерела інформації з правових питань

Консультація (лат. consultatio — нарада) — порада, що дається фахівцем. Консультування — це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якої полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку подій залежно від обраного способу досягнення результатів.

Під час консультування юрист роз’яснює клієнту вимоги чинного законодавства, надає поради щодо способів та методів реалізації прав та обов’язків із окресленням усіх можливих варіантів розвитку події, зазначає усі можливі наслідки (у т. ч. негативні) та наявні ризики.

Документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

До юристів у рамках реалізації права на правову допомогу можуть звертатися особи із проханням скласти документи, наприклад, для приватизації, оформлення заяви про зміну наймача, скарги на дії уповноважених осіб, пропозиції щодо покращення роботи певного органу тощо. Коло питань може бути необмеженим. Заяви, скарги та інші документи правового характеру складаються із врахуванням вимог чинного законодавства та посиланням на конкретні норми.

Кожна особа має право звернутись до вас із проханням надати безоплатну правову допомогу. Незалежно від наявності на території вашого населення пункту іншого суб’єкта надання безоплатної первинної правової допомоги (наприклад, бюро правової допомоги) відмовити особі в наданні запитуваної правової допомоги, яка входить до сфери ваших повноважень (наприклад, надання роз’яснень чинного законодавства) ви не маєте права. Заявник може навіть одночасно звертатись із аналогічними запитами до всіх суб’єктів, які надають безоплатну первинну правову допомогу на території певного населеного пункту, що також не може стати підставою для відмови у наданні запитуваної допомоги.

Також ви можете підготувати особу до звернення до органу, який надає безоплатну вторинну правову допомогу. Для цього слід бути обізнаними про те, хто може бути суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу. У багатьох випадках для того, щоб отримати право на безоплатну вторинну правову допомогу, слід зібрати необхідні документи, які підтверджують відношення особи до певної категорії, про що ви і маєте попередити заявника, а в разі необхідності — допомогти в отриманні останніх.

Згідно зі ст. 14 Закону № 3460 право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб... ЧИТАТИ ДАЛІ...

Інші матеріали із "Місцеве самоврядування", 2018, № 1/1:
Скасування свого рішення ОМС: чи можливо
Про обов’язок доказування та порядок подання доказів
Чи можна стягнути кошти не з ради, а з її виконкому за виконавчим листом
У чому різниця: «до» чи «по» у визначенні терміну за договором
 

Передплатити "Місцеве самоврядування"

Отключить рекламу
Комментарии
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ПРИЛОЖЕНИЕ
Календарь бухгалтера
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления