Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо застосування КЕКВ при придбанні медичного обладнання в лізинг (лист Держказначейства від 11.07.2017 р. № 16-10/675-11388)

Щодо застосування КЕКВ при придбанні медичного обладнання в лізинг (лист Держказначейства від 11.07.2017 р. № 16-10/675-11388)

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.07.2017 р. № 16-10/675-11388

Щодо застосування КЕКВ при придбанні медичного обладнання в лізинг

Державна казначейська служба України розглянула запит [...] щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету при придбанні медичного обладнання у лізинг та застосування норм Закону України "Про публічні закупівлі" і в межах компетенції повідомляє.

Згідно з частиною 1 статті 292 Господарського кодексу України лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Фінансовий лізинг - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу (частина 1 статті 1 Закону України "Про фінансовий лізинг" (далі - Закон).

За договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу) лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі) (частина 2 статті 1 Закону).

Предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів (частина 1 статті 3 Закону).

Частиною 2 статті 8 Закону визначено, що якщо сторони договору лізингу уклали договір купівлі-продажу предмета лізингу, то право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача в разі та з моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо договором не передбачене інше.

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 за N 456/20769, плата за оренду обладнання проводиться за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (2.2.4-6).

Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування для санаторіїв, лікувальних закладів, придбання іншого виробничого обладнання довгострокового користування здійснюється за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" (3.1.1-5 Інструкції). Таким чином, якщо за договором лізингу лізингодавець передає майно у користування лізингоодержувачу на визначений строк без передачі права власності, лізингові платежі необхідно здійснювати за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)".

Якщо сторони договору лізингу уклали договір купівлі-продажу предмета лізингу, то згідно зі статтею 8 Закону право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача в разі та з моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо договором не передбачене інше, видатки здійснюються за кодом економічної класифікації видатків 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування".

З питання застосування норм Закону України "Про публічні закупівлі" направлено запит до Мінекономрозвитку України, як спеціально уповноваженому органу у сфері державних закупівель.

 

В. о. Голови

В. Дуда

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям