Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо орендних відносин (лист Мін’юсту від 21.09.2016 р. № 32482/1089-0-2-16/7.3)

Щодо орендних відносин (лист Мін’юсту від 21.09.2016 р. № 32482/1089-0-2-16/7.3)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.09.2016 р. № 32482/1089-0-2-16/7.3

Щодо орендних відносин

(Витяг)

<...> У Міністерстві юстиції розглянуто ваш лист <...> стосовно надання роз'яснення з питань застосування законодавства бюджетними установами та повідомляється.

Щодо надання роз'яснення цивільного законодавства

Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств, установ та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, їх структурних підрозділів та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, визначає Закон України "Про оренду державного та комунального майна" (далі - Закон).

Відповідно до частини першої статті 2 Закону орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Відповідно до змісту статті 10 Закону однією з істотних умов договору оренди є, зокрема, відновлення орендованого майна та умови його повернення.

Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, затверджують, відповідно, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.

Статтею 27 Закону визначено, зокрема, правові наслідки припинення договору оренди, відповідно до якої у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором (стаття 29 Закону).

Так, зокрема, відповідно до пункту 9.3 Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року N 1774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року N 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за N 931/5152, спори, які виникають за цим Договором або у зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

Разом з тим слід додати, що за правилом статті 23 Закону передача майна в оренду не припиняє права власності на це майно.

При цьому власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном (стаття 391 Цивільного кодексу України).

<...>

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

Г. Онищенко

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям