Подпишитесь!


64961 Печатать

1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Коди 1110–1496

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи "Приватний виконавець"
 та "Помічник приватного виконавця", що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542, набирають чинності з 1 листопада 2017 року)

Класифікатор професій із змінами,  
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  
від 15 лютого 2019 року N 259

Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з:

- визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;

- вищим державним управлінням;

- правосуддям та прокурорським наглядом;

- керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.

Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі
11 Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій 
111 Законодавці 
1110 Законодавці 
112 Вищі посадові особи державних органів влади 
1120 Вищі посадові особи державних органів влади 
1120.1  Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади 
1120.2  Вищі посадові особи місцевих органів державної влади 
1120.3  Дипломатичні представники 
1120.4  Вищі посадові особи органів судової влади 
114 Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій 
1141 Вищі посадові особи політичних організацій 
1141.1  Вищі посадові особи політичних партій 
1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок 
1142.1  Вищі посадові особи професійних спілок 
1143 Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері 
1143.1  Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування 
1143.2  Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій 
1143.3  Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах 
1143.4  Вищі посадові особи інших громадських організацій в соціально-культурній сфері 
1143.5 Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування
12 Керівники підприємств, установ та організацій 
121 Керівники підприємств, установ та організацій 
1210 Керівники підприємств, установ та організацій 
1210.1  Керівники підприємств, установ та організацій 
122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів 
1221 Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 
1221.1  Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 
1221.2  Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 
1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості 
1222.1  Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості 
1222.2  Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості 
1223 Керівники виробничих підрозділів у будівництві 
1223.1  Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві 
1223.2  Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві 
1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі 
1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення 
1226 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 
1226.1  Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 
1226.2  Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні 
1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні 
1229 Керівники інших основних підрозділів 
1229.1  Керівні працівники апарату центральних органів державної влади 
1229.2  Керівні працівники апарату органів судової влади 
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування
1229.4  Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання 
1229.5  Керівники підрозділів в охороні здоров'я 
1229.6  Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту 
1229.7  Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності 
1229.8 Керівні працівники митних органів
123 Керівники функціональних підрозділів 
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники 
1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин 
1233 Керівники підрозділів маркетингу 
1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю 
1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання 
1236 Керівники підрозділів комп'ютерних послуг 
1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 
1237.1  Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 
1237.2  Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 
1238 Керівники проектів та програм 
1239 Керівники інших функціональних підрозділів 
13 Керівники малих підприємств без апарату управління 
131 Керівники малих підприємств без апарату управління 
1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі 
1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості 
1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві 
1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі 
1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління 
1316 Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв'язку 
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні 
1318 Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні 
1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління 
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів 
141 Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах 
1411 Менеджери (управителі) у водному господарстві 
1412 Менеджери (управителі) у лісовому господарстві 
142 Менеджери (управителі) у добувній промисловості 
143 Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води 
1439 Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води 
1439.8  Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії 
144 Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку 
1443 Менеджери (управителі) на транспорті 
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей 
1448.1  Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей 
145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства 
1451 Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті 
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 
1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті 
1453.1  Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами 
1453.2  Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами 
1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 
1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 
1455.1  Менеджери (управителі) в готельному господарстві 
1456 Менеджери (управителі) з організації харчування
1456.1  Позицію скасовано
1456.2  Позицію скасовано
1456.3  Позицію скасовано
146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності 
1461 Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва 
1462 Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу 
1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів 
1465 Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень 
1466 Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування 
1467 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів 
1468 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування 
1469 Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва 
147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам 
1471 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб 
1472 Менеджери (управителі) у сфері аренди машин та устаткування 
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації 
1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок 
1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління 
1475.1  Менеджери (управителі) з права 
1475.2  Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку 
1475.3  Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки 
1475.4  Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління 
1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами 
1476.1  Менеджери (управителі) з реклами 
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу 
1477.1  Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу 
1478 Менеджери (управителі) у слідчій діяльності 
1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам 
148 Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері 
1482 Менеджери (управителі) в охороні здоров'я 
1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері 
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності 
1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві 
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту 
1493 Менеджери (управителі) систем якості 
1494 Менеджери (управителі) екологічних систем 
1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки 
1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності 
1499 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань

ДОДАТОК А
(обов'язковий) 

 

 

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП  КОД ЗКППТР  ВИПУСК ЄТКД  ВИПУСК ДКХП  ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 
1110   Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
1110   Голова Верховної Ради України 
1110   Голова постійної комісії Верховної Ради України 
1110   Заступник Голови Верховної Ради України 
1110   Заступник голови постійної комісії Верховної Ради України 
1110   Народний депутат Автономної Республіки Крим 
1110   Народний депутат України 
1110   Перший заступник Голови Верховної Ради України 
1110   Президент України 
1120.1    Віце-прем'єр-міністр України 
1120.1        Глава Адміністрації Президента України 
1120.1       Голова агентства
1120.1       Голова Державної пенітенціарної служби України
1120.1    Голова державного комітету України 
1120.1        Голова Державної служби автомобільних доріг України 
1120.1       Голова інспекції
1120.1    Голова комітету України 
1120.1       Голова Національного банку України
1120.1        Голова правління Пенсійного фонду України 
1120.1       Голова Фонду державного майна України
1120.1    Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
1120.1        Голова служби 
1120.1    Голова Служби безпеки України 
1120.1        Головний державний інспектор України з нагляду у сфері цивільного захисту 
1120.1       Державний секретар
1120.1        Державний секретар України 
1120.1    Заступник голови державного комітету України 
1120.1    Заступник голови комітету України 
1120.1       Заступник голови Національного банку України
1120.1       Заступник голови Фонду державного майна України
1120.1    Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
1120.1    Заступник Голови Служби безпеки України 
1120.1        Заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України 
1120.1    Заступник Міністра України 
1120.1        Позицію скасовано 
1120.1    Керівник відомства Автономної Республіки Крим 
1120.1  -   -     Керівник головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України 
1120.1        Керівник урядового органу державного управління 
1120.1    Керуючий справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
1120.1    Міністр Автономної Республіки Крим 
1120.1    Міністр Кабінету Міністрів України 
1120.1    Міністр України 
1120.1        Позицію скасовано 
1120.1        Позицію скасовано 
1120.1    Перший віце-прем'єр-міністр України 
1120.1    Перший заступник голови державного комітету України 
1120.1    Перший заступник голови комітету України 
1120.1       Перший заступник голови Національного банку України
1120.1       Перший заступник голови Фонду державного майна України
1120.1    -   -   Перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
1120.1    Перший заступник Голови Служби безпеки України 
1120.1    -   -   Перший заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України 
1120.1    Перший заступник Міністра України 
1120.1        Позицію скасовано 
1120.1    Прем'єр-міністр України 
1120.1        Уповноважений з прав людини 
1120.1       Уповноважений Президента України з прав дитини
1120.1        Урядовий уповноважений 
1120.1       Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
1120.2        Голова обласної (міської) державної адміністрації 
1120.2        Позицію скасовано 
1120.2        Голова районної державної адміністрації 
1120.3  24353   Посол 
1120.3  24356   Посол з особливих доручень 
1120.3  24408   -   Представник Міністерства закордонних справ - керівник дипломатичного агентства 
1120.3  24411   Представник постійний 
1120.3        Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання 
1120.4    Генеральний прокурор України 
1120.4       Голова Апеляційного адміністративного суду
1120.4       Голова Апеляційного господарського суду
1120.4        Голова Апеляційного суду України 
1120.4    Голова Верховного Суду України 
1120.4        Голова Вищого адміністративного суду України 
1120.4        Голова Вищого господарського суду України 
1120.4       Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
1120.4       Голова Державної судової адміністрації України
1120.4    Голова Конституційного Суду України 
1120.4    Заступник Генерального прокурора України 
1120.4        Заступник голови Апеляційного суду України 
1120.4    Заступник Голови Верховного Суду України 
1120.4        Заступник Голови Вищого господарського суду України 
1120.4        Заступник голови судової палати Апеляційного суду України 
1120.4        Заступник голови судової палати Вищого адміністративного суду України 
1120.4        Заступник голови судової палати Вищого господарського суду України 
1120.4       Керівник апарату Верховного Суду України
1120.4    Перший заступник Генерального прокурора України 
1120.4        Перший заступник голови Апеляційного суду України 
1120.4    Перший заступник Голови Верховного Суду України 
1120.4        Перший заступник Голови Вищого господарського суду України 
1120.4    Суддя Верховного Суду України 
1120.4        Позицію скасовано 
1120.4    Член Конституційного Суду України 
1129.7       Позицію скасовано
1141.1  -   Вища посадова особа (голова, генеральний секретар, секретар, президент, лідер, керівник та ін.) політичної партії 
1142.1  -     Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки 
1142.1  -   -   Вища посадова особа (голова, співголова, генеральний секретар, секретар) організації наймачів (підприємців, промисловців
1143.1  -   -     Академік-секретар національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
1143.1  -   -     Віце-президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
1143.1  -   -     Головний учений секретар президії національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
1143.1       Керівник апарату
1143.1    Президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
1143.1    Член президії академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
1143.2  -   -   Вища посадова особа самоврядувальної організації (крім національних академій України
1143.2       Голова Аудиторської палати України
1143.3        Академік-секретар 
1143.3  -   -     Вища посадова особа (президент, віце-президент, головний учений секретар та ін.) академії, що діє на громадських засадах 
1143.4    85 Виконавчий директор федерації виду спорту 
1143.4  -   -     Вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.) 
1143.4    85 Віце-президент федерації виду спорту 
1143.4    85 Генеральний секретар федерації з виду спорту 
1143.4  -   -     Голова (інша вища посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної, спеціалізованої
1143.4  -   -     Голова відділення (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру 
1143.4    85 Державний тренер з виду спорту (збірної
1143.4       Керівник органу самоорганізації населення
1143.4  -   -     Президент (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру 
1143.4    85 Президент федерації виду спорту 
1143.5       Голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський і т. ін.)
1143.5       Секретар місцевої ради (сільської, селищної, міської і т. ін.)
1210.1       Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)
1210.1      65**  Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.) 
1210.1  20571     Генеральний конструктор 
1210.1        Голова виконавчого органу акціонерного товариства 
1210.1  24370   85 Голова клубу (спортивного
1210.1      2 Голова колективного господарства 
1210.1        Голова ліквідаційної комісії 
1210.1  24380   Голова правління 
1210.1        Голова ради директорів 
1210.1        Голова ради директорів біржі 
1210.1        Голова Рахункової палати України 
1210.1        Голова спостережної (наглядової) ради 
1210.1       Голова товариства
1210.1        Голова Центральної виборчої комісії 
1210.1      18 Головний редактор газети, журналу 
1210.1  -     85 Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості 
1210.1  21447 -     Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної
1210.1  -   -   Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) 
1210.1    1**  Директор (начальник, інший керівник) підприємства 
1210.1  -   -     Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) 
1210.1        Директор видавництва 
1210.1        Директор виконавчий 
1210.1  21450   Директор відділення 
1210.1  21354   Директор державного архіву 
1210.1    Директор дошкільного виховного закладу 
1210.1  21395   Директор кабінету (методичного, навчально-методичного
1210.1  21402   Директор книжкової палати 
1210.1  21410   85 Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського
1210.1        Позицію скасовано
1210.1  21422   Директор курсів підвищення кваліфікації 
1210.1  21425   Директор лабораторії 
1210.1  21586   Директор навчально-виробничого комбінату 
1210.1  -     80 Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.) 
1210.1  21581   85 Директор навчального (навчально-тренувального) центру 
1210.1  21580   Директор навчального пункту 
1210.1  21583   Директор навчально-курсового комбінату 
1210.1  21435   75 Директор науково-дослідного інституту 
1210.1  -     83 Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.) 
1210.1  21441   75 Директор обсерваторії 
1210.1  -   -     Директор обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
1210.1  21459   Директор пансіонату (кемпінгу
1210.1        Директор підприємства установи виконання покарань - заступник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань 
1210.1    Директор позашкільного закладу 
1210.1  21506   Директор представництва 
1210.1     82 Директор установи (підприємства, організації) культури (кінотеатру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.)
1210.1     70 Директор філіалу (філії)
1210.1       Директор театру - художній керівник (генеральний директор театру - художній керівник)
1210.1    81, 80  Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного і т. ін.) 
1210.1    Директор центру професійної орієнтації молоді 
1210.1  -     85 Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.) 
1210.1  21815   78 Завідувач аптеки (аптечного закладу
1210.1  21839   78 Завідувач бази аптечної 
1210.1        Керівник (директор, начальник і т. ін.) установи виконання покарань 
1210.1 -   80 Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення
1210.1        Керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації
1210.1  -    -     Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров'я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.) 
1210.1        Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами 
1210.1    Керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком 
1210.1       Керуючий (директор, інший керівник) установою (підрозділом) Національного банку України
1210.1        Керуючий (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником 
1210.1    87 Керуючий готельним господарством 
1210.1  -     65 Керуючий підприємством харчування 
1210.1        Позицію скасовано
1210.1  25142   64 Керуючий трестом 
1210.1       Куратор банку
1210.1        Позицію скасовано
1210.1     78** Медичний директор
1210.1    78 Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу 
1210.1  23673   67,68 Начальник агентства (повітряних сполучень, морського, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.) 
1210.1  24082   Начальник в'язниці 
1210.1        Начальник державної воєнізованої гірничорятувальної служби 
1210.1  23901   Начальник дирекції залізничних перевезень 
1210.1  23789   Начальник дослідної організації 
1210.1        Начальник експедиції гідрогеолого-меліоративної 
1210.1  23784   66 Начальник залізниці 
1210.1  23810   Начальник каналу 
1210.1  21422   Начальник курсів підвищення кваліфікації 
1210.1  23883   Начальник метрополітену 
1210.1       Позицію скасовано 
1210.1  21581   62 Начальник навчального (навчально-тренувального) центру 
1210.1  -     1 Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
1210.1  23919   Начальник пароплавства 
1210.1      64 Начальник управління 
1210.1  24100   Начальник училища 
1210.1     1 Начальник філіалу (філії)
1210.1  24128 -     Начальник частини (воєнізованої, газо- та гірничорятувальної, льотної, пожежної
1210.1  24134 -     Начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, начальницького складу, технічної
1210.1        Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
1210.1        Начальник штабу пожежогасіння 
1210.1        Позицію скасовано
1210.1  24140   Позицію скасовано
1210.1  -   -     Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об'єднання комерційних банків 
1210.1    67, 68  Президент компанії 
1210.1        Проректор 
1210.1        Ректор 
1210.1        Позицію скасовано
1210.1        Тимчасовий адміністратор 
1221.1       Головний агролісомеліоратор
1221.1  20622   2 Головний агроном 
1221.1  20623   2 Головний агроном із захисту рослин 
1221.1  20625   2 Головний агрохімік 
1221.1  20804   3 Головний лісничий 
1221.1      3 Головний лісопатолог 
1221.1        Головний природознавець 
1221.1  20974   Головний фахівець із систем створення спеціального клімату 
1221.1      3 Начальник нижнього складу 
1221.2      2 Виконавець робіт (водне господарство
1221.2      2 Головний інженер (експлуатаційні водогосподарські організації
1221.2      3 Головний інженер з лісовпорядкування 
1221.2      2 Головний механік (механізація меліоративних робіт
1221.2  21851   Завідувач ветеринарної клініки (лікарні, поліклініки
1221.2  21598   4, 2  Завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського, ставового, рибоводного
1221.2      2 Завідувач господарства підсобного сільського 
1221.2  21877   2 Завідувач двору (кінного, машинного
1221.2        Завідувач дільниці ветеринарної медицини 
1221.2        Завідувач дільниці сортовипробувальної 
1221.2  21897   2 Завідувач кабінету (агрохімічного
1221.2        Завідувач майстерні 
1221.2        Завідувач майстерні ремонтно-механічної (експлуатаційні водогосподарські організації
1221.2  21982   87 Завідувач оранжереї 
1221.2  22018   2 Завідувач підсобного виробництва 
1221.2  22021   2 Завідувач поля (знешкоджування та компостування, дослідного
1221.2  21471   2 Завідувач розсадника (розплідника
1221.2  21839   2 Завідувач скотобази 
1221.2  22078   2 Завідувач станції захисту рослин 
1221.2      2 Завідувач станції насінницької 
1221.2    2 Керуючий відділенням 
1221.2  25145   2 Керуючий дільницею (сільськогосподарською
1221.2  25148   2 Керуючий фермою 
1221.2  23163   3 Лісничий 
1221.2  23320   4 Майстер з добування риби 
1221.2  23332   10 Майстер з оброблення риби 
1221.2        Майстер з охорони природи 
1221.2  23266   87 Майстер зеленого господарства 
1221.2  23272   3 Позицію скасовано
1221.2      3 Майстер станції пожежної (природоохоронної, лісової
1221.2        Начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини 
1221.2        Начальник (завідувач) лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство
1221.2  23794   2 Начальник випробувальної станції 
1221.2        Начальник відділення 
1221.2        Начальник відділення каналу (водне господарство
1221.2      2, 3  Начальник відділу 
1221.2  23933   1 Начальник відділу підсобного сільського господарства 
1221.2        Начальник гідровузла (водне господарство
1221.2      2 Начальник дільниці (водне господарство
1221.2      3 Начальник дільниці (мисливської
1221.2  23862   3 Начальник лісорозсадника 
1221.2        Начальник партії лісовпорядної 
1221.2      2 Начальник проектно-кошторисного бюро (групи
1221.2        Начальник сектору 
1221.2  24037   2 Начальник скотопрогінного тракту 
1221.2      21 Начальник станції компресорної 
1221.2      87, 2  Начальник станції насосної 
1221.2      3 Начальник станції пожежної (природоохоронної, лісової
1221.2      82 Начальник цеху 
1221.2       Помічник лісничого
1221.2       Позицію скасовано
1222.1  20726   1 Головний диспетчер (промисловість
1222.1  21115   1 Головний енергетик 
1222.1  21118   66 Головний енергодиспетчер 
1222.1  20735   87, 1  Головний інженер (промисловість
1222.1       Головний коваль
1222.1       Головний ливарник
1222.1  20822   1 Головний механік 
1222.1       Головний терміст
1222.1      62 Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції 
1222.1  21486   5 Директор з виробництва 
1222.1        Начальник зміни атомної електростанції 
1222.1        Начальник зміни енергоблока (черги) атомної електростанції 
1222.1        Начальник зміни цеху атомної електростанції 
1222.1        Начальник реакторного цеху 
1222.1        Начальник служби атомної електростанції 
1222.1        Начальник управління 
1222.1        Помічник капітан-директора з видобутку 
1222.1        Помічник капітан-директора з виробництва 
1222.1  25047   Технічний керівник 
1222.1  25050   74 Технічний керівник геологічної партії 
1222.1  25054   Технічний керівник лісобіржі 
1222.2  21860   Завідувач геокамери 
1222.2  21869   5 Завідувач гірничих робіт 
1222.2  21866   74 Завідувач глиногосподарства 
1222.2  22133   1 Завідувач експедиції 
1222.2  21973   81**  Завідувач майстерні 
1222.2  21991   66 Завідувач очисних споруд 
1222.2  22076   5, 74  Завідувач складу вибухових матеріалів 
1222.2  22078   Завідувач станції канатно-випробувальної 
1222.2  22078   Завідувач станції охолодження 
1222.2  22107 -     Завідувач фонду (дорогоцінних металів, довідково-інформаційного
1222.2       Керівник групи з буропідривних робіт
1222.2  24616   Керівник групи з нагляду за будівництвом флоту 
1222.2  22988   Командир взводу 
1222.2  23003   Командир відділення 
1222.2  22994   Командир допоміжної гірничорятувальної команди 
1222.2  23006   Командир загону 
1222.2  23015   Командир частини 
1222.2  23187   Майстер 
1222.2      21 Майстер автомобільної газонаповнювальної станції 
1222.2    Майстер біолокацій 
1222.2  23196   74 Майстер буровий 
1222.2  23199 -     Майстер буровий глибокого (структурно-розвідувального) буріння 
1222.2  23205   Майстер буровий дільниці (служби, цеху
1222.2  23200   Майстер буровий на підземних роботах 
1222.2  23202   Майстер буровий свердловин 
1222.2  23394   Майстер виробництва 
1222.2  23398   1 Майстер виробничої дільниці 
1222.2  23401   Майстер виробничої лабораторії 
1222.2  23404   Майстер виробничої служби 
1222.2      21 Майстер газонаповнювальної станції 
1222.2  23227   74, 5  Майстер гірничий 
1222.2  23242   5 Майстер гірничий дільниці 
1222.2  23230   Майстер гірничий дренажної шахти 
1222.2  23233   5 Майстер гірничий на поверхні 
1222.2  23236   5 Майстер гірничий підземної дільниці 
1222.2  23428   66**  Майстер дільниці 
1222.2      62 Майстер дільниці з дефектоскопії 
1222.2      62 Майстер дільниці поводження з радіоактивними відходами 
1222.2      21 Майстер дільниці приймально-здавальної 
1222.2  23217   Майстер допоміжної дільниці 
1222.2  23297   Майстер дослідної установки 
1222.2  23335   6 Майстер з випробування свердловин 
1222.2  23317   6 Майстер з добування нафти, газу та конденсату 
1222.2  23326   6 Майстер з дослідження свердловин 
1222.2      21 Майстер з експлуатації лінійної частини трубопроводів 
1222.2  23389   Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів 
1222.2  23390   6 Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів 
1222.2      21 Майстер з електрохімічного захисту 
1222.2  23329   Майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки 
1222.2  23338   Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин 
1222.2  23341   6 Майстер з підготовки газу 
1222.2  23344   Майстер з підготовки та стабілізації нафти 
1222.2  23347   74 Майстер з промислової геофізики 
1222.2  23350   Майстер з ремонту 
1222.2      63 Майстер з ремонту балонів газонаповнювальної станції 
1222.2  23353   Майстер з ремонту гідроспоруд 
1222.2  23380     Майстер з ремонту експедиційного устаткування та спорядження 
1222.2  23356   40 Майстер з ремонту металургійних печей 
1222.2  23365   Майстер з ремонту приладів та апаратури 
1222.2  23368   6 Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного
1222.2  23371   Майстер з ремонту технологічного устаткування 
1222.2  23377   Майстер з ремонту транспорту 
1222.2  23362   Майстер з ремонту устаткування (промисловість
1222.2  23359   62 Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій 
1222.2  23416   Майстер зміни 
1222.2  23386   6 Майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин 
1222.2       Майстер конверторного виробництва
1222.2  23269   5, 1  Майстер контрольний (дільниці, цеху
1222.2        Майстер майданчика наливних естакад 
1222.2  23275 -     Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (промисловість
1222.2    3 Позицію скасовано
1222.2  23293   Майстер на підземних роботах з проходки гірничих виробок 
1222.2      21 Майстер опорного аварійно-відновного пункту 
1222.2  23299   5 Майстер основної виробничої дільниці 
1222.2  23392   Майстер перетворювального комплексу 
1222.2  23314 -    Майстер підземної дільниці (на підземних роботах
1222.2      21 Майстер резервуарного парку 
1222.2  23413   63 Майстер служби (промисловість
1222.2  23434   87 Майстер цеху 
1222.2      63 Майстер цеху газонаповнювальної станції 
1222.2  23973 -    Начальник (завідувач) виробничої лабораторії 
1222.2  24114   87 Начальник (завідувач) хімічної лабораторії 
1222.2      63 Начальник аварійно-диспетчерської служби 
1222.2      21 Начальник автомобільної газонаповнювальної станції 
1222.2  23695   16 Начальник біржі (лісової, пиломатеріалів
1222.2  23697   Начальник бригади 
1222.2      5 Начальник бюро (промисловість
1222.2        Начальник випробувальної станції 
1222.2  23967   Начальник виробництва 
1222.2  23970   62 Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях 
1222.2  23969   1**  Начальник виробничого відділу 
1222.2  23971   1 Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху 
1222.2  23901   87 Начальник відділення 
1222.2  23901   62 Начальник відділення енергонагляду 
1222.2  23901   Начальник відділення льотних випробувань 
1222.2  24072   1 Начальник відділу технічного контролю 
1222.2        Начальник відділу фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії
1222.2  23716   87 Начальник водоводу 
1222.2  23722   87 Начальник водосховища 
1222.2      63 Начальник газонаповнювальної станції 
1222.2  23734   Начальник гідровузла 
1222.2  24116   21 Начальник господарства реагентного 
1222.2  23747   67**  Начальник групи (картографічної, знижувальних підстанцій, суден, тематичної, територіальної та ін.) 
1222.2  23767   70**  Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби 
1222.2  24097   1**  Начальник дільниці 
1222.2  23780   5 Начальник драги 
1222.2        Начальник друкарні 
1222.2  24143   74 Начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.) 
1222.2  24149   62 Начальник електропідстанції (групи електропідстанцій
1222.2  24152   87, 62  Начальник енергоінспекції 
1222.2  24155   Начальник естакади реагентного господарства 
1222.2  23904   74 Начальник загону (бурового, гідрографічного, дослідного, експедиційно-рятувального та ін.) 
1222.2  23786   Начальник заплаву 
1222.2  24043   1**  Начальник зміни (промисловість
1222.2        Начальник зміни з оперативного управління в транспортуванні газу 
1222.2  23793   1 Начальник інструментального відділу 
1222.2  23844     Начальник комплексу (автоматизованого вантажного, апаратно-студійного, виробничого перевантажувального, технологічного, льотного забезпечення та ін.) 
1222.2      21 Начальник компресорної станції 
1222.2  23850   87, 1  Начальник котельні 
1222.2  23854   64, 1  Начальник лабораторії з контролю виробництва 
1222.2  23848   87 Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики 
1222.2  23882   67 Начальник лабораторії метрології 
1222.2  23865   3 Начальник лісопункту 
1222.2        Начальник льотно-випробувальної і доводочної бази 
1222.2      6 Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування 
1222.2  23928   6 Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин 
1222.2  23884   2 Начальник механізованого зерносховища 
1222.2  23880   11 Начальник млина 
1222.2  23886 -     Начальник нафтогазорозвідки (партії) глибокого (структурно-пошукового) буріння 
1222.2      21 Начальник опорного аварійно-відновного пункту 
1222.2  23910   87 Начальник очисних споруд 
1222.2  23934   Начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні 
1222.2  23939   Начальник позиції (стартової, технічної
1222.2  23965   Начальник проектно-конструкторського відділу 
1222.2  24009   66**  Начальник району (нафтоналивного, мережевого та ін.) 
1222.2  24022   1 Начальник ремонтного цеху 
1222.2  24000   Начальник розвідки (нафтогазової, промислової
1222.2  24040   5**  Начальник служби (промисловість
1222.2        Начальник служби фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії
1222.2  24056   Начальник сплавного рейду 
1222.2  24064   6 Начальник стаціонарної платформи (у розвідувальному та експлуатаційному бурінні
1222.2       Начальник стенду
1222.2  24065   Начальник сушильно-очисної башти 
1222.2  24073   Начальник тоні 
1222.2  24085   66 Начальник тягової підстанції 
1222.2  24094   6**  Начальник установки (бурової, газобензинової, кисневої, збагачувальної, регенераційної та ін.) 
1222.2  24125   1**  Начальник цеху 
1222.2        Начальник цеху радіаційної безпеки 
1222.2  25060   3 Технологічний керівник (лісопункту, лісопромислового комплексу, цеху, нижнього складу, лісозаготівельної дільниці
1223.1  21015   64 Головний будівельник (домобудівного, сільського будівельного комбінату
1223.1  20735   5, 64  Головний інженер 
1223.1  21480   64, 5  Директор з капітального будівництва 
1223.2  24435   67 Виконавець днопоглиблювальних робіт 
1223.2  24438 -     Виконавець капітальних виправних та колійних робіт 
1223.2  24441   64 Виконавець робіт 
1223.2  24444   6 Виконавець робіт вишкобудування 
1223.2  24447 -     Виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування 
1223.2  22997   64 Командир землесоса, земснаряда, дноочищувального снаряда 
1223.2        Командир земснаряда (землесоса) - помічник механіка (суднового
1223.2  23419   64 Майстер будівельних та монтажних робіт 
1223.2  23239   Майстер гірничий проходки шахти 
1223.2  23898   64 Начальник відділу 
1223.2  24116   Начальник господарства житлово-комунального 
1223.2  24097   64 Начальник дільниці 
1223.2  23854     Начальник лабораторії з контролю виробництва 
1223.2  23979   64 Начальник проходки шахти 
1223.2  23985   Начальник пускових робіт 
1224 21501   65 Завідувач підприємства роздрібної торгівлі 
1224 22054   65 Завідувач ринку 
1224 22072   65 Завідувач секції 
1224     Керівник торговельно-економічної місії 
1225 21888   66 Завідувач будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад 
1225 22042   65 Завідувач виробництва 
1225 21979   87, 1  Завідувач гуртожитку 
1225 21927   66, 67  Завідувач кімнати (матері та дитини, зразків, відпочинку водіїв автомобілів, відпочинку пасажирів в аеропорту, на вокзалі
1225 21936   87 Завідувач корпусу готелю 
1225 21498   65 Завідувач підприємства громадського харчування 
1225 22136   87 Завідувач поверху готелю 
1225 21812   Завідувач туристичного агентства 
1225     87 Завідувач філіалу (філії) готелю
1225       Начальник (керуючий) їдальні 
1225 23967   65 Начальник виробництва (на підприємстві харчування
1226.1  20720   Головний директор програм 
1226.1    1 Головний диспетчер (транспорт, складське господарство
1226.1  20729     Головний звукорежисер 
1226.1      68 Головний інженер (на транспорті
1226.1  20744   Головний інженер з експлуатації радіоелектронних засобів 
1226.1  20762   Головний капітан 
1226.1        Головний капітан-координатор 
1226.1  20823   Головний механік підводного апарата 
1226.1      67 Головний механік судна 
1226.1  20885   66 Головний ревізор з безпеки руху 
1226.1        Головний фахівець (залізничний транспорт
1226.1  21094   68, 67  Головний штурман 
1226.1        Директор Державного реєстру документів моряків 
1226.1  21483   5 Директор з матеріально-технічного постачання 
1226.1  21483   5 Директор з транспорту 
1226.1        Позицію скасовано 
1226.1        Капітан-директор 
1226.1        Керівник регіонального структурного підрозділу 
1226.1    67 Начальник порту (морського, річкового, рибного та ін.) 
1226.2  21839   Завідувач бази перевалочної 
1226.2  21848   87, 66  Завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу та ін.) 
1226.2  21877   Завідувач двору (вантажного
1226.2  21900   1 Завідувач камери схову (ручного багажу
1226.2  22009   66 Завідувач контейнерного майданчика 
1226.2  21994   66 Завідувач пакгаузу 
1226.2  22006   66 Завідувач платформи (пасажирської, сортувальної
1226.2  22049   Завідувач районного (міського) профконсультаційного пункту 
1226.2  22075   1**  Завідувач складу 
1226.2  22078   87 Завідувач станції зливної 
1226.2  22126   Завідувач сховища 
1226.2  22127   1 Завідувач центрального складу 
1226.2  22888   67 Капітан 
1226.2        Капітан - помічник механіка (суднового
1226.2      67 Капітан порту (морського
1226.2        Капітан-механік судновий 
1226.2  24632   68 Керівник польотів 
1226.2        Керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації
1226.2  23018 -     Командир (начальник) експлуатаційного об'єднання цивільної авіації 
1226.2  22973   68 Командир авіаційного загону 
1226.2  22982   68 Командир авіаційної ескадрильї 
1226.2  22983   Командир авіаційної ескадрильї, об'єднаної з аеропортом 
1226.2  23000   Командир об'єднаного авіаційного загону 
1226.2  23024   Комендант аеродрому 
1226.2  23027   68 Комендант аеропорту 
1226.2  23028   Комендант дельтадрому 
1226.2  23190   67 Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт 
1226.2  23193   Майстер бази технічного обслуговування флоту 
1226.2  23206   Майстер вагонного депо 
1226.2  23251   Майстер вантажного району 
1226.2  23224   Майстер виправних та колійних робіт 
1226.2  23208   67 Майстер водолазних робіт 
1226.2  23260   Майстер дистанції (цивільних споруд, електропостачання та ін.) 
1226.2  23443   Майстер електродепо 
1226.2  23446   67 Майстер електрорадіонавігаційної камери 
1226.2  23362     Майстер з ремонту устаткування (транспорт, складське господарство, зв'язок
1226.2  23273   Майстер локомотивного депо 
1226.2  23275     Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (транспорт, зв'язок
1226.2  23278   66 Майстер мостовий 
1226.2  23308   Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт 
1226.2  23281   Майстер надувних рятувальних засобів 
1226.2  23296   Майстер об'єднаних майстерень метрополітену 
1226.2  23302   Майстер парку (понтонного, такелажного
1226.2  23323   Майстер поїзда (відновного, рейкозварювального
1226.2  23383   67 Майстер портових майстерень 
1226.2  23407 -     Майстер промивально-пропарювальної станції (поїзда, пункту
1226.2  23410   Майстер ремонтно-відстійного пункту 
1226.2  23413   87 Майстер служби (транспорт, зв'язок
1226.2      67 Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів 
1226.2  23422   66 Майстер тунельний 
1226.2  23263   5, 66  Майстер шляховий 
1226.2  24099   Начальник (завідувач) навчального полігону 
1226.2    Начальник аеропорту (на правах підрозділу
1226.2  23689   6**  Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, здавальної та ін.) 
1226.2  23704   66, 70  Начальник вагона (динамометричного, поштового, колієобстежувального та ін.) 
1226.2  23707   Начальник вахти лоцманської 
1226.2  23710   Начальник вахти шлюзу 
1226.2        Начальник відділення (сфера захисту інформації
1226.2  23901   70 Начальник відділення зв'язку 
1226.2  23901   Начальник відділення каналу 
1226.2        Начальник відділу (гідрографічні та навігаційні роботи
1226.2      68 Начальник відділу (авіаційний транспорт
1226.2        Начальник відділу (на транспорті
1226.2    70 Начальник відділу електрозв'язку 
1226.2      67 Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі 
1226.2      68 Начальник відділу об'єктивного контролю 
1226.2        Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху 
1226.2    70 Начальник відділу поштового зв'язку 
1226.2  24075   64, 5  Начальник відділу транспорту 
1226.2  23937   66 Начальник відновного поїзда 
1226.2  23725   67, 66  Начальник вокзалу 
1226.2  23728   1 Начальник гаража 
1226.2  24116   Начальник господарства складського 
1226.2      68 Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки 
1226.2  23768     Начальник дистанції 
1226.2  24097   66**  Начальник дільниці 
1226.2        Начальник дільниці зберігання (сфера матеріального резерву
1226.2  23771   Начальник доку (докмейстер
1226.2  23777   3 Начальник дороги (лісовозної, підвісної канатної та ін.) 
1226.2       Начальник залізнично-будівельної машини
1226.2  24043   70**  Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв'язок
1226.2  23807   67 Начальник камери (навігаційної, електрорадіонавігаційної та ін.) 
1226.2  23823   70, 67  Начальник каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової
1226.2  23949   Начальник колійного поста 
1226.2  23988   66 Начальник колійної машини 
1226.2  23835   87 Начальник колони (автомобільної, механізованої
1226.2  23847   67, 66  Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.) 
1226.2  23868   Начальник льодозаводу 
1226.2  23866     Начальник льотно-випробувального підрозділу (бази, комплексу, станції, центру
1226.2  23928   66 Начальник майданчика контейнерного 
1226.2  23874   66, 1  Начальник майстерні 
1226.2  23871   Начальник маршруту міського транспорту 
1226.2  23877   Начальник маяка 
1226.2        Начальник морського шляхового поста 
1226.2  24155   21, 66  Начальник наливної естакади 
1226.2      68 Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку 
1226.2    21 Начальник парку (понтонного, резервуарного та ін.) 
1226.2      67 Начальник перевантажувального комплексу 
1226.2  23940   Начальник пожежного катера 
1226.2  23937   66 Начальник поїзда (пасажирського, рефрижераторного, комбінованого транспорту і т. ін.) 
1226.2  23941   Начальник полігону (швидкісного
1226.2  23946   67 Начальник портового нагляду 
1226.2  24046   Начальник постачання 
1226.2  23952   Начальник поштамту 
1226.2  23961   Начальник пристані 
1226.2  23964   67 Начальник причалу 
1226.2  23925   Начальник промірної партії 
1226.2  23982   67**  Начальник пункту (заготівельного, навантажувально-розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та ін.) 
1226.2  23994   67 Начальник радіостанції 
1226.2  23997   Начальник радіотелевізійної передавальної станції 
1226.2  24009   66**  Начальник району (вантажного
1226.2  24012   66 Начальник резерву бригад рефрижераторних поїздів 
1226.2        Позицію скасовано 
1226.2  24018   66 Начальник резерву локомотивних бригад 
1226.2  24021   66 Начальник резерву провідників пасажирських вагонів 
1226.2  24006   66 Начальник роз'їзду (зупинкового пункту
1226.2  24034   67 Начальник складу (вантажного
1226.2  24040   66**  Начальник служби (транспорт
1226.2  24052   Начальник сортувальної гірки (автоматизованої, механізованої
1226.2  24058   66 Начальник станції (на несамостійному балансі
1226.2  24061   Начальник станції метрополітену 
1226.2        Начальник структурного підрозділу (відокремленого
1226.2      68 Начальник Украероцентру 
1226.2        Начальник установки сміттєспалювальної пересувної 
1226.2  24109   67 Начальник флоту(портового
1226.2     70** Начальник центру (підцентру) (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку, рятувально-координаційного, рятувального та ін.)
1226.2      68 Начальник центру комутації повідомлень 
1226.2      68 Начальник центру управління повітряним рухом 
1226.2    70 Начальник цеху (дільниці) електрозв'язку 
1226.2  24137   Начальник шлюзу 
1226.2  24140   68 Начальник штабу льотного загону 
1226.2  24140   Начальник штабу об'єднаного авіазагону 
1227   Головний адміністратор (на комерційних підприємствах
1227 21918   Завідувач комори (ломбарду, цінностей
1227 21967   Завідувач ломбарду 
1228 21830   Завідувач ательє 
1228 21839   67 Завідувач бази білизняної 
1228 21887   Завідувач будинку побуту (моди
1228 21889   Завідувач душової 
1228 22063   87 Завідувач звалища 
1228 21915   87 Завідувач кладовища 
1228 21926   87 Завідувач колумбарію 
1228   87 Завідувач контори (похоронного обслуговування та ін.) 
1228 21948   87 Завідувач крематорію 
1228 21954   2, 78  Завідувач кухні (для тварин, молочної
1228 21842   Завідувач лазні 
1228 21997   Завідувач перукарні 
1228 22012   Завідувач пляжу 
1228 22030   Завідувач пральні 
1228 22078   85 Завідувач станції човнової 
1228 22112   Завідувач фотоательє 
1228 22115   Завідувач фотографії 
1228 22121   1 Завідувач фотолабораторії 
1228 22122   Завідувач фотостудії 
1229.1        Виконавчий директор Фонду 
1229.1       Генеральний директор директорату
1229.1  20638   Головний архітектор (органи державної влади
1229.1        Головний державний аудитор 
1229.1        Головний державний виконавець 
1229.1       Позицію скасовано
1229.1  20704   Головний державний інженер-інспектор 
1229.1  20707   Головний державний інспектор 
1229.1        Головний державний інспектор з охорони прав на сорти рослин 
1229.1  20710   4 Головний державний інспектор з рибоохорони 
1229.1       Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів
1229.1  20839   Головний державний податковий ревізор-інспектор 
1229.1    Головний державний реєстратор суден 
1229.1        Головний інспектор 
1229.1  20751   Головний інспектор державного контролю 
1229.1  20752   Головний інспектор з контролю за цінами 
1229.1        Головний казначей 
1229.1       Позицію скасовано 
1229.1       Позицію скасовано 
1229.1       Державний уповноважений (органи державної влади)
1229.1    76 Директор департаменту 
1229.1        Директор департаменту біржових операцій та електронного забезпечення 
1229.1        Директор департаменту організації роботи органів управління фондової біржі 
1229.1        Директор закладу експертизи державної системи з охорони прав на сорти рослин 
1229.1        Директор Фонду 
1229.1       Позицію скасовано 
1229.1        Завідувач відділу (самостійного
1229.1        Завідувач відділу (у складі управління
1229.1  21988   Завідувач відділу (центральні органи державної влади
1229.1        Завідувач групи 
1229.1        Завідувач канцелярії 
1229.1  -   -     Завідувач секретаріату заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
1229.1      76 Завідувач сектору 
1229.1        Завідувач сектору (самостійного
1229.1        Заступник директора департаменту - начальник відділу 
1229.1        Заступник начальника управління (самостійного) - начальник відділу 
1229.1        Керівник апарату 
1229.1    Керівник головного управління 
1229.1        Керівник групи 
1229.1       Керівник Координаційного центру
1229.1      76 Керівник прес-служби (центральні органи державної влади
1229.1      76 Керівник служби 
1229.1    80, 76  Керуючий справами 
1229.1        Консультант Президента України 
1229.1       Координатор упровадження реформ
1229.1        Науковий консультант Президента України 
1229.1  23932   80 Начальник (завідувач) підрозділу 
1229.1  23898   76 Начальник відділу (самостійного
1229.1  23898   76 Начальник відділу (у складі управління
1229.1  23898   80, 76  Начальник відділу (центральні органи державної влади
1229.1    Начальник відділу управління 
1229.1  23738   76 Начальник головного управління 
1229.1  23745   Начальник державної інспекції 
1229.1        Позицію скасовано 
1229.1  23931   Начальник підвідділу 
1229.1    76 Начальник підвідділу (у складі самостійного відділу
1229.1    76 Начальник управління 
1229.1        Начальник управління (самостійного
1229.1        Помічник вищого державного службовця центрального органу державної влади 
1229.1        Постійний представник Президента України 
1229.1        Прес-секретар 
1229.1       Радник-начальник головного управління
1229.1        Секретар Ради національної безпеки і оборони 
1229.1        Секретар Рахункової палати України 
1229.1        Секретар Центральної виборчої комісії 
1229.1        Уповноважений Президента України 
1229.1        Член Центральної виборчої комісії 
1229.2  24402   Голова судової колегії 
1229.2  24396   Голова суду 
1229.2        Заступник голови Вищого адміністративного суду України 
1229.2       Керівник апарату суду
1229.2       Керівник секретаріату
1229.2  23898   Начальник відділу (прокуратури
1229.2        Начальник управління Апеляційного суду України 
1229.2        Начальник управління Вищого адміністративного суду України 
1229.2        Начальник управління Вищого господарського суду України 
1229.2        Перший заступник голови Вищого адміністративного суду України 
1229.2    Прокурор (області, міста, району
1229.2        Суддя Апеляційного суду України 
1229.2        Суддя Вищого адміністративного суду України 
1229.2        Суддя Вищого господарського суду України 
1229.2       Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
1229.3       Адміністратор (органи державної влади та місцевого самоврядування)
1229.3       Голова комісії
1229.3  20632   Головний акушер-гінеколог (місцеві органи державної влади
1229.3       Позицію скасовано
1229.3        Головний державний інспектор з ветеринарної медицини 
1229.3      80 Головний державний соціальний інспектор 
1229.3  20735   Головний інженер (місцеві органи державної влади
1229.3        Головний інженер-інспектор 
1229.3  21034   Головний терапевт (місцеві органи державної влади
1229.3    Головний фахівець-архітектор 
1229.3       Головний державний фінансовий інспектор у районі (місті)
1229.3  21073   Головний художник (місцеві органи державної влади
1229.3       Державний адміністратор
1229.3        Державний реєстратор 
1229.3        Директор департаменту 
1229.3    Директор Палацу урочистих подій 
1229.3       Позицію скасовано 
1229.3       Завідувач відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування)
1229.3       Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація, орган місцевого самоврядування)
1229.3        Керівник апарату 
1229.3      76 Керівник прес-служби (місцеві органи державної влади
1229.3    Керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст 
1229.3       Керуючий справами виконавчого апарату
1229.3       Начальник відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування)
1229.3      76 Начальник головного управління (місцеві органи державної влади
1229.3        Начальник інспекції 
1229.3  -   -     Начальник лікувально-профілактичного сектору - заступник завідувача 
1229.3    76 Начальник служби 
1229.3       Начальник уповноваженого органу з питань пробації
1229.3    80, 76  Начальник управління 
1229.3      76 Начальник управління (у складі головного управління
1229.3       Староста
1229.4  21296   Декан 
1229.4  21827     Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури, докторантури
1229.4  21839   Завідувач бази навчально-наукової 
1229.4       Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу
1229.4     68, 80 Директор центру підвищення кваліфікації
1229.4       Завідувач відділення у коледжі
1229.4  21897   Завідувач кабінету навчального 
1229.4  21909   Завідувач кафедри 
1229.4  21951   Завідувач курсів 
1229.4  21958   Завідувач лабораторії (освіта
1229.4  21341   Завідувач позашкільного закладу 
1229.4  22027   Завідувач практики (виробничої, навчальної
1229.4  24635   Керівник виробничої практики 
1229.4  24604   Керівник позанавчальної виховної роботи з іноземними учнями 
1229.4  24638   Керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро 
1229.4  23741   Начальник містечка (дитячого оздоровчого, навчального
1229.4  21580   Начальник навчального пункту 
1229.4      80 Начальник навчально-тренувального центру 
1229.4  23856   Начальник табору оборонно-спортивного 
1229.5  20619   78 Головна медична сестра 
1229.5      78 Головний державний санітарний лікар 
1229.5  21857   2, 25  Завідувач віварію 
1229.5     78 Начальник (завідувач, керівник) структурного підрозділу закладу охорони здоров'я
1229.5       Уповноважена особа (виробництво лікарських засобів)
1229.6  20561   Генеральний директор програм 
1229.6  24387   Голова секції (творчої
1229.6  20628   87, 84  Головний адміністратор 
1229.6  20644   84, 81  Головний балетмейстер 
1229.6  20647   81 Головний бібліограф 
1229.6  20650   81 Головний бібліотекар 
1229.6  20723   84, 81  Головний диригент 
1229.6  21067   81 Головний зберігач фондів 
1229.6  20768   Головний кінооператор 
1229.6  20756   Головний мистецтвознавець 
1229.6  20834   Головний музичний редактор 
1229.6  20888 18 Головний редактор 
1229.6  20895   Головний редактор програм 
1229.6  20897   Головний редактор студії (кіностудії
1229.6  20900   Головний редактор творчого об'єднання 
1229.6  20903   83**  Головний режисер 
1229.6  20906   Головний режисер-постановник 
1229.6  21022   Головний суддя з випробування племінних коней 
1229.6    85 Головний тренер команди (збірної, клубної
1229.6  21064   84, 81  Головний хормейстер 
1229.6      81**  Головний художник 
1229.6  21079   Головний художник з освітлення 
1229.6  21082   Головний художник-постановник 
1229.6  21085   Головний художник-реставратор 
1229.6  21070   Головний художній керівник 
1229.6  21510   Директор програм (радіотелевізійних
1229.6  21806   Завідувач абонементу 
1229.6  21836   81 Завідувач атракціону 
1229.6  21839   85 Завідувач бази спортивної 
1229.6  21332   81 Завідувач бібліотеки 
1229.6  21338   Завідувач бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій
1229.6  21344   81 Завідувач виставки 
1229.6        Позицію скасовано 
1229.6  21858   82 Завідувач відеотеки 
1229.6  22093   81 Завідувач закладу клубного типу 
1229.6  21924   Завідувач клубу 
1229.6  21928   Завідувач комплексу (атракціонного, товарного
1229.6  21945   84 Завідувач костюмерної 
1229.6  21428   Завідувач лекторію 
1229.6  21434   Завідувач музею 
1229.6  21465   Завідувач парку культури та відпочинку 
1229.6  22000   Завідувач пересувної виставки 
1229.6  22048   Завідувач радіовузла 
1229.6  21541   85 Завідувач спортивної споруди 
1229.6  22081   Завідувач студії 
1229.6  22084   81 Завідувач театру (літнього
1229.6     81 Завідувач філіалу (філії) бібліотеки
1229.6       Завідувач філіалу (філії) музею
1229.6  22100   82 Завідувач фільмобази (фільмосховища
1229.6  22103   Завідувач фільмотеки 
1229.6  22109   Завідувач фонотеки 
1229.6    Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації 
1229.6  22129   81 Завідувач центру (молодіжного
1229.6      82 Керівник групи (виробництво кіно- і відеофільмів
1229.6  24622   81 Керівник гуртка 
1229.6  24623   81 Керівник самодіяльного об'єднання (клубу за інтересами
1229.6  24637   81 Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості
1229.6  24641   85 Керівник фізичного виховання 
1229.6    Керівник художній цеху (майстерні
1229.6  24646   84 Керівник частини (літературно-драматургічної, музичної
1229.6      82 Майстер з ремонту приладів та апаратури (виробництво кіно- і відеофільмів
1229.6    85 Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу
1229.6  23689   Начальник бази туристської 
1229.6  23753   Начальник дитячого приймача-розподільника 
1229.6  23829   85 Начальник клубу (аероклубу, службового собаківництва, спортивно-технічного, стрілецько-спортивного
1229.6    85 Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної
1229.6  23856   Начальник табору туристського 
1229.6      82 Начальник цеху (виробництво кіно- і відеофільмів
1229.6  24288   82 Організатор трюкових зйомок (сцен
1229.6        Продюсер 
1229.6      82 Продюсер (кінематографія
1229.6        Шеф-редактор 
1229.7        Генеральний менеджер (управитель
1229.7  24363   Голова державної комісії (бюро
1229.7  24371   Голова комісії 
1229.7  20671   Головний випусковий 
1229.7     62 Головний державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
1229.7      62 Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду 
1229.7  21100   Головний експерт 
1229.7  20735   5 Головний інженер (інші галузі
1229.7       Головний інженер Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
1229.7  20738   Головний інженер-інспектор 
1229.7  20750   68, 62  Головний інспектор 
1229.7  20786   Головний контролер 
1229.7  20921   Головний радник 
1229.7       Головний реставратор
1229.7        Головний страховий експерт з охорони праці 
1229.7       Головний фахівець (пенітенціарна система)
1229.7      5**  Директор технічний 
1229.7  22036   Завідувач (начальник) приймальні 
1229.7  21824   Завідувач архівосховища 
1229.7  21818   1 Завідувач архіву 
1229.7  21985 -     Завідувач відділення (бібліотеки, заочного, контейнерного, підготовчого та ін.) 
1229.7  21988   65**  Завідувач відділу 
1229.7  21872   74 Завідувач групи 
1229.7  21897   Завідувач кабінету технічного 
1229.7  21930   Завідувач консультації 
1229.7  21939   Завідувач коректорської 
1229.7    Завідувач корпункту 
1229.7  21958   5**  Завідувач лабораторії 
1229.7  22009 -     Завідувач майданчика (астрономічного, інструментального, спортивного та ін.) 
1229.7  21974   1 Завідувач науково-технічної бібліотеки 
1229.7  21976   Завідувач обстановки 
1229.7        Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 
1229.7  22045   67**  Завідувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального та ін.) 
1229.7  22051   18 Завідувач редакції 
1229.7  22069   81 Завідувач сектору 
1229.7  22085   Завідувач технічного архіву 
1229.7  22087   84 Завідувач трупи 
1229.7  22130   81 Завідувач частини 
1229.7  24609   Керівник групи 
1229.7  24620   Керівник допризовної підготовки (військовий керівник
1229.7        Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях 
1229.7        Керівник організаційних систем електронного урядування 
1229.7     99 Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)
1229.7     99 Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з охорони та безпеки (фізичної та майнової)
1229.7    68 Керівник рятувального підрозділу 
1229.7    Керівник рятувального формування 
1229.7  22985   Командир артилерійської ланки 
1229.7        Командир батальйону (органи внутрішніх справ
1229.7        Командир взводу (органи внутрішніх справ
1229.7  23001   Командир вогневої точки 
1229.7        Командир полку (органи внутрішніх справ
1229.7        Командир роти (органи внутрішніх справ
1229.7  22999   Командир-наставник 
1229.7  23039   Комісар аварійний 
1229.7        Начальник відділення (лінійного відділення) міліції 
1229.7        Начальник відділення (пенітенціарна система
1229.7  23898   65**  Начальник відділу 
1229.7        Начальник відділу (пенітенціарна система
1229.7        Начальник військового представництва 
1229.7        Начальник головного військового представництва 
1229.7     62 Начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
1229.7  23792   62, 66  Начальник інспекції 
1229.7  23804   Начальник кабінету (лінгафонного, проектного та ін.) 
1229.7        Начальник лінійного пункту міліції 
1229.7        Начальник оперативного відділу (сфера цивільного захисту
1229.7      74, 67  Начальник партії (геодезичної, геологічної, промислової, топографічної та ін.) 
1229.7        Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту 
1229.7        Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій 
1229.7  23958   Начальник прес-центру 
1229.7        Начальник режимно-секретного органу 
1229.7  24030   66, 5  Начальник сектору 
1229.7  24128   Начальник слідчої частини 
1229.7        Начальник структурного підрозділу режимно-секретного органу 
1229.7  24079   Начальник трудової колонії для неповнолітніх 
1229.7        Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо
1229.7        Начальник чергової частини 
1229.7        Начальник штабу (головного штабу) (органи внутрішніх справ
1229.7      83 Секретар відповідальний 
1229.8     96 Заступник директора департаменту - головний бухгалтер (митні органи)
1229.8     96 Заступник начальника митниці - начальник митного поста
1229.8     96 Заступник начальника митниці - начальник служби
1229.8     96 Заступник начальника служби - начальник відділу (митні органи)
1229.8     96 Начальник митниці
1229.8     96 Начальник митного поста
1229.8     96 Начальник служби (митні органи)
1229.8     96 Начальник служби - головний бухгалтер (митні органи)
1229.8     96 Начальник спеціалізованої митної установи
1231 20637   Головний архівіст 
1231 20656   76, 1  Головний бухгалтер 
1231 21097   1 Головний економіст 
1231 20765   Головний касир 
1231 20882   Головний ревізор 
1231       Позицію скасовано
1231 21124   Головний юрисконсульт 
1231 21489   5 Директор з економіки 
1231       Директор фінансовий 
1231     84, 65  Директор-розпорядник 
1231 22066   Завідувач (начальник) секретаріату 
1231 21903   1 Завідувач канцелярії 
1231 21906   84, 66  Завідувач каси 
1231 22128   Завідувач цехової бухгалтерії 
1231       Керівник (директор, виконавчий директор, начальник та ін.) відповідного напряму діяльності банківської установи
1231       Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту 
1231       Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)
1231       Менеджер (управитель)
1231       Начальник бюро (функціональний підрозділ
1231 23814   64 Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння
1231 23849   Начальник контрольно-ревізійного відділу 
1231 24068   64, 1  Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень 
1231 23926   1 Начальник планово-економічного бюро цеху 
1231 23927   1 Начальник планово-економічного відділу 
1231       Начальник управління 
1231 24108   1 Начальник фінансового відділу 
1231 24120   Начальник централізованої бухгалтерії 
1231 24157   1 Начальник юридичного відділу 
1231       Секретар корпоративний 
1232 20877   80 Головний профконсультант 
1232 20878   Головний психолог 
1232 20924   Головний соціолог 
1232 21477   5, 1  Директор з кадрових питань та побуту 
1232       Директор з управління персоналом
1232 21897   Завідувач кабінету з техніки безпеки 
1232 24619   Керівник групи обліку 
1232 23702   1 Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху 
1232 23805   67, 1  Начальник відділу кадрів 
1232 23899   1 Начальник відділу організації праці та заробітної плати 
1232   1 Начальник відділу охорони праці 
1232 23930   1 Начальник відділу підготовки кадрів 
1232 24053   1 Начальник відділу соціального розвитку 
1232 23887   1 Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом 
1232 24054   1 Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці 
1232 23888   1 Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань праці 
1232       Начальник служби
1233       Директор з маркетингу 
1233 21407   1**  Директор комерційний 
1233 24028   1 Начальник відділу збуту (маркетингу
1233 23842   65 Начальник комерційного відділу 
1234 21073   Головний художник (реклама
1234 23898   82 Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю
1234       Прес-секретар 
1235       Начальник відділу
1235 23712   1**  Начальник відділу зовнішньої кооперації 
1235 23897   1 Начальник відділу комплектації устаткування 
1235 23875   1 Начальник відділу матеріально-технічного постачання 
1235 24034 -     Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.) 
1235 24091     Начальник управління 
1236 20874   Головний програміст 
1236 20994   Головний фахівець з електронного устаткування 
1236 20960   Головний фахівець з програмного забезпечення 
1236 23671   1 Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ
1236 24044   1 Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
1236 21345   67 Начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального
1237.1  24390   Голова ради (науково-технічної, наукової, експертної
1237.1  20638   64 Головний архітектор (архітектура та будівництво
1237.1  20641   64 Головний архітектор проекту 
1237.1  20653   2 Головний біолог 
1237.1  21019   Головний будівельник кораблів 
1237.1  20662   11 Головний винороб 
1237.1  20665   67 Головний водолазний фахівець 
1237.1  20674   64 Головний геодезист 
1237.1  20677   74, 5  Головний геолог 
1237.1  20680   74 Головний геофізик 
1237.1  20681   74 Головний геохімік 
1237.1  20683   Головний гідроакустик 
1237.1  20686   74**  Головний гідрогеолог 
1237.1  20689   Головний гідрограф 
1237.1  20692   Головний гідролог 
1237.1  20698   5 Головний гідротехнік 
1237.1  20701   5 Головний гірник 
1237.1  20867   2 Головний ґрунтознавець 
1237.1  20717   Головний десинатор 
1237.1  21074   Головний дизайнер (художник-конструктор
1237.1  21075   Головний дизайнер (художник-конструктор) проекту 
1237.1  21103   Головний електрик 
1237.1  21106   Головний електромеханік 
1237.1  21109   Головний електронік 
1237.1  21112   Головний електрорадіонавігатор 
1237.1  20843   5 Головний збагачувач 
1237.1  20915   1 Головний зварник 
1237.1  20732   2 Головний зоотехнік 
1237.1  20747   68, 64  Головний інженер проекту 
1237.1  20741   Головний інженер-кріогенник 
1237.1  20759   40 Головний калібрувальник 
1237.1        Головний картограф 
1237.1  20771   Головний колорист 
1237.1  20780   1 Головний конструктор 
1237.1  20783   Головний конструктор проекту 
1237.1  20789   11 Головний коньячний майстер 
1237.1  20798   11 Головний круп'яр 
1237.1  20801   65 Головний кулінар 
1237.1  20659   Головний лікар ветеринарної медицини 
1237.1  20807   64, 5  Головний маркшейдер 
1237.1  20810   2 Головний меліоратор 
1237.1  20813   1 Головний металург 
1237.1  20819   1 Головний метролог 
1237.1  20837   11 Головний миловар 
1237.1  20858   2, 3  Головний мисливствознавець 
1237.1  20825   Головний мікробіолог 
1237.1  20828   Головний модельєр 
1237.1  20831   Головний модельєр-конструктор 
1237.1  20855   Головний оптик 
1237.1  20861   26 Головний парфумер 
1237.1  20864   11 Головний пивовар 
1237.1  20795   11 Головний питлівник 
1237.1  20870   Головний приладист 
1237.1  20873   Головний пробірувальник 
1237.1  20876   40 Головний прокатник 
1237.1  20879   Головний радіолог 
1237.1  20891   Головний редактор карт 
1237.1  20894   Головний редактор карт і лоцій 
1237.1  20909   Головний релійник 
1237.1  20912   4 Головний рибовод 
1237.1  20918   75 Головний синоптик 
1237.1  21012   40 Головний сталеплавильник 
1237.1  20849   Головний телеоператор 
1237.1  21031   Головний теплотехнік 
1237.1  21036   Головний технічний керівник 
1237.1  21037   5, 1  Головний технолог 
1237.1  21038   Головний технолог проекту 
1237.1  21040   11 Головний титестер 
1237.1  21043   65 Головний товарознавець 
1237.1  21049   62 Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій 
1237.1  21025   11 Головний тютюнник 
1237.1  21028   11 Головний тютюновий майстер 
1237.1        Головний учений секретар 
1237.1  20936 -     Головний фахівець з автоматизованих систем керування 
1237.1  20933   Головний фахівець з автоматики 
1237.1  20939   Головний фахівець з антенних споруд 
1237.1  20942   62 Головний фахівець з атомних електростанцій 
1237.1  20997   70 Головний фахівець з електрозв'язку 
1237.1  21000   62 Головний фахівець з енергетичних реакторів 
1237.1  21003   Головний фахівець з енергоблоків 
1237.1  21006   Головний фахівець з енергосистем 
1237.1  20991   Головний фахівець з кольорового телебачення 
1237.1  20951   Головний фахівець з котлів 
1237.1  20952 -     Головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації 
1237.1  20945   Головний фахівець з охорони навколишнього середовища 
1237.1  20963   Головний фахівець з радіомовлення 
1237.1  20966   Головний фахівець з радіопередавальних пристроїв 
1237.1  20978   Головний фахівець з телевізійного мовлення 
1237.1  20981   Головний фахівець з техніки консервації телевізійних програм 
1237.1  20985   Головний фахівець з тропосферних радіорелейних ліній 
1237.1  20954   Головний фахівець з устаткування звукових трактів та акустики 
1237.1  20957   Головний фахівець з устаткування телевізійних трактів 
1237.1  20948   62 Головний фахівець з якості металів на атомних станціях 
1237.1  20969   Головний фахівець із сантехнічного устаткування 
1237.1  20972   Головний фахівець із світлотехніки 
1237.1  20975   62 Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях 
1237.1  20976 -     Головний фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 
1237.1  21055   Головний фізик 
1237.1  21058   Головний хімік 
1237.1  21076   Головний художник-модельєр 
1237.1  21091   11 Головний шампаніст 
1237.2       Директор бібліотеки
1237.2       Завідувач відділення
1237.2  21988 -     Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) 
1237.2  21989   Завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів 
1237.2  21886   Завідувач докторантури 
1237.2  22131   Завідувач креслярсько-копіювального бюро 
1237.2  21958   81 Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва
1237.2  21441   Завідувач обсерваторії 
1237.2       Завідувач сектору
1237.2  22078   Завідувач станції географічної 
1237.2       Завідувач філіалу (філії) лабораторії
1237.2  24601   Керівник бригади (дослідної, проектної організації
1237.2  24030 -     Начальник (завідувач) сектору (науково-дослідного, конструкторського та ін.) 
1237.2  23701   Начальник бюро 
1237.2  23885   1 Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів 
1237.2  23896   1 Начальник відділу науково-технічної інформації 
1237.2  23908   1 Начальник відділу охорони навколишнього середовища 
1237.2  23924   1 Начальник відділу патентної та винахідницької роботи 
1237.2        Начальник відділу радіаційної безпеки 
1237.2  24057   1 Начальник відділу стандартизації 
1237.2  23795   1 Начальник дослідної лабораторії 
1237.2  23853   Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.) 
1237.2  23966   64, 2  Начальник проектно-кошторисного бюро (групи
1237.2  24011 -     Начальник реактора (прискорювача, ядерно-фізичної установки
1237.2    75 Начальник станції метеорологічної 
1237.2  24071   1**  Начальник технічного відділу 
1237.2  24077   1 Начальник технологічного бюро цеху 
1237.2  24124   1 Начальник центральної заводської лабораторії 
1237.2  24126   21, 1  Начальник цеху дослідного виробництва 
1237.2      81 Учений секретар 
1238 -   -     Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 
1238       Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності 
1238       Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості 
1239       Голова комітету 
1239 21849   1 Завідувач бюро перепусток 
1239 22124   1 Завідувач господарства 
1239 21897   Завідувач кабінету з військово-технічної підготовки 
1239 21935   1 Завідувач копіювально-розмножувального бюро 
1239       Позицію скасовано
1239       Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.) 
1239       Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту
1239       Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту
1239       Командир взводу (сфера цивільного захисту
1239       Командир загону (сфера цивільного захисту
1239       Майстер (сфера цивільного захисту
1239       Начальник варти (пенітенціарна система
1239 23816   68 Начальник варти воєнізованої охорони 
1239 23816   Начальник варти окремого пожежного поста 
1239 23907   68 Начальник воєнізованої охорони 
1239 24117   1 Начальник господарського відділу 
1239       Начальник караулу (зміни, поста) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
1239       Начальник караулу (зміни, поста) частини (сфера цивільного захисту
1239 23838   68 Начальник команди (охорони об'єктів, службового собаківництва та ін.) 
1239 23838   Начальник команди пожежної охорони 
1239       Начальник окремого поста пожежної охорони (пенітенціарна система
1239       Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.)
1239       Начальник пожежної охорони (команди) (пенітенціарна система
1239       Начальник полігону 
1239       Начальник служби (сфера цивільного захисту
1311   2 Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.) 
1311 -     2 Директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського 
1312   Голова кооперативу промислового 
1312   Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного 
1312 -   -     Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми
1313   64 Голова кооперативу будівельного 
1313   64 Директор (керівник) малого будівельного підприємства 
1314   65 Директор (керівник) малої торговельної фірми 
1314   65 Керуючий магазином 
1314   Комерсант 
1315   87 Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.) 
1315   65 Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 
1315       Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) 
1315       Ресторатор 
1316 -   -     Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського
1317   Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.) 
1317 -     65 Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.) 
1318   Керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою прокату і т. ін.) 
1319 -     81**  Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.) 
1319 21375   Завідувач залу 
1411       Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів 
1412       Менеджер (управитель) з природокористування 
1439.8        Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії 
1439.8        Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер
1443       Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності 
1443       Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті 
1443       Менеджер (управитель) на водному транспорті 
1448.1        Менеджер (управитель) з туризму 
1451       Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами 
1452       Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі 
1453       Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами 
1453.1        Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті 
1453.2        Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами 
1454       Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 
1455.1      87 Менеджер (управитель) у готельному господарстві 
1456       Менеджер (управитель) систем харчової безпеки 
1456.1       Позицію скасовано
1456.2       Позицію скасовано
1456.3       Позицію скасовано
1456       Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)
1456       Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв
1456       Менеджер (управитель) ресторану
1461       Менеджер (управитель) із грошового посередництва 
1462       Менеджер (управитель) із фінансового лізингу 
1463       Менеджер (управитель) із надання кредитів 
1465       Менеджер (управитель) із страхування 
1466       Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування 
1467       Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів 
1468       Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування 
1469       Менеджер (управитель) із фінансового посередництва 
1471       Менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб 
1472       Менеджер (управитель) у сфері аренди машин та устаткування 
1473       Менеджер (управитель) у сфері надання інформації 
1474       Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку 
1474       Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій 
1475       Позицію скасовано
1475.4      5*  Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 
1475.4      1 Менеджер (управитель) з логістики 
1475.4       Менеджер (управитель) з маркетингу
1475.4        Менеджер (управитель) з постачання 
1475.4      1 Менеджер (управитель) із збуту 
1475.4      1 Менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю 
1475.4      1 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності 
1476.1      1 Менеджер (управитель) з реклами 
1477.1      1 Менеджер (управитель) з персоналу 
1478       Менеджер (управитель) у слідчій діяльності 
1479       Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг 
1482       Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я 
1483       Менеджер (управитель) у соціальній сфері 
1491     87 Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)
1491       Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства 
1492       Менеджер (управитель) банно(лазне)-оздоровчого комплексу
1492     18 Менеджер (управитель) у видавничій діяльності 
1493       Менеджер (управитель) систем якості 
1493       Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні 
1494       Менеджер (управитель) екологічних систем 
1495       Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки 
1496       Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності 
1499       Менеджер (управитель)

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд