Отключить рекламу

Подпишитесь!


23733 Печатать

4. Технічні службовці. Коди 4111–4229

Продовження Класифікатора професій ДК 003:2010

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

4 Технічні службовці 
41 Службовці, пов'язані з інформацією 
411 Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури 
4111 Стенографісти та друкарки 
4112 Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії 
4113 Оператори із збору даних 
4114 Оператори лічильних машин 
4115 Секретарі 
412 Службовці, зайняті з цифровими даними 
4121 Реєстратори бухгалтерських даних 
4122 Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями 
413 Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням 
4131 Службовці на складах 
4132 Приймальники замовлень 
4133 Службовці з транспортних операцій 
414 Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та подібними роботами 
4141 Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою 
4142 Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти 
4143 Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними роботами 
4144 Переписувачі та діловоди 
419 Інші службовці, пов'язані з інформацією 
4190 Інші службовці, пов'язані з інформацією 
42 Службовці, що обслуговують клієнтів 
421 Касири, касири в банках та білетери 
4211 Касири та білетери 
4212 Касири в банках та інкасатори 
4213 Букмекери (на перегонах) та круп'є (банківники
4214 Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг
4215 Збирачі податків 
422 Агенти з інформування клієнтів 
4221 Агенти з туризму 
4222 Службовці з інформування (довідок
4223 Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв'язку 
4229 Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів 

 

ДОДАТОК А
(обов'язковий) 

 

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

 

КОД КП  КОД ЗКППТР  ВИПУСК ЄТКД  ВИПУСК ДКХП  ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 
4111 23455   1 Друкарка 
4111 23458   Друкарка диктофонної групи 
4111 23467   18 Друкарка редакції 
4111 23464   Друкарка, що працює з іноземним текстом 
4111       Офісний службовець (друкування)
4111     1 Стенографіст 
4112       Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 
4112   1, 18  Оператор комп'ютерного набору 
4112   1, 18  Оператор комп'ютерної верстки 
4112 15636   1 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 
4112 25088   Укладальник тексту 
4112       Шифрувальник 
4113 11661   75 Гідрометеоспостерігач 
4113       Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 
4114   Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ
4115   1 Асистент референта 
4115 21776   Диспетчер факультету 
4115 24658     Секретар 
4115 24690   1 Секретар керівника (організації, підприємства, установи
4115 24710   Секретар навчальної частини (диспетчер
4115 24677   1 Секретар незрячого фахівця 
4115 24676   1 Секретар-друкарка 
4115     1 Секретар-стенографіст 
4121 22882   1 Калькулятор 
4121       Офісний службовець (аудит)
4121       Офісний службовець (аукціон)
4121 -   1 Офісний службовець (бухгалтерія)
4121       Офісний службовець (каса)
4121       Офісний службовець (розрахунок собівартості)
4121 23654   1 Нарядник 
4121 25154   1 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
4121 24908   1 Рахівник 
4121 24925   1 Таксувальник 
4121 24928   66, 67  Таксувальник перевізних документів 
4121 24934   Тарифікатор 
4121 24937   68 Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту 
4122       Офісний службовець (боргові зобов'язання)
4122       Офісний службовець (застава та іпотека)
4122       Офісний службовець (інвестиції)
4122       Офісний службовець (кредит)
4122       Офісний службовець (оцінка вартості)
4122       Офісний службовець (статистика)
4122       Офісний службовець (цінні папери)
4122       Оператор з розрахунків за використаний газ 
4122 24869   1 Статистик 
4131 20031   1 Агент з постачання 
4131 21716   Диспетчер з відпуску готової продукції 
4131       Офісний службовець (постачання)
4131       Офісний службовець (реєстрація та облік)
4131       Офісний службовець (складське господарство)
4131 23103   82 Контролер фільмів кінопрокату 
4131 17256 -     Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів
4131 17274   Приймальник пункту прокату 
4131 17282   2, 65  Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 
4131 18397   78 Сестра-господиня 
4131 19090   67 Тальман 
4132       Офісний службовець (планування виробництва)
4132 17254   87, 1  Приймальник замовлень 
4133 20028   66, 67  Агент з розшуку вантажів та багажу 
4133 12559 -    Інформатор судноплавної обстановки 
4133       Офісний службовець (перевезення вантажів)
4133 23658 -    Нарядник багажного відділення 
4133 23661   66 Нарядник локомотивних (поїзних) бригад 
4133     68 Оператор авіаційного електрозв'язку 
4133 24203 -    Оператор бюро з обліку переходу вагонів 
4133       Оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів
4133 24206   66 Оператор вагонного депо 
4133 24209   67 Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті 
4133 24215   1 Оператор диспетчерської служби 
4133 24269   Оператор електродепо метрополітену 
4133 24236   Оператор з інформації про вантажопоштові перевезення 
4133 15859 73   Оператор з оброблення перевізних документів 
4133 24227   Оператор пасажирської та вантажної служби 
4133 24251   66 Оператор при маневровому диспетчері залізничної станції 
4133     66 Оператор при черговому по дирекції залізничних перевезень
4133 24239   Оператор при черговому по локомотивному депо 
4133 24248   66 Оператор при черговому по станції 
4133       Позицію скасовано 
4133 24254   Оператор промивально-пропарювальної станції 
4133 24260   68 Оператор служби перевезень 
4133 24257   Оператор служби руху 
4133 24263   66 Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів 
4133     68 Оператор технічних засобів контролю на безпеку 
4133 16669   Пломбувальник вагонів та контейнерів 
4133 24831   67 Старший оператор диспетчерської руху флоту 
4133 24788   Старший черговий агентства повітряних сполучень 
4133 21134   68 Черговий аеропорту 
4133 21184   68 Черговий з комплектування пасажирського завантаження 
4133 21229 -     Черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену 
4133 21220   67 Черговий на переправі 
4133 21160   Черговий по вокзалу 
4133 21217   66 Черговий по парку (на залізничному транспорті
4133 21232 -     Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства на вокзалі (автостанції
4133 21238   66 Черговий по роз'їзду 
4133 21250   66 Черговий по сортувальній гірці 
4133 21271   Черговий пульта керування 
4133 21274   Черговий пункту обороту локомотивів 
4133 21277   66 Черговий пункту підміни локомотивних бригад 
4133 21286   66 Черговий станційного поста телекерування 
4133 21290   66 Черговий станційного поста централізації 
4141 20190   1 Архіваріус 
4141       Офісний службовець (бібліотека)
4141       Офісний службовець (копіювання документів)
4141       Офісний службовець (систематизація документів)
4141       Офісний службовець (фотокопіювання)
4141       Позицію скасовано
4141 15293   1 Оброблювач інформаційного матеріалу 
4141 16696   Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 
4141 24761   82 Укладач кінопрограм 
4142   70 Експедитор (перевезення пошти
4142 23097   70 Контролер технічний поштових вагонів 
4142 16925   70 Листоноша (поштар
4142   70 Оброблювач замовлень 
4142 16193   Оператор експедиційних машин 
4142 18674   70 Сортувальник поштових відправлень та виробів друку 
4142 19339   70 Фельд'єгер 
4142 21151   70 Черговий, відповідальний за обмін пошти 
4142 21208   Черговий з відправлення та одержання матриць 
4142 21214   68 Черговий з оформлення супровідної документації 
4142 21223   Черговий з підготовки рейсових карток 
4143 22961   1 Кодифікатор 
4143 22959   Кодувальник 
4143       Коректор (коригування морських карт і посібників для плавання
4143 23121   1, 18  Коректор (коригування текстів
4144 21299   1 Діловод 
4144       Офісний службовець (документознавство)
4144 24310   1 Паспортист 
4144 24329   Переписувач нот 
4144 24332   Переписувач нот за Брайлем 
4144       Писар 
4190 16729 62   Готувач основи для мультиплікаційних малюнків 
4190 16568   82 Друкар субтитрування 
4190       Інтерв'юер 
4190 23091   Контролер регламентного бюро 
4190 13444 61   Макетник макетно-модельного проектування 
4190 13446   84 Макетник театрально-постановочних макетів 
4190 13448 61   Макетник художніх макетів 
4190 14654 61   Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 
4190 14573   82 Монтажник негатива 
4190 14610   82 Монтажник позитива 
4190       Обліковець 
4190 16263   84 Освітлювач 
4190 16611   82 Піротехнік 
4190       Планшетист 
4190 18059   Реставратор фільмокопій 
4190 17734   82 Розфарбовувач законтурованих малюнків 
4190   75 Спостерігач за забрудненням природного середовища 
4190 24919   1 Табельник 
4190 18722   87 Укладач опису об'єктів населених пунктів 
4190 19313   82 Установник декорацій 
4190 19326 61   Установник художніх творів 
4190 19353   82 Фільмоперевіряльник 
4211 22921   1 Касир (на підприємстві, в установі, організації
4211 22924   66**  Касир багажний 
4211 12719   66, 1  Касир квитковий 
4211 22934   66**  Касир товарний (вантажний
4211   65 Касир торговельного залу 
4211 23073   84, 67  Контролер квитків 
4211 23076   Контролер ломбарду 
4211 23079   67 Контролер пасажирського транспорту 
4211 23083   Контролер перонний (квитковий
4211 12965   65 Контролер-касир 
4211 23085   Контролер-ревізор 
4211 23088     Позицію скасовано
4211 24225   87 Оператор автоматизованого розрахунку у готелі 
4211 24498   66 Ревізор-інструктор з контролю пасажирських поїздів 
4211 11794   81 Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів 
4212 22505   1* ,71  Інкасатор 
4212       Інкасатор-водій автотранспортних засобів 
4212 22921   Касир (в банку
4212       Контролер у банку
4212       Касир-оператор автоматизованої системи оброблення банкнот
4212       Касир-операціоніст
4212   Обмінювач грошей 
4212       Операціоніст (банк
4213     Букмекер 
4213   5*  Круп'є 
4214       Кредитор 
4214   Лихвар 
4215   Збирач благодійних внесків 
4215       Збирач боргових платежів 
4215 23094   65 Контролер ринку 
4215       Паркувальник 
4221   5*, 81  Агент з організації туризму 
4221       Офісний службовець (подорожі)
4222 20062   1 Адміністратор 
4222 20068   65 Адміністратор (господар) залу 
4222 20065   87 Адміністратор черговий 
4222       Офісний службовець (інформація)
4222       Офіс-адміністратор
4222 24525   Реєстратор 
4222 24528   78 Реєстратор медичний 
4222       Ресепшіоніст 
4222       Черговий (інші установи, підприємства, організації
4222 21154   1 Черговий відповідальний по міністерству (відомству
4222       Черговий з надання довідок
4222 21142   Черговий інформаційно-довідкової служби 
4222       Черговий пульта (пункт централізованого спостереження
4222 21175   1 Черговий у залі більярдному 
4223   70, 68  Оператор електрозв'язку 
4223   70 Оператор поштового зв'язку 
4223 17564   70**  Радіооператор 
4223   5*  Радіотелефоніст 
4223 19091   70 Телеграфіст 
4223 19096   70 Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі 
4223 19093   70 Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 
4223       Телефоніст місцевого телефонного зв'язку 
4223 19469   70 Фотооператор 
4229       Адміністратор програм радіо та телебачення
4229       Оператор телекомунікаційних послуг 

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться