Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


108463 Печатать

4. Технічні службовці. Коди 4111–4229

Додатково див. 
наказ Держспоживстандарту України
від 28 липня 2010 р. N 327

(на заміну ДК 003:2005)

 

 

 

 

Чинний з 01.11.2010 р.

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

 

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 серпня 2020 року N 1574

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки України
 від 25 жовтня 2021 року N 810

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

Технічні службовці 

41 

Службовці, пов'язані з інформацією 

411 

Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури 

4111 

Стенографісти та друкарки 

4112 

Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії 

4113 

Оператори із збору даних 

4114 

Оператори лічильних машин 

4115 

Секретарі 

412 

Службовці, зайняті з цифровими даними 

4121 

Реєстратори бухгалтерських даних 

4122 

Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями 

413 

Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням 

4131 

Службовці на складах 

4132 

Приймальники замовлень 

4133 

Службовці з транспортних операцій 

414 

Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та подібними роботами 

4141 

Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою 

4142 

Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти 

4143 

Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними роботами 

4144 

Переписувачі та діловоди 

419 

Інші службовці, пов'язані з інформацією 

4190 

Інші службовці, пов'язані з інформацією 

42 

Службовці, що обслуговують клієнтів 

421 

Касири, касири в банках та білетери 

4211 

Касири та білетери 

4212 

Касири в банках та інкасатори 

4213 

Букмекери (на перегонах) та круп'є (банківники) 

4214 

Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг) 

4215 

Збирачі податків 

422 

Агенти з інформування клієнтів 

4221 

Агенти з туризму 

4222 

Службовці з інформування (довідок) 

4223 

Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв'язку 

4229 

Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів 

 

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП 

КОД ЗКППТР 

ВИПУСК ЄТКД 

ВИПУСК ДКХП 

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 

4111 

 

  

 

Позицію скасовано

4111 

 

  

 

Позицію скасовано

4111 

 

  

 

Позицію скасовано

4111 

 

  

 

Позицію скасовано

4111

 

 

 

Офісний службовець (друкування)

4111 

  

  

Стенографіст 

4112 

  

  

  

Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 

4112 

  

1, 18 

Оператор комп'ютерного набору 

4112 

  

1, 18 

Оператор комп'ютерної верстки 

4112 

15636 

  

Оператор копіювальних та розмножувальних машин 

4112 

25088 

  

Укладальник тексту 

4112 

  

  

  

Шифрувальник 

4113 

11661 

  

75 

Гідрометеоспостерігач 

4113 

  

  

  

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

4113       Кібероператор

4114 

  

Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 

4115 

  

Асистент референта 

4115 

21776 

  

Диспетчер факультету 

4115 

24658 

  

  

Секретар 

4115 

24690 

  

Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

4115 

24710 

  

Секретар навчальної частини (диспетчер) 

4115 

24677 

  

Секретар незрячого фахівця 

4115

 

  

 

Позицію скасовано

4115 

  

  

Секретар-стенографіст 

4121 

22882 

  

Калькулятор 

4121

 

 

 

Офісний службовець (аудит)

4121

 

 

 

Офісний службовець (аукціон)

4121

-

 

1

Офісний службовець (бухгалтерія)

4121

 

 

 

Офісний службовець (каса)

4121

 

 

 

Офісний службовець (розрахунок собівартості)

4121 

23654 

  

Нарядник 

4121 

25154 

  

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

4121 

24908 

  

Рахівник 

4121 

24925 

  

Таксувальник 

4121 

24928 

  

66, 67 

Таксувальник перевізних документів 

4121 

24934 

  

Тарифікатор 

4121 

24937 

  

68 

Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту 

4122

 

 

 

Офісний службовець (боргові зобов'язання)

4122

 

 

 

Офісний службовець (застава та іпотека)

4122

 

 

 

Офісний службовець (інвестиції)

4122

 

 

 

Офісний службовець (кредит)

4122

 

 

 

Офісний службовець (оцінка вартості)

4122

 

 

 

Офісний службовець (статистика)

4122

 

 

 

Офісний службовець (цінні папери)

4122 

  

  

  

Оператор з розрахунків за використаний газ 

4122 

24869 

  

Статистик 

4131 

20031 

  

Агент з постачання 

4131 

21716 

  

Диспетчер з відпуску готової продукції 

4131

 

 

 

Офісний службовець (постачання)

4131

 

 

 

Офісний службовець (реєстрація та облік)

4131

 

 

 

Службовець на складі (комірник)

4131 

23103 

  

82 

Контролер фільмів кінопрокату 

4131

 

 

 

Працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров'я

4131 

17256 

-  

  

Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів) 

4131 

17274 

  

Приймальник пункту прокату 

4131 

17282 

  

2, 65 

Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 

4131

 

 

 

Сестра-господиня

4131 

19090 

  

67 

Тальман 

4132

 

 

 

Офісний службовець (планування виробництва)

4132 

17254 

  

87, 1 

Приймальник замовлень 

4133 

20028 

  

66, 67 

Агент з розшуку вантажів та багажу 

4133 

12559 

- 

  

Інформатор судноплавної обстановки 

4133

 

 

 

Офісний службовець (перевезення вантажів)

4133 

23658 

- 

  

Нарядник багажного відділення 

4133 

23661 

  

66 

Нарядник локомотивних (поїзних) бригад 

4133 

  

  

68 

Оператор авіаційного електрозв'язку 

4133 

24203 

- 

  

Оператор бюро з обліку переходу вагонів 

4133

 

 

 

Оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів

4133 

24206 

  

66 

Оператор вагонного депо 

4133 

24209 

  

67 

Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті 

4133 

24215 

  

Оператор диспетчерської служби 

4133 

24269 

  

Оператор електродепо метрополітену 

4133 

24236 

  

Оператор з інформації про вантажопоштові перевезення 

4133 

15859 

73 

  

Оператор з оброблення перевізних документів 

4133 

24227 

  

Оператор пасажирської та вантажної служби 

4133 

24251 

  

66 

Оператор при маневровому диспетчері залізничної станції 

4133

 

 

66

Оператор при черговому по дирекції залізничних перевезень

4133 

24239 

  

Оператор при черговому по локомотивному депо 

4133 

24248 

  

66 

Оператор при черговому по станції 

4133

 

 

  

Позицію скасовано 

4133 

24254 

  

Оператор промивально-пропарювальної станції 

4133 

24260 

  

68 

Оператор служби перевезень 

4133 

24257 

  

Оператор служби руху 

4133 

24263 

  

66 

Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів 

4133 

  

  

68 

Оператор технічних засобів контролю на безпеку 

4133 

16669 

  

Пломбувальник вагонів та контейнерів 

4133 

24831 

  

67 

Старший оператор диспетчерської руху флоту 

4133 

24788 

  

Старший черговий агентства повітряних сполучень 

4133 

21134 

  

68 

Черговий аеропорту 

4133 

21184 

  

68 

Черговий з комплектування пасажирського завантаження 

4133 

21229 

-  

  

Черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену 

4133 

21220 

  

67 

Черговий на переправі 

4133 

21160 

  

Черговий по вокзалу 

4133 

21217 

  

66 

Черговий по парку (на залізничному транспорті) 

4133 

21232 

-  

  

Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства на вокзалі (автостанції) 

4133 

21238 

  

66 

Черговий по роз'їзду 

4133 

21250 

  

66 

Черговий по сортувальній гірці 

4133 

21271 

  

Черговий пульта керування 

4133 

21274 

  

Черговий пункту обороту локомотивів 

4133 

21277 

  

66 

Черговий пункту підміни локомотивних бригад 

4133 

21286 

  

66 

Черговий станційного поста телекерування 

4133 

21290 

  

66 

Черговий станційного поста централізації 

4141 

20190 

  

Архіваріус 

4141

 

 

 

Офісний службовець (бібліотека)

4141

 

 

 

Офісний службовець (копіювання документів)

4141

 

 

 

Офісний службовець (систематизація документів)

4141

 

 

 

Офісний службовець (фотокопіювання)

4141

  

  

  

Позицію скасовано

4141 

15293 

  

Оброблювач інформаційного матеріалу 

4141 

16696 

  

Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 

4141 

24761 

  

82 

Укладач кінопрограм 

4142 

  

70 

Експедитор (перевезення пошти) 

4142 

23097 

  

70 

Контролер технічний поштових вагонів 

4142 

16925 

  

70 

Листоноша (поштар) 

4142 

  

70 

Оброблювач замовлень 

4142 

16193 

  

Оператор експедиційних машин 

4142 

18674 

  

70 

Сортувальник поштових відправлень та виробів друку 

4142 

19339 

  

70 

Фельд'єгер 

4142 

21151 

  

70 

Черговий, відповідальний за обмін пошти 

4142 

21208 

  

Черговий з відправлення та одержання матриць 

4142 

21214 

  

68 

Черговий з оформлення супровідної документації 

4142 

21223 

  

Черговий з підготовки рейсових карток 

4143 

22961 

  

Кодифікатор 

4143 

22959 

  

Кодувальник 

4143 

  

  

  

Коректор (коригування морських карт і посібників для плавання) 

4143 

23121 

  

1, 18 

Коректор (коригування текстів) 

4144 

21299 

  

Діловод 

4144

 

 

 

Офісний службовець (документознавство)

4144 

24310 

  

Паспортист 

4144 

24329 

  

Переписувач нот 

4144 

24332 

  

Переписувач нот за Брайлем 

4144 

  

  

  

Писар 

4190 

16729 

62 

  

Готувач основи для мультиплікаційних малюнків 

4190 

16568 

  

82 

Друкар субтитрування 

4190 

  

  

  

Інтерв'юер 

4190 

23091 

  

Контролер регламентного бюро 

4190 

13444 

61 

  

Макетник макетно-модельного проектування 

4190 

13446 

  

84 

Макетник театрально-постановочних макетів 

4190 

13448 

61 

  

Макетник художніх макетів 

4190 

14654 

61 

  

Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 

4190 

14573 

  

82 

Монтажник негатива 

4190 

14610 

  

82 

Монтажник позитива 

4190 

  

  

  

Обліковець 

4190 

16263 

  

84 

Освітлювач 

4190 

16611 

  

82 

Піротехнік 

4190 

  

  

  

Планшетист 

4190 

18059 

  

Реставратор фільмокопій 

4190 

17734 

  

82 

Розфарбовувач законтурованих малюнків 

4190 

  

75 

Спостерігач за забрудненням природного середовища 

4190 

24919 

  

Табельник 

4190 

18722 

  

87 

Укладач опису об'єктів населених пунктів 

4190 

19313 

  

82 

Установник декорацій 

4190 

19326 

61 

  

Установник художніх творів 

4190 

19353 

  

82 

Фільмоперевіряльник 

4211 

22921 

  

Касир (на підприємстві, в установі, організації) 

4211 

22924 

  

66** 

Касир багажний 

4211 

12719 

  

66, 1 

Касир квитковий 

4211 

22934 

  

66** 

Касир товарний (вантажний) 

4211 

  

65 

Касир торговельного залу 

4211 

23073 

  

84, 67 

Контролер квитків 

4211 

23076 

  

Контролер ломбарду 

4211 

23079 

  

67 

Контролер пасажирського транспорту 

4211 

23083 

  

Контролер перонний (квитковий) 

4211 

12965 

  

65 

Контролер-касир 

4211 

23085 

  

Контролер-ревізор 

4211 

23088 

  

 

Позицію скасовано

4211 

24225 

  

87 

Оператор автоматизованого розрахунку у готелі 

4211 

 

  

 

Позицію скасовано

4211 

11794 

  

81 

Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів 

4212 

22505 

  

1* ,71 

Інкасатор 

4212 

  

  

  

Інкасатор-водій автотранспортних засобів 

4212 

22921 

  

Касир (в банку) 

4212

 

 

 

Контролер у банку

4212

 

 

 

Касир-оператор автоматизованої системи оброблення банкнот

4212

 

 

 

Касир-операціоніст

4212 

  

Обмінювач грошей 

4212 

  

  

  

Операціоніст (банк) 

4213 

  

  

Букмекер 

4213 

  

5* 

Круп'є 

4214 

  

  

  

Кредитор 

4214 

  

Лихвар 

4215 

  

Збирач благодійних внесків 

4215 

  

  

  

Збирач боргових платежів 

4215 

23094 

  

65 

Контролер ринку 

4215 

  

  

  

Паркувальник 

4221 

  

5*, 81 

Агент з організації туризму 

4221

 

 

 

Офісний службовець (подорожі)

4222 

20062 

  

Адміністратор 

4222 

20068 

  

65 

Адміністратор (господар) залу 

4222 

20065 

  

87 

Адміністратор черговий 

4222

 

 

 

Офісний службовець (інформація)

4222

 

 

 

Офіс-адміністратор

4222 

24525 

  

Реєстратор 

4222 

24528 

  

78 

Реєстратор медичний 

4222 

  

  

  

Ресепшіоніст 

4222 

  

  

  

Черговий (інші установи, підприємства, організації) 

4222 

21154 

  

Черговий відповідальний по міністерству (відомству) 

4222

 

 

 

Черговий з надання довідок

4222 

21142 

  

Черговий інформаційно-довідкової служби 

4222 

  

  

  

Черговий пульта (пункт централізованого спостереження) 

4222 

21175 

  

Черговий у залі більярдному 

4223 

  

70, 68 

Оператор електрозв'язку 

4223 

  

70 

Оператор поштового зв'язку 

4223 

17564 

  

70** 

Радіооператор 

4223 

  

5* 

Радіотелефоніст 

4223 

19091 

  

70 

Телеграфіст 

4223 

19096 

  

70 

Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі 

4223 

19093 

  

70 

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 

4223 

  

  

  

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку 

4223 

19469 

  

70 

Фотооператор 

4229

 

 

 

Адміністратор програм радіо та телебачення

4229 

  

  

  

Оператор електронно-комунікаційних послуг

 

ДОДАТОК Б
(довідковий) 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям