Отключить рекламу

Подпишитесь!


53656 Печатать

2. Професіонали. Коди 2111.1–2490

Продовження Класифікатора професій ДК 003:2010

РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІОНАЛИ 

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи "Приватний виконавець"
 та "Помічник приватного виконавця", що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542, набирають чинності з 1 листопада 2017 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 30 листопада 2017 року N 1744

Класифікатор професій із змінами,  
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  
від 15 лютого 2019 року N 259Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:

1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня:

- кандидата наук;

- доктора наук;

3) атестатом про затвердження вченого звання:

- старшого наукового співробітника;

- доцента;

- професора.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

2 Професіонали 
21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук 
211 Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії 
2111 Професіонали в галузі фізики та астрономії 
2111.1  Наукові співробітники (фізика, астрономія
2111.2  Фізики та астрономи 
2112 Професіонали в галузі метеорології 
2112.1  Наукові співробітники (метеорологія
2112.2  Метеорологи 
2113 Професіонали в галузі хімії 
2113.1  Наукові співробітники (хімія
2113.2  Хіміки 
2114 Професіонали в галузі геології та геофізики 
2114.1 Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
2114.2  Геологи та геофізики 
212 Професіонали в галузі математики та статистики 
2121 Професіонали в галузі математики 
2121.1  Наукові співробітники (математика
2121.2  Математики 
2122 Професіонали в галузі статистики 
2122.1  Наукові співробітники (статистика
2122.2  Професіонали-статистики 
213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації
2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 
2131.1  Наукові співробітники (обчислювальні системи
2131.2  Розробники обчислювальних систем 
2132 Професіонали в галузі програмування 
2132.1  Наукові співробітники (програмування
2132.2  Розробники комп'ютерних програм 
2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації
2139.1  Наукові співробітники (інші галузі обчислень
2139.2  Професіонали в інших галузях обчислень 
214 Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи 
2141 Професіонали в галузі архітектури та планування міст 
2141.1  Наукові співробітники (архітектура, планування міст
2141.2  Архітектори та планувальники міст 
2142 Професіонали в галузі будівництва
2142.1 Наукові співробітники (будівництво)
2142.2 Інженери в галузі будівництва
2143 Професіонали в галузі електротехніки 
2143.1  Наукові співробітники (електротехніка
2143.2  Інженери-електрики 
2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій 
2144.1  Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації
2144.2  Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій 
2145 Професіонали в галузі інженерної механіки 
2145.1  Наукові співробітники (інженерна механіка
2145.2  Інженери-механіки 
2146 Професіонали в галузі хімічних технологій 
2146.1  Наукові співробітники (хімічні технології
2146.2  Інженери-хіміки 
2147 Професіонали в галузі гірництва та металургії 
2147.1  Наукові співробітники (гірництво, металургія
2147.2  Гірничі інженери та інженери-металурги 
2148 Професіонали в галузі картографії та топографії 
2148.1  Наукові співробітники (картографія, топографія
2148.2  Картографи та топографи 
2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи 
2149.1  Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи
2149.2  Інженери (інші галузі інженерної справи
22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 
221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 
2211 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 
2211.1  Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.) 
2211.2  Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 
2212 Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології 
2212.1  Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія
2212.2  Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи 
2213 Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі 
2213.1  Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа
2213.2  Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій 
222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер
2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології
2221.1  Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології
2221.2  Лікарі 
2222 Професіонали в галузі стоматології 
2222.1  Наукові співробітники (стоматологія
2222.2  Стоматологи 
2223 Професіонали в галузі ветеринарної медицини 
2223.1  Наукові співробітники (ветеринарна медицина
2223.2  Ветеринари 
2224 Професіонали в галузі фармації 
2224.1  Наукові співробітники (фармація
2224.2  Провізори 
2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи 
2225.1  Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи 
2225.2  Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи 
2229 Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства
2229.1  Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства
2229.2  Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства
223 Професійні медичні сестри та акушерки 
2230 Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства 
2230.1  Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство
2230.2  Медичні сестри та акушерки 
23 Викладачі 
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
2310.1  Професори та доценти 
2310.2  Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
232 Викладачі середніх навчальних закладів 
2320 Викладачі середніх навчальних закладів 
233 Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів (з дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста
2331 Вчителі початкової школи 
2332 Вихователі дошкільних закладів 
234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 
2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 
235 Інші професіонали в галузі навчання 
2351 Професіонали в галузі методів навчання 
2351.1  Наукові співробітники (методи навчання
2351.2  Інші професіонали в галузі методів навчання 
2352 Інспектори навчальних закладів 
2359 Інші професіонали в галузі навчання 
2359.1  Інші наукові співробітники в галузі навчання 
2359.2  Інші професіонали в галузі навчання 
24 Інші професіонали 
241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності 
2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 
2411.1  Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік
2411.2  Аудитори та кваліфіковані бухгалтери 
2412 Професіонали в галузі праці та зайнятості 
2412.1  Наукові співробітники (праця, зайнятість
2412.2  Професіонали в галузі праці та зайнятості 
2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 
2413.1  Наукові співробітники (біржові операції
2413.2  Професіонали у сфері біржової діяльності 
2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 
2414.1  Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій
2414.2  Професіонали з фінансово-економічної безпеки 
2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 
2419.1  Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність
2419.2  Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 
2419.3 Професіонали державної служби та місцевого самоврядування
242 Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності 
2421 Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду 
2421.1  Наукові співробітники (правознавство
2421.2  Адвокати та прокурори 
2422 Судді 
2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності 
2424 Професіонали у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна система, пробація тощо)
2429 Інші професіонали в галузі правознавства 
243 Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм 
2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів 
2431.1  Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство
2431.2  Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках 
2432 Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм 
2432.1  Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми
2432.2  Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм 
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 
2433.1  Наукові співробітники (інформаційна аналітика
2433.2  Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики 
244 Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії 
2441 Професіонали в галузі економіки 
2441.1  Наукові співробітники (економіка
2441.2  Економісти 
2442 Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології 
2442.1  Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія
2442.2  Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи 
2443 Професіонали в галузі філософії, історії та політології 
2443.1  Наукові співробітники (філософія, історія, політологія
2443.2  Філософи, історики та політологи 
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів 
2444.1  Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади
2444.2  Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі 
2445 Професіонали в галузі психології 
2445.1  Наукові співробітники (психологія
2445.2  Психологи 
2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення 
2446.1  Наукові співробітники (соціальний захист населення
2446.2  Професіонали в галузі соціального захисту населення 
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами 
2447.1  Наукові співробітники (проекти та програми
2447.2  Професіонали з управління проектами та програмами 
245 Професіонали в галузі художньої творчості 
2451 Професіонали в галузі літератури 
2451.1  Літературознавці 
2451.2  Письменники, редактори та журналісти 
2452 Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
2452.1  Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво
2452.2  Скульптори, художники та модельєри 
2453 Професіонали в галузі музики 
2453.1  Мистецтвознавці (музикознавство
2453.2  Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки 
2454 Професіонали в галузі хореографії 
2454.1  Мистецтвознавці (хореографія
2454.2  Хореографи і танцюристи 
2455 Професіонали в галузі кіно, театру та естради 
2455.1  Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада
2455.2  Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери 
246 Професіонали в галузі релігії 
2460 Професіонали в галузі релігії 
247 Професіонали з безпеки та якості 
2471 Професіонали з контролю за якістю 
248 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи 
2481 Професіонали в галузі туризму 
2481.1  Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство
2481.2  Туризмознавці 
2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 
2482.2  Професіонали із готельної та ресторанної справи 
2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи 
2483.1  Наукові співробітники (рекреалогія
2483.2  Професіонали із санаторно-курортної справи 
249 Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 
2490 Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 

 

ДОДАТОК А
(обов'язковий) 

 

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

 

КОД КП  КОД ЗКППТР  ВИПУСК ЄТКД  ВИПУСК ДКХП  ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 
2111.1        Астроном 
2111.1        Астрофізик 
2111.1        Молодший науковий співробітник (медична фізика
2111.1        Молодший науковий співробітник (фізика, астрономія
2111.1        Науковий співробітник (медична фізика
2111.1  23667   Науковий співробітник (фізика, астрономія
2111.1        Науковий співробітник-консультант (медична фізика
2111.1        Науковий співробітник-консультант (фізика, астрономія
2111.2        Аеродинамік 
2111.2        Балістик 
2111.2        Гідродинамік 
2111.2      62 Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції 
2111.2      62 Інженер з радіаційної безпеки 
2111.2  22451   62 Інженер з управління блоком атомної станції 
2111.2  22457   62 Інженер з управління реактором (прискорювачем, ядерно-фізичною установкою
2111.2  22483   62, 10  Інженер-радіолог 
2111.2  22485   Інженер-радіофізик 
2111.2      62 Інспектор з радіаційної безпеки 
2111.2  23064   Консультант науковий (у планетаріях
2111.2        Професіонал з медичної фізики 
2111.2        Реолог 
2111.2        Термодинамік 
2111.2  25189   Фізик 
2112.1        Молодший науковий співробітник (метеорологія
2112.1  23667   Науковий співробітник (метеорологія
2112.1        Науковий співробітник-консультант (метеорологія
2112.2    75 Агрометеоролог 
2112.2    75 Аеролог 
2112.2        Гідрохімік 
2112.2        Кліматолог 
2112.2    75 Метеоролог 
2112.2    75 Океанолог 
2112.2      75 Радіолог 
2112.2    75 Синоптик 
2113.1        Молодший науковий співробітник (хімія
2113.1  23667   Науковий співробітник (хімія
2113.1        Науковий співробітник-консультант (хімія
2113.2  20603   74 Геохімік 
2113.2  25488   Енохімік 
2113.2        Інженер з радіаційної та хімічної розвідки 
2113.2  22486   Інженер-радіохімік 
2113.2        Кристалограф 
2113.2    25 Хімік 
2113.2        Хімік газокомпресорної служби 
2113.2    Хімік-аналітик 
2113.2    Хімік-кристалограф 
2114.1       Молодший науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
2114.1 23667     Науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
2114.1       Науковий співробітник-консультант (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
2114.2  20589   5, 74  Геолог 
2114.2        Геолог з видобування та підземного зберігання газу 
2114.2  20590   5 Геолог кар'єру, рудника, шахти 
2114.2  20592   Геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння 
2114.2        Геоморфолог 
2114.2  20601   5, 74  Геофізик 
2114.2  20602   5 Геофізик кар'єру, рудника, шахти 
2114.2  20610   5, 74  Гідрогеолог 
2114.2  20614   75 Гідролог 
2114.2  21130   67 Девіатор 
2114.2        Мікропалеонтолог 
2114.2  23620   Мінералог 
2114.2       Позицію скасовано
2114.2  24333   Петрограф 
2114.2       Професіонал з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт
2114.2    Сейсмолог 
2114.2        Стратиграф 
2121.1        Молодший науковий співробітник (математика
2121.1  23667   Науковий співробітник (математика
2121.1        Науковий співробітник-консультант (математика
2121.2    Актуарій 
2121.2  23452   1 Математик 
2121.2        Математик (прикладна математика
2121.2    Математик-аналітик з дослідження операцій 
2122.1        Молодший науковий співробітник (статистика
2122.1  23667   Науковий співробітник (статистика
2122.1        Науковий співробітник-консультант (статистика
2122.2        Біометрист 
2122.2  25353   1 Економіст-демограф 
2122.2    Економіст-статистик 
2122.2        Економіст-статистик (прикладна статистика
2131.1        Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи
2131.1  23667   Науковий співробітник (обчислювальні системи
2131.1        Науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи
2131.2    Адміністратор бази даних 
2131.2    Адміністратор даних 
2131.2    Адміністратор доступу 
2131.2    Адміністратор доступу (груповий
2131.2    Адміністратор задач 
2131.2    Адміністратор системи 
2131.2    Аналітик з комп'ютерних комунікацій 
2131.2    Аналітик комп'ютерних систем 
2131.2    Аналітик комп'ютерного банку даних 
2131.2        Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення 
2131.2        Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 
2131.2  22238   1 Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом 
2131.2    Інженер з комп'ютерних систем 
2131.2    Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів 
2131.2        Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики 
2131.2    Конструктор комп'ютерних систем 
2132.1        Молодший науковий співробітник (програмування
2132.1  23667   Науковий співробітник (програмування
2132.1        Науковий співробітник-консультант (програмування
2132.2  22481   1 Інженер-програміст 
2132.2        Програміст (база даних
2132.2    Програміст прикладний 
2132.2    Програміст системний 
2139.1        Молодший науковий співробітник (галузь обчислень
2139.1  23667   Науковий співробітник (галузь обчислень
2139.1        Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень
2139.2       Аудитор інформаційних технологій
2139.2       Експерт з управління інформаційними технологіями
2139.2    Інженер із застосування комп'ютерів 
2139.2      18 Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва 
2141.1        Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст
2141.1  23667   Науковий співробітник (архітектура, планування міст
2141.1        Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст
2141.2  20196   64, 87  Архітектор 
2141.2        Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування 
2141.2    Інженер-проектувальник (планування міст
2142.1       Молодший науковий співробітник (будівництво)
2142.1       Науковий співробітник (будівництво)
2142.1       Науковий співробітник-консультант (будівництво)
2142.2  20616   2, 5  Гідротехнік 
2142.2       Експерт будівельний
2142.2  22463   68 Інженер з експлуатації аеродромів 
2142.2  22311   2 Інженер з меліорації 
2142.2     64 Інженер з технічного нагляду (будівництво)
2142.2  22395   64 Інженер з проектно-кошторисної роботи 
2142.2  22177   64 Інженер-будівельник 
2142.2        Інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування 
2142.2       Інженер-консультант (будівництво)
2142.2     64 Інженер-проектувальник
2142.2        Технолог (будівельні матеріали
2143.1        Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства 
2143.1        Молодший науковий співробітник (електротехніка
2143.1  23667   Науковий співробітник (електротехніка
2143.1        Науковий співробітник-консультант (електротехніка
2143.2  21686 -     Диспетчер об'єднаного диспетчерського управління енергосистеми 
2143.2       Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж
2143.2       Диспетчер централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України
2143.2       Диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми
2143.2    62 Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики 
2143.2  22472   2 Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства 
2143.2  22329   62 Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж 
2143.2      62 Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби 
2143.2      62 Інженер з релейного захисту і електроавтоматики 
2143.2  22415   62 Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції 
2143.2       Інженер з технічного аудиту
2143.2      62 Інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування 
2143.2  22421   68 Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 
2143.2  22478   Інженер перетворювального комплексу 
2143.2      62 Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг 
2143.2      62 Інженер служби ліній енергопідприємства 
2143.2      62 Інженер служби підстанцій 
2143.2      62 Інженер служби розподільних мереж 
2143.2       Інженер-електрик в енергетичній сфері
2143.2  22502   64, 87  Інженер-енергетик 
2143.2  22211   Інженер-конструктор (електротехніка
2143.2       Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж
2143.2        Професіонал з енергетичного менеджменту 
2143.2  24857   Старший електромеханік-капітан 
2143.2  24860   Старший електромеханік-командир 
2144.1        Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації
2144.1  23667   Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації
2144.1        Науковий співробітник-консультант (електроніка, телекомунікації
2144.2        Експерт-поліграфолог 
2144.2      70 Інженер антенно-щоглових споруд 
2144.2      70 Інженер електрозв'язку 
2144.2       Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем
2144.2       Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій
2144.2      62 Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування 
2144.2    70 Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку 
2144.2  22402   68 Інженер з радіонавігації та радіолокації 
2144.2      62 Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції 
2144.2    70 Інженер засобів радіо та телебачення 
2144.2  22281   Інженер із звукозапису 
2144.2    70 Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 
2144.2        Інженер мережі стільникового зв'язку 
2144.2  22496   1 Інженер-електронік 
2144.2        Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії 
2144.2  22499     Інженер-електрорадіонавігатор 
2144.2  22211   Інженер-конструктор (електроніка
2145.1        Інженер-дослідник із механізації сільського господарства 
2145.1        Молодший науковий співробітник (інженерна механіка
2145.1  23667   Науковий співробітник (інженерна механіка
2145.1        Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка
2145.2  24887     Будівельник суден 
2145.2  22263   6 Інженер з вишкобудування 
2145.2       Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки)
2145.2  22462 -     Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю 
2145.2  22466   2, 87  Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 
2145.2  22464   Інженер з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден
2145.2  22471   87 Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 
2145.2  22287   1 Інженер з інструменту 
2145.2  22295   1 Інженер з комплектації устаткування 
2145.2  22317   1 Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів 
2145.2  22320   Інженер з механізації трудомістких процесів 
2145.2  22323   Інженер з нагляду за будівництвом флоту 
2145.2     66 Інженер з приймання локомотивів (вагонів)
2145.2  22436   2 Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства 
2145.2  22445   Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки 
2145.2  -     62 Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування 
2145.2  22460   62 Інженер з управління турбіною атомної станції 
2145.2  22418   Інженер із зварювання 
2145.2  22430   67 Інженер із суднопідіймальних робіт 
2145.2  22487   67 Інженер спеціального флоту 
2145.2  22203   Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової 
2145.2       Інженер-випробувач (спеціальні виробництва)
2145.2  22210   Інженер-дослідник підводного апарата 
2145.2  22211   Інженер-конструктор (механіка
2145.2  22226   Інженер-механік груповий 
2145.2  22229   67 Інженер-механік з флоту груповий 
2145.2  22232   67 Інженер-механік з флоту лінійний 
2145.2  22493   Інженер-технолог (механіка
2145.2  23540   Механік лінійний флоту (з флоту
2145.2  20291   68 Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден 
2145.2  20292   Провідний інженер з експлуатації повітряних суден 
2145.2  20288   68 Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 
2145.2  24824   Старший механік-командир 
2145.2      67 Суперінтендант 
2146.1        Молодший науковий співробітник (хімічні технології
2146.1  23667   Науковий співробітник (хімічні технології
2146.1        Науковий співробітник-консультант (хімічні технології
2146.2    Інженер (хімічні технології
2146.2  22290   Інженер з випробування та оброблення плівки 
2146.2  22474   21 Інженер з електрохімічного захисту 
2146.2      62 Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції 
2146.2  22272   68 Інженер з паливно-мастильних матеріалів 
2146.2      62 Інженер з переробки радіоактивних відходів 
2146.2    Інженер-технолог (хімічні технології
2146.2        Інженер-технолог з очищення води 
2147.1        Молодший науковий співробітник (гірництво, металургія
2147.1  23667   Науковий співробітник (гірництво, металургія
2147.1        Науковий співробітник-консультант (гірництво, металургія
2147.2  20613   5 Гідрогеолог кар'єру, рудника, шахти 
2147.2    40 Інженер (металургія
2147.2  22247   74, 5  Інженер з буріння (бурових робіт
2147.2       Інженер з буропідривних (підривних) робіт
2147.2  22257   Інженер з вентиляції 
2147.2  22277   6 Інженер з видобутку нафти й газу 
2147.2  22348   6 Інженер з випробування свердловин 
2147.2  22269   5, 74  Інженер з гірничих робіт 
2147.2  22266   6 Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні 
2147.2      21 Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу 
2147.2  22469   21 Інженер з експлуатації нафтогазопроводів 
2147.2  22470   6 Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів 
2147.2  22299   5 Інженер з кріплення 
2147.2  22302   6 Інженер з кріплення свердловин 
2147.2  22377   21 Інженер з підготовки та транспортування нафти 
2147.2  22382   6 Інженер з підтримання пластового тиску 
2147.2       Інженер з піротехнічних, саперних та підривних робіт
2147.2        Інженер з технічної діагностики 
2147.2  22278   6 Інженер із заливання свердловин 
2147.2  22424   6 Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин 
2147.2       Інженер конверторного виробництва
2147.2    40 Інженер-технолог (металургія
2147.2  22879   40 Калібрувальник 
2147.2  23178   74, 5  Маркшейдер 
2147.2  23181   5 Маркшейдер кар'єру, рудника, шахти 
2147.2  23182   Маркшейдер на підземних роботах 
2148.1        Молодший науковий співробітник (картографія, топографія
2148.1  23667   Науковий співробітник (картографія, топографія
2148.1        Науковий співробітник-консультант (картографія, топографія
2148.2        Аерофотозйомник 
2148.2  20586   74**  Геодезист 
2148.2        Гідрограф 
2148.2    Інженер-землевпорядник 
2148.2  22915   18, 74  Картограф 
2148.2  22918   Картограф-укладач 
2148.2  24534   18 Редактор карт 
2148.2  24537   18 Редактор карт технічний 
2148.2  25071   74 Топограф 
2148.2        Топограф кадастровий 
2148.2  24764   Укладач лоцій 
2148.2        Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища 
2148.2        Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу 
2148.2        Фотограмметрист 
2149.1    Космонавт-дослідник 
2149.1        Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи
2149.1        Молодший науковий співробітник (транспорт
2149.1  23667   Науковий співробітник (галузь інженерної справи
2149.1        Науковий співробітник (транспорт
2149.1        Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи
2149.1        Науковий співробітник-консультант (транспорт
2149.1      18 Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво
2149.2        Аналітик комунікацій (крім комп'ютерів
2149.2        Аналітик систем (крім комп'ютерів
2149.2       Державний експерт з розслідування авіаційних подій
2149.2    Державний реєстратор суден 
2149.2  21662   87**  Диспетчер диспетчерської служби керування 
2149.2  21725   Диспетчер з регулювання вагонного парку 
2149.2        Диспетчер з транспортування газу 
2149.2  21734   67 Диспетчер з флоту 
2149.2  21764   68 Диспетчер служби руху 
2149.2  21665   Диспетчер шляховий 
2149.2  21671   68 Диспетчер-інструктор служби руху 
2149.2        Експерт із енергозбереження та енергоефективності 
2149.2       Експерт технічний з промислової безпеки
2149.2        Ергономіст 
2149.2  22177   1 Інженер 
2149.2       Інженер біомедичний
2149.2  22235   67, 68  Інженер з аварійно-рятувальних робіт 
2149.2      68 Інженер з автоматизованих систем льотного контролю 
2149.2      68 Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом 
2149.2  22244   67 Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі 
2149.2      62 Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції 
2149.2        Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби 
2149.2      62 Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції 
2149.2      21 Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій 
2149.2        Інженер з інвентаризації нерухомого майна 
2149.2  22454   Інженер з керування й обслуговування систем 
2149.2  22296   Інженер з комплектації устаткування й матеріалів 
2149.2        Інженер з контролю систем обліку газу 
2149.2  22314   1 Інженер з метрології 
2149.2  22326   1 Інженер з налагодження й випробувань 
2149.2      68 Інженер з об'єктивного контролю 
2149.2  22360   62 Інженер з організації експлуатації та ремонту 
2149.2  22364   1 Інженер з охорони навколишнього середовища 
2149.2    1 Інженер з охорони праці 
2149.2  22369   1 Інженер з патентної та винахідницької роботи 
2149.2       Інженер з підводно-підривних робіт
2149.2  22375   67 Інженер з підводно-технічних робіт 
2149.2  22381   1, 87  Інженер з підготовки виробництва 
2149.2      21 Інженер з підготовки газу до транспортування 
2149.2        Інженер з пожежної безпеки 
2149.2        Інженер з пожежно-рятувальних робіт 
2149.2  22396   Інженер з проектування механізованих розробок 
2149.2        Інженер з профілактичних робіт 
2149.2  22408   1 Інженер з ремонту 
2149.2  22405   87, 62  Інженер з розрахунків та режимів 
2149.2        Інженер з техногенно-екологічної безпеки 
2149.2  22448   87 Інженер з транспорту 
2149.2        Інженер з управління повітряним рухом 
2149.2        Інженер з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії
2149.2  22293   1**  Інженер з якості 
2149.2  22260   Інженер із впровадження нової техніки й технології 
2149.2  22393   Інженер із застосування авіації в галузях економіки 
2149.2  22427   1 Інженер із стандартизації 
2149.2        Інженер із стандартизації та якості 
2149.2        Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
2149.2  22484   87 Інженер садово-паркового господарства 
2149.2       Інженер судновий
2149.2      62 Інженер-дефектоскопіст 
2149.2  22180   67 Інженер-диспетчер груповий 
2149.2  22183   67 Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті
2149.2  22209   1 Інженер-дослідник 
2149.2       Інженер-електромеханік гірничий
2149.2  22211   1 Інженер-конструктор 
2149.2        Інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва 
2149.2  22214   Інженер-контролер 
2149.2  22216   1 Інженер-лаборант 
2149.2      18 Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва 
2149.2  22480   Інженер-протезист 
2149.2  22493   1**  Інженер-технолог 
2149.2       Інженер-технолог з переробки відходів
2149.2      68 Інженер-технолог центру комунікації повідомлень 
2149.2  22494   Інженер-технолог-протезист 
2149.2  23048   Конструктор (інші галузі інженерної справи
2149.2  23051   Конструктор взуття 
2149.2  23054   Конструктор одягу 
2149.2    Консультант (у певній галузі інженерної справи
2149.2        Консультант із енергозбереження в будівлях 
2149.2        Консультант із енергозбереження та енергоефективності 
2149.2        Льотчик-космонавт 
2149.2       Мехатронік
2149.2  20289   Провідний інженер з об'єктивного контролю 
2149.2        Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом 
2149.2        Професіонал із організації інформаційної безпеки 
2149.2        Розробник систем (крім комп'ютерів
2149.2      18 Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво
2149.2      18 Технолог електронних мультимедійних видань 
2149.2      18 Технолог-видавець 
2149.2        Фахівець (сфера захисту інформації
2149.2    1 Фахівець з неруйнівного контролю 
2149.2       Фахівець з питань мобілізаційної роботи
2149.2        Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту 
2149.2       Фахівець з питань цивільного захисту
2149.2  21226   68 Черговий з польотів 
2149.2       Черговий по дирекції залізничних перевезень
2149.2  21187   Черговий по метрополітену 
2149.2  21199 -     Черговий по об'єднанню (промислового залізничного транспорту
2149.2  21280   Черговий служби руху 
2211.1        Біолог-дослідник 
2211.1       Вірусолог
2211.1        Генетик 
2211.1        Іхтіолог-дослідник 
2211.1        Молодший науковий співробітник (біологія
2211.1  23667   Науковий співробітник (біологія
2211.1        Науковий співробітник-консультант (біологія
2211.1        Рибовод-дослідник 
2211.1       Фізіолог рослин
2211.2  20257   25, 10  Бактеріолог 
2211.2  20275   25 Біолог 
2211.2        Біотехнолог 
2211.2  20276   Біофізик 
2211.2        Ботанік 
2211.2  20583   Геоботанік 
2211.2  20608   4 Гідробіолог 
2211.2        Гістолог 
2211.2        Дресирувальник морських тварин 
2211.2    Еколог 
2211.2        Експерт з екології 
2211.2      5*  Експерт-кінолог 
2211.2        Ембріолог 
2211.2  25491   Ентомолог 
2211.2  25494   Ентофітопатолог 
2211.2  22154   Зоолог 
2211.2        Імунолог 
2211.2  22865   4 Іхтіолог 
2211.2  22868   4 Іхтіопатолог 
2211.2        Маммолог 
2211.2  23618   Міколог 
2211.2  23619 4, 25  Мікробіолог 
2211.2        Орнітолог 
2211.2  24308   Палеонтолог 
2211.2        Паразитолог 
2211.2  24647   4 Рибовод 
2211.2        Таксономіст 
2211.2        Теріолог 
2211.2        Цитолог 
2212.1        Молодший науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія
2212.1  23667 -     Науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія
2212.1        Науковий співробітник-консультант (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія
2212.2  20278   25, 10  Біохімік 
2212.2  25497   Епідеміолог 
2212.2  20389   78 Лікар-патологоанатом 
2212.2       Професіонал з клінічних досліджень
2212.2  25069   25 Токсиколог 
2212.2  25174   25 Фармаколог 
2212.2  25192   1 Фізіолог 
2213.1      2 Агроном-дослідник 
2213.1        Гідротехнік-дослідник 
2213.1        Дослідник аквакультури 
2213.1        Дослідник із агрохімії та ґрунтознавства 
2213.1        Дослідник із захисту рослин 
2213.1        Дослідник із плодоовочівництва та виноградарства 
2213.1        Дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур 
2213.1        Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа
2213.1  -   -     Науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа
2213.1        Науковий співробітник-консультант (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа
2213.2  20037   Агролісомеліоратор 
2213.2  20040   2 Агроном 
2213.2  20041   2 Агроном аеродрому 
2213.2  20053   2 Агроном з насінництва 
2213.2  20050   2 Агроном із захисту рослин 
2213.2  20043   2 Агроном-інспектор 
2213.2  20056   2 Агрохімік 
2213.2  24359   Ґрунтознавець 
2213.2  22157   2 Зоотехнік 
2213.2  22163   2 Зоотехнік з контролю якості продукції 
2213.2  22166   2 Зоотехнік з племінної справи 
2213.2        Інженер з використання водних ресурсів 
2213.2        Інженер з відтворення природних екосистем 
2213.2      3 Інженер з лісових культур 
2213.2      3 Інженер з лісозаготівель 
2213.2  22308   Інженер з лісокористування 
2213.2  22309   3 Інженер з лісосировинних ресурсів 
2213.2        Інженер з охорони природних екосистем 
2213.2  22363   3 Інженер з охорони та захисту лісу 
2213.2        Інженер з охорони тваринного світу 
2213.2        Інженер з природокористування 
2213.2        Інженер з проектування систем індустріального рибництва 
2213.2        Інженер з рекреаційного благоустрою 
2213.2  22217   3 Інженер лісового господарства 
2213.2        Інженер станції насосної (групи станцій
2213.2        Інженер-гідротехнік 
2213.2  22218   3 Інженер-лісопатолог 
2213.2        Інженер-проектувальник (водне господарство
2213.2    3 Інженер-таксатор 
2213.2      2 Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва 
2213.2        Інспектор з карантину рослин 
2213.2  24293   2, 3  Мисливствознавець 
2213.2        Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства 
2213.2        Професіонал з рибальства 
2213.2        Сільськогосподарський дорадник 
2213.2        Сільськогосподарський експерт-дорадник 
2213.2       Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва
2213.2      2 Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва 
2213.2       Технолог-дослідник зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва
2213.2        Фахівець з використання водних ресурсів 
2213.2        Фахівець з виробництва продукції аквакультури 
2213.2        Фахівець з екологічної освіти 
2213.2        Фахівець з квітникарства 
2213.2        Фахівець з ландшафтного дизайну 
2213.2        Фахівець з рекреації 
2213.2        Фахівець із агрохімії та ґрунтознавства 
2213.2        Фахівець із селекції та генетики сільськогосподарських культур 
2221.1        Молодший науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології
2221.1  23667 -     Науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології
2221.1        Науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології
2221.2  20311   78 Лікар 
2221.2     78 Лікар внутрішньої медицини
2221.2  20333   Лікар гірничорятувальної частини 
2221.2    78 Лікар з авіаційної медицини 
2221.2    78 Лікар з народної та нетрадиційної медицини 
2221.2    78 Лікар з променевої терапії 
2221.2    78 Лікар з радіонуклідної діагностики 
2221.2    78 Лікар з ультразвукової діагностики 
2221.2    78 Лікар загальної практики - сімейний лікар 
2221.2  20397   Лікар підводного апарата 
2221.2  20408   78 Лікар приймальної палати (відділення
2221.2  20344   78 Лікар пункту охорони здоров'я 
2221.2  20424   Лікар роз'їзний (лінійний) на залізничному транспорті 
2221.2     78 Лікар з медицини невідкладних станів
2221.2    78 Лікар судновий 
2221.2       Лікар фізичної та реабілітаційної медицини
2221.2  20314   78 Лікар-акушер-гінеколог 
2221.2  20315   78 Лікар-алерголог 
2221.2    78 Лікар-анестезіолог 
2221.2  20329   78 Лікар-гастроентеролог 
2221.2  20332   78 Лікар-гематолог 
2221.2    78 Лікар-генетик 
2221.2    78 Лікар-геріатр 
2221.2      78 Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку 
2221.2      78 Лікар-гінеколог-онколог 
2221.2  20338   78 Лікар-дерматовенеролог 
2221.2  20520   78 Лікар-ендокринолог 
2221.2    78 Лікар-імунолог 
2221.2  20356   78 Лікар-інфекціоніст 
2221.2    78 Лікар-кардіолог 
2221.2    78 Лікар-кардіоревматолог дитячий 
2221.2    78 Лікар-комбустіолог 
2221.2  20365   78 Лікар-методист 
2221.2  20366   78 Лікар-нарколог 
2221.2    78 Лікар-невролог дитячий 
2221.2  20371   78 Лікар-невропатолог 
2221.2        Лікар-нейрофізіолог 
2221.2  20374   78 Лікар-нейрохірург 
2221.2    78 Лікар-нефролог 
2221.2  20377   78 Лікар-онколог 
2221.2    78 Лікар-ортопед-травматолог 
2221.2  20380   78 Лікар-отоларинголог 
2221.2  20383   78 Лікар-офтальмолог 
2221.2  20392   78 Лікар-педіатр 
2221.2    78 Лікар-педіатр дільничний 
2221.2    78 Лікар-педіатр-неонатолог 
2221.2  20417   78 Лікар-психіатр 
2221.2    78 Лікар-психолог 
2221.2    78 Лікар-психотерапевт 
2221.2    78 Лікар-психофізіолог 
2221.2    78 Лікар-пульмонолог 
2221.2  20423   78 Лікар-радіолог 
2221.2    78 Лікар-ревматолог 
2221.2    78 Лікар-рефлексотерапевт 
2221.2    78 Лікар-сексопатолог 
2221.2    78 Лікар-сурдолог 
   
2221.2       Позицію скасовано
2221.2       Позицію скасовано
2221.2       Позицію скасовано
2221.2 20481   78 Лікар-терапевт
2221.2 -   78 Лікар-терапевт дільничний
2221.2 20484   78 Лікар-терапевт підлітковий
2221.2 20490   78 Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці
2221.2  20493   78 Лікар-токсиколог 
2221.2    78 Лікар-трансплантолог 
2221.2    78 Лікар-трансфузіолог 
2221.2  20502   78 Лікар-уролог 
2221.2  20508   78 Лікар-фтизіатр 
2221.2  20517   78 Лікар-хірург 
2221.2       Лікар-хірург пластичний
2221.2    78 Лікар-хірург серцево-судинний 
2221.2    78 Лікар-хірург судинний 
2221.2    78 Лікар-хірург торакальний 
2221.2    78 Лікар-хірург-онколог 
2221.2    78 Лікар-хірург-проктолог 
2222.1        Молодший науковий співробітник (стоматологія
2222.1  23667   Науковий співробітник (стоматологія
2222.1        Науковий співробітник-консультант (стоматологія
2222.2  20459   78 Лікар-стоматолог 
2222.2  20462   78 Лікар-стоматолог-ортодонт 
2222.2    78 Лікар-стоматолог-ортопед 
2222.2    78 Лікар-стоматолог-терапевт 
2222.2  20468   78 Лікар-стоматолог-хірург  
2223.1        Молодший науковий співробітник (ветеринарна медицина
2223.1  23667   Науковий співробітник (ветеринарна медицина
2223.1        Науковий співробітник-консультант (ветеринарна медицина
2223.2  20323   Лікар ветеринарної медицини 
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з біотехнології
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з гігієни та санітарії
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з лабораторної діагностики
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з фармації
2223.2        Лікар ветеринарної медицини м'ясопереробних підприємств 
2223.2        Офіційний лікар ветеринарної медицини 
2224.1        Молодший науковий співробітник (фармація
2224.1  23667   Науковий співробітник (фармація
2224.1        Науковий співробітник-консультант (фармація
2224.2  24426   78 Провізор 
2224.2    78 Провізор клінічний 
2224.2      78 Провізор-аналітик 
2224.2        Провізор-гомеопат 
2224.2    78 Провізор-косметолог 
2224.2    Провізор-токсиколог 
2225.2    78 Лікар з гігієни дітей та підлітків 
2225.2    78 Лікар з гігієни праці 
2225.2    78 Лікар з гігієни харчування 
2225.2    78 Лікар з комунальної гігієни 
2225.2    78 Лікар з радіаційної гігієни 
2225.2    78 Лікар із загальної гігієни 
2225.2  20320   78 Лікар-бактеріолог 
2225.2  20326   78 Лікар-вірусолог 
2225.2  20335   78 Лікар-дезінфекціоніст 
2225.2  20523   78 Лікар-епідеміолог 
2225.2      78 Лікар-мікробіолог-вірусолог 
2225.2  20386   78 Лікар-паразитолог 
2225.2    78 Лікар-профпатолог 
2225.2    78 Лікар-санолог 
2229.1        Молодший науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства
2229.1  23667 -     Науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства
2229.1        Науковий співробітник-консультант (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства
2229.2       Ерготерапевт
2229.2  22515   Інспектор-лікар 
2229.2      78 Лікар з лікувальної фізкультури 
2229.2    78 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини 
2229.2  20514   78 Лікар з функціональної діагностики 
2229.2      78 Лікар зі спортивної медицини 
2229.2    Лікар спортивний (збірної чи клубної команди
2229.2  20341   78 Лікар-дієтолог 
2229.2  20521   78 Лікар-ендоскопіст 
2229.2  20362   78 Лікар-лаборант 
2229.2      78 Лікар-лаборант з клінічної біохімії 
2229.2      78 Лікар-лаборант-генетик 
2229.2      78 Лікар-лаборант-гігієніст 
2229.2      78 Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища 
2229.2      78 Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища 
2229.2      78 Лікар-лаборант-імунолог 
2229.2  20426   78 Лікар-рентгенолог 
2229.2  20456   78 Лікар-статистик 
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-гістолог
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-імунолог
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-криміналіст
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-токсиколог
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-цитолог
2229.2  20474   78 Лікар - судово-психіатричний експерт 
2229.2  20505   78 Лікар-фізіотерапевт 
2229.2       Трансплант-координатор
2229.2       Фізичний терапевт
2230.1        Молодший науковий співробітник (сестринська справа, акушерство
2230.1  23667   Науковий співробітник (сестринська справа, акушерство
2230.1        Науковий співробітник-консультант (сестринська справа, акушерство
2230.2  25187   Фельдшер на морських і річкових суднах 
2310.1        Докторант 
2310.1  21795   Доцент 
2310.1       Професор
2310.2  20199   Асистент 
2310.2       Богослов
2310.2       Викладач закладу вищої освіти
2320 24420   Викладач професійного навчально-виховного закладу 
2320       Викладач професійно-технічного навчального закладу 
2320   Викладач театральних дисциплін 
2320   Викладач хореографічних дисциплін 
2320   Викладач хорових дисциплін 
2320       Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів
2320       Вчитель закладу загальної середньої освіти
2320 23473   Методист заочних шкіл і відділень 
2331       Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
2332       Вихователь дошкільного навчального закладу
2332 23476   Методист з дошкільного виховання 
2340       Викладач із соціальної педагогіки 
2340     80 Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю
2340       Вчитель з корекційної освіти 
2340 25160   80 Вчитель-дефектолог 
2340 25161   80 Вчитель-логопед 
2340   80 Вчитель-реабілітолог 
2340 22847   80 Інструктор слухового кабінету 
2340   80 Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 
2340   Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації 
2340 24314   80 Педагог соціальний 
2340 24320   80 Перекладач-дактилолог навчальних закладів 
2351.1        Молодший науковий співробітник (методи навчання
2351.1  23667   Науковий співробітник (методи навчання
2351.1        Науковий співробітник-консультант (методи навчання
2351.2  24420   Викладач (методи навчання
2351.2  20305   80 Вихователь-методист 
2351.2        Інструктор-льотчик-методист 
2351.2        Консультант з питань здорового способу життя 
2351,2       Методист 
2351.2  23480   1 Методист з економічної освіти 
2351.2  23478   85 Методист з фізичної культури 
2352 22517   Інспектор вищих навчальних закладів 
2352 22592   Інспектор з військово-технічної підготовки 
2352 22595   Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи 
2352 22670 -     Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки 
2352 22646   Інспектор з охорони дитинства 
2352 22698 -     Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів 
2352 22710   Інспектор шкіл 
2352 22568   Інспектор-методист 
2359.1        Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання
2359.1        Молодший науковий співробітник (валеологія
2359.1  23667   Науковий співробітник (в інших галузях навчання
2359.1      5*  Науковий співробітник (валеологія
2359.1        Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання
2359.1        Науковий співробітник-консультант (валеологія
2359.2       Андрагог
2359.2    Інженер-інструктор біолокацій 
2359.2        Інструктор з праці 
2359.2        Інструктор навчально-тренувального центру 
2359.2  22781   Інструктор-пілот (льотчик
2359.2        Керівник секції спортивного напряму 
2359.2  23160   81, 84  Лектор 
2359.2  23471   80 Методист позашкільного закладу 
2359.2      5*  Методист-валеолог 
2359.2  23564   67 Механік-наставник 
2359.2  24275 -     Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми 
2359.2      5*  Педагог-валеолог 
2359.2  24313   87 Педагог-організатор 
2359.2  25338   68 Штурман-інструктор 
2411.1        Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік
2411.1  23667   Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік
2411.1        Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік
2411.2    1 Аудитор 
2411.2        Аудитор систем харчової безпеки 
2411.2        Аудитор систем якості 
2411.2 20281   1 Бухгалтер (з дипломом магістра)
2411.2  20287   Бухгалтер-експерт 
2411.2  20284   1 Бухгалтер-ревізор 
2411.2        Екологічний аудитор 
2411.2      5*  Консультант з податків і зборів 
2412.1        Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість
2412.1  23667   Науковий співробітник (праця та зайнятість
2412.1        Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість
2412.1        Професіолог 
2412.2        Аналітику сфері професійної зайнятості 
2412.2  25374   1 Економіст з праці 
2412.2      80 Експерт з регулювання соціально-трудових відносин 
2412.2    80 Експерт з умов праці 
2412.2        Експерт із соціальної відповідальності 
2412.2  22339   1 Інженер з нормування праці 
2412.2  22354   1 Інженер з організації праці 
2412.2  22351   1 Інженер з організації та нормування праці 
2412.2  22378   1 Інженер з підготовки кадрів 
2412.2  22397   Інженер з профадаптації 
2412.2  22780   Інструктор передових методів праці 
2412.2       Кар'єрний радник
2412.2  24164   5 Нормувальник гірничий 
2412.2  24167   Нормувальник гірничий кар'єру, рудника, шахти 
2412.2  24170   5 Нормувальник гірничий на підземних роботах 
2412.2       Оцінювач професійної кваліфікації
2412.2        Професіонал з розвитку персоналу 
2412.2  24457   80 Профконсультант 
2412.2        Страховий експерт з охорони праці 
2412.2    Фахівець з аналізу ринку праці 
2412.2    Фахівець з питань зайнятості (хедхантер
2412.2        Фахівець з профорієнтації 
2413.1      Молодший науковий співробітник (біржові операції
2413.1        Науковий співробітник (біржові операції
2413.1        Науковий співробітник-консультант (біржові операції
2413.2        Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
2413.2        Професіонал з депозитарної діяльності 
2413.2        Професіонал з корпоративного управління 
2413.2        Професіонал з торгівлі цінними паперами 
2413.2        Професіонал з управління активами 
2413.2        Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів 
2414.1        Молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій
2414.1        Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій
2414.1        Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій
2414.2        Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 
2414.2        Позицію скасовано
2414.2       Професіонал з антикорупційної діяльності
2414.2        Професіонал з фінансово-економічної безпеки 
2414.2       Уповноважений з антикорупційної діяльності
2419.1        Молодший науковий співробітник (інтелектуальна власність
2419.1        Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва
2419.1        Науковий співробітник (інтелектуальна власність
2419.1  23667 -     Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва
2419.1        Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність
2419.1        Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва
2419.2       Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)
2419.2  25371   1 Економіст із збуту 
2419.2        Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії 
2419.2  25393   Експерт із зовнішньоекономічних питань 
2419.2  22357   1 Інженер з організації керування виробництвом 
2419.2        Консультант 
2419.2    Консультант з ефективності підприємництва 
2419.2    Консультант з маркетингу 
2419.2    Консультант з раціоналізації виробництва 
2419.2        Консультант із зовнішньоекономічних питань 
2419.2        Логіст 
2419.2        Професіонал з економічної кібернетики 
2419.2        Професіонал з інноваційної діяльності 
2419.2        Професіонал з інтелектуальної власності 
2419.2    Рекламіст 
2419.2       Фахівець з публічних закупівель
2419.2        Фахівець з економічного моделювання екологічних систем 
2419.2    Фахівець з ефективності підприємництва 
2419.2    18, 65  Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог
2419.2    Фахівець з раціоналізації виробництва 
2419.2    Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою 
2419.2        Фахівець із сертифікації 
2419.2        Фахівець із стандартизації 
2419.2    1 Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості 
2419.2        Фахівець із якості 
2419.2    65 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 
2419.3       Позицію скасовано
2419.3       Головний консультант
2419.3       Головний консультант-інспектор
2419.3        Державний аудитор 
2419.3        Державний експерт 
2419.3       Державний кадастровий реєстратор
2419.3       Державний реєстратор прав на нерухоме майно
2419.3      80 Державний соціальний інспектор 
2419.3       Детектив
2419.3       Інспектор державний
2419.3       Інспектор фінансовий
2419.3        Казначей 
2419.3       Консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування)
2419.3        Помічник-консультант народного депутата України 
2419.3       Радник (органи державної влади, місцевого самоврядування)
2419.3       Радник-посланник
2419.3       Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування)
2419.3     76 Спеціаліст з питань персоналу державної служби
2419.3      76 Спеціаліст-бухгалтер 
2419.3      76 Спеціаліст-юрисконсульт 
2421.1        Молодший науковий співробітник (правознавство
2421.1  23667   Науковий співробітник (правознавство
2421.1        Науковий співробітник-консультант (правознавство
2421.2  20059   Адвокат 
2421.2        Консультант науковий (правознавство
2421.2  24450   Прокурор 
2421.2  24451   Прокурор-криміналіст 
2421.2  -   -     Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень 
2421.2        Юрист 
2421.2        Юрист-міжнародник 
2422   Суддя 
2423       Дізнавач (з дипломом спеціаліста
2423       Експерт (органи внутрішніх справ
2423       Інспектор (з дипломом спеціаліста
2423       Оперуповноважений (з дипломом спеціаліста
2423       Помічник начальника чергової частини 
2423     99 Професіонал з охоронної діяльності та безпеки
2423       Слідчий в особливо важливих справах
2423       Слідчий (органи внутрішніх справ
2423       Спеціаліст-підривник
2423       Спеціаліст-криміналіст 
2423       Старший дізнавач з особливих доручень 
2423       Старший інспектор з особливих доручень 
2423       Старший оперуповноважений в особливо важливих справах 
2423       Старший слідчий в особливо важливих справах 
2424       Інспектор (пенітенціарна система
2424       Інспектор уповноваженого органу з питань пробації
2424       Оперуповноважений (пенітенціарна система
2424       Старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система
2424       Старший інспектор уповноваженого органу з питань пробації
2424       Старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенітенціарна система
2429       Державний виконавець
2429 25392   Експерт 
2429       Експерт-імунолог судовий
2429       Експерт-психолог судовий
2429       Експерт-токсиколог судовий
2429       Експерт-цитолог судовий
2429     80 Інспектор праці (правовий
2429 24173   Нотаріус 
2429 24176   Нотаріус державний 
2429       Приватний виконавець
(діє з 05.10.2016 р.)
2429     99 Приватний детектив
2429 24758   Радник 
2429 24740   Слідчий 
2429       Позицію скасовано
2429       Судовий експерт 
2429       Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту 
2429 25500   1 Юрисконсульт 
2431.1        Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство
2431.1  23667   81 Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство
2431.1        Науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство
2431.2  20193   Архівіст 
2431.2  25395   Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду 
2431.2  25223   Зберігач експонатів 
2431.2  25220   81 Зберігач фондів 
2432.1  21792   1 Документознавець 
2432.1        Молодший науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація
2432.1  23667 -     Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація
2432.1        Науковий співробітник-консультант (бібліотечна справа, науково-технічна інформація
2432.2  20269   81 Бібліограф 
2432.2  20272   81 Бібліотекар 
2432.2        Експерт з питань інтелектуальної власності 
2432.2  23479   82 Методист із складання кінопрограм 
2433.1        Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика
2433.1        Науковий співробітник (інформаційна аналітика
2433.1        Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика
2433.2        Аналітик консолідованої інформації 
2433.2  22336   1 Інженер з науково-технічної інформації 
2441.1        Молодший науковий співробітник (економіка
2441.1  23667   Науковий співробітник (економіка
2441.1        Науковий співробітник-консультант (економіка
2441.2       Аналітик (банківська діяльність)
2441.2        Аналітик з інвестицій 
2441.2        Аналітик з кредитування 
2441.2        Економетрист 
2441.2  25351   1**  Економіст 
2441.2  25355   1 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 
2441.2  25359   64, 1  Економіст з договірних та претензійних робіт 
2441.2  25362   1 Економіст з матеріально-технічного забезпечення 
2441.2        Економіст з міжнародної торгівлі 
2441.2  25368   1 Економіст з планування 
2441.2        Економіст з податків і зборів 
2441.2  -   -     Економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу 
2441.2  25377   1 Економіст з фінансової роботи 
2441.2        Економіст із ціноутворення 
2441.2  25352   1 Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
2441.2    Економічний радник 
2441.2  23068   Консультант з економічних питань 
2441.2  24191   Оглядач з економічних питань 
2441.2        Член виконавчого органу акціонерного товариства 
2441.2        Член правління акціонерного товариства 
2441.2        Член ревізійної комісії 
2441.2        Член спостережної (наглядової) ради 
2442.1        Антрополог 
2442.1        Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія
2442.1  23667 -     Науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія
2442.1        Науковий співробітник-консультант (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія
2442.2  20184   Археограф 
2442.2  20187   Археолог 
2442.2    Географ 
2442.2        Географ (політична географія
2442.2        Географ (фізична географія
2442.2    Географ-економіст 
2442.2        Етнолог 
2442.2    Кримінолог 
2442.2        Палеогеограф 
2442.2  24307   Палеограф 
2442.2        Соціальний патолог 
2442.2  24767   1 Соціолог 
2442.2    Соціолог з ефективності покарання правопорушників 
2442.2    Соціолог промисловий 
2442.2    Соціолог-кримінолог 
2442.2        Фахівець з міської та районної планіровки 
2442.2      1 Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів
2442.2        Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки 
2442.2        Фахівець з управління природокористуванням 
2442.2       Фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері
2443.1        Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія
2443.1  23667   Науковий співробітник (філософія, історія, політологія
2443.1        Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія
2443.2    Експерт із суспільно-політичних питань 
2443.2    Історик 
2443.2        Історик (економіка
2443.2        Історик (політика
2443.2        Історик (суспільні відносини
2443.2    Консультант з питань історії 
2443.2  -   -     Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях
2443.2    Політичний оглядач 
2443.2    Політолог 
2443.2        Фахівець з релігієзнавства 
2443.2        Фахівець із генеалогії 
2443.2        Філософ 
2444.1    Графолог 
2444.1        Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади
2444.1  23667   Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади
2444.1        Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади
2444.1        Філолог-дослідник 
2444.1        Фольклорист 
2444.2  20604   Гід-перекладач 
2444.2        Лінгвіст 
2444.2  24316   1 Перекладач 
2444.2  24325   Перекладач технічної літератури 
2444.2  24319   80 Перекладач-дактилолог 
2444.2  24322   Перекладач-секретар сліпого вчителя(викладача
2444.2        Професіонал з фольклористики 
2444.2  24559   18 Редактор-перекладач 
2444.2        Філолог 
2445.1        Молодший науковий співробітник (психологія
2445.1  23667   Науковий співробітник (психологія
2445.1        Науковий співробітник-консультант (психологія
2445.2      80 Практичний психолог 
2445.2  24459   1 Психолог 
2446.1        Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення
2446.1  23667   Науковий співробітник (соціальний захист населення
2446.1        Науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення
2446.2        Вихователь виправно-трудового закладу 
2446.2    Наглядач в громадському центрі 
2446.2    Наглядач за умовно засудженими 
2446.2        Соціальний аудитор 
2446.2        Соціальний працівник 
2446.2  -   -     Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.) 
2446.2      80 Фахівець із соціальної допомоги вдома 
2446.2  24768   80 Фахівець із соціальної роботи 
2446.2    1 Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування 
2447.1        Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва
2447.1  -     5*  Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва
2447.1        Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва
2447.2  -     5*  Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 
2449.2       Позицію скасовано
2451.1    Літературознавець 
2451.2  20294   83 Ведучий програми 
2451.2  20529   18, 83  Випусковий 
2451.2  20532   18, 83  Випусковий відповідальний 
2451.2        Драматург 
2451.2        Журналіст 
2451.2       Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації
2451.2  22508   65 Інокореспондент 
2451.2  23045   83 Коментатор 
2451.2  23124   18, 83  Кореспондент 
2451.2  23127   18, 83  Кореспондент власний 
2451.2  23130   18, 83  Кореспондент спеціальний 
2451.2  23166   Літературний співробітник 
2451.2  24187   83 Оглядач 
2451.2  24190   83 Оглядач політичний 
2451.2    Письменник 
2451.2  24531   81**  Редактор 
2451.2  24556   18 Редактор відповідальний 
2451.2      82 Редактор з рекламування фільмів 
2451.2  24540   18 Редактор літературний 
2451.2       Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації
2451.2  24553   18 Редактор науковий 
2451.2  24562   18, 82  Редактор технічний 
2451.2  24565   18 Редактор художній 
2451.2  25290   Член головної редакції 
2451.2  25293   Член колегії (редакційної
2452.1        Дизайнер-дослідник 
2452.1  22862 -     Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво
2452.2        Аналітик з модельної діяльності 
2452.2  20233   82 Асистент художника з комбінованих зйомок 
2452.2  20230   82 Асистент художника-мультиплікатора 
2452.2  20236   82 Асистент художника-постановника 
2452.2  25244   1, 18  Дизайнер (художник-конструктор
2452.2        Дизайнер візажу 
2452.2        Дизайнер графічних робіт 
2452.2        Дизайнер зачісок 
2452.2        Дизайнер інтер'єру 
2452.2        Дизайнер меблів 
2452.2        Дизайнер мультимедійних об'єктів 
2452.2        Дизайнер одягу 
2452.2        Дизайнер пакування 
2452.2        Дизайнер промислових виробів та об'єктів 
2452.2        Дизайнер тканини 
2452.2        Експерт з модельної діяльності 
2452.2  -     81 Керівник самодіяльного об'єднання прикладного та декоративного мистецтва 
2452.2  23631   Модельєр 
2452.2  23634   Модельєр-конструктор 
2452.2        Професіонал з перукарського мистецтва і декоративної косметики 
2452.2  24737   82 Скульптор 
2452.2        Стильмейкер 
2452.2  25229   82, 1  Художник 
2452.2  25262   82 Художник з комбінованих зйомок 
2452.2  25248   Художник лакової мініатюри 
2452.2  25254   Художник народних художніх промислів 
2452.2  25232   Художник-графік телебачення 
2452.2  25241   Художник-зарисовник (будинку моделей
2452.2  25250   84 Художник-модельєр 
2452.2  25253   82 Художник-мультиплікатор 
2452.2  25231   Художник-окопротезист 
2452.2  25259   84 Художник-оформлювач ігрових ляльок 
2452.2  25268   86 Художник-реставратор 
2452.2  25293   Член колегії (художньо-експертної
2453.1    Музикознавець 
2453.2  20083   84, 81  Акомпаніатор 
2453.2       Аранжувальник
2453.2    84 Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.) 
2453.2  -     84 Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.) 
2453.2  -     84 Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.) 
2453.2  -     84 Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.) 
2453.2    Артист-соліст (хору
2453.2  20162   84 Артист-соліст-інструменталіст 
2453.2       Артист-соліст-органіст
2453.2       Артист-тамбурмажор
2453.2       Асистент артиста-соліста-органіста
2453.2  20201   84 Асистент диригента 
2453.2  20229   84 Асистент хормейстера 
2453.2    84 Бандурист 
2453.2    84 Бандурист-співак 
2453.2  21623   84, 81  Диригент 
2453.2  22885   Капельмейстер 
2453.2  -    81 Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів 
2453.2  -     81 Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів 
2453.2    81 Керівник хору (фольклорного ансамблю
2453.2    84 Кобзар 
2453.2        Композитор 
2453.2  23109   84, 81  Концертмейстер 
2453.2  23115   84 Концертмейстер з класу вокалу 
2453.2    Концертмейстер-піаніст 
2453.2  23643   82 Музичний оформлювач 
2453.2  24550   18 Редактор музичний 
2453.2  24586   84 Репетитор з вокалу 
2453.2  25217   84, 81  Хормейстер 
2453.2  25293 -     Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі музикознавства
2454.1  22862   Мистецтвознавець (хореографія
2454.2    Аранжувальник балетний 
2454.2  -     84 Артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.) 
2454.2  20101   84 Артист балету 
2454.2  20102   84 Артист балету (соліст
2454.2    Артист балету на льоду 
2454.2  20200   84 Асистент балетмейстера 
2454.2  20260   84, 81  Балетмейстер 
2454.2  20266   84 Балетмейстер-постановник 
2454.2    81 Керівник танцювального колективу 
2454.2  23112   Концертмейстер з класу балету 
2454.2  24583   84 Репетитор з балету 
2454.2  25214   Хореограф 
2454.2  25293   Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі хореографії
2455.1  22862   Мистецтвознавець (кіномистецтво
2455.2     84,82 Актор (артист) театру, кіно та ін.
2455.2  20156   84 Артист розмовного жанру 
2455.2  -     Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю
2455.2  20104   84 Артист, що веде концерт 
2455.2  20140   Артист-конферансьє 
2455.2  20227   84 Асистент режисера 
2455.2  20228   Асистент режисера телебачення 
2455.2  22151   84 Звукорежисер 
2455.2      82 Каскадер 
2455.2  -   -     Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.) 
2455.2    81 Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.) 
2455.2  24625   Керівник музичний 
2455.2  24644   81, 84  Керівник художній 
2455.2  22936   Кінознавець 
2455.2  22946   82 Кінорежисер 
2455.2  22949   82 Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів 
2455.2  22952   Кінорежисер з монтажу 
2455.2  22955   82 Кінорежисер-постановник 
2455.2  23474   81 Методист культурно-освітнього закладу 
2455.2        Провідний звукооператор 
2455.2      82 Провідний кінооператор 
2455.2      82 Провідний кінооператор комбінованих зйомок 
2455.2      82 Провідний кінооператор-постановник 
2455.2      82 Провідний монтажер 
2455.2    Редактор фільмів 
2455.2  24568   81, 84  Режисер 
2455.2  24572   83 Режисер радіомовлення 
2455.2    84 Режисер театралізованих заходів та свят 
2455.2  24573   83 Режисер телебачення 
2455.2  24571   84 Режисер-постановник 
2455.2  24589   84 Репетитор з техніки мови 
2455.2  25265   84**  Художник-постановник 
2455.2  25302   Читець 
2460       Єпископ (архієпископ, митрополит, голова об'єднання, старший пресвітер і т. ін.)
2460       Місіонер 
2460       Священнослужитель (пастор, пресвітер, військовий священик (капелан) і т. ін.)
2471       Експерт з пробірного контролю 
2481.1        Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство
2481.1        Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство
2481.1        Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство
2481.2        Екскурсознавець 
2481.2        Туризмознавець 
2482.2       Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)
2482.2        Фахівець із готельної справи 
2482.2        Фахівець із ресторанної справи 
2483.1        Молодший науковий співробітник (рекреалогія
2483.1        Науковий співробітник (рекреалогія
2483.1        Науковий співробітник-консультант (рекреалогія
2483.2        Фахівець із санаторно-курортної справи 
2490       Інспектор
2490       Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
2490       Радник 
2490       Трансплант-координатор патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи)
2490       Фахівець з діяльності професійних спілок

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться