Отключить рекламу

Подпишитесь!


48409 Печатать

3. Фахівці. Коди 3111–3590

Продовження Класифікатора професій ДК 003:2010

РОЗДІЛ 3. ФАХІВЦІ

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи "Приватний виконавець"
 та "Помічник приватного виконавця", що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 26 жовтня 2017 року N 1542, набирають чинності з 1 листопада 2017 року)

Класифікатор професій із змінами,
 затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 30 листопада 2017 року N 1744

Класифікатор професій із змінами,  
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  
від 15 лютого 2019 року N 259

Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

- молодшого спеціаліста;

- бакалавра;

- спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

- спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

3 Фахівці 
31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 
311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 
3111 Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними дослідженнями 
3112 Техніки-будівельники 
3113 Технічні фахівці - електрики 
3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій 
3115 Технічні фахівці - механіки 
3116 Лаборанти та техніки в хімічному виробництві 
3117 Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 
3118 Креслярі 
3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 
312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 
3121 Техніки-програмісти 
3123 Контролери та регулювальники промислових роботів 
313 Оператори оптичного та електронного устаткування 
3131 Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку 
3132 Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування 
3133 Оператори медичного устаткування 
3139 Інші оператори оптичного та електронного устаткування 
314 Фахівці, що керують суднами та літальними апаратами і забезпечують судноплавство та польоти 
3141 Суднові фахівці 
3142 Вахтові офіцери та лоцмани 
3143 Льотні фахівці 
3144 Авіадиспетчери 
3145 Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух 
315 Інспектори з безпеки та якості 
3151 Інспектори з будівництва та пожежної безпеки 
3152 Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості 
32 Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини 
321 Фахівці в галузі біології та агрономії 
3211 Лаборанти в галузі біологічних досліджень 
3212 Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 
3213 Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 
322 Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер
3221 Медичні асистенти 
3222 Гігієністи 
3224 Окулісти та оптики 
3225 Дантисти-асистенти 
3226 Фізіотерапевти та масажисти 
3227 Допоміжний персонал у галузі ветеринарії 
3228 Фармацевти 
3229 Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер
323 Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам 
3231 Медичні сестри, що асистують професіоналам 
3232 Помічники професіоналів-акушерів 
324 Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 
3241 Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 
33 Фахівці в галузі освіти 
331 Фахівці з початкової освіти 
3310 Фахівці з початкової освіти 
332 Фахівці з дошкільного виховання 
3320 Фахівці з дошкільного виховання 
333 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 
3330 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 
334 Інші фахівці в галузі освіти 
3340 Інші фахівці в галузі освіти 
34 Інші фахівці 
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 
3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій 
3412 Страхові агенти 
3413 Агенти з торгівлі майном 
3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей 
3415 Технічні та торговельні представники 
3416 Закупники 
3417 Оцінювачі та аукціоністи 
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 
342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери 
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 
3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції 
3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів 
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери 
343 Технічні фахівці в галузі управління 
3431 Секретарі адміністративних органів 
3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники 
3433 Бухгалтери та касири-експерти 
3434 Допоміжний персонал у сфері статистики та математики 
3435 Організатори діловодства 
3435.1  Організатори діловодства (державні установи
3435.2  Організатори діловодства (види економічної діяльності
3435.3  Організатори діловодства (система судочинства
3436 Помічники керівників 
3436.1  Помічники керівників підприємств, установ та організацій 
3436.2  Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 
3436.3  Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 
3436.9  Інші помічники 
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 
344 Державні інспектори 
3441 Інспектори митної служби 
3442 Інспектори податкової служби 
3443 Інспектори із соціальної допомоги 
3444 Інспектори з ліцензій 
3449 Інші державні інспектори 
345 Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання 
3450 Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи 
3451 Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання 
3452 Фахівці кримінально-виконавчої служби 
346 Соціальні працівники 
3460 Соціальні працівники 
347 Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва 
3471 Декоратори та комерційні дизайнери 
3472 Радіо-, теле- та інші ведучі 
3473 Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах 
3474 Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них естрадно-циркові артисти 
3475 Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 
3476 Організатори у сфері культури та мистецтва 
3479 Інші фахівці у сфері культури та мистецтва 
348 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 
3480 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 
349 Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності 
3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень 
35 Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 
351 Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 
3510 Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 
352 Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 
3520 Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 
353 Фахівці з виробництва молочних продуктів 
3530 Фахівці з виробництва молочних продуктів 
354 Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 
3540 Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 
355 Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
3550 Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
356 Фахівці зі зберігання та переробки зерна 
3560 Фахівці зі зберігання та переробки зерна 
357 Фахівці з технології харчування 
3570 Фахівці з технології харчування 
359 Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 
3590 Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 

 

ДОДАТОК А
(обов'язковий) 

 

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

 

КОД КП  КОД ЗКППТР  ВИПУСК ЄТКД  ВИПУСК ДКХП  ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 
3111       Асистент астронома
3111       Асистент геолога
3111       Асистент геолога нафтогазорозвідки
3111       Асистент геофізика
3111       Асистент геохіміка
3111       Асистент гідрогеолога
3111       Асистент метеоролога
3111       Асистент професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт
3111       Асистент фізика
3111 23157   Лаборант (хімічні та фізичні дослідження
3111       Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції
3111   Оператор біолокацій 
3111   75 Технік-агрометеоролог 
3111   75 Технік-аеролог 
3111 24949   5, 74  Технік-геолог 
3111 24952   5, 74  Технік-геофізик 
3111 24955   5, 74  Технік-гідрогеолог 
3111   75 Технік-гідролог 
3111 24960   Технік-дозиметрист 
3111 24974     Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження
3111   75 Технік-метеоролог 
3111   75 Технік-океанолог 
3111 25041   1 Технік-технолог 
3111       Технік-технолог із зварювання
3111       Фахівець з медичної фізики 
3111       Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях 
3111       Фахівець із нетрадиційних видів енергії 
3112 24750   64 Доглядач будови
3112       Кошторисник 
3112       Технік з архітектурного проектування 
3112       Технік санітарно-технічних систем 
3112       Технік-будівельник 
3112       Технік-будівельник (дорожнє будівництво
3112 24958   Технік-гідротехнік 
3112       Технік-дизайнер (будівництво
3112 25037   64, 87  Технік-доглядач 
3112 24974   64 Технік-лаборант (будівництво
3112 24981   64 Технік-проектувальник 
3112       Технік-теплотехнік (будівництво
3112       Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій
3113 21782   Диспетчер електромеханічної служби 
3113 21785   Диспетчер електропідстанції 
3113 21788   Диспетчер ескалаторної служби 
3113 21743   Диспетчер перетворювального комплексу 
3113 21755   Диспетчер районного (місцевого) диспетчерського пункту 
3113     62 Диспетчер-інформатор 
3113 25401   Електрик дільниці 
3113 25404   Електрик цеху 
3113 25407   Електродиспетчер 
3113 25410   67, 66  Електромеханік 
3113 25419   67 Електромеханік груповий перевантажувальних машин 
3113 25441   Електромеханік дільниці 
3113   70 Електромеханік електрозв'язку 
3113 25432   Електромеханік з підіймальних установок 
3113 25431 -     Електромеханік загальносуднового електроустаткування 
3113     70 Електромеханік засобів радіо та телебачення 
3113 -     70 Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 
3113 25430   Електромеханік підводного апарата 
3113 25429   Електромеханік підземної дільниці 
3113 25434   Електромеханік радіонавігаційної системи 
3113       Електромеханік судновий 
3113 25427   67 Електромеханік-наставник 
3113 25455   Енергетик 
3113 25470   Енергетик виробництва 
3113 25467   Енергетик гідровузла (шлюзу
3113 25473   Енергетик дільниці 
3113 25468   Енергетик підземної дільниці 
3113 25476   1 Енергетик цеху 
3113 25482   66 Енергодиспетчер 
3113 25485   Енергодиспетчер шляховий 
3113       Технік з експлуатації біоенергетичних установок 
3113       Технік з експлуатації вітроенергетичних установок 
3113       Технік з експлуатації гідроенергетичних установок 
3113       Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок 
3113       Технік-електрик 
3113 25045   Технік-енергетик 
3113 24971   Технік-конструктор (електротехніка
3113 25041   Технік-технолог (електротехніка
3113       Фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж
3113       Фахівець з енергетичного менеджменту 
3114   70 Диспетчер електрозв'язку 
3114   70 Диспетчер поштового зв'язку 
3114   70 Технік електрозв'язку 
3114 25011   68 Технік з радіолокації 
3114 25020   Технік з сигналізації 
3114       Технік із конфігурованої комп'ютерної системи 
3114       Технік із структурованої кабельної системи 
3114 24947   1 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
3114   70 Технік поштового зв'язку 
3114 24971   Технік-конструктор (електроніка
3114 25041   Технік-технолог (електроніка
3114       Фахівець інфокомунікацій
3115     68 Авіаційний технік з планера та двигунів 
3115       Авіаційний технік з приладів та електроустаткування
3115       Авіаційний технік з радіоустаткування
3115 20300   Водолазний фахівець підводного апарата 
3115     68 Диспетчер центру комутації повідомлень 
3115 23485   Механік 
3115 23488   Механік автомобільної колони (гаража
3115 23498   Механік бурильно-гідрографічної машини 
3115 23495   6 Механік бурильної установки 
3115 23499   Механік вагона-транспортера 
3115 23513   67 Механік вантажного району (дільниці
3115 23592   Механік виробництва 
3115 23501   Механік всюдихода 
3115 23510   Механік гідровузла (шлюзу
3115 23523   Механік групи загону 
3115 23516   Механік груповий 
3115 23519   67 Механік груповий перевантажувальних машин (навантажувально-розвантажувальних механізмів
3115 23525   Механік дизельної та холодильної установок 
3115 23607   64, 5  Механік дільниці 
3115 23528   Механік дренажної шахти (дільниці
3115 23570   74 Механік з бурових, гірничих робіт 
3115 23573   Механік з кранового господарства 
3115 23577   5 Механік з підіймальних установок 
3115 23583   Механік з ремонту транспорту 
3115 23580   6 Механік з ремонту устаткування 
3115 14455   85 Механік з технічних видів спорту 
3115 23534   Механік ізотермічних вагонів для перевезення живої риби 
3115 23546   Механік льодозаводу 
3115 23613   Механік навчального полігону 
3115 23567   Механік перевантажувальних машин 
3115 23571   Механік підземної дільниці 
3115 23595   Механік радіонавігаційної системи 
3115 23601   Механік рефрижераторних установок 
3115 23598   Механік рефрижераторного поїзда (секції
3115 23616   1 Механік цеху 
3115       Позицію скасовано 
3115 23552   Механік-налагоджувальник 
3115 24825   Старший механік підводного апарата 
3115 24938   5 Теплотехнік 
3115       Технік з об'єктивного контролю 
3115 24941   68 Технік (механік) авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю 
3115 24942   68 Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден
3115     68 Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів 
3115 24982   Технік з автоматизації виробничих процесів 
3115     68 Технік з автоматизованих систем льотного контролю 
3115 25034   87 Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства 
3115 25032   Технік з експлуатації та ремонту устаткування 
3115 24989   1 Технік з інструменту 
3115 24998   Технік з механізації трудомістких процесів 
3115       Технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони (пенітенціарна система
3115       Технік маяка 
3115 24971   Технік-конструктор (механіка
3115       Технік-механік із меліорації сільськогосподарського виробництва 
3115       Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 
3115       Технік-мехатронік
3115 25041   Технік-технолог (механіка
3115       Фахівець з виготовлення штучного льоду 
3115 21190   66 Черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт 
3116       Технік (хімічні технології
3116 25030   Технік з електрохімічного захисту 
3116 24974     Технік-лаборант (хімічне виробництво
3117 21650   Диспетчер внутрішньошахтового (шахтового) транспорту 
3117 21656   5 Диспетчер гірничий 
3117 24770   Спектроскопіст 
3117 24983   74 Технік з буріння 
3117 24985   6 Технік з видобутку нафти й газу 
3117 25031   21 Технік з експлуатації нафтопроводів 
3117 25033   Технік з експлуатації устаткування газових об'єктів 
3117 25009   21 Технік з підготовки та транспортування нафти та газу 
3117       Технік-електромеханік гірничий 
3117 24974     Технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія
3117 24977   5, 74  Технік-маркшейдер 
3117       Технік-технолог (виробництво кольорових металів та сплавів
3117       Технік-технолог (виробництво сталі та феросплавів
3117       Технік-технолог (виробництво чавуну
3117       Технік-технолог (лиття металів
3117       Технік-технолог (обробка металів тиском
3117       Технік-технолог гірничий 
3117       Фахівець з піротехнічних, саперних та підривних робіт
3118 23118   1 Копіювальник технічної документації 
3118       Коректор морських карт і посібників для плавання 
3118 25284   1 Кресляр 
3118 25287   Кресляр-конструктор 
3118       Технік-гідрограф 
3118 24969   5, 74  Технік-картограф 
3118 24971   1 Технік-конструктор 
3118       Технік-топограф 
3118       Технік-топограф кадастровий 
3119 21629   1**  Диспетчер 
3119 21635   Диспетчер автомобільного транспорту 
3119 21641   Диспетчер вагонного депо 
3119 21744   5 Диспетчер виробництва 
3119     63 Диспетчер газового господарства 
3119 21707   Диспетчер з міжнародних перевезень 
3119       Диспетчер зі збору навігаційної інформації 
3119     66 Диспетчер локомотивний дирекції залізничних перевезень
3119 21677   66 Диспетчер локомотивний шляховий 
3119 21674   Диспетчер локомотивного депо 
3119 21683   66 Диспетчер маневровий залізничної станції 
3119 21740   62 Диспетчер підприємства (району) мереж 
3119 21704   Диспетчер пожежного зв'язку 
3119 21728   67 Диспетчер порту 
3119 21767   68 Диспетчер служби перевезень 
3119 21768   66 Диспетчер станційний 
3119 22589   Інспектор з військово-технічних видів спорту 
3119 22832   70 Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 
3119 22798   Інструктор з організації служби загону 
3119 22958   Класифікатор текстильної сировини 
3119 23106   Конфекціонер 
3119 23139   11 Круп'яр 
3119 23157   Лаборант (галузі техніки
3119 23136   11 Питлівник 
3119 24423   Пробірувальник 
3119 24772   Стажист-дослідник 
3119 24940   1**  Технік 
3119       Технік (сфера захисту інформації
3119       Технік з аварійно-рятувальних робіт 
3119 24987   Технік з аеронавігаційної інформації 
3119 25035   85 Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки 
3119 24995   1 Технік з метрології 
3119 24999   87, 1  Технік з налагоджування та випробувань 
3119 25001   1 Технік з нормування праці 
3119 25029   66**  Технік з обліку 
3119 25010   64 Технік з підготовки виробництва 
3119     62, 83  Технік з підготовки технічної документації 
3119 25005   87, 1  Технік з планування 
3119 25026   1 Технік з праці 
3119       Технік з промислового рибальства 
3119       Технік з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії
3119 25023   1 Технік із стандартизації 
3119 25044   Технік тренажера 
3119 24948   64, 74  Технік-геодезист 
3119       Технік-дефектоскопіст
3119       Технік-протезист-ортезист
3119 25040   87 Технік-теплотехнік 
3119       Технік-технолог (текстильна та легка промисловість
3119       Технік-технолог з виробництва меблів 
3119 25062   Технолог 
3119       Технолог ортопедичний
3119 25171   40 Фабрикатор 
3119     18 Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва 
3119       Фахівець з технічної експертизи 
3119 25205   Фрахтівник 
3119 25226   1 Хронометражист 
3119 25227   Хронометражист на підземних роботах 
3119       Позицію скасовано 
3119     66 Черговий локомотивного депо (основного, зворотного)
3119 21149 -     Черговий оперативний (загону, центрального командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та ін.) 
3119 21166   Черговий по депо рухомого складу 
3119 21262   Черговий по електродепо 
3119 21172   66 Черговий по залізничній станції 
3119 21253   Черговий по станції метрополітену 
3121       Технік із системного адміністрування 
3121 25036   1 Технік-програміст 
3121       Фахівець з інформаційних технологій 
3121       Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну
3121       Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 
3121       Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 
3123   Контролер роботів 
3123       Технік-фотограмметрист 
3131 20242   Аерофотогеодезист 
3131 20205   82 Асистент звукооформлювача 
3131 20209   Асистент звукорежисера 
3131 20212   82 Асистент кінооператора 
3131 20215   82 Асистент кінорежисера 
3131 -     82 Асистент кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів 
3131 22148   82 Звукооформлювач 
3131 22937   82 Кінооператор 
3131 22938   Кінооператор (фотооператор) бортовий 
3131 22940   82 Кінооператор комбінованих зйомок 
3131 22943   82 Кінооператор-постановник 
3131 23637   82 Монтажер 
3131 15521   82 Оператор відеозапису 
3131 24218   Оператор звукозапису 
3131 -   -     Оператор комплексу стенографування та текстооброблення 
3131   Оператор обробки та титрування телепередач 
3131 24224   Оператор-кінокореспондент 
3131 24944   Технік-аерофотограметрист 
3131 25199   18 Фотокореспондент 
3131 25202   18 Фотокореспондент спеціальний 
3131 25203   Фототехнік 
3131       Фотохудожник 
3132 20202   82 Асистент звукооператора 
3132 20224   Асистент телеоператора 
3132 11218   68 Бортрадист 
3132 22145   82, 84  Звукооператор 
3132   70 Оператор радіочастотного контролю 
3132 17572 22   Радист-радіолокаторник 
3132     67 Радіоелектронік 
3132 17566 73   Радіотелеграфіст 
3132 24266   Телеоператор 
3132 24986   Технік із звукозапису 
3132       Фахівець із телекомунікаційної інженерії 
3133   Оператор медичного устаткування 
3139       Технік з діагностичного устаткування 
3139   Технік-оператор електронного устаткування 
3139   Технік-оператор оптичного устаткування 
3139       Технік-оптик 
3139       Технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів 
3139       Позицію скасовано 
3141 20299   67 Водолазний фахівець 
3141 20607   Гідроакустик 
3141       Другий помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда
3141 25422   Електромеханік груповий флоту (з флоту
3141 25425   67 Електромеханік лінійний флоту (з флоту
3141       Інспектор несамохідного флоту 
3141 23133   67 Кранмейстер 
3141       Механік (електромеханік) (судновий) - шкіпер 
3141     67 Механік (судновий
3141       Механік (судновий) - помічник капітана 
3141       Механік (судновий) - помічник командира 
3141 23522   67 Механік груповий флоту (з флоту
3141       Механік з автоматики 
3141 23589   67 Механік із суднових систем 
3141       Механік крана плавучого 
3141 23586   67 Механік портового флоту 
3141     67 Механік рефрижераторних установок (судновий
3141 23652   Спостерігач судновий 
3141 24821   Старший механік-капітан 
3141 25014   68 Технік з радіонавігації 
3141       Технік-механік з ремонту технологічного устаткування 
3141       Третій помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда
3141 25115   67 Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів 
3142 20248   67 Багермейстер 
3142 20251   Багермейстер-капітан 
3142 20254   67 Багермейстер-наставник 
3142       Другий помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання
3142 22891   Капітан груповий 
3142 22909   Капітан здавальний 
3142 22899   Капітан підводного апарата 
3142 22900   Капітан портового пункту 
3142 22900   67 Капітан порту (річкового
3142 22906   Капітан рейду 
3142 22912   Капітан флоту 
3142       Капітан-координатор 
3142 22895   Капітан-кранмейстер 
3142 22897 67 Капітан-наставник 
3142 23172   67 Лоцман 
3142     67 Лоцман-оператор 
3142       Помічник капітана - помічник механіка (суднового
3142 24881   67 Стивідор 
3142 24884   Стивідор у найважливіших морських портах 
3142       Третій помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання
3142 19621   67 Шкіпер 
3142 25315   67 Шкіпер рейду 
3142 25317   68 Штурман 
3143 11212 73   Бортмеханік 
3143     68 Бортовий оператор-інструктор автоматизованої системи льотного контролю 
3143   68 Бортоператор 
3143 11214   68 Бортоператор вантажних літаків 
3143 11219   68 Бортштурман 
3143     68 Диспетчер пункту збору донесень 
3143     68 Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування 
3143     68 Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера 
3143 25400   Електрик-випробувач бортовий 
3143 22202   Інженер (механік) - випробувач бортовий 
3143 22179   68 Інженер бортовий 
3143 22178   68 Інженер бортовий авіаційної ескадрильї 
3143 22190   68 Інженер-інспектор бортовий 
3143 22208   68 Інженер-інструктор бортовий 
3143 22577   68 Інспектор-пілот 
3143 22970   3, 68  Командир авіаційної ланки 
3143 12835   68 Командир повітряного судна (літака, вертольота
3143 22991   68 Командир повітряного судна (пілот, льотчик) - інструктор 
3143 23164   Льотчик-випробувач 
3143 13380   3, 68  Льотчик-спостерігач 
3143 23664   Наставник-пілот авіаційного (льотного) загону 
3143 24222   Оператор-випробувач бортовий 
3143 16604   68 Пілот (другий пілот
3143 24472   Радист-випробувач бортовий 
3143 24773   68 Старший бортовий інженер авіаційного загону 
3143 24776   Старший бортовий механік авіаційного загону 
3143 24779   68 Старший бортовий оператор авіаційного загону 
3143 24785   68 Старший бортовий радист авіаційного загону 
3143 25321   68 Штурман авіаційного загону 
3143 25323   68 Штурман авіаційної ескадрильї 
3143 25320   Штурман авіаційної ланки 
3143 25339   Штурман-випробувач 
3143 25335   68 Штурман-інспектор 
3144 21638 -     Диспетчер аеродромного диспетчерського (авіаційно-диспетчерського) пункту 
3144 21659   Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу
3144 21719   Диспетчер з перельотів 
3144 21698   68 Диспетчер з руху (літаків
3144 21737   Диспетчер з центрування 
3144       Диспетчер із забезпечення польотів 
3144 21770   Диспетчер стартового диспетчерського пункту 
3144       Диспетчер управління повітряним рухом 
3144 21779   Диспетчер центру керування повітряним рухом 
3144     68 Диспетчер-інспектор 
3144 21668   68 Диспетчер-інспектор з руху (літаків
3144       Диспетчер-інструктор 
3144 24226 -     Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом 
3144 24848   Старший штурман авіаційного училища 
3144 24851 -     Старший штурман авіаційної ескадрильї, об'єднаної з аеропортом 
3144 24854   Старший штурман навчального авіаційного центру 
3144 24852   Старший штурман об'єднаного авіаційного загону 
3144 25326   Штурман авіаційно-технічного спортивного клубу 
3144 25329   Штурман аероклубу 
3144 25330   68 Штурман аеропорту (бюро, групи, служби
3144 25333   Штурман дельтапланерного клубу 
3144 25342   Штурман наведення 
3144 25341   Штурман центрального командно-диспетчерського пункту 
3144 25332   Штурман черговий аеропорту (бюро, групи, служби
3144 25343   Штурман-оператор 
3144 25344 -     Штурман-оператор авіаційної космічної та радіолокаційної далекої навігації 
3145 22199   68 Інженер-інспектор з контролю за використанням палива 
3145 24943   68 Технік аеродромної служби 
3145 25017   68 Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 
3145 24967   Технік-інспектор з контролю за використанням палива 
3145 21254   Черговий на стоянці, в ангарі 
3151 22616   Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків 
3151 22810   Інструктор з протипожежної профілактики 
3152 21701   66 Диспетчер поїзний 
3152 21667   Диспетчер-інспектор 
3152 22241   87 Інженер з безпеки руху 
3152 22390   87 Інженер з приймання електропересувного складу 
3152 22387 -     Інженер з приймання ремонтного фонду та видавання готової продукції 
3152 22442     Інженер з технічного нагляду 
3152 22187   67, 87  Інженер-інспектор 
3152 22196   Інженер-інспектор з безпеки польотів бортовий 
3152 22518   Інспектор газотехнічний 
3152 22519   Інспектор гідротехнічний 
3152 22520   Інспектор гірничотехнічний 
3152 22550   67 Інспектор дипломно-паспортного бюро (відділу
3152 22713   70 Інспектор електрозв'язку 
3152 22586   67 Інспектор з безпеки мореплавання 
3152 22674 -     Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 
3152 22622   65 Інспектор з контролю якості продукції 
3152 22619   Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів 
3152 22628   Інспектор з маломірних суден (маломірного флоту
3152   76 Інспектор з охорони праці 
3152       Інспектор з реєстрації суден 
3152 22661   67 Інспектор з розслідування аварій суден 
3152 22610   2 Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва 
3152 22556   62 Інспектор інспекції енергонагляду 
3152 22563   Інспектор котлонагляду (з котлонагляду
3152 22571   67 Інспектор морський 
3152 22596   Інспектор підіймальних споруд 
3152 22664   67 Інспектор портового нагляду 
3152 22701   Інспектор технічний 
3152 22512   Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах 
3152 22553   Інспектор шляховий 
3152 22559   67 Інспектор-капітан 
3152 22580   68 Інспектор-пілот з безпеки польотів 
3152 22679   Інспектор-приймальник заводський 
3152 22903   67 Капітан портового нагляду 
3152       Корабельний інженер порту 
3152 24483   Ревізор автомобільного транспорту 
3152 24486   66 Ревізор вагового господарства 
3152 24507   87, 66  Ревізор з безпеки руху 
3152 24516   Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань 
3152 24510   Ревізор з рухомого складу, колії та споруд 
3152 24522   Ревізор з холодильного господарства 
3152       Позицію скасовано 
3152 24519   Ревізор із збереження вагонного парку 
3152     66 Ревізор руху дирекції залізничних перевезень
3152 24797   Старший інспектор з гідроспоруд 
3152 24806   62 Старший інспектор з експлуатації атомних станцій
3152 24809   62 Старший інспектор з експлуатації електростанцій та підприємств мереж 
3152 24791 -     Старший інспектор льотно-виробничої служби центральної бази 
3152       Сюрвейєр вантажний 
3152 24964   87 Технік-інспектор 
3152       Фахівець (офіцер) охорони компанії (портових засобів
3211       Асистент біолога 
3211       Асистент біохіміка
3211       Асистент хіміка 
3211 23157   Лаборант (біологічні дослідження
3211       Таксидерміст 
3211       Технік-еколог 
3211       Технік-лаборант 
3211 24974     Технік-лаборант (біологічні дослідження
3211       Фахівець з біотехнології 
3211 25196   Фотодактилоскопіст 
3212 20047   2 Агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху
3212       Агротехнік 
3212       Асистент дресирувальника морських тварин 
3212       Інспектор з використання водних ресурсів 
3212 22652   66 Інспектор з охорони природи 
3212       Інспектор із захисту рослин 
3212       Лаборант (ветеринарна медицина
3212       Технік (природознавчі науки
3212       Технік ветеринарної медицини 
3212       Технік з виробництва продукції аквакультури 
3212       Технік із лісозаготівель 
3212       Технік лісового господарства 
3212       Технік мисливського господарства 
3212       Технік-агрохімік 
3212       Технік-гідролісомеліоратор
3212       Технік-гідрометрист 
3212       Технік-гідротехнік 
3212       Технік-ґрунтознавець 
3212       Технік-землевпорядник 
3212 24975   3 Технік-лісопатолог 
3212       Технік-рибовод 
3212 25038   3 Технік-таксатор 
3212       Технік-технолог з переробки риби та морепродуктів 
3212       Технолог з виробництва продукції аквакультури 
3212       Технолог з ідентифікації і реєстрації тварин
3212       Технолог з рибальства 
3212       Технолог із агрономії 
3212       Технолог-гідротехнік 
3212       Технолог-рибовод 
3212       Фахівець з плодоовочівництва і виноградарства 
3212       Фахівець садово-паркового господарства 
3213 22160   2 Зоотехнік відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми
3213 22843   5*  Інструктор службового собаківництва 
3213     3 Майстер лісу
3213     3 Майстер на лісозаготівельних роботах
3213 25008   2 Технік з племінної справи 
3213     2 Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва 
3213     2 Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва 
3213       Фахівець з бджільництва 
3213       Фахівець з організації та ведення фермерського господарства 
3213       Фахівець із звірівництва 
3221       Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина)
3221 23157   78 Лаборант (медицина
3221 20449   78 Лікар-стажист 
3221       Парамедик
3221     78 Помічник лікаря-епідеміолога 
3221       Технік-лаборант з клінічної нейрофізіології 
3221 25180   78 Фельдшер 
3221     78 Фельдшер з медицини невідкладних станів
3221   78 Фельдшер із санітарної освіти 
3221       Фельдшер пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) підрозділу
3221   78 Фельдшер санітарний 
3221       Позицію скасовано 
3222       Гігієніст зубний 
3222 22816   78 Інструктор із санітарної освіти 
3224   78 Оптометрист 
3225 20347   78 Лікар зубний 
3225     78 Помічник лікаря-стоматолога 
3225 24961   78 Технік зубний 
3226       Позицію скасовано 
3226       Позицію скасовано 
3226       Асистент ерготерапевта
3226       Асистент фізичного терапевта
3226     80 Інструктор з трудової адаптації
3226 22825   78 Інструктор з трудової терапії
3226 23184   Масажист 
3226   85 Масажист спортивний 
3226       Позицію скасовано 
3227       Молодший лікар ветеринарної медицини 
3226 -   80 Фахівець з фізичної реабілітації
3227 25183   Фельдшер ветеринарної медицини 
3228 23157   78 Лаборант (фармація
3228 24427   78 Провізор-інтерн 
3228 25177   78 Фармацевт 
3229       Інструктор з надання догоспітальної допомоги
3229 20353   78 Лікар-інтерн 
3229 23169   Логопед 
3229 24577   78 Рентгенолаборант 
3229       Технолог з лабораторної діагностики 
3229       Технолог з рентгенологічної діагностики 
3229       Фахівець із орієнтації сліпих 
3229 25186   78 Фельдшер-лаборант 
3231 24713   78 Сестра медична 
3231   78 Сестра медична з дієтичного харчування 
3231 24727   78 Сестра медична з косметичних процедур 
3231       Позицію скасовано 
3231       Позицію скасовано 
3231 -   78 Сестра медична з лікувальної фізкультури
3231 24728   78 Сестра медична з масажу
3231   78 Сестра медична з фізіотерапії 
3231   78 Сестра медична з функціональної діагностики 
3231   78 Сестра медична зі стоматології 
3231 24720   Сестра медична милосердя 
3231 24722   78 Сестра медична операційна 
3231 24725   78 Сестра медична патронажна 
3231   78 Сестра медична поліклініки 
3231 24732   78 Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги 
3231   78 Сестра медична стаціонару 
3231 24716   78 Сестра медична - анестезист 
3231 24872   78 Статистик медичний 
3231   78 Технік-ортезист-гіпсовиливальник 
3232 20086   78 Акушерка 
3241   Натуропат 
3241   Фахівець безконтактного масажу 
3241       Цілитель 
3310   Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста
3310 23146   Культорганізатор дитячих позашкільних закладів 
3320 -   -     Вчитель з дошкільного виховання (з дипломом молодшого спеціаліста
3330       Асистент викладача із соціальної педагогіки 
3330       Асистент вчителя з корекційної освіти 
3330     80 Асистент вчителя-логопеда 
3330   80 Асистент вчителя-реабілітолога 
3340       Асистент богослова
3340       Асистент вихователя дошкільного навчального закладу
3340     80 Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю
3340       Асистент вчителя 
3340     80 Асистент вчителя-дефектолога 
3340     5*  Асистент педагога-валеолога 
3340       Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)
3340       Викладач-стажист 
3340 20302   80 Вихователь 
3340 20308   87 Вихователь гуртожитку 
3340 20309   Вихователь професійно-технічного навчального закладу 
3340   Вожатий 
3340       Інструктор підривних робіт
3340 22837   Інструктор виробничого навчання 
3340 12554   Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 
3340 22743   5 Інструктор газорятувальної станції 
3340 22740   Інструктор допоміжної команди 
3340 22783   Інструктор з військово-морської підготовки 
3340 22789   Інструктор з навчання практичній їзді 
3340 22792   Інструктор з організації роботи народних дружин 
3340 22786   Інструктор із заготівельної діяльності 
3340 22750   81 Інструктор культурно-просвітнього закладу 
3340 22752   67 Інструктор легководолазної справи 
3340 22777   3 Інструктор парашутної та десантно-пожежної служби 
3340 22746   78 Інструктор-дезінфектор 
3340 22758   85 Інструктор-методист з альпінізму 
3340 22764   85 Інструктор-методист з туризму 
3340 22757   Інструктор-методист контрольно-рятівної служби (загону
3340 -   80 Інструктор-методист у справах осіб з порушеннями слуху
3340 22779 -   Інструктор-перекладач з обслуговування робітників з порушеннями слуху
3340 22840   68 Інструктор-радист бортовий 
3340       Катехит
3340       Лаборант (освіта
3340 23395   80 Майстер виробничого навчання 
3340       Майстер виробничого навчання водінню 
3340 23429   Майстер навчального полігону 
3340 23430   Майстер навчального центру 
3340     80 Методист з професійної реабілітації 
3340 23537   Механік-інструктор бортовий 
3340 24221   68 Оператор-інструктор бортовий 
3340   Педагог професійного навчання 
3340 25065   Технолог-наставник 
3340       Фахівець з фольклористики 
3340 21247   80 Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо
3411   1 Брокер 
3411   1 Дилер 
3411   Маклер біржовий 
3411       Фахівець з біржових операцій 
3411       Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
3411       Фахівець з депозитарної діяльності 
3411       Фахівець з корпоративного управління 
3411       Фахівець з управління активами 
3411       Фахівець з фінансово-економічної безпеки 
3411       Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів 
3412 20034   Агент страховий 
3412       Страхувальник 
3413   1 Агент з нерухомості 
3413       Ріелтер 
3413       Торговець (власність
3413   Торговець нерухомістю 
3414     5*, 81  Екскурсовод 
3414       Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму
3414 24281   81, 67  Організатор подорожей (екскурсій
3414       Організатор туристичної і готельної діяльності 
3414       Фахівець з готельного обслуговування 
3414       Фахівець з розвитку сільського туризму 
3414       Фахівець з туристичного обслуговування 
3414       Фахівець із конференц-сервісу 
3414       Фахівець із організації дозвілля 
3414     80 Фахівець із спеціалізованого обслуговування 
3414       Фахівець із туристичної безпеки 
3415 20001   1 Агент 
3415 20004   66, 1  Агент комерційний 
3415 20007   67 Агент морський 
3415 1 Агент торговельний 
3415   1 Комівояжер 
3415       Мерчендайзер 
3415       Повірений морський (супервайзер
3415 24414   65 Представник торговельний 
3415       Торговець (інженерні розробки
3415       Торговець комерційний 
3415       Торговець промисловий 
3415       Торговець роз'їзний 
3415       Торговець технічний 
3415 25091   Уповноважений контори з імпорту худоби 
3416       Закупник 
3417       Аукціоніст (ліцитатор
3417       Диспашер 
3417       Експерт-консультант із страхування 
3417   Оцінювач 
3417   Оцінювач (експертна оцінка майна
3417   Оцінювач-експерт 
3417       Фахівець з коштовного каміння (гемолог
3419 22637   5*  Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей 
3419 22565   Інспектор кредитний 
3419 22574 Інспектор обмінного пункту 
3419 22707   65 Інспектор торговельний 
3419 22704   65 Інспектор-товарознавець 
3419       Організатор з постачання 
3419     18 Організатор із збуту 
3419 25068   65, 1  Товарознавець 
3419 21256   Черговий по товарній конторі 
3421   Торговельний брокер (маклер
3422       Агент з митного оформлення
3422 20022   66 Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті
3422 20014   Агент із замовлень населення на перевезення 
3422     67 Адміністратор пасажирської служби 
3422 25386   1 Експедитор 
3422 25389     Експедитор транспортний
3422 21259   Черговий по транспортно-експедиційному підприємству 
3422 21283   Черговий служби перевезень аеропортів 
3422 25314   67 Шипчандлер 
3423       Позицію скасовано 
3423 22601   1 Інспектор з кадрів 
3423 22604   67 Інспектор з кадрів закордонного плавання 
3423       Організатор з персоналу 
3423   80 Фахівець з найму робочої сили 
3429       Агент податковий 
3429     1 Агент рекламний 
3429 20074   82 Адміністратор знімальної групи 
3429 20071   82 Адміністратор кінотеатру 
3429 20077   Адміністратор телевізійних передач 
3429   Імпресаріо 
3429   Представник з реклами 
3429 24501   66, 67  Ревізор комерційний 
3429 24504   Ревізор комерційний шляховий 
3429       Торговець (обслуговування бізнесу та реклами
3431   Відповідальний секретар редакції 
3431   85 Відповідальний секретар федерації виду спорту 
3431 22613   1 Інспектор з контролю за виконанням доручень 
3431   Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 
3431 24290   Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації
3431 24661   Секретар адміністративний 
3431   Секретар виконкому 
3431 24674   Секретар комітету (організації, підприємства, установи
3431       Секретар органу самоорганізації населення 
3431 24685   Секретар правління 
3432       Відповідальний секретар колегії судової 
3432       Позицію скасовано
3432       Державний уповноважений 
3432       Офісний службовець (недержавні установи юриспруденції)
3432       Офісний службовець (страхування)
3432       Помічник приватного виконавця
(діє з 05.10.2016 р.)
3432 24673   Секретар колегії судової 
3432       Секретар судового засідання 
3432       Секретар суду 
3432 24890   Судовий виконавець 
3432 24893   Судовий розпорядник 
3433       Асистент бухгалтера-експерта 
3433 20281   1 Бухгалтер 
3433 22935   Касир-експерт 
3434       Асистент актуарія 
3434       Асистент економіста-демографа 
3434       Асистент економіста-статистика 
3434       Асистент математика 
3435.1        Організатор діловодства (державні установи
3435.2        Організатор діловодства (види економічної діяльності
3435.3        Організатор діловодства (система судочинства
3436       Адміністративний помічник
3436.1        Помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань 
3436.1      76 Помічник керівника підприємства (установи, організації
3436.1      1, 18  Референт 
3436.2        Помічник керівника виробничого підрозділу 
3436.2        Помічник керівника іншого основного підрозділу 
3436.3        Помічник керівника малого підприємства без апарату управління 
3436.9       Консультант державного нотаріального архіву
3436.9       Консультант державної нотаріальної контори
3436.9        Помічник адвоката 
3436.9   3   Позицію скасовано
3436.9        Помічник нотаріуса 
3436.9        Помічник нотаріуса державного 
3436.9       Помічник судді
3436.9        Помічник члена комісії 
3436.9       Помічник юриста
3439       Асистент
3439       Асистент географа 
3439       Асистент географа (політична географія
3439       Асистент географа (фізична географія
3439       Асистент географа-економіста 
3439       Асистент соціолога
3439       Асистент фахівця з міського та районного планування 
3439       Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки 
3439 20239 -     Аташе 
3439 20295   Віце-консул 
3439       Громадський інспектор з використання та охорони земель 
3439       Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
3439       Державний інспектор з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою 
   
3439 21314   Дипломатичний кур'єр 
3439       Позицію скасовано 
3439 22511   Інспектор 
3439       Інспектор державний з авіаційного нагляду 
3439       Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки авіації 
3439       Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації 
3439       Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної придатності повітряних суден 
3439       Інспектор державний з пожежного нагляду 
3439       Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду 
3439       Інспектор з військового обліку
3439 22598   Інспектор з інвентаризації 
   
3439 22673   Інспектор з обліку та розподілу житлової площі 
3439 22631   Інспектор з оборонно-масової роботи 
3439       Інспектор з організації захисту секретної інформації 
3439 22643   Інспектор з основної діяльності 
3439 22666   Інспектор з туризму 
3439       Інспектор протипожежної профілактики (пенітенціарна система
3439 22692   Інспектор-ревізор 
3439 22734   Інструктор 
3439       Інструктор аварійно-рятувального (спеціального) підрозділу 
3439 22749   Інструктор виконкому з організаційної роботи 
3439       Інструктор газодимозахисної служби 
3439 22801   Інструктор з організаційно-масової роботи 
3439 22802   Інструктор з основної діяльності 
3439       Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки 
3439       Позицію скасовано 
3439 23057   Консул 
3439       Консульський агент
3439       Організатор громадських заходів 
3439       Організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті)
3439       Організатор природокористування 
3439       Посланник 
3439 24480   Ревізор 
3439 24664   Секретар дипломатичного агентства 
3439 24670     Секретар колегії (комітету
3439 24694   Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної
3439 24706   Секретар творчої спілки 
3439       Секретар центрального органу виконавчої влади 
3439       Старший державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
3439       Технік з інвентаризації нерухомого майна 
3439 24771   1 Фахівець 
3439     80 Фахівець з інтерв'ювання 
3439       Фахівець з організації кондомініумів
3439       Фахівець з організації побутового обслуговування 
3439       Фахівець з пожежної безпеки
3439       Фахівець з радіаційного та хімічного захисту 
3439       Фахівець з режиму секретності 
3439       Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом 
3439       Фахівець із організації інформаційної безпеки 
3439       Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
3441   Інспектор митний 
3442   Головний державний податковий інспектор 
3442   Державний податковий інспектор 
3442 22617   Інспектор з контролю за цінами 
3442 24496   Ревізор-інспектор податковий 
3443   Інспектор з виплати пенсій 
3443   Інспектор з призначення пенсій 
3443   Інспектор з соціальної допомоги 
3444   Інспектор з ліцензування 
3449       Державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами 
3449       Державний інспектор з ветеринарної медицини 
3449       Державний інспектор з енергетичного нагляду
3449       Державний інспектор з карантину рослин 
3449       Державний інспектор з охорони прав на сорти рослин 
3449       Державний інспектор з ринкового нагляду
3449       Інженер-інспектор (органи державної влади
3449   Інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.) 
3449       Позицію скасовано
3449 22547   Інспектор державний електрозв'язку 
3449 22535   4 Інспектор державний з конвенційного рибальства 
3449 22538   Інспектор державний з маломірних суден 
3449       Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки 
3449 22532   Інспектор державний з якості товару та торгівлі 
3449 22529   2 Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів 
3449 22541   4 Інспектор державний рибоохорони 
3449 22676   Інспектор з експорту 
3449       Інспектор з охорони природно-заповідного фонду 
3449       Інспектор прикордонної служби 
3449       Інспектор санітарний
3449       Старший державний інспектор з енергетичного нагляду
3450 22514   68 Інспектор воєнізованої охорони 
3450       Позицію скасовано 
3450     99 Помічник приватного детектива
3450     1 Фахівець з організації майнової та особистої безпеки 
3451       Дізнавач 
3451       Дільничний інспектор міліції 
3451       Інспектор (органи внутрішніх справ
3451       Інспектор з дізнання 
3451       Оперуповноважений 
3452       Відповідальний (старший) по корпусу (корпусному відділенню) (пенітенціарна система
3452       Інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра
3452       Інструктор з професійної підготовки (пенітенціарна система
3460       Асистент вихователя виправно-трудового закладу 
3460       Аудіодискриптор (тифлокоментатор)
3460   80 Соціальний працівник (допоміжний персонал
   
3460       Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера
3471       Асистент художника-реставратора 
3471       Позицію скасовано 
3471 21302   Десинатор 
3471 -   -     Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спеціаліста
3471       Дизайнер-виконавець 
3471       Дизайнер-виконавець графічних робіт 
3471       Дизайнер-виконавець інтер'єру 
3471       Дизайнер-виконавець меблів 
3471       Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів 
3471       Дизайнер-виконавець одягу 
3471       Дизайнер-виконавець пакування 
3471       Дизайнер-виконавець промислових виробів та об'єктів 
3471       Дизайнер-виконавець тканини 
3471 22967   Колорист (художник
3471 14508 61   Мозаїст монументально-декоративного живопису 
3471       Скульптор-виконавець 
3471       Фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики 
3471 25274   Художник ектопротезного кабінету 
3471 25263   84 Художник з освітлення 
3471       Художник-бутафор 
3471       Художник-виконавець 
3471       Художник-гример 
3471       Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства 
3471 25238   Художник-декоратор телебачення 
3471       Художник-костюмер 
3471       Художник-лялькар 
3471 25256   65 Художник-оформлювач 
3471       Художник-оформлювач театралізованих вистав 
3471 25271   Художник-шрифтовик телебачення 
3472 20293   81 Ведучий дискотеки 
3472 21305   66, 67  Диктор 
3472   Диск-жокей 
3472 24905   84 Суфлер 
3472       Фахівець з інтерв'ювання (засоби масової інформації
3473       Концертмейстер (з дипломом молодшого спеціаліста
3473   Музикант (у сквері, переході, нічному клубі, на вулиці, майдані
3473 24478   81 Розпорядник танцювального вечора 
3473   Співак (у сквері, переході, на вулиці, майдані
3473       Співак-бандурист 
3473       Танцюрист у нічному клубі 
3474   84 Акробат(цирковий
3474       Актор (заклади культури та мистецтва
3474 20177   84 Артист естрадно-спортивного, ілюзіонного та інших оригінальних естрадних жанрів 
3474   84 Артист на трапеції 
3474 20171   84 Артист цирку (акробат, жонглер, клоун та ін.) 
3474 20125   84 Артист-дресирувальник тварин 
3474 20129   84 Артист-дресирувальник хижих звірів 
3474   84 Артист-канатоходець 
3474 20237   84 Асистент циркового номера, колективу 
3474   84 Гіпнотизер 
3474   84 Дресирувальник диких тварин 
3474   84 Жонглер 
3474   84 Ілюзіоніст 
3474   84 Імітатор 
3474 22566   84 Інспектор манежу (що веде виставу
3474   84 Клоун 
3474   84 Комік цирковий 
3474   Лялькар 
3474 24278   Організатор концертів і лекцій 
3474 23143   81 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 
3474   84 Повітряний гімнаст 
3474   84 Приборкувач диких тварин 
3474 24592   84 Репетитор циркових номерів 
3474   84 Фокусник 
3474     84 Шапітмейстер 
3475 21300   Дельтапланерист-випробувач 
3475 11957 70   Жокей 
3475       Інструктор з аеробіки 
3475 22831   85 Інструктор з фізкультури 
3475 22822   Інструктор із стройової та фізичної підготовки 
3475 22856   85 Інструктор навчально-тренувального пункту 
3475 22774   Інструктор парашутно-десантної підготовки 
3475 22747   Інструктор-дельтапланерист 
3475 22761   85 Інструктор-методист з виробничої гімнастики 
3475 22759   Інструктор-методист з дельтапланеризму 
3475 22763 -     Інструктор-методист з технічних і військово-прикладних видів спорту 
3475 22768   85 Інструктор-методист з фізичної культури та спорту 
3475 22769   85 Інструктор-методист спортивної школи 
3475   85 Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу
3475 22771   Інструктор-парашутист 
3475 24309   Парашутист-випробувач 
3475 24311   Парашутист-рятувальник 
3475 24312   Парашутист-укладальник парашутів 
3475 24769   85 Спортсмен-інструктор 
3475   85 Спортсмен-інструктор збірної команди України 
3475   85 Спортсмен-професіонал з виду спорту 
3475   85 Суддя з виду спорту 
3475 24899   Суддя з випробування племінних коней 
3475 -     85 Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.) 
3475   85 Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.) 
3475       Тренер-методист
3475       Фітнес-тренер 
3476       Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) 
3476       Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва
3476       Організатор театралізованих народних свят та обрядів 
3479       Артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) (з дипломом молодшого спеціаліста
3479       Артист балету (з дипломом молодшого спеціаліста
3479       Позицію скасовано 
3479       Фахівець з бібліотечної справи
3480       Диякон (служитель
3480       Регент 
3480       Релігійний проповідник (євангеліст, благовісник та ін.) 
3491       Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень
3491     75 Технік-радіометрист 
3498       Позицію скасовано
3510       Технік-технолог з переробки плодоовочевої продукції 
3520       Технік-технолог з бродильного виробництва та виноробства 
3530       Технік-технолог з виробництва молочних продуктів 
3540       Технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів 
3550       Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
3560       Технік-технолог зі зберігання та переробки зерна 
3570       Технік-технолог з технології харчування 
3590       Технік-технолог з виробництва жирів і жирозамінників 
3590       Технік-технолог з виробництва полісахаридів 
3590       Технік-технолог з виробництва цукристих речовин 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться