Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


5395 Печатать

Продолжительность отпуска, предоставляемого согласно с другими законодательными актамиВідпустки, які надаються відповідно до інших законодавчих актів
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII
№ п/п Особи, що мають право на відпустку Тривалість відпустки Надання відпустки Стаття Закону
1 Особи, віднесені до категорії 1 До 14 робочих днів Додаткова відпустка із збереженням заробітної плати П. 22 ст. 20
2 Особи, віднесені до категорії 3 До 14 робочих днів Щорічна відпустка без збереження заробітної плати П. 3 ст. 22
3 Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Не менш як 30 діб без урахування часу проїзду Обов'язкова щорічна відпустка Ст. 25
4 Особи, які доглядають за дітьми, що належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи під час санаторно-курортного лікування Необхідна кількість днів для санаторно-курортного лікування в разі недостатньої тривалості щорічної відпустки (без збереження заробітної плати) Додаткова відпустка без збереження заробітної плати П. 5 ст. 30
5 Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи До  90 календарних днів до родів і 90 календарних днів після родів Відпустка по вагітності і пологах П. 10 ст. 30
Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III
1 Один з батьків дитини-інваліда чи особа, яка його замінює До 5 днів Додаткова оплачувана відпустка Ст. 26
Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 12.12.91 р. № 1972-XII
1 Працівники, зайняті у сфері надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, лабораторною діагностикою ВІЛ-інфекції, проведенням наукових досліджень з використанням інфікованого матеріалу, виробництвом біологічних препаратів для діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції В порядку, встановленому законодавством Щорічна додаткова відпустка Ст. 21
2 Батьки ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та особи, які їх замінюють 10 календарних днів Щорічна додаткова відпустка пп. 2 ст. 18
Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.2001 р. № 2586-III
1 Працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять Не менше 36 календарних днів Щорічна відпустка Ч. 2 ст. 23
2 Працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз внаслідок виконання службових обов'язків 45 календарних днів Щорічна відпустка Ч. 3 ст. 23
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-XII
1 Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають вислугу в календарному обчисленні, а також ті, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у рік звільнення:   Щорічна основна відпустка Ч. 1 ст. 101
• до 10 років 30 календарних днів
• від 10 до 15 років 35 календарних днів
• від 15 до 20 років 40 календарних днів
• понад 20 календарних років 45 календарних днів
2 Військовослужбовці, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я (крім військовослужбовців строкової військової служби) Тривалість визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів Щорічна додаткова відпустка Ч. 4 ст. 101
3 Військовослужбовці у випадках:   Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення  
• укладення шлюбу До 10 календарних днів Пп. 1 ч. 9 ст. 101
• тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу:   Пп. 2 ч. 9 ст. 101
– дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець До 7 календарних днів
– інших рідних До 3 календарних днів
• пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 ч. 9 ст. 101 Закону № 2011 До 15 календарних днів Пп. 3 ч. 9 ст. 101
• в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна До 3 календарних днів Пп. 4 ч. 9 ст. 101
4 Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби Не більш як 15 календарних днів на рік Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення Ч. 10 ст. 10
5 Військовослужбовці строкової військової служби, які проходять військову службу на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Морської охорони Державної прикордонної служби України 10 календарних днів Відпустка при проходженні строкової військової служби Ч. 12 ст. 101
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 р. № 203/98-ВР
1 Ветерани військової служби; До 14 календарних днів на рік Додаткова відпустка без збереження заробітної плати Ч. 13 ст. 6
• ветерани органів внутрішніх справ;
• ветерани державної пожежної охорони;
• ветерани служби цивільного захисту;
• ветерани Держспецзв'язку та захисту інформації України
Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-XII
1 Громадяни під час проходження альтернативної служби 15 календарних днів Щорічна оплачувана відпустка Ч. 5 ст. 16
До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад Відпустка без збереження заробітної плати
Тривалість, визначена у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів Відпустка без збереження заробітної плати
Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. № 1789-XII
1 Прокурори, слідчі прокуратури 30 календарних днів Щорічна відпустка Ч. 2 ст. 49
2 Атестовані працівники прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, а саме:   Додаткова оплачувана відпустка
• понад 10 років 5 календарних днів
• понад 15 років 10 календарних днів
• понад 20 років 15 календарних днів
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI
1 Судді 30 робочих днів Щорічна відпустка Ст. 130
2 Судді, які мають стаж роботи понад 10 р. 15 календарних днів Додаткова оплачувана відпустка
Закон України «Про пожежну безпеку» 17.12.93 р. № 3745-XII
1 Члени добровільних пожежних дружин (команд) До 10 робочих днів на рік Додаткова відпустка із збереженням заробітної плати Ст. 29
Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22.06.2000 р. № 1835-III
1 Члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону До 5 днів Додаткова оплачувана відпустка Ст. 18
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII
1 Учасники бойових дій; До 2 тижнів на рік Додаткова відпустка без збереження заробітної плати Ч. 12 ст. 12, ч. 17 ст. 13, ч. 12 ст. 14, ч. 13 ст. 15
• інваліди війни та прирівняні до них особи;
• учасники війни
2 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною До 3 тижнів на рік Ч. 22 ст. 16
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III
1 Колишні неповнолітні в'язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання До 2 тижнів на рік Додаткова відпустка без збереження заробітної плати Ч. 12 ст. 6
Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV
1 Діти війни До 2 тижнів на рік Додаткова відпустка без збереження заробітної плати Ст. 5
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.93 р. № 3721-XII
1 Ветерани праці До 2 тижнів на рік Додаткова відпустка без збереження заробітної плати Ч. 6 ст. 7
2 Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною До 3 тижнів на рік Ч. 22 ст. 9
Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII
1 Державні службовці 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки Щорічна відпустка Ст. 35
2 Державні службовці, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 р. До 15 календарних днів Додаткова оплачувана відпустка
Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 16.05.2008 р. № 279-VI
1 Члени КМУ 30 календарних днів Щорічна відпустка Ст. 57
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III
1 Посадові особи місцевого самоврядування 30 календарних днів Щорічна відпустка Ч. 5 ст. 21
2 Посадові особи, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 р. До 15 календарних днів Додаткова оплачувана відпустка Ч. 6 ст. 21
Закон України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 р. № 2728-III
1 Працівники дипломатичної служби 30 календарних днів Щорічна відпустка Ч. 1 ст. 36
2 Працівники дипломатичної служби, які мають стаж роботи в держорганах понад 10 р. До 15 календарних днів Додаткова оплачувана відпустка Ч. 2 ст. 36
Закон України «Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 р. № 3475-IV
1 Особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та захисту інформації України, які:   Щорічна відпустка із збереженням грошового забезпечення Ч. 4 ст. 21
• мають вислугу років до 10 календар. р. 30 діб
• мають вислугу років від 10 до 20 р. 35 діб
• мають вислугу років від 20 до 25 р. 40 діб
• мають вислугу 25 і більше календар. р. 45 діб
• є учасниками бойових дій та прирівняними до них особами 45 діб
2 Особи рядового і начальницького складу Держспецзв'язку та захисту інформації України До 10 діб Додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення Ч. 7 ст. 21
Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.92 р. № 2790-XII
1 Народні депутати 45 календарних днів Щорічна оплачувана відпустка Ч. 8 ст. 20
Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004 р. № 1665-IV
1 Кандидати у депутати (крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України) На період передвиборної агітації Неоплачувана відпустка Ст. 73
Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р. № 2487-VI
1 • Кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови; На період передвиборної агітації Неоплачувана відпустка Ч. 2 ст. 55
• кандидати у у депутати
Закон України «Про Центральну виборчу комісію» від 30.06.2004 р. № 1932-IV
1 Працівники, обрані до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації До 6 календарних днів Додаткова відпустка Ч. 7 ст. 41
Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР
1 Журналісти 36 календарних днів Щорічна відпустка Ст. 15

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
109121 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно