Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2016/№1-2
Друкувати

Індексація зарплати для госпрозрахункових підприємств: відповідаємо на запитання

Трохименко Людмила, експерт з питань оплати праці, l.trokhimenko@id.factor.ua
Нові правила індексації звалилися як сніг на голову з 1 грудня 2015 року*. «Контролери» не квапляться давати роз’яснення. А запитань стосовно переходу «на нові рейки» багато. У трійці топових: чи обов’язково було підвищувати грудневі оклади та обнуляти індексацію госпрозрахунковим підприємствам? Чи потрібно було у грудні-2015 перераховувати індекси (коефіцієнти індексації) для кожного працівника залежно від його особистого підвищення окладу? Як бути з грудневими «новачками» і екс-декретницями? На ці запитання ми давали відповіді на порталі buhgalter911.com. Зараз же «формалізуємо» їх і додамо свіжі новинки.
індексація доходів, зміни в порядку індексації

* Ознайомтеся зі статтею «Нові Правила індексації: грудневі «подарунки під ялинку» від Кабміну» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 51.

Для кого «підвищувати та обнуляти» — обов’язок

Щоб сума індексації зарплати не наростала сніговою кулею, для бюджетників у  Порядку № 1078** ввели спецнорму про підвищення окладів працівників з урахуванням суми індексації, що складається на момент підвищення, якщо коефіцієнт індексації перевищить 10 %. Відповідне рішення повинен прийняти Кабмін.

** Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

А ось госпрозрахункові підприємства (підприємці) мають право приймати рішення про підвищення зарплати у зв’язку зі зростанням рівня інфляції в порядку, визначеному в колдоговорах, але не нижче норм, установлених Законом про індексацію та Порядком № 1078 (новий абз12 п. 5 цього Порядку). Тобто підприємства можуть у колективних договорах прописати особливості проведення індексації. Проте розміри індексації та суми підвищення мають бути не менше, ніж розраховані згідно з нормами Порядку № 1078 (ср. ).

Це означає, що підприємства можуть самостійно вирішити: продовжувати індексувати зарплату, підвищити оклади працівникам або ж скористатися варіантом підвищення доходу випереджаючим шляхом з урахуванням прогнозного рівня інфляції (для цього варіанта додаток 5 до Порядку № 1078 виклали в новій редакції).

Кабмін не може зобов’язати госпрозрахункові підприємства підвищувати посадові оклади (ставки) у зв’язку зі зростанням інфляції (як у випадку з бюджетними установами).

Важливо! Обов’язок «обнулення» сум зарплатної індексації у грудні 2015 року стосується тільки бюджетних роботодавців ( п. 3 постанови КМУ від 09.12.2015 р. № 1013).

Перерахунок індексів у грудні, «новачки», «переведені» і екс-декретниці

У загальному випадку перераховувати індекси у грудні не потрібно було. Госпрозрахункові підприємства і далі повинні виплачувати суми індексації, розраховані від останнього базового місяця (за умови, що оклади не підвищуються).

Застосовувати нові правила індексації потрібно, коли оклад підвищується в періоді починаючи з 1 грудня 2015 року, а також для новоприйнятих, «переведених» і таких працівників, що вийшли з декрету, починаючи з 1 грудня 2015 року. Зараз детальніше.

Головні новації, у тому числі і для госпрозрахункових підприємств ( пп. 5 і 102 Порядку № 1078), які слід ураховувати при проведенні індексації по-новому, пов’язані з такими явищами:

1) підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника (нові абз. 1 — 6 п. 5 Порядку № 1078, а також оновлений приклад, наведений у  додатку 4 до цього Порядку);

2) прийняття на роботу «новачка» (новий п. 102 Порядку № 1078);

3) вихід на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років або відпустки без збереження зарплати, передбаченої законодавством про відпустки (новий п102 Порядку № 1078);

4) переведення на іншу роботу (посаду), на інше підприємство (новий п. 102 Порядку № 1078).

Застосовувати нові норми слід уже з 1 грудня 2015 року. А як вчинити з визначенням базового місяця для індексації зарплати працівників, які працювали на підприємстві (у підприємця) до 1 грудня 2015 року і продовжують працювати?

Перш за все ми повинні виходити з положень ст. 58 Конституції України, яка передбачає, що нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі.

Значить, дія закону чи іншого нормативно-правового акта поширюється тільки на ті відносини (події), що виникли після набуття ними чинності.

Тому, на наше переконання (також цю позицію підтримують і в усних роз’ясненнях фахівці Мінсоцполітики), госпрозрахунковим підприємствам, визначаючи розмір індексації з грудня 2015 року, необхідно орієнтуватися на таке.

Якщо починаючи з 1 грудня 2015 року відбулася одна з вищезазначених подій, пов’язаних із застосуванням нових правил індексації (підвищення окладу за посадою, яку обіймаєте, прийняття на роботу, вихід з декрету, переведення на іншу посаду, підприємство), то для таких випадків зарплату з грудня 2015 року індексуємо по-новому, якщо ж не відбулася — застосовуємо умови індексації, що діяли раніше.

Оновлений Порядок № 1078 застосовуємо тільки до подій і обставин, що настали з грудня 2015 року.

Таким чином, нова «точка відліку», назвемо її «стартовий» місяць (по-старому — базовий місяць), з’явиться, якщо починаючи з 1 грудня 2015 року або пізніше буде підвищено посадовий оклад за посадою, яку обіймає працівник. Або ж коли працівник з 1 грудня 2015 року і пізніше буде новоприйнятим, переведеним чи таким, що вийшов на роботу з декретної відпустки (для них суму індексації навіть без збільшення окладу також визначаємо по-новому: від місяця останнього підвищення окладу за посадою, яку обіймаєте). Якщо ж підприємство вводило до штатного розпису нові посади (які раніше не передбачалися штатами), то орієнтуватися треба на місяць введення такої посади до штатного розпису.

Не зміняться базові місяці, якщо у грудні 2015 року і пізніше оклад (ставку) не підвищували. Тоді, як і раніше, орієнтуємося (обираємо найбільш пізній з таких місяців):

— або на місяць, в якому працівнику востаннє підвищували зарплату (тарифну ставку, посадовий оклад, відрядну розцінку) чи встановили (збільшили) постійну надбавку, доплату, премію;

— або на місяць прийняття на роботу (для осіб, працевлаштованих до 21.06.2012 р.);

— або на місяць, що передує місяцю прийняття на роботу (для працівників, прийнятих з 21.06.2012 р. і пізніше).

Аналогічними будуть і висновки щодо сум фіксованої індексації, які є у працівників. Без підвищення окладів (ставок) з грудня 2015 року визначені раніше суми фіксованої індексації (згідно з чинною на той час редакцією Порядку  1078) перерахунку не підлягають.

Наприклад, у вересні 2015 року (останньому базовому місяці) працівнику визначили фіксовану суму індексації в розмірі 250,37 грн. Якщо посадовий оклад працівника у грудні 2015 року не підвищили, то за грудень 2015 року йому продовжують нараховувати раніше визначену суму індексації (250,37 грн.) за повністю відпрацьований місяць. Право на нову індексацію (по-старому — поточну індексацію від вересня 2015 року) не настало ані у грудні 2015 року, ані в січні 2016 року. Коли настане право на таку індексацію (поточну від вересня 2015 року), то її сума додається до наявної у працівника індексації в розмірі 250,37 грн. І так до чергового підвищення посадового окладу (тарифної ставки).

Цінна порада: якщо в підприємства є можливість підвищити посадові оклади (тарифні ставки) з грудня 2015 року на суму, що перевищує належну індексацію, — слід нею скористатися. Не вдалося підвищити оклади (ставки) грудня-2015 — зробіть це в січні 2016 року. Так ви почнете обчислення індексації з січня (лютого) 2016 року з «чистого аркуша».

Важливо: підвищення окладів усім працівникам дасть можливість вирівняти ситуацію і нараховувати всім працівникам індексацію за єдиним коефіцієнтом індексації!

Але навіть у тих роботодавців, хто не може собі дозволити таку розкіш — підвищити оклади, перекривши належну індексацію, також є вихід! Достатньо збільшити оклади навіть на невелику суму — так ви «обнулите» базовий місяць для всіх працівників. Проте для такого варіанта вже доведеться розрахувати працівникам суми індексації з урахуванням підвищення окладів (по-старому ми іменували їх фіксованою індексацією). Це буде різниця між сумою індексації цього місяця (що склалася в місяці підвищення окладу) і розміром підвищення зарплати (новий абз. 4 п. 5 Порядку № 1078).

Збільшили поріг індексації до 103 %

Квапимося «порадувати»: новими правилами індексації грошових доходів, що запрацювали з 1 грудня 2015 року, законодавці не обмежилися. Тепер поправки дійшли й до порога для проведення індексації доходів. З 1 січня 2016 року ч. 1 ст. 4 Закону про індексацію діє в новій редакції (зміни внесено згідно з  п21 Закону № 911***).

*** Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 р. № 911-VIII.

«Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, встановлений у розмірі 103 відсотка.»

Тобто поріг індексації у розмірі 101 % збільшили до 103 % (актуально починаючи з січневої індексації). Така поправка означає, що необхідність індексації для зарплат, грошового забезпечення, стипендій, пенсій, виплат із соцстрахування тепер виникатиме при вищому індексі інфляції (детальніше про це — в наступному номері).

l.trokhimenko@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам