Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2016/№4
Друкувати

Подаємо фінзвітність за 2015 рік

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
Добіг кінця черговий рік, тому кожен бухгалтер, щоб почуватися спокійно, зобов’язаний відзвітувати за його результатами. У цій статті надано підказки щодо подання фінансової звітності. Коли та куди її подавати, а також на які нюанси звернути увагу. З усім цим ви зможете ознайомитися в цьому матеріалі.
фінансова звітність

Річна фінзвітність — найважливіша серед собі подібних, що подається підприємством протягом року. Саме за її результатами:

— платник відносить себе — умовно — до низькодохідних або високодохідних для цілей відображення коригувань з податку на прибуток;

— низькодохідні платники податку, які вирішили не відображати коригування, визначають об’єкт оподаткування. Це, утім, стосується і високодохідних — з тією лише різницею, що вони повинні врахувати низку коригувань. Тому будьте особливо уважними під час її складання.

Склад фінзвітності

Насамперед визначимося, що саме мають на увазі під річною фінзвітністю.

Для «звичайних» підприємств це:

— Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 11);

1 Затверджена додатком 1 до НП(С)БО 1. У разі складання консолідованої фінзвітності відповідно до НП(С)БО 2 використовують форми звітів, наведені в  додатку 2 до НП(С)БО 1.

— Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 21);

— Звіт про рух грошових коштів. Його можна складати за прямим методом (у такому разі використовують форму № 31) або за непрямим методом (форма № 3-н1);

— Звіт про власний капітал (форма № 41);

— Примітки до річної фінансової звітності (форма № 52);

2 Затверджена наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302.

— Додатки до приміток до річної фінзвітності (форма № 6).

Для суб’єктів малого підприємництва (далі — СМП), іноземних представництв річна фінзвітність є фінансовим звітом СМП, а саме: Баланс (форма № 1-м3) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-м3). Тобто за складом — ті самі форми, які подавали такі суб’єкти упродовж 2015 року як проміжну фінзвітність.

3 Затверджена додатком 1 до П(С)БО 25.

Для суб’єктів, які перебували на «податкових канікулах» з податку на прибуток, СМП, які відповідають критеріям суб’єкта мікропідприємництва, а також ЮРЄПів групи 3 річна звітність подається за формою спрощеного звіту СМП (Баланс за формою № 1-мс4 і Звіт про фінансові результати за формою № 2-мс4).

4 Затверджена додатком 2 до П(С)БО 25.

Суб’єкти мікропідприємництва (див. ч. 3 ст. 55 ГКУ) — це юрособи, у яких: (1) середньооблікова кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб; (2) річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ.

Зверніть увагу: завдяки наказу № 5735 право подавати фінзвітність за спрощеною формою отримали усі ЮРЄПи групи 3 (а не тільки ті, які відповідають критеріям суб’єктів мікропідприємництва). Так-от, уперше використати спрощену форму ті ЮРЄПи, які не потрапляють до розряду «мікро», зобов’язані саме під час подання річної звітності (лист Мінфіну від 21.08.2015 р. № 31-11410-08-25/26881)6.

5 Наказ Мінфіну «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 18.06.2015 р. № 573, який ми аналізували в матеріалі «Бухзміни: Мінфін «вирішив» важливі проблеми» (журнал «Бухгалтер 911», 2015, № 30).

6 Вам буде цікавою публікація «Фінзвітність ЮРЄПів групи 3» (журнал «Бухгалтер 911», 2015, № 38).

Кому та в які строки подавати

Подавати річну фінзвітність на виконання вимог ст. 14 Закону про бухоблік підприємства зобов’язані:

органам, до сфери управління яких вони належать;

— трудовим колективам на їх вимогу;

власникам (засновникам) згідно з установчими документами;

— органам виконавчої влади та іншим користувачам. Зокрема, сюди потрапляють органи Держстату та ДФСУ.

Саме останні цікавлять нас найбільше. В які строки потрібно відзвітувати?

До статистики: не пізніше понеділка, 29 лютого. Пояснимо: відповідно до п. 5 Порядку № 4197 останній день для подання річної фінзвітності — 28 лютого. Однак це вихідний (неділя), а тому тут спрацьовує п. 10 Порядку, що переносить такий граничний строк на наступний робочий день.

7 Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.

До податкової: квартальні платники — не пізніше вівторка, 9 лютого, а річні — не пізніше понеділка, 29 лютого8.

8 Про повернення до старих строків подання декларації з податку на прибуток (а фінзвітність до податкової подають саме разом з нею) ви могли прочитати у статті «Податок на прибуток — 2016: «сухий залишок» змін» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 1-2).

При поданні фінзвітності в режимі єдиного вікна через систему «Єдине вікно подання електронної звітності»9 виключно до ДФСУ необхідно використовувати формати з літерою «J». Якщо ж фінзвітність ви плануєте заразом надіслати і до статистики, і до податкової, використовуйте формати з літерою «S». Те саме стосується надсилання фінзвітності виключно до органу Держстату.

9 На електронну адресу системи zvit@sta.gov.ua.

Підприємства в зоні лиха: поблажки

Причому їх відразу дві.

По-перше, нагадаємо, що перед складанням річної фінансової звітності обов’язковим є проведення інвентаризації активів і зобов’язань підприємства10 ( п. 12 Порядку № 419).

10 Теми інвентаризації були висвітлені нами в матеріалах «Інвентаризація резерву відпусток: уже наближається час» («Бухгалтер 911», 2015, № 51) та «Інвентаризація «сумнівного» резерву: «закриваємо» рік, що минає» («Бухгалтер 911», 2015, № 52).

Так-от, постановою № 71811 КМУ вніс низку поправок до Порядку № 419 (ср. ), що визначають особливості проведення інвентаризації підприємствами, розміщеними на тимчасово окупованій території та/або території проведення АТО12. Їм дозволено проводити інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухобліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал підприємств. При цьому такі безпека/безперешкодність, судячи з усього, є оціночними поняттями.

11 Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 29.12.2014 р. № 718.

12 Або в разі розміщення на такій території структурних підрозділів (відокремленого майна).

Цілком імовірно, що тут маються на увазі населені пункти, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Якщо так, то перелік таких територій затверджено розпорядженням КМУ від 07.11.2014 р. № 1085-р (причому у грудні 2015 року воно оновлювалося).

У річній фінзвітності інформацію про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, і зобов’язання та власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів і регістрів, відображають за даними бухобліку.

Провести інвентаризацію вказані підприємства зобов’язані станом на перше число місяця, наступного за тим, в якому з’явилася можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку. Відобразити результати такої інвентаризації потрібно буде в обліку відповідного звітного періоду.

По-друге, є поблажка, яка стосується власне подання фінзвітності. «Спрацьовує» вона у разі, коли організація діяльності органів Держстатистики, Казначейства та інших органів, до яких подають таку звітність, зупинена у зв’язку з тимчасовою окупацією території та/або проведенням АТО. У такому разі підприємства, розташовані на такій території, можуть подати фінзвітність після відновлення звичайної діяльності зазначених органів.

Інший варіант — подати звітність до відповідних органів у населених пунктах, на території яких аналогічні органи здійснюють повноваження в повному обсязі.

При цьому Порядок № 419 не прив’язується до місцезнаходження таких органів, тобто, по суті, воно може бути будь-яким (аби згадана умова дотримувалася).

Відповідальність за неподання звітності

Сподіваємося, до цього не дійде, але про всяк випадок нагадаємо. Неподання фінзвітності карається. Адмінвідповідальність у таких випадках застосовують до посадових осіб підприємства згідно зі ст. 1642 КУпАП. «Важить» таке порушення:

— від 8 до 15 нмдг (136 — 255 грн.) — при виявленні першого порушення;

— від 10 до 20 нмдг (170 — 340 грн.) — у разі повторного вчинення протягом року.

Інша річ, що органи ДФС усе ще не мають права ані складати протоколи за такими порушеннями, ані виносити відповідні постанови. Зробити це може лише Державна фінансова інспекція, але більшість «звичайних» платників під сферу її контролю не підпадають.

Крім того, зауважимо, що ПКУ, як і раніше, не передбачає окремої відповідальності за неподання фінзвітності разом із декларацією з податку на прибуток.

m.shevchuk@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам