Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, квітень, 2018/№15
Друкувати

Дебютна у 2018 році звітність з ренти за спецводокористування

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
З 01.01.2018 р., як ви знаєте1, лави платників рентної плати за спеціальне використання води покинули вторинні водокористувачі. Відповідно звітний обов’язок із цієї ренти тепер стосується первинних водокористувачів. Саме для них — цей матеріал, благородна мета якого — спростити звітну місію за І квартал, зробивши її здійсненною.

1 У тому числі зі статей «Новини «другого ешелону» (єдиний податок, плата за землю тощо)» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 1-2), «Звітуємо за 2017 рік: екоподаток, рента і єдиний податок» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 4) і «Вторинні водокористувачі: game over!» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 5).

Хто зобов’язаний звітувати?

З початку цього року в лавах платників рентної плати за спецводокористування залишилися тільки (п. 255.1 ПКУ):

1) первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності2, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (у тому числі водоносних горизонтів).

2 Юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юрособи, постійні представництва нерезидентів, а також фізособи-підприємці.

Відмінна риса первинних водокористувачів згідно зі ст. 42 Водного кодексу Українинаявність власних водозабірних споруд і відповідного обладнання для забору води.

Забираєте воду з річок, озер, каналів тощо чи добуваєте її з надр землі (зі свердловини)? Якщо «так», то ви належите до первинних водокористувачів.

Але, знову ж таки, це ще «не вирок». Зверніть увагу, що, як і раніше, не сплачують ренту за спецводокористування згідно з п. 255.2 ПКУ ті водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юросіб та підприємців;

2) суб’єкти господарювання незалежно від форми власності2, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Але про них у межах цієї статті, з вашого дозволу, говорити ми не будемо3.

3 Зазначимо лише, що платники ренти за спеціальне використання води для потреб водного транспорту звільнені від подання податкової декларації за І квартал (згідно з пп. 255.11.1 і 255.11.16 ПКУ).

Єдиноподатники групи 4 звільнені від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з рентної плати за спецводокористування (згідно з п.п. 5 п. 297.1 ПКУ).

Граничний строк подання декларації за квартал закінчиться в четвер, 10 травня. Сплатити податкові зобов’язання, визначені в декларації, потрібно не пізніше п’ятниці, 18 травня.

До уваги вторинних водокористувачів: «прощальної» заяви, яка допомогла б покинути лави платників водної ренти (чи прискорила б це), ДФСУ не вимагає . Підтвердження цьому знаходимо в категорії 121.02 ЗІР. Тим краще!

Ставки, що «підросли»: перший раз у перший клас

Податкова реформа-20184 у частині рентної плати за спецводокористування обмежилася зростанням ставок. Темп зростання склав 16,8 %.

4 Маємо на увазі зміни, внесені в ПКУ Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 р. № 2245-VIII.

Оновлені ставки рентної плати знайдете в п. 255.5 ПКУ.

Коефіцієнти, які застосовують при розрахунку податкового зобов’язання з рентної плати за спецводокористування, залишилися незмінними (0,005; 0,3; 2 і 5).

Форма декларації: з урахуванням останніх змін!

Форма декларації з рентної плати затверджена наказом № 7195, викладена в редакції наказу № 9276, а останні зміни в неї внесені… наказом № 5457. Але це ще не кінець головоломки : з урахуванням змін, унесених останнім із вищеназваних, декларації благополучно подавалися квартальними платниками рентної плати починаючи зі звітності за ІІІ квартал 2017 року8. Але окремі зміни (які внесені п. 4 наказу № 545 і стосуються якраз-таки додатка 5) набрали чинності з 01.01.2018 р.

5 Наказ Мінфіну «Про затвердження форми податкової декларації з рентної плати» від 17.08.2015 р. № 719.

6 Наказ Мінфіну «Про внесення змін до форми податкової декларації з рентної плати» від 07.11.2016 р. № 927.

7 Наказ Мінфіну «Про затвердження Змін до форми податкової декларації з рентної плати» від 31.05.2017 р. № 545.

8 А платниками, що звітують щомісячно, — починаючи з декларації за вересень 2017 року.

Зміни ці «косметичні» (стосуються видалення з приміток до додатка 5 згадок про вторинних водокористувачів, а також частково порядку нарахування пені).

З урахуванням того, що продиктовані ці зміни оновленими з 01.01.2018 р. правилами (а звітувати за І квартал потрібно вже враховуючи ці правила), то логічно було б застосовувати оновлену форму вже з 01.04.2018 р. На таку думку наштовхує і п. 46.6 ПКУ, який зобов’язує застосовувати нові форми декларацій (розрахунків) для складання звітності за податковий період, наступний за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення. Позиція ДФСУ із цього питання поки що не зрозуміла, але, найімовірніше, вона не відрізнятиметься від нашої.

Що стосується пакета звітних документів, то для платників рентної плати за спецводокористування він складається з (1) декларації; (2) додатка 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води».

Додатки-розрахунки 6 (за І квартал не подають) і 7 заповнюють платники ренти, що використовують воду для потреб водного транспорту і гідроенергетики відповідно.

А ось довідковий додаток 16 до декларації, за допомогою якого визначають код водного об’єкта, який зазначають у рядку 6 додатка 5, у складі податкової звітності не подається.

Заповнення декларації і додатка 5

Заповнення декларації зводиться до заповнення рядка 4.4 — у ньому визначають податкове зобов’язання за І квартал шляхом перенесення значення рядка 13 додатка 59 до звітної (звітної нової) декларації за цей період (або додавання суми зазначених рядків — у разі подання декількох додатків). Разом зі значеннями інших «узагальнюючих» рядків декларації10 сума рядка 4.4 бере участь у визначенні загальної суми податкового зобов’язання з усіх видів рентної плати, яку зазначають у рядку 4 «Податкове зобов’язання з рентної плати за звітний період, усього».

9 А також рядка 10 додатка 7 — за наявності.

10 Таких, як 4.1, 4.2 і 4.5 (саме ці рядки можуть бути наявними в декларації, що подається раз на квартал).

Рядок 4.4.1 декларації заповнюється лише у випадку виправлення помилок минулих звітних періодів; рядок 4.4.2 — якщо такі помилки спричинили недоплату податку (у зв’язку з чим нараховується штраф); а рядок 4.4.3 — якщо такі виправлення проведені після закінчення 90 к. дн., що йдуть за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання за період, у якому допущена помилка. Останнє призводить до необхідності нарахування пені, сума якої і відображається в зазначеному рядку11.

11 Нюанси знайдете в статті «Пеняй на себе»: про стягнення податкової пені» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 21).

Але важливішим є заповнення додатка(ів) 5, адже в ньому (в них) наводять деталізовані дані. Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий додаток.

У додатку 5 заповнюються всі рядки всіх розділів. При цьому вартісні показники додатка зазначають у гривнях з копійками.

У разі незаповнення рядка через відсутність значення він прокреслюється (при поданні в паперовому вигляді) або не заповнюється (при поданні в електронному вигляді).

Порядок заповнення додатка наведемо в таблиці.

Порядок заповнення додатка 5

Код рядка

Які дані зазначати

Порядковий № Податкової декларації

Номер декларації, до якої додається цей розрахунок. Зверніть увагу: при поданні протягом календарного року в контролюючий орган кожної наступної податкової декларації (звітної, звітної нової, уточнюючої) платник податків збільшує її порядковий номер (незалежно від того, в який контролюючий орган подається така декларація: за основним місцем обліку чи не за основним). У тому числі це стосується випадків, коли платник за деякими видами рентної плати звітує щомісячно, а за іншими (такими, як рента за спецводокористування) — щокварталу (див. також категорію 121.06 ЗІР)

Розрахунок №

Порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з «1», послідовно в порядку зростання

1.1

Звітний (податковий) період, за який подається декларація: квартал — I, II, III, IV і рік. У нашому випадку квартал I рік 2018

1.2

Податковий період, що уточнюється: квартал — I, II, III, IV і рік (заповнюється при уточненні показників раніше поданої декларації за попередній звітний (податковий) період)

2

Код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізособи*

3

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 декларації, до якої додається розрахунок (за місцезнаходженням водного об’єкта)

4

Інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (найменування органу, яким видано свідоцтво, номер свідоцтва, дата видачі, — дд.мм.рррр., строк дії в роках)

5

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об’єкта

6

Код водних об’єктів згідно з додатком 16 до декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок**

7

Розмір установленого річного ліміту використання води (у м3) згідно з отриманим дозвільним документом

8

Об’єм використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року (у м3)

8.1

Об’єм використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року (у м3)

8.2

Об’єм використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року (у м3)

9

Ставки рентної плати згідно з п. 255.5 ПКУ (оновлені з 01.01.2018 р.)

10

Коригуючі коефіцієнти, а саме:

10.1

0,005 — для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання. Для них рентна плата за фактичний об’єм води, що пропускається через конденсатори турбін для охолодження, розраховується із застосуванням такого коефіцієнта згідно з п. 255.6 ПКУ

10.2

0,3 — для житлово-комунальних підприємств (згідно з п. 255.7 ПКУ)

10.3

2 — у разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх установлення існує (згідно з п.п. 255.11.10 ПКУ)

10.4

5 — у разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води (згідно з п.п. 255.11.13 ПКУ)

11

Податкове зобов’язання з початку року, яке визначається згідно з формулою в цьому рядку. При цьому до ставок рентної плати застосовується показник «V», який становить:

— для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв, — 1;

— за спеціальне використання поверхневих і підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води — 100***

12

Податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців. У декларації за I квартал не заповнюється (прокреслюється — при поданні в паперовому вигляді)

13

Податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал

14 — 17

Заповнюються при виправленні помилок, допущених у раніше поданих деклараціях

* Серію і номер паспорта зазначають фізичні особи, що мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

** Для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта і напрямом використання води слід звертатися до установи, де отриманий дозвіл на спецводокористування.

*** Для водних ресурсів для потреб рибництва показник «V» дорівнює 10000.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
60683 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти