Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2019/№11
Друкувати

Підсумований облік: як оплатити надурочні години

Гуль Татьяна, эксперт по вопросам оплаты труда, Ушакова Лилия, эксперт по вопросам оплаты труда
Сьогодні «доб’ємо» тему підсумованого обліку робочого часу*. Розберемося з тим, як оплатити роботу понад норму (надурочні).

* Див. статті: «Підсумований облік робочого часу: з чого розпочати», «Календарна норма робочого часу при підсумованому обліку» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 7); «Графіки виходу на роботу (змінності): стисло про головне», «Підсумований облік: якщо працівник хворів, був у відпустці» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 8); «Табель обліку робочого часу: корисні знання» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 9); «Підсумований облік: розраховуємо основну зарплату», «Підсумований облік: як оплатити роботу у вихідні та свята», «Підсумований облік: як оплатити роботу у вечірні та нічні години» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 10).

Що таке надурочні? Цей час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період. Зверніть увагу: якщо працівник працює більше за встановлену тривалість робочого часу за власною ініціативою, а не за ініціативою роботодавця, робота не є надурочною.

Надурочні години підраховують у кінці облікового періоду. Загальна кількість надурочних годин (Гну) за обліковий період визначають як різницю між фактично відпрацьованим часом згідно з Табелем (Гф) і розрахунковою нормою годин за цей період (Нгр):

Гну = Гф - Нгр

При підсумованому обліку робочого часу не є надурочною робота понад норму робочого часу в окремі дні, тижні, місяці облікового періоду, якщо зберігається загальна норма робочого часу за обліковий період. Адже перепрацювання, що виникає в окремі дні при підсумованому обліку, може бути компенсоване додатковими днями відпочинку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду.

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох днів і 120 годин на рік. Це прямо закріплено в ст. 65 КЗпП.

При підрахунку надурочних годин слід звернути увагу на такі особливості (див. лист Мінпраці від 15.06.2007 р. № 148/13/133-07). Якщо працівник в обліковому періоді хворів, перебував у відпустці або не працював з інших поважних причин, норму робочого часу за обліковий період (Нгр) потрібно відкоригувати. Для цього з календарної норми тривалості робочого часу, наприклад розрахованої за графіком п’ятиденного робочого тижня, виключають час, коли працівник був відсутній за графіком 8-годинного робочого дня п’ятиденного робочого тижня, оскільки відпустку надають у календарних днях**.

** Детальніше про визначення розрахункової норми робочого часу в разі, якщо працівник хворів, був у відпустці, читайте в статті «Підсумований облік: якщо працівник хворів, був у відпустці» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 8).

Години роботи у святковий (неробочий) день, оплачені в подвійному розмірі, не враховують при підрахунку надурочних годин.

Така ситуація могла виникнути, наприклад, якщо працівник був залучений до роботи «повз графік» у святковий день, припустимо, на заміну хворого колеги. Оскільки години роботи у святкові та неробочі дні (Гсв), перелічені в ст. 73 КЗпП, відпрацьовані понад норму робочого часу за обліковий період, оплачуються в подвійному розмірі, то їх віднімають при підрахунку надурочних годин (п. 11 Методрекомендацій № 138***):

*** Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138.

Гну = Гф - Гсв - Нгр

Приклад 1. Для працівника встановлено підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал. Календарна норма тривалості робочого часу на 4 квартал 2018 року, розрахованого за графіком 5-денного робочого тижня з двома вихідними в суботу і неділю, дорівнює 510 годин (176жовтень + 176листопад + 158грудень). В обліковому періоді працівник фактично відпрацював 524 годин, у тому числі у святковий день 14 жовтня — 12 годин:

варіант 1: згідно з графіком виходу на роботу (робота у святковий день передбачена графіком).

Години, відпрацьовані у святковий день 14 жовтня, візьмуть участь у розрахунку надурочних годин за обліковий період. Кількість надурочних годин становитиме:

524 - 510 = 14 (год);

варіант 2: замінюючи хворого колегу (робота у святковий день не передбачена графіком роботи працівника).

Години, відпрацьовані у святковий день 14 жовтня понад норму, вже оплачені в подвійному розмірі при нарахуванні зарплати за жовтень 2018 року. Тому при підрахунку кількості надурочних годин в обліковому періоді ми їх не враховуємо. Кількість надурочних годин становитиме:

524 - 12 - 510 = 2 (год).

Аналогічно діємо і за ситуації, коли працівника спеціально викликають на роботу у його вихідний день і як компенсацію він обирає подвійну оплату.

Будьте уважні. Якщо робота у святкові/неробочі дні виконувалася за графіком виходу на роботу (графіком змінності), то години роботи в такі дні не віднімають при підрахунку надурочних годин!

Тепер переходимо до питання оплати.

В оплаті надурочних годин «командує парадом» ст. 106 КЗпП.

При почасовій формі оплати праці години роботи в надурочний час оплачують (Ону) в подвійному розмірі годинної ставки (Тгод) (ч. 1 ст. 106 КЗпП):

Ону = Гну х Тгод х 2

При відрядній формі оплати праці за роботу в надурочний час здійснюється доплата в розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні години (ч. 2 ст. 106 КЗпП). Оплата за всі години надурочної роботи здійснюється в кінці облікового періоду або при звільненні працівника.

Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. На це звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 05.07.2012 р. № 229/13/116-12 (ср. 025069200).

Отже, для оплати надурочних годин необхідно знати годинну тарифну ставку. Якщо працівник — з погодинною оплатою праці, то проблем немає. Його годинну тарифну ставку множимо на 2 і на кількість надурочних годин.

Трохи складніше йдуть справи з працівниками, яким установлено оклад (місячну тарифну ставку). Тут на перше місце виходить обліковий період. Розглянемо варіанти.

Обліковий період = місяцю. За такої ситуації годинну тарифну ставку розраховують шляхом ділення окладу (Ом) на місячну календарну норму тривалості робочого часу (Нгк) у відповідному місяці:

Див. також лист Мінсоцполітики від 17.02.2012 р. № 51/13/116-12.

Тгод = Ом : Нгк

Обліковий період ≠ місяцю. Якщо обліковий період дорівнює кварталу (півріччю або року), годинну тарифну ставку знаходимо шляхом ділення окладу, встановленого в останньому місяці облікового періоду, на середньомісячну кількість годин за обліковий період:

Тгод = Ом : Гсер.обл

У свою чергу, середньомісячну кількість годин за обліковий період знаходимо шляхом ділення календарної норми робочого часу за цей період, установленої з дотриманням вимог ст. 50 КЗпП, на кількість місяців в обліковому періоді (Мобл) (див. лист Мінпраці від 18.05.2007 р. № 380/13/84-07 і Мінсоцполітики від 24.04.2017 р. № 1264/0/101-17/282):

Див. лист Мінпраці від 18.05.2007 р. № 380/13/84-07 і Мінсоцполітики від 24.04.2017 р. № 1264/0/101-17/282.

Гсер.обл = Нгк : Мобл

А тепер наведемо приклади.

Приклад 2. Протягом лютого 2019 року працівник залучався до надурочних робіт двічі по 2 години на день (усього 4 години на місяць). Годинна тарифна ставка працівника становить 38,00 грн./год.

На підставі наведених даних розрахуємо доплату за надурочну роботу в січні 2019 року:

4 год х 38,00 грн./год х 2 = 304,00 грн.

Приклад 3. Протягом лютого 2019 року працівник залучався до надурочних робіт двічі по 2 години на день (усього 4 години на місяць). Оклад працівника становить 8652,00 грн. Календарна норма робочого часу, встановлена по підприємству в січні 2019 року, — 160 годин.

Визначимо годинну тарифну ставку: 8652,00 грн. : 160 год = 54,08 грн./год. Розрахуємо суму доплати за надурочну роботу: 4 год х 54,08 грн./год х 2 = 432,64 грн. Загальна сума заробітної плати за лютий 2019 року становить:

8652,00 + 432,64 = 9084,64 (грн.).

Приклад 4. Для сторожів підприємства встановлено підсумований облік робочого часу. Обліковий період — квартал. Оклад сторожа в грудні 2018 року — 1921 грн. Календарна норма тривалості робочого часу на 4 квартал 2018 року, розрахована за графіком 5-денного робочого тижня з двома вихідними в суботу і неділю, дорівнює 510 годин (176жовтень + 176листопад + 158грудень). Відповідно до графіка роботи сторож відпрацював за обліковий період 517 годин, у тому числі в жовтні — 181, у листопаді — 172, у грудні — 164.

Визначимо середньомісячну кількість годин за 4 квартал, поділивши календарну норму, встановлену на цей квартал, на 3 (кількість календарних місяців в обліковому періоді (кварталі)):

510 : 3 = 170,00 (год).

Годинна тарифна ставка дорівнює: 1921,00 : 170,00 = 11,30 (грн./год), де 1921,00 — місячний оклад, установлений у грудні 2018 року (в останньому місяці облікового періоду). Кількість надурочних годин по закінченню облікового періоду дорівнює:

517 - 510 = 7 (год).

Сума оплати надурочних годин становить:

11,30 х 2 х 7 = 158,20 (грн.).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
44610 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти