Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


13.10.19
2845 1 Печатать

Обзор интернет-изданий (07.10.2019 - 13.10.2019)

Щодо встановлення підвищення посадових окладів педпрацівникам закладів і установ освіти
Враховуючи чисельні звернення до Міністерства освіти і науки України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 11.01.2018 р. № 22 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 695), роз’яснюємо. Далі... 

Щодо зміни базового місяця для проведення індексації зарплати у зв`язку з підвищенням з 01.09.2019 р. на 10 % окладів педпрацівників
Пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами) (далі — Порядок), визначено, що в разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків. Далі... 

Про оподаткування призів та дарунків в 2019 році
Головне управління ДПС у Харківській області нагадує про оподаткування вартості дарунків та призів переможцям та призерам спортивних змагань. Далі...

З’явився текст законопроекту, що спрощує процедуру затвердження перспективних планів формування громад
На сайті Верховної Ради України опублікований текст урядового законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)» №2189 від 30.09.2019. Далі... 

 

Який суд повинен розглядати позов про ненадання субсидії на комунпослуги
Велика Палата Верховного Суду зробила висновок, що справа про надання субсидій на сплату комунальних послуг не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Далі... 

Депутати пропонують не застосовувати систему НАССР щодо підприємців
У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав операторів ринку харчових продуктів, в управлінні яких перебувають малі потужності» (№ 2230 від 04.10.2019 р.). Далі... 

Декларувати міжнародні посилки дозволять й електронно
Мінфін оновить форму митної декларації М-16, яку застосовують для декларування товарів, які пересилають через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях.  Далі... 

Погодити митну вартість імпортованих товарів можна буде завчасно
Суб’єктам ЗЕД можуть надати можливість завчасно отримувати попереднє рішення з визначення митної вартості до моменту ввезення товарів на митну територію України. Далі... 

Повертаємо нерезиденту суми його інвестицій: що з оподаткуванням
ДПС роз’яснила, чи потрібно оподатковувати доходи нерезидента-засновника, отримані внаслідок зменшення статутного капіталу. Далі... 

Додаткові довідки не потрібні, якщо трудова підтверджує пільговий характер роботи
Як роз’яснив Перший апеляційний адміністративний суд, якщо записами у трудовій книжці підтверджується пільговий характер роботи особи, вимагання уточнюючих довідок про підтвердження умов праці не допускається. Далі... 

Які харчові продукти та корми будуть імпортувати на спеціальних умовах
9 жовтня Кабінет Міністрів України затвердив Порядок встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів, розроблений Мінекономіки з метою забезпечення охорони території України від занесення особливо небезпечних хвороб тварин. Далі... 

Уряд пропонує заборонити експорт бурштину до 2021 року
Уряд пропонує зміни до законодавчих актів, які регулюють процедуру отримання спецдозволу на користування надрами з метою видобування бурштину. Відповідні ініціативи закріплені у законопроекті № 2240, який внесений у ВРУ. Далі... 

Капітальні видатки за бюджетні кошти: як можна розпорядитись попередньою оплатою
Із 18.12.2018 р. попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами має здійснюватись виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім'я в органах Казначейства.  Далі... 

Депутати пропонують жорсткі рамки для операцій з відходами
Мета законопроекту № 2207 -  впровадження поводження з побутовими та іншими відходами як з ресурсом сталого розвитку циклічної економіки, визначення  засад та механізмів контролю для забезпечення захисту здоров’я людей та довкілля. Далі... 

Управління майном: що в податково-прибутковому обліку
Офіс ВПП ДПС роз’яснив, чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування в частині операцій за договором управління майном. Далі... 

 

Платник податку може захищати свої права шляхом недопуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки
З системного аналізу норм ПКУ випливає, що проведення, зокрема, виїзної перевірки як контрольного заходу передбачає такі етапи її проведення: встановлення підстав для проведення перевірки; прийняття контролюючим органом рішення про проведення перевірки, яке оформлюється наказом керівника цього органу; вивчення наданих платником податків документів та інших матеріалів; оформлення результатів перевірки. Далі... 

У разі недопуску до перевірки невідкладно складається акт про відмову у такому допуску
Позивач скористався наданим йому правом на відмову у допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки з підстав, передбачених ПКУ.  Далі... 

Обов’язок зі сплати земельного податку виникає з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно
Платник в обґрунтування позовних вимог наполягає на тому, що у ДФС відсутні підстави для застосування п. 286.5 ст. 286 ПКУ, оскільки визначальною ознакою вказаної норми для нарахування земельного податку є дані про перехід права власності на землю, а не на об’єкт нерухомого майна, розташованого на цій земельній ділянці.  Далі... 

Доходи КІФ від продажу майна: чи звільняються від оподаткування податком на прибуток
Законодавством передбачено, що до складу активів ICI відноситься сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна. Далі... 

Чи втрачає статус «неприбутковості» громадська гуманітарна організація при отриманні доходу від продажу успадкованої квартири
Утворена за Законом України від 28.11.2002 р. № 330-ІV «Про Товариство Червоного Хреста України» та внесена до Реєстру неприбуткових установ і організацій добровільна громадська гуманітарна організація не сплачує податок на прибуток з доходів, отриманих нею в межах статутної діяльності відповідно до закону Далі... 

Майно передано в управління: хто здійснює нарахування амортизації ОЗ
Прибуток від кожного договору управління майном та винагорода за управління майном враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування установником управління та управителем майна за правилами бухгалтерського обліку. Далі... 

 

Хвороба під час чорнобильської відпустки: чи оплачувати лікарняний
Допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують чорнобильцям 1-3 категорій осіб в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу. Далі... 

Алконапої відвантажуємо на склади відповідального зберігання: як заповнити ф. № 2-РС
Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво алкогольних напоїв подають звіти за формами № 2-РС передбачених наказом Мінфіну «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» від 11.02.2016 № 49. Далі... 

Чи може ФОП загальносистемник включити до витрат борг з ЄСВ, пеню, штраф
Перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем, визначений пунктом 177.4 Податкового кодексу України. Далі... 

Учет в розничной торговле: порядок документооборота
Документам в розничной торговле следует уделять пристальное внимание, поскольку обычно контролеры проверяют их с особой тщательностью. В данной статье издание БУХГАЛТЕР&ЗАКОН расскажет, на чем нужно сделать акцент при оформлении первичной документации в рознице. Далее... 

Новая аренда по МСФО (update-2019): последующие оценки и операции
После первоначального признания арендатору необходимо выбрать модель учета арендованных активов. От этого зависит последующая оценка актива по праву пользования. Обратите внимание, что такие права по аналогии с собственными долгосрочными активами подлежат амортизации. Далее... 

Особенности деятельности страховых компаний: от создания до проверок регуляторами
Страхование как инструмент имеет широкие возможности содействовать экономическому и социальному развитию страны, маневрировать резервами, удовлетворять интересы по защите имущества и доходов юридических и физических лиц, а потому ему отводится одна из ведущих ролей в формировании всей системы экономической безопасности страны.  Далее...

Страхование в агробизнесе
При ведении бизнеса, помимо прогнозирования своих расходов и прибылей, каждый предприниматель рано или поздно сталкивается с необходимостью прогнозирования наступления возможных рисков и других негативных факторов, которые могут поставить под угрозу существование всего бизнеса. Далее... 

Кодекс Украины по процедурам банкротства – восстановление платежеспособности не только для бизнеса: чего ждать и первые шаги
Кодекс Украины по процедурам банкротства (далее – Кодекс), принятый Верховной Радой Украины, вводится в действие в октябре 2019 года.   Далее... 
  

Каким образом и в какой срок регистрируется книга учета доходов (книга учета доходов и расходов) в бумажном виде в контролирующем органе?
Приказом Минфина от 19.06.2015 г. № 579 утверждены Порядок ведения книги учета доходов для плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, и Порядок ведения книги учета доходов и расходов для плательщиков единого налога третьей группы , которые являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Далее... 

Колективним договором підприємства встановлено дні виплати зарплати - 5 і 20 число місяця. 
Якщо на ці дати припадає вихідний або святковий день, то заробітна плата виплачується напередодні. Проте в цьому випадку фактично не дотримується вимога про дотримання 16-денної перерви між виплатами, оскільки 5 і 20 числа зміщуються. Чи буде така ситуація вважатися порушенням законодавства про працю? Далее... 

Как производится выдача наличных сдатчикам сельскохозяйственной продукции, предприятием заготовителем?
В соответствии с п 11 п. 3 разд. I Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 г. № 148 (далее - Положение № 148), кассовые документы - документы (кассовые ордера и ведомости на выплату наличных, расчетные документы, квитанции программно-технических комплексов самообслуживания,  Далее...

Згідно зі ст. 6 Закону про відпустки працівникові надається щорічна основна відпустка 24 календарні дні зі збільшенням за кожних 2 роки на 2 календарні дні, але не більше ніж 28 календарних днів. Крім того, працівникові надається додаткова відпустка в кількості 4 календарні дні за особливий характер праці (ст. 8), що в результаті становить 32 календарні дні. 
Як за загальним правилом розрахувати кількість днів відпустки для інваліда 3 групи, у якого основна відпустка становить 26 календарних днів і яка буде тривалість його відпустки - 32 календарні дні чи 34? Далее... 

Могут ли быть переведены резидентом-заемщиком долговые кредитные обязательства в иностранной валюте перед нерезидентом на другого резидента или нерезидента?
Правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений и ответственность за нарушения валютного законодательства определены Законом Украины от 21.06.2018 г. № 2473-VIII "О валюте и валютных операциях". Далее... 

Підприємством були оплачені послуги, які надаватимуться 6 місяців (з липня по грудень). Постачальник цих послуг був платником ПДВ, але з вересня його реєстрація платником ПДВ було анульовано. Чи необхідно коригувати суму ПДВ, віднесену до складу податкового кредиту?
Порядок формування податкового кредиту визначено ст. 198 ПКУ, а його коригування - ст. 192 ПКУ. Підставою для віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є належним чином оформлена та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна.  Далее... 

Працівниця підприємства має вийти з декретної відпустки 22 жовтня, але повертатися на роботу вона не планує. З якої дати їй треба написати заяву про звільнення, щоб керівництву не довелося звільняти працівника, взятого на її місце на період декретної відпустки? І якщо заява буде написана 22 жовтня, чи треба оплачувати цей день? 
У цій ситуації працівниці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, доцільніше написати заяву про звільнення за власним бажанням до 22 жовтня 2019 року, тобто до настання дати фактичного виходу на роботу, наприклад 21 жовтня 2019 року.  Далі... 

Кто имеет право накладывать квалифицированную электронную подпись на акцизные накладные / расчеты корректировки?
Согласно п. 7 Порядка ведения Единого реестра акцизных накладных утвержденного постановлением КМУ от 26.02.2016 г. № 114, на составные акцизные накладные / расчеты корректировки накладываются сначала квалифицированная электронная подпись должностного лица плательщика акцизного налога, реализующего горючее или спирт этиловый, отвечающего за ведение бухгалтерского и/или налогового учета, или руководителя или уполномоченного лица, а затем квалифицированная электронная печать плательщика акцизного налога (при наличии). Далее... 

Каким образом (автоматически или путем ручного ввода самостоятельно плательщиком) присваивается последовательный порядковый номер резервуара с целью его унифицированной нумерации?
Унифицированной нумерацией акцизных складов является автоматическое присвоение в системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового унифицированного номера каждому акцизному складу. Далее... 

Підприємство "А" відвантажило товар на адресу підприємства "В". Підприємство "В", у свою чергу, надало послуги підприємству "А". Підприємство "А" надіслало поштою на адресу підприємства "В" додаткові угоди до договорів про зарахування зустрічних однорідних вимог. 
Підприємство "В" ніяк не відреагувало на пропозицію про здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог. У договорах між підприємствами "А" і "В" передбачено порядок розрахунків - на поточний рахунок, а також є пункт, в якому зазначено, що будь-які зміни до договору дійсні, якщо вони виконані в письмовій формі та підписані обома сторонами. Чи можливо все-таки односторонньо підприємству "А" здійснити зарахування зустрічних однорідних вимог? Далі... 

У зв'язку з розширенням діяльності підприємство відкрило декілька магазинів. Проте звіт за формою № 20-ОПП не подавався (магазини відкривалися більше ніж 6 місяців тому). Чи треба зараз подавати форму № 20-ОПП?
Згідно з п. 8.1 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588 (далі - Порядок), платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи ДФС за місцезнаходженням таких об'єктів за основним і неосновним місцем обліку. Далі... 

Особі, яка відряджається, видано готівку для придбання ТМЦ у підприємства за місцем відрядження. Чи поширюються на таку операцію обмеження щодо готівкових розрахунків у сумі 10 000 грн.?
Згідно з п. 6 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148, суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами: Далі... 

На каком языке заполняется Отчет о контролируемых операции, в т.ч. сведения о лице, участвующем в контролируемых операциях в приложении к отчету?
Отчет о контролируемых операции (далее - Отчет) должен составляться на украинском языке, кроме сведений о полном наименовании лица, приводятся в графе 2 основной части Отчета. Далее... 

Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Александр
14.10.19 17:14

Дякую!!!

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям