Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • О принятии решений органами местного самоуправления по установлению местных налогов и сборов на 2017 год

О принятии решений органами местного самоуправления по установлению местных налогов и сборов на 2017 год   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.06.2016 р. № 10340/5/99-99-12-02-03-16

   
   Державна фіскальна служба України на запит Державної регуляторної служби України від 23.05.2016 № 3215/0/20-16 (вх. ДФС № 19423/5 від 30.05.2016) щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відлюдних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настав за плановим періодом.
   
   Водночас п. 4 Розділу П «Прикінцеві положення» Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VTH «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі — Закон № 909) визначено, що в 2016 році до відповідних рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік не застосовуються вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
   
   Разом з цим принцип стабільності податкового законодавства, визначені п. 4.1 ст. 4 Кодексу, регламентує, що зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року.
   
   Податкове законодавство складається у тому числі й з рішень органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків і зборів, прийнятих за правилами, встановленими Кодексом (п. 3.1 ст. 3 Кодексу). Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами (п. 12.5 ст. 12 Кодексу).
   
   Таким чином, принцип стабільності податкового законодавства поширюється і на відповідні рішення органів місцевого самоврядування.
   
   Зазначаємо, що Законом № 909 призупинено дію тільки п. 12.3.4 Кодексу, на інші норми Кодексу щодо порядку прийняття рішень органами місцевого самоврядування Закон не поширюється.
   
   Насамперед, норма щодо прийняття до початку наступного бюджетного періоду рішень про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг передбачена також п.п. 12.4.3 п. 12.4 ст. 12 Кодексу. Таке рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду.
   
   Крім цього, Кодексом передбачено, що інформація про прийняті рішення надається органами місцевого самоврядування контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 25 грудня року, що передує звітному (п. 284.1 ст. 284 Кодексу). Нові зміни щодо ставок земельного податку та наданих пільг надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
   
   Враховуючи зазначене, рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлення на 2017 рік місцевих податків і зборів мають бути прийняті до початку цього бюджетного року.
   
   Разом з цим Кодексом також визначено, що у разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаних територіальних громад не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (п.п. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 Кодексу).
   
   Водночас, Кодекс не виключає можливості прийняття протягом 2017 року рішень щодо зміни ставок земельного податку та надання пільг з його сплати.
   
   Згідно з ч. п'ятою ст. 59 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон № 280) акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.
   
   Порядок оприлюднення зазначених актів (не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання) визначений статтею 12 Закону України від 11 вересня 2003 року № 1160-1V «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Проте, дію цього Закону по відношенню до актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів призупинено на 2016 Законом № 909.
   
   На порядок прийняття рішень у 2017 році Закон № 909 не поширюється.
   
   При цьому пунктами 1, 3 статті 73 Закону № 280 передбачено, що акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями/ посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
   
   
   Перший заступник Голови
С. В. Білан

   

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям