Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Про необхідність ведення касових книг по кожному відокремленому підрозділу з використанням РРО та заповненням книги КОРО (лист ГУ ДФС у Волинській області від 27.06.2018 № 2867/ІПК/03-20-14-05-11)

Про необхідність ведення касових книг по кожному відокремленому підрозділу з використанням РРО та заповненням книги КОРО (лист ГУ ДФС у Волинській області від 27.06.2018 № 2867/ІПК/03-20-14-05-11)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГУ ДФС У ВОЛИНСЬКIЙ ОБЛАСТI

ЛИСТ

 від 27.06.2018 р. № 2867/ІПК/03-20-14-05-11

Про необхідність ведення касових книг по кожному відокремленому підрозділу з використанням РРО та заповненням книги КОРО

Головне управління ДФС у Волинській області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-УІ розглянуло звернення ТзОВ «А» щодо необхідності ведення касової книги по кожному відокремленому підрозділу АЗС з використанням РРО та заповненням книги КОРО.

Згідно змін до нормативно-правових актів НБУ ТзОВ «А» просить надати індивідуальну податкову консультацію чи потрібно їх підприємству вести касові книги по кожному відокремленому підрозділу (АЗС) з використанням РРО та заповненням книги КОРО. Чи не буде порушенням п. 48 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №148, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 здача готівкової виручки (згідно ВКО) в банк, через інкасаторську службу на наступний день після оприбуткування (робоча зміна РРО закінчується в 23-50). Чи не буде порушенням п. 48 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №148, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 надходження готівкової виручки (згідно ВКО) з каси відокремленого підрозділу в касу головного підприємства на перший робочий день після вихідних (з п’ятниці по неділю), (робоча зміна РРО закінчується в 23-50).

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148 із змінами та доповненнями, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.

Абзацом 3 пункту 11 розділу II Положення N 148 зазначено, що готівка, яка надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в • касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО / занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Також абзацом 3 пункту 23 розділу III Положення N 148 зазначено:

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання, є:

квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку;

квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;

примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;

чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.

Згідно п. 12. Установа/підприємство на підставі цього Положення зобов'язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів [внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку]. Для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам цього Положення та не суперечити законодавству України.

Враховуючи викладене вище, ТзОВ «А» при розрахунку через РРО на відокремленому підрозділі вести касову книгу не обов'язково в разі дотримання вимог щодо оприбуткування готівки на відокремленому підрозділі.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления