Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про оподаткування операцій з вимушеної ліквідації свердловин (Лист ГФСУ від 20.06.2017 р. N 733/6/99-99-12-03-06-15/ІПК)

Про оподаткування операцій з вимушеної ліквідації свердловин (Лист ГФСУ від 20.06.2017 р. N 733/6/99-99-12-03-06-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 20.06.2017 р. N 733/6/99-99-12-03-06-15/ІПК

Про оподаткування операцій з вимушеної ліквідації свердловин

Державна фіскальна служба України щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) стосовно операції з вимушеної ліквідації свердловин та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє таке.

Органи ДФС здійснюють свою діяльність лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, Кодексом, Митним кодексом України, законами України та іншими нормативними актами.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень (п. 52.5 ст. 52 Кодексу).

Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з вимушеної ліквідації свердловини.

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 Кодексу об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Згідно з п. 187.1 ст. 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

або дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

або дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Пунктом 189.9 ст. 189 Кодексу передбачено що, у разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування ПДВ розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

При цьому листом надано неповний пакет документів, необхідних для оформлення ліквідації свердловини і списання затрат на її спорудження, що унеможливлює визначення правомірності застосування абзацу другого п. 189.9 ст. 189 Кодексу.

Щодо відображення підприємством за даними бухгалтерського обліку сум витрат при ліквідації спорудженої свердловини газового родовища.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку N 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. N 318 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за N 27/4248.

Отже, зазначені операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

При цьому регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Враховуючи зазначене, з питань правильності відображення сум витрат при ліквідації свердловини газового родовища згідно з правилами бухгалтерського обліку пропонуємо звернутись за відповідним роз’ясненням до Міністерства фінансів України.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться