Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо необхідності декларування доходу, отриманого фізичною особою - платником єдиного податку другої групи від відчуження у 2017 році земельної ділянки, набутою за нормами ст. 121 ЗКУ (лист ДФС від 14.11.2017 р. № 2612/М/99-99-13-01-03-14/ІПК)

Щодо необхідності декларування доходу, отриманого фізичною особою - платником єдиного податку другої групи від відчуження у 2017 році земельної ділянки, набутою за нормами ст. 121 ЗКУ (лист ДФС від 14.11.2017 р. № 2612/М/99-99-13-01-03-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.11.2017 р. № 2612/М/99-99-13-01-03-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула Ваше звернення щодо необхідності декларування доходу, отриманого фізичною особою - платником єдиного податку другої групи від відчуження у 2017 році земельної ділянки, набутою за нормами ст. 121 Земельного кодексу України, та повідомляє таке.

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп встановлено ст. 292 Кодексу, згідно із п. 292.1 якої доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Тобто, дохід, отриманий Вами від відчуження земельної ділянки не включається до складу доходів платника єдиного податку та не зазначається в податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця.

Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі - податок) доходів, отриманих фізичними особами, регулюється розділом IV Кодексу.

Згідно із пп. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 Кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) за нормами безоплатної передачі, визначеними ст. 121 Земельного кодексу України залежно від їх призначення, та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації.

Крім того, п. 172.1 ст. 172 Кодексу встановлено, що дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування її у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. При цьому, умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Разом з тим згідно із п. 172.2 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 Кодексу, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 ст. 172 Кодексу, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Також частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями ст. 172 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором, ставка якого становить 1,5 відсотка бази оподаткування. При цьому пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень Кодексу визначено, що доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, звільняються від оподаткування військовим збором.

Слід зазначити, що фізичні особи - платники податку зобов’язані відповідно до п. 179.1 ст. 179 Кодексу подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) у випадках, передбачених Кодексом.

Разом з тим, п. 49.2 ст. 49 Кодексу встановлено обов’язок платника податків подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкта оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу.

Згідно зі ст. 22 Кодексу об’єктом оподаткування може бути, зокрема дохід (прибуток) або його частина, з наявністю якого податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку. Податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом, законами з питань митної справи (п. 36.1 ст. 36 Кодексу).

Отже, дохід, отриманий фізичною особою від відчуження протягом звітного (податкового) року однієї земельної ділянки, набутої нею згідно з нормами ст. 121 Земельного кодексу України, не оподатковується податком та військовим збором та оскільки в такому випадку податковий обов’язок у платника податку не виникає, така фізична особа не зобов’язана подавати податкову декларацію за умови відсутності інших підстав для її подання.

Додатково зауважуємо, що відповідно до пп. "б" п. 15 розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2018 року, не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61104 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти