Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
  • Щодо порядку нарахування при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань з ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, в разі, якщо за такими товарами/послугами, необоротними активами попередньо були нараховані податкові зобов'язання (Лист ДФСУ від 14.05.2019 р. N 2156/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку нарахування при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань з ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, в разі, якщо за такими товарами/послугами, необоротними активами попередньо були нараховані податкові зобов'язання (Лист ДФСУ від 14.05.2019 р. N 2156/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.05.2019 р. N 2156/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку нарахування при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань з ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у разі, якщо за такими товарами/послугами, необоротними активами попередньо було нараховано податкові зобов'язання згідно з пунктом 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), та керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Правові основи оподаткування ПДВ визначено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ встановлено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

Порядок нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при анулюванні реєстрації платника податку визначено пунктом 184.7 статті 184 ПКУ, згідно з яким якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Таким чином, якщо платником податку за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними для використання одночасно в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях, було нараховано податкові зобов'язання відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ, то при анулюванні реєстрації такого платника податку податкові зобов'язання з ПДВ, передбачені пунктом 184.7 статті 184 ПКУ, нараховуються лише виходячи з частини вартості таких товарів/послуг, необоротних активів, за якою не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Курсы валют