Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо порядку складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до зведеної ПН, складеної згідно з пунктом 199.1 ПКУ та щодо порядку застосування пункту 120-1.1 ПКУ у разі порушення термінів реєстрації ПН/розрахунків коригування в ЄРПН (лист ДФС від 20.02.2019 р. № 639/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до зведеної ПН, складеної згідно з пунктом 199.1 ПКУ та щодо порядку застосування пункту 120-1.1 ПКУ у разі порушення термінів реєстрації ПН/розрахунків коригування в ЄРПН (лист ДФС від 20.02.2019 р. № 639/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 20.02.2019 р. № 639/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеної згідно з пунктом 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), та щодо порядку застосування пункту 1201.1 статті 1201 ПКУ у разі порушення термінів реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН і,  керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Щодо порядку складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеної згідно з пунктом 199.1 статті 199 ПКУ

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Форма та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядок N 1307).

Реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН здійснюється відповідно до вимог ПКУ та Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 за N 1246 (далі - Порядок N 1246).

Податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до ЄРПН у разі дотримання вимог, встановлених ПКУ, Порядком N 1307 та Порядком N 1246, а також з урахуванням Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Відповідно до пункту 12 Порядку N 1246 після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки, передбачені цим пунктом. За результатами таких перевірок формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

Квитанція в електронній формі надсилається платнику податку протягом операційного дня та є підтвердженням прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування. Датою та часом надання податкової накладної / розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Згідно з пунктом 21 Порядку N 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Відповідно до пункту 3 Порядку N 1307 усі податкові накладні і розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.

Порядок заповнення податкових накладних, складених відповідно до статті 199 ПКУ, визначено пунктом 11 Порядку N 1307.

Згідно з підпунктом 1 пункту 16 Порядку N 1307 у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку N 1307, у графі 2 "Опис (номенклатура) товарів/послуг постачальника (продавця)" табличної частини розділу Б податкової накладної платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПКУ.

Крім того, підпунктом 3 пункту 16 Порядку N 1307 встановлено, що у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку N 1307, у графі 4 "Одиниця виміру товару/послуги / умовне позначення (українське)" вказується "грн".

Як вбачається із документів, доданих до звернення, платником податку допущено помилки при заповненні податкових накладних, до яких такий платник податку за результатами перерахунку, проведеного згідно з пунктом 199.4 статті 199 ПКУ, зобов'язаний скласти та зареєструвати в ЄРПН відповідні розрахунки коригування, а саме:

у графі 2 "Опис (номенклатура) товарів/послуг постачальника (продавця)" не зазначено інформацію щодо відповідних податкових накладних, як це передбачено підпунктом 1 пункту 16 Порядку N 1307;

у графі 4 "Одиниця виміру товару/послуги/ умовне позначенні (українське)" зазначено "послуга".

Щодо повідомлення прес-служби ДФС від 15.01.2019 стосовно перенавантаження серверу ДФС слід зазначити, що таке перенавантаження вплинуло лише на обробку запитів щодо отримання відомостей з ЄРПН, та не вплинуло на прийом податкових накладних / розрахунків коригування та на роботу ЄРПН, про що і було чітко зазначено в повідомленні.

Отже, зазначені у зверненні розрахунки коригування до податкових накладних не були зареєстровані в ЄРПН у встановлений ПКУ термін внаслідок порушення платником податку вимог Порядку N 1307 при складанні таких податкових накладних (а не внаслідок некоректної роботи серверу ДФС, як зазначається платником у зверненні).

Водночас на сьогодні ДФС реалізовано можливість реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до таких податкових накладних, складених з порушенням вимог Порядку N 1307.

Таким чином, з метою виключення випадків складання податкових накладних / розрахунків коригування з помилками слід чітко дотримуватись вимог, визначених Порядком N 1307, зокрема для складання зведених податкових накладних у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ.

Щодо порядку застосування пункту 1201.1 статті 1201 ПКУ

Терміни реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН встановлено пунктом 201.10 статті 201 розділу V ПКУ, згідно з яким така реєстрація повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з ПКУ.

Відповідальність за порушення строків реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН визначено статтею 1201 ПКУ.

Згідно з пунктом 1201.1 статті 1201 ПКУ порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого статтею 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій, які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу у відповідних розмірах.

При цьому ПКУ не передбачено винятків щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, крім тих, що встановлені безпосередньо пунктом 1201.1 статті 1201 та пунктами 35 та 42 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться