Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо складання розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ПКУ, у зв'язку із виправленням помилки у переліку податкових накладних та в обсягах постачання, зазначених у такій зведеній податковій накладній (лист ДФС від 05.07.2019 р. № 3107/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо складання розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ПКУ, у зв'язку із виправленням помилки у переліку податкових накладних та в обсягах постачання, зазначених у такій зведеній податковій накладній (лист ДФС від 05.07.2019 р. № 3107/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.07.2019 р. № 3107/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо складання розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог пункту 198.5 статті 198 розділу V Податкового кодексу України (далі - ПКУ), у зв'язку із виправленням помилки у переліку податкових накладних та в обсягах постачання, зазначених у такій зведеній податковій накладній, та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила формування і коригування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ та складання податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) регулюються статтями 187, 192, 198 і 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок 1307).

Пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ).

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Пунктом 11 Порядку N 1307 визначено, що у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання / починають використовуватися:

в операціях, що не є об'єктом оподаткування;

в операціях, звільнених від оподаткування;

в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної у графі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки: 1-у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

Згідно з пунктом 16 Порядку N 1307 у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку N 1307, у графі 2 "Опис (номенклатура) товарів / послуг продавця" (далі - графа 2) зведеної податкової накладної платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 21 Порядку N 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Враховуючи викладене, у випадку, якщо із зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ, необхідно вилучити зайві податкові накладні, які не підлягали включенню до такої податкової накладної, то платник податку повинен скласти розрахунок коригування, в якому виводяться в "0" (обнуляються) відповідні рядки зведеної податкової накладної, в яких зазначено зайві податкові накладні. У такому розрахунку коригування зазначається код причини 201 "Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ".

У випадку, якщо платнику податку необхідно додати податкову/податкові накладну/накладні, яку/які не було включено до зведеної податкової накладної, то платник податку повинен скласти нову зведену податкову накладну, в якій зазначити дані податкових накладних, не відображених у зведеній податковій накладній. Така податкова накладна складається на дату не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому платник податку зобов'язаний був визначити відповідні податкові зобов'язання з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться