Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо складання розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ПКУ, у зв'язку із виправленням помилки у переліку податкових накладних та в обсягах постачання, зазначених у такій зведеній податковій накладній (лист ДФС від 05.07.2019 р. № 3107/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо складання розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог п. 198.5 ПКУ, у зв'язку із виправленням помилки у переліку податкових накладних та в обсягах постачання, зазначених у такій зведеній податковій накладній (лист ДФС від 05.07.2019 р. № 3107/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.07.2019 р. № 3107/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо складання розрахунку коригування до зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог пункту 198.5 статті 198 розділу V Податкового кодексу України (далі - ПКУ), у зв'язку із виправленням помилки у переліку податкових накладних та в обсягах постачання, зазначених у такій зведеній податковій накладній, та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила формування і коригування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ та складання податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) регулюються статтями 187, 192, 198 і 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок 1307).

Пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 розділу V ПКУ).

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Пунктом 11 Порядку N 1307 визначено, що у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання / починають використовуватися:

в операціях, що не є об'єктом оподаткування;

в операціях, звільнених від оподаткування;

в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

У разі складання зведеної податкової накладної у графі "Зведена податкова накладна" зазначається код ознаки: 1-у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

Згідно з пунктом 16 Порядку N 1307 у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку N 1307, у графі 2 "Опис (номенклатура) товарів / послуг продавця" (далі - графа 2) зведеної податкової накладної платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 21 Порядку N 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V ПКУ постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Враховуючи викладене, у випадку, якщо із зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ, необхідно вилучити зайві податкові накладні, які не підлягали включенню до такої податкової накладної, то платник податку повинен скласти розрахунок коригування, в якому виводяться в "0" (обнуляються) відповідні рядки зведеної податкової накладної, в яких зазначено зайві податкові накладні. У такому розрахунку коригування зазначається код причини 201 "Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ".

У випадку, якщо платнику податку необхідно додати податкову/податкові накладну/накладні, яку/які не було включено до зведеної податкової накладної, то платник податку повинен скласти нову зведену податкову накладну, в якій зазначити дані податкових накладних, не відображених у зведеній податковій накладній. Така податкова накладна складається на дату не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому платник податку зобов'язаний був визначити відповідні податкові зобов'язання з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
116824 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно