Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування (лист ДПСУ від 05.01.2021 р. № 84/ІПК/99-00-04-03-03-06)

Щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування (лист ДПСУ від 05.01.2021 р. № 84/ІПК/99-00-04-03-03-06)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.01.2021 р. № 84/ІПК/99-00-04-03-03-06

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у своєму зверненні зазначив, що є фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування і основним видом діяльності є виробництво будівельних виробів із пластмас та надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Крім того, платник податків повідомив, що ним здійснюється будівництво приміщення, яке в подальшому буде використовуватися в господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Таким чином, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо порядку включення до складу витрат витрати, понесені під час будівництва приміщення.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначений ст. 177 Кодексу.

Згідно з п. 177.2 ст. 177 Кодексу об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю фізичної особи - підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено п. 177.4 ст. 177 Кодексу.

До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать, зокрема витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Згідно з пп. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 Кодексу не включаються до складу витрат підприємця, зокрема:

витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою - підприємцем;

витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

документально не підтверджені витрати.

Разом з тим підприємці мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають:

витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;

витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту) (пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Враховуючи викладене, витрати, понесені фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування на виготовлення (будівництво) основного засобу (приміщення), не включаються до складу витрат такого підприємця, оскільки зазначені витрати є складовою вартості виготовленого основного засобу та поступово будуть враховані шляхом амортизації. Тобто за наявності підтверджуючих документів фізична особа - підприємець має право віднести до складу витрат амортизаційні відрахування, за умови виконання усіх вимог, визначених ст. 177 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61062 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти