Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість діяльності управителя будинку (лист ДФС від 05.12.2019 р. № 1731/6/99-00-07-03-02-15/ІПК)

Щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість діяльності управителя будинку (лист ДФС від 05.12.2019 р. № 1731/6/99-00-07-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.12.2019 р. № 1731/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість діяльності управителя будинку та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, правові, організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління, визначено Законом України від 14 травня 2015 року N 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (далі - Закон N 417).

Управитель багатоквартирного будинку (далі - управитель) - це фізична особа - підприємець або юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб (підпункт 7 пункту 1 статті 1 Закону N 417).

Управління багатоквартирним будинком - це вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов'язків співвласників, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку (підпункт 8 пункту 1 статті 1 Закону N 417).

Правові та організаційні засади діяльності ОСББ регулюються нормами Закону України від 29 листопада 2001 року N 2866-ІІІ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (далі - Закон N 2866).

Відповідно до статті 1 Закону N 2866 під поняттям ОСББ розуміється юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Згідно зі статтею 12 Закону N 2866 управління багатоквартирним будинком здійснює ОСББ через свої органи управління.

За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому Законом N 2866 та статутом об'єднання.

Внески на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що перебуває у спільній власності, визначаються статутом об'єднання та/або рішенням загальних зборів (стаття 23 Закону N 2866).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

При цьому ні статтею 196, ні статтею 197 розділу V ПКУ, які визначають операції, що не є об'єктом оподаткування, та операції, звільнені від оподаткування ПДВ, не передбачено винятків з об'єкта оподаткування ПДВ тих чи інших операцій, що здійснюються ОСББ.

Враховуючи викладене, внески, що надходять у вигляді грошових коштів на банківський рахунок об'єднання від власників приміщень на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що перебуває у спільній власності об'єднання, не підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ, оскільки вони не є оплатою операцій з постачання товарів чи послуг.

При цьому у випадку встановлення Центром для власників жилих і нежилих приміщень окремої плати за послуги з перерахунку отриманих від таких власників коштів підприємствам, організаціям, що постачають воду, теплову енергію, природний газ та електричну енергію чи здійснення операцій з постачання будь-яких інших товарів/послуг, у Центра виникає об'єкт оподаткування ПДВ виходячи з вартості поставлених товарів/послуг.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям