Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


17299 Печатать

Розділ XVI Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя (84 - 85)

Примітки:

1. Цей розділ не включає:

(a) стрічки транспортерні, паси приводні, бельтинг з пластмасових матеріалів, зазначених у групі 39, або з вулканізованої гуми (товарна позиція 4010), а також інші вироби для використання в механічному обладнанні або механічних чи електричних пристроях, або для інших технічних цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016);

(b) вироби з натуральної або композиційної шкіри (товарна позиція 4205) чи вироби з хутра (товарна позиція 4303), що використовуються в механічному обладнанні або в механічних пристроях чи для інших технічних цілей;

(c) бобіни, котушки, шпулі, конусні бобіни, осердя, барабани та інші аналогічні носії з різних матеріалів (наприклад, такі, що класифіковані у групах 39, 40, 44 або 48 чи розділі XV);

(d) карти перфоровані для жакардових або аналогічних машин (наприклад, такі, що класифіковані у групі 39 або 48 чи розділі XV);

(e) паси приводні або стрічки транспортерні з текстильних матеріалів (товарна позиція 5910) або інші вироби з текстильних матеріалів для технічного застосування (товарна позиція 5911);

(f) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (натуральне, штучне або реконструйоване) товарних позицій 7102-7104 або вироби, повністю виготовлені з цього каміння (товарна позиція 7116), крім неоправлених оброблених сапфірів та алмазів для голок звукознімачів (товарна позиція 8522);

(g) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) або аналогічні вироби з полімерних матеріалів (група 39);

(h) бурильні труби (товарна позиція 7304);

(ij) нескінченні стрічки з металевого дроту або смуги (розділ XV);

(k) вироби групи 82 або 83;

(l) вироби розділу XVII;

(m) вироби групи 90;

(n) годинники всіх видів або інші вироби групи 91;

(o) змінні інструменти товарної позиції 8207 або щітки, які є складовими частинами машин (товарна позиція 9603), а також аналогічні змінні інструменти, що класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарній позиції 6804 чи 6909);

(p) вироби групи 95; або

(q) стрічки для друкарських машинок або аналогічні стрічки у котушках або касетах, або без них (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони вироблені, або у товарній позиції 9612, якщо вони просочені чорнилом або оброблені іншим засобом для отримання відбитків), або моноопори, двоноги, триноги та аналогічні вироби товарної позиції 9620.

2. За умови додержання положень примітки 1 до цього розділу і примітки 1 до груп 84 і 85 частини машин (крім частин виробів товарних позицій 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) повинні класифікуватися згідно з такими правилами:

(a) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції групи 84 або 85 (крім товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 і 8548), в усіх випадках повинні класифікуватися у відповідних для них товарних позиціях;

(b) інші частини, призначені тільки або переважно для одного типу машин чи для ряду машин тієї самої товарної позиції (включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543), класифікуються разом з цими машинами або включаються до товарних позицій 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно. Проте частини, призначені однаково для використання переважно з виробами товарної позиції 8517 і з виробами товарних позицій 8525-8528, класифікуються у товарній позиції 8517;

(c) всі інші частини класифікуються відповідно у товарних позиціях 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 і 8529 або 8538 відповідно або залежно від окремого випадку або, крім того, у товарній позиції 8487 або 8548.

3. Комбіновані машини (комбайни), які складаються з двох або більше машин, що становлять єдиний агрегат, та інші машини, призначені виконувати дві чи кілька доповнювальних або не пов’язаних між собою різних функцій, повинні класифікуватися за тією машиною або основною функцією, яка є головною у цьому виробі, якщо в контексті не зазначено інше.

4. У разі якщо машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих комплектувальних вузлів (незалежно від того, розміщені вони окремо чи з’єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами, електричними кабелями чи іншими пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, що включені до однієї з товарних позицій групи 84 або 85, таку машину потрібно класифікувати у товарній позиції, що відповідає визначеній функції.

5. У примітках до цього розділу термін "машина" включає будь-які машини, обладнання, механізми, установки, апарати або пристрої, наведені у товарних позиціях групи 84 або 85.

Додаткові примітки:

1. Інструменти, необхідні для складання або обслуговування машин, повинні розглядатися разом з цими машинами, якщо вони імпортуються з ними. Така сама процедура поширюється на взаємозамінні інструменти, що імпортуються з машинами, якщо вони становлять частину звичайного обладнання машин і, як правило, подаються разом з ними.

2. На вимогу митних органів декларант повинен подати для підтвердження у відомостях, заявлених у декларації, ілюстрований документ (наприклад, інструкції, проспекти, листи з каталогу, фотографію), який містить опис машини, її призначення та основні характеристики, а в разі, якщо машина незібрана або розібрана, - схему складання та перелік вмісту різних вантажних місць.

3. Згідно із заявою декларанта та за умови дотримання вимог, що встановлюються компетентними органами, положення правила 2 (a) основних правил інтерпретації класифікації товарів в УКТ ЗЕД також застосовуються до машин, що переміщуються через митний кордон окремими партіями в розібраному чи незібраному стані.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 84
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

(b) обладнання або пристрої (наприклад, насоси) з кераміки і керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-яких матеріалів (група 69);

(c) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017); обладнання, пристрої або інші вироби для технічного використання або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

(d) вироби товарної позиції 7321 або 7322 або аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74-76 або 78-81);

(e) пилососи товарної позиції 8508;

(f) електромеханічні побутові машини товарної позиції 8509; цифрові камери товарної позиції 8525;

(g) радіатори для товарів розділу XVII; або

(h) ручні механічні щітки для прибирання підлог, без двигуна (товарна позиція 9603).

2. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVI та примітки 9 до цієї групи машини або пристрої, які можна віднести одночасно до товарних позицій 8401-8424 чи товарної позиції 8486 та водночас до однієї або більше товарних позицій 8425-8480, слід включати до відповідних товарних позицій першої групи (8401-8424) або до товарної позиції 8486 залежно від конкретного випадку, а не до товарних позицій останньої групи (8425-8480).

Товарна позиція 8419 не включає:

(a) обладнання для пророщування насіння, інкубатори та брудери для птахівництва (товарна позиція 8436);

(b) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);

(c) дифузійні апарати для екстрагування цукровмісного соку (товарна позиція 8438);

(d) обладнання для термообробки текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451); або

(e) обладнання, агрегати або лабораторне обладнання для механічної обробки, в яких зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.

Товарна позиція 8422 не включає:

(a) машини для шиття мішків або аналогічних пакувань товарної позиції 8452; або

(b) конторське обладнання товарної позиції 8472.

До товарної позиції 8424 не включаються:

(a) фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443); або

(b) водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456).

3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до товарної позиції 8456.

4. До товарної позиції 8457 включаються лише металообробні верстати, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри), здатні виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

(a) з автоматичною зміною інструмента через інструментальний магазин або подібний пристрій згідно з програмою обробки (оброблювальні центри);

(b) з автоматичним синхронним або послідовним використанням різних оброблювальних головок під час обробки деталі у нерухомому положенні (верстати агрегатні однопозиційні); або

(c) з автоматичною подачею деталі, що обробляється, до різних оброблювальних головок (верстати агрегатні багатопозиційні).

5. (A) Термін "машини автоматичного оброблення інформації" у товарній позиції 8471 означає машини, які здатні:

(1) зберігати робочу програму або програми і принаймні інформацію, необхідну для виконання програми;

(2) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача;

(3) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем; та

(4) виконувати без втручання людини в програму оброблення, в разі потреби змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під час оброблення.

(B) Машини автоматичного оброблення інформації можуть бути у вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.

(C) З урахуванням положень приміток (D) та (E) блок слід розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає одночасно таким умовам:

(1) належить до типу, що виключно або переважно використовується у системі автоматичного оброблення інформації;

(2) може приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи декількох блоків; та

(3) може приймати або подавати інформацію у такій формі (коди або сигнали), яка може використовуватися у системі.

Блоки машин автоматичного оброблення інформації, подані окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

Клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а також блоки збереження даних на дисках, які відповідають умовам, викладеним у примітках 5 (C) (2) та 5 (C) (3), в усіх випадках повинні розглядатися як блоки товарної позиції 8471.

(D) Товарна позиція 8471 не включає такі пристрої, представлені окремо, навіть якщо вони відповідають положенням, викладеним у примітці 5 (C):

(1) принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні;

(2) апаратура для передачі або приймання голосу, зображень або інших даних, включаючи апаратуру для забезпечення комунікацій у мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, локальні мережі або мережі загального доступу);

(3) гучномовці та мікрофони;

(4) телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери записувальні;

(5) монітори і проектори, не об’єднані з телевізійною приймальною апаратурою.

(E) Машини, що містять у своєму складі машини з автоматичного оброблення інформації або працюють разом з такими машинами та виконують специфічні функції, відмінні від оброблення інформації, слід включати до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям, або за неможливості цього - до залишкових товарних позицій.

6. До товарної позиції 8482 серед інших (inter alia) включаються поліровані сталеві кульки, максимальний та мінімальний діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш як на 1 відсоток, або на 0,05 міліметра залежно від того, що менше.

Інші сталеві кульки, що не відповідають зазначеному положенню, включаються до товарної позиції 7326.

7. Машина, призначена для виконання більш як однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи та примітки 3 до розділу XVI машина, основна функція якої не описана в жодній товарній позиції або в якої жодна з її функцій не є основною, класифікується у товарній позиції 8479, якщо в контексті не зазначено інше. До товарної позиції 8479 також включають машини для виготовлення канатів, тросів або кабелів (наприклад, крутильні, канатно-мотузкові або кабельні машини) з металевого дроту, текстильної пряжі або інших матеріалів чи комбінації таких матеріалів.

8. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170 х 100 х 45 мм.

9. (A) Примітки 9 (a) і 9 (b) до групи 85 також застосовуються до термінів "напівпровідникові прилади" та "електронні інтегральні схеми", що використовуються відповідно як у зазначеній примітці, так і у товарній позиції 8486. Однак термін "напівпровідникові прилади" в цій примітці та в товарній позиції 8486 також поширюється на світлочутливі напівпровідникові прилади та світловипромінювальні діоди (LED).

(B) У цій примітці та товарній позиції 8486 термін "виробництво плоскопанельних дисплеїв" включає виготовлення плоскої панелі з підкладок. Зазначений термін не поширюється на виробництво скла або на монтаж друкованих плат або інших електронних компонентів на плоскі панелі. Термін "плоска дисплейна панель" не поширюється на технологію виготовлення катодно-променевих трубок.

(C) Товарна позиція 8486 також включає машини та апаратуру, які використовуються виключно або переважно для:

(1) виробництва або відновлення масок та шаблонів;

(2) складання напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем;

(3) підняття, маніпулювання, завантаження або розвантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем та плоских дисплейних панелей.

(D) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу XVI та примітки 1 до групи 84 машини та апарати, що відповідають опису товарної позиції 8486, класифікуються у цій товарній позиції, а не в інших товарних позиціях УКТЗЕД.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 8465 20 термін "оброблювальні центри" застосовується тільки для верстатів для обробки дерева, корка, кістки, твердої гуми, твердої пластмаси або аналогічних твердих матеріалів, які можуть виконувати різні типи операцій з обробки шляхом автоматичної заміни інструмента із інструментального магазину або аналогічного пристрою відповідно до програми обробки.

2. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає машини для автоматичного оброблення інформації, блоки яких відповідають одночасно умовам, викладеним у примітці 5 (C) до групи 84, і до яких входить як мінімум центральний блок оброблення даних, один блок введення (наприклад, клавіатура або сканер) і один блок виведення (наприклад, дисплей або принтер).

3. У товарній підпозиції 8481 20 термін "клапани для маслогідравлічних або пневматичних трансмісій" означає клапани, які безпосередньо застосовуються при перенесенні "гідравлічної енергії" в гідравлічній або пневматичній системі, де джерелом енергії є стиснене середовище (рідина або газ). Ці клапани можуть бути будь-якого типу (наприклад, редукційні, зворотні). Товарна підпозиція 8481 20 має першочергове значення в товарній позиції 8481.

4. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники з циліндричними роликами, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина яких дорівнює або перевищує у три рази діаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути заокруглені.

Додаткові примітки:

1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених до товарних підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

2. У товарну категорію 8471 70 30 також включаються пристрої для зчитування компакт-дисків, які є запам’ятовувальними блоками машин для автоматичного оброблення інформації та призначені для зчитування сигналів з CD-ROM, аудіокомпакт-дисків і фотокомпакт-дисків та забезпечені роз’ємом для навушників, регулятором гучності або кнопкою пуск/стоп.

Додаткова примітка України:

Двигунами, що були у використанні, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703 і 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більш як один рік.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

8401

Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів:


 


 


 


 

8401 10 00 00

- реактори ядерні


 

0

0

-

8401 20 00 00

- обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їх частини


 

0

0

-

8401 30 00 00

- неопромінені паливні елементи (твели)


 

0

0

г поділ. ізотоп

8401 40 00 00

- частини ядерних реакторів


 

0

0

-

8402

Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води:


 


 


 


 


 

- котли парові або інші парогенеруючі котли:


 


 


 


 

8402 11 00 00

- - котли водотрубні продуктивністю понад 45 т пари на годину


 

2

2

-

8402 12 00 00

- - котли водотрубні продуктивністю не більш як 45 т пари на годину


 

10

10

-

8402 19

- - інші парогенеруючі котли, включаючи комбіновані:


 


 


 


 

8402 19 10 00

- - - котли димогарні


 

5

5

-

8402 19 90 00

- - - інші


 

5

5

-

8402 20 00 00

- котли перегрітої води


 

5

5

-

8402 90 00 00

- частини


 

2

2

-

8403

Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402:


 


 


 


 

8403 10

- котли:


 


 


 


 

8403 10 10 00

- - з ливарного чавуну


 

0

0

-

8403 10 90

- - інші:


 


 


 


 

8403 10 90 10

- - - котли для центрального опалення потужністю понад 100 кВт, але менш як 10 000 кВт


 

10

10

-

8403 10 90 20

- - - котли для центрального опалення потужністю не більш як 100 кВт


 

8

8

-

8403 10 90 90

- - - інші


 

5

5

-

8403 90

- частини:


 


 


 


 

8403 90 10 00

- - з ливарного чавуну


 

0

0

-

8403 90 90 00

- - інші


 

0

0

-

8404

Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрівники, сажовибірники, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок:


 


 


 


 

8404 10 00

- допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403:


 


 


 


 

8404 10 00 10

- - для товарної підкатегорії 8402 12 00 00 та товарної категорії 8403 10 90


 

8

8

-

8404 10 00 90

- - інші


 

5

5

-

8404 20 00 00

- конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок


 

5

5

-

8404 90 00 00

- частини


 

5

5

-

8405

Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них:


 


 


 


 

8405 10 00 00

- газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них


 

2

2

-

8405 90 00 00

- частини


 

2

2

-

8406

Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни:


 


 


 


 

8406 10 00 00

- турбіни для суднових силових установок


 

5

5

-


 

- інші турбіни:


 


 


 


 

8406 81 00 00

- - потужністю понад 40 МВт


 

2

2

-

8406 82 00

- - потужністю не більш як 40 МВт:


 


 


 


 

8406 82 00 10

- - - понад 10 МВт


 

5

5

-

8406 82 00 90

- - - інші


 

2

2

-

8406 90

- частини:


 


 


 


 

8406 90 10 00

- - лопаті статора, ротори та їх лопаті


 

2

2

-

8406 90 90 00

- - інші


 

5

5

-

8407

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:


 


 


 


 

8407 10 00

- двигуни авіаційні:


 


 


 


 

8407 10 00 10

- - для цивільної авіації


 

0

0

шт

8407 10 00 90

- - інші


 

0

5

шт


 

- двигуни для суднових силових установок:


 


 


 


 

8407 21

- - підвісні:


 


 


 


 

8407 21 10 00

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 325 см-3


 

5

5

шт


 

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 325 см-3:


 


 


 


 

8407 21 91 00

- - - - потужністю не більш як 30 кВт


 

5

5

шт

8407 21 99 00

- - - - потужністю понад 30 кВт


 

5

5

шт

8407 29 00 00

- - інші


 

5

5

шт


 

- двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87:


 


 


 


 

8407 31 00 00

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см-3


 

5

5

шт

8407 32

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 см-3, але не більш як 250 см-3:


 


 


 


 

8407 32 10 00

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 см-3, але не більш як 125 см-3


 

5

5

шт

8407 32 90 00

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 125 см-3, але не більш як 250 см-3


 

5

5

шт

8407 33

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см-3, але не більш як 1 000 см-3:


 


 


 


 

8407 33 20 00

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см-3, але не більш як 500 см-3


 

5

5

шт

8407 33 80 00

- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 500 см-3, але не більш як 1000 см-3


 

5

5

шт

8407 34

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1 000 см-3:


 


 


 


 

8407 34 10 00

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2 800 см-3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705


 

0

0

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8407 34 30 00

- - - - що використовувалися


 

5

5

шт


 

- - - - нові, з робочим об’ємом циліндрів двигуна:


 


 


 


 

8407 34 91

- - - - - не більш як 1 500 см-3:


 


 


 


 

8407 34 91 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт

8407 34 91 90

- - - - - - інші


 

5

5

шт

8407 34 99

- - - - - понад 1 500 см-3:


 


 


 


 

8407 34 99 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт

8407 34 99 90

- - - - - - інші


 

5

5

шт

8407 90

- інші двигуни:


 


 


 


 

8407 90 10 00

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 250 см-3


 

5

5

шт


 

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см-3:


 


 


 


 

8407 90 50 00

- - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2 800 см-3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705


 

2

2

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8407 90 80 00

- - - - потужністю не більш як 10 кВт


 

5

5

шт

8407 90 90 00

- - - - потужністю понад 10 кВт


 

5

5

шт

8408

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі):


 


 


 


 

8408 10

- двигуни для суднових силових установок:


 


 


 


 


 

- - що використовувалися:


 


 


 


 

8408 10 11 00

- - - для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00


 

5

5

шт

8408 10 19 00

- - - інші


 

5

5

шт


 

- - нові, потужністю:


 


 


 


 


 

- - - не більш як 50 кВт:


 


 


 


 

8408 10 23 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00


 

5

5

шт

8408 10 27 00

- - - - інші


 

5

5

шт


 

- - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт:


 


 


 


 

8408 10 31 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00


 

5

5

шт

8408 10 39 00

- - - - інші


 

5

5

шт


 

- - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт:


 


 


 


 

8408 10 41 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00


 

5

5

шт

8408 10 49 00

- - - - інші


 

5

5

шт


 

- - - понад 200 кВт, але не більш як 300 кВт:


 


 


 


 

8408 10 51 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00


 

5

5

шт

8408 10 59 00

- - - - інші


 

5

5

шт


 

- - - понад 300 кВт, але не більш як 500 кВт:


 


 


 


 

8408 10 61 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00


 

5

5

шт

8408 10 69 00

- - - - інші


 

5

5

шт


 

- - - понад 500 кВт, але не більш як 1000 кВт:


 


 


 


 

8408 10 71 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00


 

5

5

шт

8408 10 79 00

- - - - інші


 

5

5

шт


 

- - - понад 1 000 кВт, але не більш як 5 000 кВт:


 


 


 


 

8408 10 81 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00


 

5

5

шт

8408 10 89 00

- - - - інші


 

5

5

шт


 

- - - понад 5 000 кВт:


 


 


 


 

8408 10 91 00

- - - - для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00


 

5

5

шт

8408 10 99 00

- - - - інші


 

5

5

шт

8408 20

- двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87:


 


 


 


 

8408 20 10 00

- - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2 500 см-3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705


 

0

0

шт


 

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - для сільськогосподарських колісних тракторів та лісових колісних тракторів потужністю:


 


 


 


 

8408 20 31 00

- - - - не більш як 50 кВт


 

5

5

шт

8408 20 35 00

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт


 

5

5

шт

8408 20 37 00

- - - - понад 100 кВт


 

5

5

шт


 

- - - для інших транспортних засобів групи 87 потужністю:


 


 


 


 

8408 20 51 00

- - - - не більш як 50 кВт


 

5

5

шт

8408 20 55

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт:


 


 


 


 

8408 20 55 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт

8408 20 55 90

- - - - - інші


 

5

5

шт

8408 20 57

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт:


 


 


 


 

8408 20 57 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт

8408 20 57 90

- - - - - інші


 

5

5

шт

8408 20 99

- - - - понад 200 кВт:


 


 


 


 

8408 20 99 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

2

2

шт

8408 20 99 90

- - - - - інші


 

5

5

шт

8408 90

- інші двигуни:


 


 


 


 

8408 90 21 00

- - для рейкового транспорту


 

5

5

шт


 

- - інші:


 


 


 


 

8408 90 27 00

- - - що використовувалися


 

2

2

шт


 

- - - нові, потужністю:


 


 


 


 

8408 90 41 00

- - - - не більш як 15 кВт


 

5

5

шт

8408 90 43 00

- - - - понад 15 кВт, але не більш як 30 кВт


 

5

5

шт

8408 90 45 00

- - - - понад 30 кВт, але не більш як 50 кВт


 

5

5

шт

8408 90 47 00

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт


 

5

5

шт

8408 90 61 00

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт


 

5

5

шт

8408 90 65 00

- - - - понад 200 кВт, але не більш як 300 кВт


 

5

5

шт

8408 90 67 00

- - - - понад 300 кВт, але не більш як 500 кВт


 

5

5

шт

8408 90 81 00

- - - - понад 500 кВт, але не більш як 1 000 кВт


 

5

5

шт

8408 90 85

- - - - понад 1 000 кВт, але не більш як 5 000 кВт:


 


 


 


 

8408 90 85 10

- - - - - для цивільної авіації


 

0

0,6

шт

8408 90 85 90

- - - - - інші


 

5

5

шт

8408 90 89

- - - - понад 5 000 кВт:


 


 


 


 

8408 90 89 10

- - - - - для цивільної авіації


 

0

0,6

шт

8408 90 89 90

- - - - - інші


 

5

5

шт

8409

Частини, призначені виключно або переважно для двигунів товарної позиції 8407 або 8408:


 


 


 


 

8409 10 00 00

- для двигунів авіаційних


 

0

0

-


 

- інші:


 


 


 


 

8409 91 00 00

- - призначені виключно або переважно для поршневих двигунів з іскровим запалюванням


 

0

0

-

8409 99 00 00

- - інші


 

0

0

-

8410

Турбіни гідравлічні, колеса водяні та регулятори для них:


 


 


 


 


 

- турбіни гідравлічні та колеса водяні:


 


 


 


 

8410 11 00 00

- - потужністю не більш як 1 000 кВт


 

5

5

-

8410 12 00 00

- - потужністю понад 1 000 кВт, але не більш як 10 000 кВт


 

5

5

-

8410 13 00 00

- - потужністю понад 10 000 кВт


 

5

5

-

8410 90 00 00

- частини, включаючи регулятори


 

5

5

-

8411

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:


 


 


 


 


 

- двигуни турбореактивні:


 


 


 


 

8411 11 00 00

- - тягою не більш як 25 кН


 

0

0

шт

8411 12

- - тягою понад 25 кН:


 


 


 


 

8411 12 10 00

- - - тягою понад 25 кН, але не більш як 44 кН


 

0

0

шт

8411 12 30 00

- - - тягою понад 44 кН, але не більш як 132 кН


 

0

0

шт

8411 12 80 00

- - - тягою понад 132 кН


 

0

0

шт


 

- двигуни турбогвинтові:


 


 


 


 

8411 21 00 00

- - потужністю не більш як 1 100 кВт


 

0

0

шт

8411 22

- - потужністю понад 1 100 кВт:


 


 


 


 

8411 22 20 00

- - - потужністю понад 1 100 кВт, але не більш як 3 730 кВт


 

0

0

шт

8411 22 80 00

- - - потужністю понад 3 730 кВт


 

0

0

шт


 

- інші газові турбіни:


 


 


 


 

8411 81 00 00

- - потужністю не більш як 5 000 кВт


 

0

0

шт

8411 82

- - потужністю понад 5 000 кВт:


 


 


 


 

8411 82 20 00

- - - потужністю понад 5 000 кВт, але не більш як 20 000 кВт


 

0

0

шт

8411 82 60 00

- - - потужністю понад 20 000 кВт, але не більш як 50 000 кВт


 

0

0

шт

8411 82 80 00

- - - потужністю понад 50 000 кВт


 

0

0

шт


 

- частини:


 


 


 


 

8411 91 00 00

- - турбореактивних або турбогвинтових двигунів


 

0

0

-

8411 99 00 00

- - інші


 

0

0

-

8412

Інші двигуни та силові установки:


 


 


 


 

8412 10 00

- двигуни реактивні, крім турбореактивних:


 


 


 


 

8412 10 00 10

- - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8412 10 00 90

- - інші


 

2

2

шт


 

- силові установки та двигуни гідравлічні:


 


 


 


 

8412 21

- - лінійної дії (циліндри):


 


 


 


 

8412 21 20 00

- - - гідравлічні системи


 

1

1

-

8412 21 80

- - - інші:


 


 


 


 

8412 21 80 10

- - - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8412 21 80 90

- - - - інші


 

5

5

-

8412 29

- - інші:


 


 


 


 

8412 29 20 00

- - - гідравлічні системи


 

5

5

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

8412 29 81 00

- - - - двигуни гідравлічні силові


 

5

5

-

8412 29 89

- - - - інші:


 


 


 


 

8412 29 89 10

- - - - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8412 29 89 90

- - - - - інші


 

5

5

-


 

- силові установки та двигуни пневматичні:


 


 


 


 

8412 31 00

- - лінійної дії (циліндри):


 


 


 


 

8412 31 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

8412 31 00 91

- - - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8412 31 00 98

- - - - інші


 

5

5

-

8412 39 00

- - інші:


 


 


 


 

8412 39 00 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8412 39 00 90

- - - інші


 

5

5

-

8412 80

- інші:


 


 


 


 

8412 80 10 00

- - двигуни парові або інші силові установки парові


 

0

1

-

8412 80 80

- - інші:


 


 


 


 

8412 80 80 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8412 80 80 90

- - - інші


 

5

5

-

8412 90

- частини:


 


 


 


 

8412 90 20

- - реактивних двигунів, крім турбореактивних:


 


 


 


 

8412 90 20 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8412 90 20 90

- - - інші


 

5

5

-

8412 90 40 00

- - гідравлічних силових установок та двигунів


 

5

5

-

8412 90 80

- - інші:


 


 


 


 

8412 90 80 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8412 90 80 90

- - - інші


 

5

5

-

8413

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:


 


 


 


 


 

- насоси з витратоміром або такі, в яких передбачено встановлення витратомірів:


 


 


 


 

8413 11 00 00

- - насоси для дозування пального або мастильних матеріалів, які використовуються на заправних станціях або у гаражах


 

0

0

шт

8413 19 00 00

- - інші


 

0

0

шт

8413 20 00 00

- насоси ручні, крім тих, що класифіковані у підпозиції 8413 11 або 8413 19


 

0

0

шт

8413 30

- насоси паливні, масляні або для охолоджувальних рідин для поршневих двигунів внутрішнього згоряння:


 


 


 


 

8413 30 20 00

- - інжекційні насоси


 

0

0

шт

8413 30 80 00

- - інші


 

0

0

шт

8413 40 00 00

- бетононасоси


 

0

0

шт

8413 50

- інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом:


 


 


 


 

8413 50 20 00

- - гідравлічні агрегати


 

0

0

-

8413 50 40 00

- - насоси дозувальні


 

0

0

шт


 

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - насоси поршневі:


 


 


 


 

8413 50 61 00

- - - - насоси силові гідравлічні


 

0

0

шт

8413 50 69 00

- - - - інші


 

0

0

шт

8413 50 80 00

- - - інші


 

0

0

шт

8413 60

- інші насоси об’ємні ротаційні:


 


 


 


 

8413 60 20 00

- - гідравлічні агрегати


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - насоси шестеренчасті:


 


 


 


 

8413 60 31 00

- - - - насоси силові гідравлічні


 

0

0

шт

8413 60 39 00

- - - - інші


 

0

0

шт


 

- - - насоси шиберні:


 


 


 


 

8413 60 61 00

- - - - насоси силові гідравлічні


 

0

0

шт

8413 60 69 00

- - - - інші


 

0

0

шт

8413 60 70 00

- - - насоси гвинтові


 

0

0

шт

8413 60 80 00

- - - інші


 

0

0

шт

8413 70

- інші насоси відцентрові:


 


 


 


 


 

- - насоси занурені:


 


 


 


 

8413 70 21 00

- - - одноступінчасті


 

0

0

шт

8413 70 29 00

- - - багатоступінчасті


 

0

0

шт

8413 70 30 00

- - насоси безсальникові відцентрові для нагрівальних систем та гарячого водопостачання


 

0

0

шт


 

- - інші насоси з діаметром випускного патрубка:


 


 


 


 

8413 70 35 00

- - - не більш як 15 мм


 

0

0

шт


 

- - - понад 15 мм:


 


 


 


 

8413 70 45 00

- - - - насоси канальні відцентрові та з боковими каналами


 

0

0

шт


 

- - - - насоси з радіальним потоком:


 


 


 


 


 

- - - - - одноступінчасті:


 


 


 


 


 

- - - - - - з одним вхідним робочим колесом:


 


 


 


 

8413 70 51 00

- - - - - - - моноблокові


 

0

0

шт

8413 70 59 00

- - - - - - - інші


 

0

0

шт

8413 70 65 00

- - - - - - з кількома вхідними робочими колесами


 

0

0

шт

8413 70 75 00

- - - - - багатоступінчасті


 

0

0

шт


 

- - - - інші насоси відцентрові:


 


 


 


 

8413 70 81 00

- - - - - одноступінчасті


 

0

0

шт

8413 70 89 00

- - - - - багатоступінчасті


 

0

0

шт


 

- інші насоси; підіймачі рідини:


 


 


 


 

8413 81 00 00

- - насоси


 

0

0

шт

8413 82 00 00

- - підіймачі рідини


 

0

0

шт


 

- частини:


 


 


 


 

8413 91 00

- - насосів:


 


 


 


 

8413 91 00 10

- - - верстатів-качалок вантажопідйомністю 3,2-12,5 т


 

10

10

-

8413 91 00 90

- - - інші


 

0

0

-

8413 92 00 00

- - підіймачів рідини


 

0

0

-

8414

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:


 


 


 


 

8414 10

- насоси вакуумні:


 


 


 


 

8414 10 10 00

- - які використовуються виключно або переважно для виробництва напівпровідників або плоскопанельних дисплеїв


 

5

5

шт

8414 10 20 00

- - для напівпровідникового виробництва


 

5

5

шт


 

- - інші:


 


 


 


 

8414 10 25 00

- - - насоси роторні поршневі, насоси роторні з ковзними лопатями, насоси молекулярні (вакуумні) і насоси типу "Рутс"


 

2

2

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8414 10 81 00

- - - - насоси дифузійні, кріогенні та адсорбційні


 

2

2

шт

8414 10 89

- - - - інші:


 


 


 


 

8414 10 89 10

- - - - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 10 89 90

- - - - - інші


 

2

2

шт

8414 20

- насоси повітряні, ручні або ножні:


 


 


 


 

8414 20 20 00

- - насоси ручні для велосипедів


 

5

5

шт

8414 20 80

- - інші:


 


 


 


 

8414 20 80 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 20 80 90

- - - інші


 

5

5

шт

8414 30

- компресори, які використовуються у холодильному обладнанні:


 


 


 


 

8414 30 20

- - потужністю не більш як 0,4 кВт:


 


 


 


 

8414 30 20 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 30 20 90

- - - інші


 

5

5

шт


 

- - потужністю понад 0,4 кВт:


 


 


 


 

8414 30 81

- - - герметичні або напівгерметичні:


 


 


 


 

8414 30 81 10

- - - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 30 81 90

- - - - інші


 

5

5

шт

8414 30 89

- - - інші:


 


 


 


 

8414 30 89 10

- - - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 30 89 90

- - - - інші


 

5

5

шт

8414 40

- повітряні компресори, змонтовані на колісних шасі, які буксируються:


 


 


 


 

8414 40 10 00

- - з витратами не більш як 2 м-3 на хвилину


 

5

5

шт

8414 40 90 00

- - з витратами понад 2 м-3 на хвилину


 

5

5

шт


 

- вентилятори:


 


 


 


 

8414 51 00

- - настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові з електричним двигуном потужністю не більш як 125 Вт:


 


 


 


 

8414 51 00 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 51 00 90

- - - інші


 

5

5

шт

8414 59

- - інші:


 


 


 


 

8414 59 15 00

- - - вентилятори, що використовуються виключно або в основному для охолодження мікропроцесорів, телекомунікаційної апаратури, машин автоматичної обробки даних або блоків машин автоматичної обробки даних


 

2

2

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8414 59 25

- - - - вентилятори осьові:


 


 


 


 

8414 59 25 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт


 

- - - - - інші:


 


 


 


 

8414 59 25 91

- - - - - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 59 25 98

- - - - - - інші


 

2

2

шт

8414 59 35

- - - - вентилятори відцентрові:


 


 


 


 

8414 59 35 10

- - - - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 59 35 90

- - - - - інші


 

2

2

шт

8414 59 95

- - - - інші:


 


 


 


 

8414 59 95 10

- - - - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 59 95 90

- - - - - інші


 

2

2

шт

8414 60 00 00

- шафи витяжні з найбільшим горизонтальним розміром, що не перевищує 120 см


 

5

5

шт

8414 80

- інші:


 


 


 


 


 

- - турбокомпресори:


 


 


 


 

8414 80 11

- - - одноступінчасті:


 


 


 


 

8414 80 11 10

- - - - для цивільної авіації


 

0

5

шт

8414 80 11 90

- - - - інші


 

0

5

шт

8414 80 19

- - - багатоступінчасті:


 


 


 


 

8414 80 19 10

- - - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8414 80 19 90

- - - - інші


 

0

1

шт


 

- - компресори з кривошипно-шатунним механізмом, об’ємні з надлишковим робочим тиском:


 


 


 


 


 

- - - не більш як 15 бар, продуктивністю:


 


 


 


 

8414 80 22

- - - - не більш як 60 м-3 на годину:


 


 


 


 

8414 80 22 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт


 

- - - - - інші:


 


 


 


 

8414 80 22 91

- - - - - - для цивільної авіації


 

0

0

шт

8414 80 22 98

- - - - - - інші


 

1

1

шт

8414 80 28

- - - - понад 60 м-3 на годину:


 


 


 


 

8414 80 28 10

- - - - - для цивільної авіації


 

0

0

шт

8414 80 28 90

- - - - - інші


 

1

1

шт


 

- - - понад 15 бар продуктивністю:


 


 


 


 

8414 80 51 00

- - - - не більш як 120 м-3 на годину


 

1

1

шт

8414 80 59 00

- - - - понад 120 м-3 на годину


 

1

1

шт


 

- - компресори об’ємні роторні:


 


 


 


 

8414 80 73

- - - однороторні:


 


 


 


 

8414 80 73 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт


 

- - - - інші:


 


 


 


 

8414 80 73 91

- - - - - для цивільної авіації


 

0

0

шт

8414 80 73 98

- - - - - інші


 

2

2

шт


 

- - - багатороторні:


 


 


 


 

8414 80 75 00

- - - - гвинтові


 

2

2

шт

8414 80 78 00

- - - - інші


 

2

2

шт

8414 80 80 00

- - інші


 

2

2

шт

8414 90 00 00

- частини


 

0

1

-

8415

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо:


 


 


 


 

8415 10

- спеціально розроблені щоб фіксувати у вікні, стіні, стелі або підлозі, в окремому корпусі або "спліт-системи":


 


 


 


 

8415 10 10 00

- - в окремому корпусі


 

0

1

-

8415 10 90 00

- - спліт-системи


 

0

1

-

8415 20 00

- призначені для використання в моторних транспортних засобах:


 


 


 


 

8415 20 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

8415 20 00 90

- - інші


 

5

5

-


 

- інші:


 


 


 


 

8415 81 00

- - з вмонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимів "холод-тепло":


 


 


 


 

8415 81 00 10

- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт


 

10

10

-

8415 81 00 30

- - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8415 81 00 90

- - - інші


 

2

2

-

8415 82 00

- - інші з вмонтованою холодильною установкою:


 


 


 


 

8415 82 00 10

- - - із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт


 

10

10

шт

8415 82 00 30

- - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8415 82 00 90

- - - інші


 

5

5

-

8415 83 00

- - з невмонтованою холодильною установкою:


 


 


 


 

8415 83 00 10

- - - для цивільної авіації


 

0

0

-

8415 83 00 90

- - - інші


 

0

5

-

8415 90 00 00

- частини


 

0

1

-

8416

Пальники топкові для рідкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки, механічні пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої:


 


 


 


 

8416 10

- пальники топкові для рідкого палива:


 


 


 


 

8416 10 10 00

- - з установленим пристроєм для автоматичного керування


 

5

5

шт

8416 10 90 00

- - інші


 

5

5

шт

8416 20

- інші пальники топкові, включаючи комбіновані:


 


 


 


 

8416 20 10 00

- - виключно газові, моноблокові з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування


 

5

5

шт


 

- - інші:


 


 


 


 

8416 20 20 00

- - - пальники комбіновані


 

5

5

-

8416 20 80 00

- - - інші


 

5

5

-

8416 30 00 00

- топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки і пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої


 

0

0

-

8416 90 00 00

- частини


 

5

5

-

8417

Печі та горна промислові або лабораторні, включаючи сміттєспалювачі, неелектричні:


 


 


 


 

8417 10 00 00

- печі та горна для випалювання, виплавляння або іншого термічного оброблення піритових руд або руд металів


 

5

5

-

8417 20

- печі хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:


 


 


 


 

8417 20 10 00

- - печі тунельні


 

2

2

-

8417 20 90 00

- - інші


 

2

2

-

8417 80

- інші:


 


 


 


 

8417 80 30 00

- - камери та муфельні печі для випалювання керамічних виробів


 

0

0

шт

8417 80 50 00

- - камери та муфельні печі для випалювання цементу, скла чи хімічних продуктів


 

2

2

шт

8417 80 70 00

- - інші


 

2

2

-

8417 90 00

- частини:


 


 


 


 

8417 90 00 10

- - рекуператорів петельних трубчатих продуктивністю повітря 2 800-19 000 м-3 на годину


 

10

10

-

8417 90 00 90

- - інші


 

2

2

-

 

8418

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415:


 


 


 


 

8418 10

- комбіновані холодильники-морозильники з окремими зовнішніми дверима:


 


 


 


 

8418 10 20

- - місткістю понад 340 л:


 


 


 


 

8418 10 20 10

- - - побутові


 

5

5

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8418 10 20 91

- - - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8418 10 20 98

- - - - інші


 

5

5

шт

8418 10 80

- - інші:


 


 


 


 

8418 10 80 10

- - - побутові


 

5

5

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8418 10 80 91

- - - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8418 10 80 98

- - - - інші


 

5

5

шт


 

- холодильники побутові:


 


 


 


 

8418 21

- - компресійні:


 


 


 


 

8418 21 10 00

- - - місткістю понад 340 л


 

10

10

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8418 21 51 00

- - - - модель у формі стола


 

5

5

шт

8418 21 59 00

- - - - що вмонтовуються


 

5

5

шт


 

- - - - інші місткістю:


 


 


 


 

8418 21 91 00

- - - - - не більш як 250 л


 

10

10

шт

8418 21 99 00

- - - - - понад 250 л, але не більш як 340 л


 

7

7

шт

8418 29 00 00

- - інші


 

5

5

шт

8418 30

- морозильники типу "скриня" місткістю не більш як 800 л:


 


 


 


 

8418 30 20

- - місткістю не більш як 400 л:


 


 


 


 

8418 30 20 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8418 30 20 90

- - - інші


 

5

5

шт

8418 30 80

- - місткістю понад 400 л, але не більш як 800 л:


 


 


 


 

8418 30 80 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8418 30 80 90

- - - інші


 

5

5

шт

8418 40

- морозильники типу "шафа" місткістю не більш як 900 л:


 


 


 


 

8418 40 20 00

- - місткістю не більш як 250 л


 

0

1

шт

8418 40 80 00

- - місткістю понад 250 л, але не більш як 900 л


 

0

5

шт

8418 50

- інші меблі (камери, шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) для зберігання та демонстрації з вмонтованим холодильним або морозильним обладнанням:


 


 


 


 


 

- - холодильні прилавки та вітрини (з холодильним агрегатом або випаровувачем):


 


 


 


 

8418 50 11 00

- - - для зберігання заморожених харчових продуктів


 

5

5

шт

8418 50 19 00

- - - інші


 

5

5

шт

8418 50 90 00

- - інші меблі з вмонтованим холодильним обладнанням


 

5

5

шт


 

- інше обладнання холодильне та морозильне; теплові насоси:


 


 


 


 

8418 61 00 00

- - теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415


 

5

5

-

8418 69 00

- - інші:


 


 


 


 

8418 69 00 10

- - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8418 69 00 90

- - - інші


 

0

5

-


 

- частини:


 


 


 


 

8418 91 00 00

- - меблі, призначені для розміщення холодильно-морозильного обладнання


 

6

6

-

8418 99

- - інші:


 


 


 


 

8418 99 10 00

- - - випаровувачі та конденсатори, крім тих, що використовуються у побутових холодильниках


 

6

6

-

8418 99 90

- - - інші:


 


 


 


 

8418 99 90 10

- - - - частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильників і морозильників


 

5

5

-

8418 99 90 90

- - - - інші


 

6

6

-

8419

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:


 


 


 


 


 

- неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:


 


 


 


 

8419 11 00 00

- - безінерційні водонагрівачі газові


 

2

2

-

8419 19 00 00

- - інші


 

5

5

-

8419 20 00 00

- стерилізатори медичні, хірургічні або лабораторні


 

0

0

-


 

- сушарки:


 


 


 


 

8419 31 00 00

- - для сільськогосподарських продуктів


 

0

0

-

8419 32 00 00

- - для деревини, целюлози, паперу або картону


 

0

0

-

8419 39 00

- - інші:


 


 


 


 

8419 39 00 10

- - - для керамічних виробів


 

2

2

-

8419 39 00 90

- - - інші


 

0

0

-

8419 40 00 00

- апарати дистиляційні або ректифікаційні


 

0

0

-

8419 50

- теплообмінники:


 


 


 


 

8419 50 20 00

- - теплообмінники, які виготовлені з фторполімерів і з вхідним і вихідним отвором трубки з внутрішнім діаметром 3 см або менше


 

0

0

-

8419 50 80 00

- - інші


 

0

0

-

8419 60 00 00

- обладнання для скраплювання повітря або інших газів


 

2

2

-


 

- інші машини, агрегати та обладнання:


 


 


 


 

8419 81

- - для приготування гарячих напоїв або приготування чи розігрівання їжі:


 


 


 


 

8419 81 20

- - - перколятори та інші апарати для приготування кави та інших гарячих напоїв:


 


 


 


 

8419 81 20 10

- - - - для цивільної авіації


 

0

0

-

8419 81 20 90

- - - - інші


 

0

5

-

8419 81 80

- - - інші:


 


 


 


 

8419 81 80 10

- - - - для цивільної авіації


 

0

0

-

8419 81 80 90

- - - - інші


 

0

5

-

8419 89

- - інші:


 


 


 


 

8419 89 10 00

- - - градирні та аналогічне устаткування для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки)


 

0

0

-

8419 89 30 00

- - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази


 

2

2

-

8419 89 98 00

- - - інші


 

0

0

-

8419 90

- частини:


 


 


 


 

8419 90 15 00

- - стерилізаторів товарної підкатегорії 8419 20 00 00


 

0

0

-

8419 90 85 00

- - інші


 

0

1

-

8420

Каландри або інші валкові машини, крім тих, що призначені для обробки металів чи скла, та валки для цих машин:


 


 


 


 

8420 10

- каландри або інші валкові машини:


 


 


 


 

8420 10 10 00

- - призначені для використання у текстильній промисловості


 

5

5

-

8420 10 30 00

- - призначені для використання у паперовій промисловості


 

5

5

-


 

- - інші:


 


 


 


 

8420 10 81 00

- - - валкові ламінатори, які використовуються виключно або головним чином для виготовлення основ друкованих плат або друкованих плат


 

0

0

-

8420 10 89

- - - інші:


 


 


 


 

8420 10 89 10

- - - - призначені для виробництва гуми або пластмас


 

5

5

-

8420 10 89 90

- - - - інші


 

0

0

-


 

- частини:


 


 


 


 

8420 91

- - валки:


 


 


 


 

8420 91 10 00

- - - з ливарного чавуну


 

5

5

-

8420 91 80 00

- - - інші


 

0

0

-

8420 99 00 00

- - інші


 

0

0

-

8421

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:


 


 


 


 


 

- центрифуги, включаючи відцентрові сушарки:


 


 


 


 

8421 11 00 00

- - сепаратори молочні


 

10

10

-

8421 12 00 00

- - сушарки для білизни


 

5

5

шт

8421 19

- - інші:


 


 


 


 

8421 19 20 00

- - - центрифуги, що використовуються в лабораторіях


 

2

2

-

8421 19 70

- - - інші:


 


 


 


 

8421 19 70 10

- - - - для цивільної авіації


 

0

1

-

8421 19 70 90

- - - - інші


 

2

2

-


 

- обладнання для фільтрування або очищення рідин:


 


 


 


 

8421 21 00 00

- - для фільтрування або очищення води


 

0

1

-

8421 22 00 00

- - для фільтрування або очищення напоїв, крім води


 

0

0

-

8421 23 00

- - для фільтрування палива чи мастил у двигунах внутрішнього згоряння:


 


 


 


 

8421 23 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт

8421 23 00 30

- - - для цивільної авіації


 

0

1

шт

8421 23 00 90

- - - інше


 

2

2

-

8421 29

- - інше:


 


 


 


 

8421 29 20 00

- - - виготовлене з фторполімерів та з фільтром або очищувальною мембраною, товщина якої не перевищує 140 мкм


 

0

1

-

8421 29 80 00

- - - інше


 

0

1

-


 

- обладнання для фільтрування або очищення газів:


 


 


 


 

8421 31 00 00

- - фільтри забору повітря для двигунів внутрішнього згоряння


 

0

1

-

8421 39

- - інше:


 


 


 


 

8421 39 15

- - - з корпусом з нержавіючої сталі та з впускними і випускними трубками, внутрішній діаметр отвору яких не перевищує 1,3 см:


 


 


 


 

8421 39 15 20

- - - - обладнання для фільтрування або очищення повітря


 

0

0

-


 

- - - - обладнання для фільтрування або очищення інших газів:


 


 


 


 


 

- - - - - за допомогою каталітичного процесу:


 


 


 


 

8421 39 15 51

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт

8421 39 15 59

- - - - - - інше


 

2

2

-


 

- - - - - інше:


 


 


 


 

8421 39 15 91

- - - - - - вологим способом


 

2

2

-

8421 39 15 99

- - - - - - інше


 

0,5

0,5

-


 

- - - інше:


 


 


 


 

8421 39 25 00

- - - - обладнання для фільтрування або очищення повітря


 

0

0

-


 

- - - - обладнання для фільтрування або очищення інших газів:


 


 


 


 

8421 39 35

- - - - - за допомогою каталітичного процесу:


 


 


 


 

8421 39 35 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт

8421 39 35 90

- - - - - - інше


 

2

2

-

8421 39 85

- - - - - інше:


 


 


 


 

8421 39 85 10

- - - - - - вологим способом


 

2

2

-

8421 39 85 90

- - - - - - інше


 

0,5

0,5

-


 

- частини:


 


 


 


 

8421 91 00 00

- - центрифуг, включаючи відцентрові сушарки


 

0

0

-

8421 99

- - інші:


 


 


 


 

8421 99 10 00

- - - частини машин та апаратів товарних категорій 8421 29 20 або 8421 39 15


 

0

0

-

8421 99 90 00

- - - інші


 

0

0

-

8422

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв:


 


 


 


 


 

- машини посудомийні:


 


 


 


 

8422 11 00 00

- - побутові


 

5

5

шт

8422 19 00 00

- - інші


 

5

5

шт

8422 20 00 00

- обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей


 

5

5

-

8422 30 00

- обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; обладнання для газування напоїв:


 


 


 


 

8422 30 00 10

- - обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12 000 пляшок за годину


 

5

5

шт


 

- - інше:


 


 


 


 

8422 30 00 91

- - - обладнання, що використовується у харчовій промисловості для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивністю не більш як 9 600 одиниць за годину


 

2

2

шт

8422 30 00 99

- - - інше


 

2

2

-

8422 40 00

- інше обладнання для пакування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу):


 


 


 


 

8422 40 00 10

- - обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу), що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12 000 пляшок за годину


 

5

5

шт

8422 40 00 90

- - інше


 

0

0

-

8422 90

- частини:


 


 


 


 

8422 90 10 00

- - до машин для миття посуду


 

2

2

-

8422 90 90 00

- - інші


 

0

0

-

8423

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів:


 


 


 


 

8423 10

- ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят; побутові ваги і терези:


 


 


 


 

8423 10 10 00

- - ваги і терези побутові


 

5

5

шт

8423 10 90 00

- - інші


 

5

5

шт

8423 20

- ваги для безперервного зважування виробів на конвеєрах:


 


 


 


 

8423 20 10 00

- - які використовують електронні засоби для вимірювання ваги


 

5

5

шт

8423 20 90 00

- - інші


 

5

5

шт

8423 30

- ваги, відрегульовані на постійну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкість або контейнери, включаючи ваги бункерні:


 


 


 


 

8423 30 10 00

- - які використовують електронні засоби для вимірювання ваги


 

5

5

шт

8423 30 90 00

- - інші


 

5

5

шт


 

- інше обладнання для зважування:


 


 


 


 

8423 81

- - з максимальною масою зважування не більш як 30 кг:


 


 


 


 


 

- - - які використовують електронні засоби для вимірювання ваги:


 


 


 


 

8423 81 21 00

- - - - пристрої для контролю маси і пристрої контрольні автоматичні, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси


 

5

5

шт

8423 81 23 00

- - - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарів


 

5

5

шт

8423 81 25 00

- - - - торговельні ваги


 

5

5

шт

8423 81 29 00

- - - - інші


 

5

5

шт

8423 81 80 00

- - - інше


 

5

5

шт

8423 82

- - з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не більш як 5 000 кг:


 


 


 


 

8423 82 20

- - - які використовують електронні засоби для вимірювання ваги, за винятком машин для зважування двигунів моторних транспортних засобів:


 


 


 


 

8423 82 20 10

- - - - ваги для зважування тварин


 

0

0

шт

8423 82 20 90

- - - - інше


 

5

5

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8423 82 81 00

- - - - пристрої для контролю маси і пристрої контрольні автоматичні, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси


 

5

5

шт

8423 82 89

- - - - інші:


 


 


 


 

8423 82 89 10

- - - - - ваги для зважування тварин


 

0

0

шт

8423 82 89 90

- - - - - інші


 

5

5

шт

8423 89

- - інші:


 


 


 


 

8423 89 20 00

- - - які використовують електронні засоби для обліку ваги


 

5

5

шт

8423 89 80 00

- - - інші


 

5

5

шт

8423 90

- гирі для будь-яких ваг або терезів; частини обладнання для зважування:


 


 


 


 

8423 90 10 00

- - частини обладнання для зважування товарних категорій 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 або 8423 89 20


 

5

5

-

8423 90 90 00

- - інші


 

5

5

-

8424

Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:


 


 


 


 

8424 10 00

- вогнегасники заряджені або незаряджені:


 


 


 


 

8424 10 00 10

- - для цивільної авіації


 

0

1

-

8424 10 00 90

- - інші


 

2

2

-

8424 20 00

- пульверизатори та аналогічні пристрої:


 


 


 


 

8424 20 00 10

- - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

8424 20 00 90

- - інші


 

5

5

-

8424 30

- піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:


 


 


 


 


 

- - пристрої для миття водою з вмонтованим двигуном:


 


 


 


 

8424 30 01 00

- - - з пристроями для обігрівання


 

5

5

шт

8424 30 08

- - - інші:


 


 


 


 

8424 30 08 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

шт

8424 30 08 90

- - - - інші


 

5

5

шт


 

- - інші пристрої:


 


 


 


 

8424 30 10 00

- - - що працюють за допомогою стисненого повітря


 

2

2

-

8424 30 90

- - - інші:


 


 


 


 

8424 30 90 10

- - - - пристрої для вдування вугільного пилу в доменну піч


 

10

10

-

8424 30 90 20

- - - - станції перезарядки порошкових вогнегасників


 

1

1

-

8424 30 90 90

- - - - інші


 

2

2

-


 

- розбризкувачі для сільського господарства або садівництва:


 


 


 


 

8424 41 00 00

- - розбризкувачі переносні


 

0

0

шт

8424 49

- - інші:


 


 


 


 

8424 49 10 00

- - - розбризкувачі та порошкові розпилювачі, що встановлюються на тракторі або тягнуться за його допомогою


 

0

0

шт

8424 49 90 00

- - - інші


 

2

2

шт


 

- інші пристрої:


 


 


 


 

8424 82

- - для сільського господарства або садівництва:


 


 


 


 

8424 82 10 00

- - - пристосування для зрошування


 

0

0

-

8424 82 90

- - - інші:


 


 


 


 

8424 82 90 10

- - - - переносні пристосування; розкидачі, що встановлюються на тракторі або тягнуться за його допомогою


 

0

0

-

8424 82 90 90

- - - - інші


 

2

2

-

8424 89

- - інші:


 


 


 


 

8424 89 40 00

- - - механічні пристрої для розбризкування або розпилення, які використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами


 

2

2

-

8424 89 70 00

- - - інші


 

2

2

-

8424 90

- частини:


 


 


 


 

8424 90 20 00

- - частини механічних пристроїв товарної категорії 8424 89 40


 

2

2

-

8424 90 80 00

- - інші


 

2

2

-

8425

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:


 


 


 


 


 

- талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів або підіймачів, які використовуються для підіймання транспортних засобів:


 


 


 


 

8425 11 00 00

- - з електричним двигуном


 

0

0

шт

8425 19 00 00

- - інші


 

0

0

шт


 

- лебідки; кабестани:


 


 


 


 

8425 31 00 00

- - з електричним двигуном


 

0

0

шт

8425 39 00 00

- - інші


 

0

0

шт


 

- домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів:


 


 


 


 

8425 41 00 00

- - стаціонарні гаражні підіймачі


 

0

0

шт

8425 42 00 00

- - інші домкрати та підіймачі гідравлічні


 

0

0

шт

8425 49 00 00

- - інші


 

0

0

шт

8426

Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани; ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном:


 


 


 


 


 

- крани мостові, козлові, портальні, ферми підіймальні пересувні та портальні навантажувачі:


 


 


 


 

8426 11 00 00

- - крани мостові на стаціонарних опорах


 

0

0

-

8426 12 00 00

- - ферми підіймальні пересувні на колісному ходу та портальні навантажувачі


 

0

0

-

8426 19 00 00

- - інші


 

0

0

-

8426 20 00 00

- крани баштові


 

0

0

-

8426 30 00 00

- крани портальні або на опорі стрілові


 

0

0

-


 

- інші машини та механізми самохідні:


 


 


 


 

8426 41 00 00

- - на колісному ходу


 

0

0

-

8426 49 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- інше механічне обладнання:


 


 


 


 

8426 91

- - призначене для монтажу на дорожніх автотранспортних засобах:


 


 


 


 

8426 91 10 00

- - - крани гідравлічні для навантажування та розвантажування транспортних засобів


 

0

0

шт

8426 91 90 00

- - - інші


 

0

0

-

8426 99 00 00

- - інші


 

0

0

-

8427

Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:


 


 


 


 

8427 10

- навантажувачі самохідні з електродвигуном:


 


 


 


 

8427 10 10 00

- - з висотою підіймання 1 м або більше


 

2

2

шт

8427 10 90 00

- - інші


 

5

5

шт

8427 20

- інші навантажувачі самохідні:


 


 


 


 


 

- - з висотою підіймання 1 м або більше:


 


 


 


 

8427 20 11 00

- - - штабелювальні навантажувачі для нерівної місцевості з вилковим та іншими видами захвату


 

5

5

шт

8427 20 19 00

- - - інші


 

0

0

шт

8427 20 90 00

- - інші


 

5

5

шт

8427 90 00 00

- інші навантажувачі


 

5

5

шт

8428

Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги):


 


 


 


 

8428 10

- ліфти та скіпові підіймачі:


 


 


 


 

8428 10 20 00

- - з електричним керуванням


 

0

0

-

8428 10 80 00

- - інші


 

0

0

-

8428 20

- підіймачі та конвеєри пневматичні:


 


 


 


 

8428 20 20 00

- - для сипких матеріалів


 

0

0

-

8428 20 80 00

- - інші


 

0

0

-


 

- інші елеватори та конвеєри безперервної дії для товарів або матеріалів:


 


 


 


 

8428 31 00 00

- - призначені спеціально для підземних робіт


 

0

0

-

8428 32 00 00

- - інші з ковшем


 

0

0

-

8428 33 00 00

- - інші стрічкові


 

0

0

-

8428 39

- - інші:


 


 


 


 

8428 39 20 00

- - - конвеєри роликові


 

0

0

-

8428 39 90 00

- - - інші


 

0

0

-

8428 40 00 00

- ескалатори та рухомі пішохідні доріжки


 

0

0

-

8428 60 00 00

- канатні пасажирські та вантажні дороги, гірськолижні підіймачі; тягові механізми для фунікулерів


 

0

0

-

8428 90

- інше обладнання:


 


 


 


 


 

- - обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві:


 


 


 


 

8428 90 71 00

- - - розроблене для навішування на сільськогосподарські трактори


 

0

0

-

8428 90 79 00

- - - інше


 

0

0

-

8428 90 90 00

- - інше


 

0

0

-

8429

Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, машини трамбувальні та дорожні котки:


 


 


 


 


 

- бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом:


 


 


 


 

8429 11 00 00

- - гусеничні


 

0

0

шт

8429 19 00 00

- - інші


 

0

0

шт

8429 20 00 00

- грейдери і планувальники


 

0

0

шт

8429 30 00 00

- скрепери


 

0

0

шт

8429 40

- машини трамбувальні та котки дорожні:


 


 


 


 


 

- - котки дорожні:


 


 


 


 

8429 40 10 00

- - - вібраційні


 

0

0

шт

8429 40 30 00

- - - інші


 

0

0

шт

8429 40 90 00

- - машини трамбувальні


 

0

0

шт


 

- лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі:


 


 


 


 

8429 51

- - одноківшові фронтальні навантажувачі:


 


 


 


 

8429 51 10 00

- - - навантажувачі, спеціально розроблені для підземних робіт


 

0

0

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8429 51 91 00

- - - - навантажувачі одноківшові гусеничні


 

0

0

шт

8429 51 99 00

- - - - інші


 

0

0

шт

8429 52

- - машини з обертанням верхньої частини на 360°:


 


 


 


 

8429 52 10 00

- - - екскаватори гусеничні


 

0

0

шт

8429 52 90 00

- - - інші


 

0

0

шт

8429 59 00 00

- - інші


 

0

0

шт

8430

Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне:


 


 


 


 

8430 10 00 00

- обладнання для забивання та витягування паль


 

0

0

шт

8430 20 00 00

- обладнання снігоприбиральне плужне та роторне


 

0

0

шт


 

- врубові машини для добування вугілля або гірських порід та машини тунелепрохідні:


 


 


 


 

8430 31 00 00

- - самохідні


 

0

0

-

8430 39 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- інші машини бурильні або прохідницькі:


 


 


 


 

8430 41 00 00

- - самохідні


 

0

0

-

8430 49 00 00

- - інші


 

0

0

-

8430 50 00 00

- інші самохідні машини та обладнання


 

0

0

-


 

- інші машини та механізми несамохідні:


 


 


 


 

8430 61 00 00

- - машини та механізми для трамбування або ущільнення


 

0

0

шт

8430 69 00 00

- - інші


 

0

0

-

8431

Частини, призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425-8430:


 


 


 


 

8431 10 00 00

- машин або механізмів товарної позиції 8425


 

0

0

-

8431 20 00 00

- машин або механізмів товарної позиції 8427


 

0

0

-


 

- машин або механізмів товарної позиції 8428:


 


 


 


 

8431 31 00 00

- - ліфтів, скіпових підіймачів або ескалаторів


 

0

0

-

8431 39 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- машин або механізмів товарних позицій 8426, 8429 або 8430:


 


 


 


 

8431 41 00 00

- - ковші, грейфери, захвати та черпаки


 

0

0

-

8431 42 00 00

- - відвали бульдозерів неповоротні або поворотні


 

0

0

-

8431 43 00 00

- - частини бурильних або прохідницьких машин товарної підпозиції 8430 41 або 8430 49


 

0

0

-

8431 49

- - інші:


 


 


 


 

8431 49 20 00

- - - з чавуну або сталі


 

0

0

-

8431 49 80 00

- - - інші


 

0

0

-

8432

Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків:


 


 


 


 

8432 10 00 00

- плуги


 

0

0

шт


 

- борони, розпушувачі, культиватори, мотики та полільники:


 


 


 


 

8432 21 00 00

- - борони дискові


 

0

0

шт

8432 29

- - інші:


 


 


 


 

8432 29 10 00

- - - розпушувачі та культиватори


 

0

0

шт

8432 29 30 00

- - - борони


 

0

0

шт

8432 29 50 00

- - - ґрунтофрези


 

0

0

шт

8432 29 90 00

- - - інші


 

0

0

шт


 

- сівалки, садильники та машини розсадосадильні:


 


 


 


 

8432 31 00 00

- - точного висівання, садильники та машини розсадосадильні


 

0

0

шт

8432 39

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - сівалки:


 


 


 


 

8432 39 11 00

- - - - точного висівання з центральним приводом


 

0

0

шт

8432 39 19 00

- - - - інші


 

0

0

шт

8432 39 90 00

- - - садильники та машини розсадосадильні


 

0

0

шт


 

- розкидачі та розподільники добрив:


 


 


 


 

8432 41 00 00

- - органічних добрив


 

0

0

шт

8432 42 00 00

- - інших добрив


 

0

0

шт

8432 80 00 00

- інші машини


 

0

0

-

8432 90 00 00

- частини


 

0

0

-

8433

Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437:


 


 


 


 


 

- косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків:


 


 


 


 

8433 11

- - моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині:


 


 


 


 

8433 11 10 00

- - - електричні


 

0

0

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 


 

- - - - самохідні:


 


 


 


 

8433 11 51 00

- - - - - обладнані сидінням


 

0

0

шт

8433 11 59 00

- - - - - інші


 

0

0

шт

8433 11 90 00

- - - - інші


 

0

0

шт

8433 19

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - з двигуном:


 


 


 


 

8433 19 10 00

- - - - електричні


 

0

0

шт


 

- - - - інші:


 


 


 


 


 

- - - - - самохідні:


 


 


 


 

8433 19 51 00

- - - - - - обладнані сидінням


 

0

0

шт

8433 19 59 00

- - - - - - інші


 

0

0

шт

8433 19 70 00

- - - - - інші


 

0

0

шт

8433 19 90 00

- - - без двигуна


 

0

0

шт

8433 20

- інші косарки, включаючи тракторні навісні різальні механізми:


 


 


 


 

8433 20 10 00

- - з двигуном


 

0

0

шт


 

- - інші:


 


 


 


 

8433 20 50 00

- - - тракторні, навісні або причіпні


 

0

0

шт

8433 20 90 00

- - - інші


 

0

0

шт

8433 30 00 00

- інші сінозаготівельні машини


 

0

0

шт

8433 40 00 00

- преси для соломи або сіна, включаючи прес-підбирачі


 

0

0

шт


 

- інші машини для збирання врожаю; машини і механізми для обмолоту:


 


 


 


 

8433 51 00 00

- - комбайни зернозбиральні


 

0

0

шт

8433 52 00 00

- - інші машини та механізми для обмолоту


 

0

0

шт

8433 53

- - машини для збирання коренеплодів або бульб:


 


 


 


 

8433 53 10 00

- - - картоплекопальні та картоплезбиральні машини


 

0

0

шт

8433 53 30 00

- - - гичкорізки та машини бурякозбиральні


 

0

0

шт

8433 53 90 00

- - - інші


 

0

0

шт

8433 59

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - комбайни силосозбиральні:


 


 


 


 

8433 59 11 00

- - - - самохідні


 

0

0

шт

8433 59 19 00

- - - - інші


 

0

0

шт

8433 59 85 00

- - - інші


 

0

0

шт

8433 60 00 00

- машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів


 

0

0

-

8433 90 00 00

- частини


 

0

0

-

8434

Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока:


 


 


 


 

8434 10 00 00

- установки та апарати доїльні


 

0

0

-

8434 20 00 00

- обладнання для обробки та переробки молока


 

0

0

-

8434 90 00 00

- частини


 

0

0

-

8435

Преси, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків або аналогічних напоїв:


 


 


 


 

8435 10 00 00

- машини та механізми


 

5

5

-

8435 90 00 00

- частини


 

5

5

-

8436

Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва:


 


 


 


 

8436 10 00 00

- машини та механізми для приготування кормів для тварин


 

0

0

-


 

- обладнання для птахівництва, включаючи інкубатори та брудери:


 


 


 


 

8436 21 00 00

- - інкубатори та брудери


 

0

0

-

8436 29 00

- - інше:


 


 


 


 

8436 29 00 10

- - - обладнання кліткове або підлогове для утримання і вирощування птиці


 

10

10

-

8436 29 00 90

- - - інше


 

0

0

-

8436 80

- інше обладнання:


 


 


 


 

8436 80 10 00

- - лісогосподарське обладнання


 

0

0

шт

8436 80 90 00

- - інше


 

0

0

-


 

- частини:


 


 


 


 

8436 91 00 00

- - обладнання для птахівництва або інкубаторів та брудерів


 

0

0

-

8436 99 00 00

- - інші


 

0

0

-

8437

Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах:


 


 


 


 

8437 10 00 00

- машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або сухих бобових культур


 

0

0

шт

8437 80 00 00

- інше обладнання


 

0

0

-

8437 90 00 00

- частини


 

0

0

-

8438

Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів або олій:


 


 


 


 

8438 10

- обладнання для виробництва хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або подібних виробів:


 


 


 


 

8438 10 10 00

- - обладнання для виробництва хлібобулочних виробів


 

3

3

-

8438 10 90 00

- - обладнання для виробництва макаронів, спагеті або подібних виробів


 

3

3

-

8438 20 00 00

- обладнання для виробництва кондитерських виробів, какао-порошку чи шоколаду


 

0

0

-

8438 30 00 00

- обладнання для цукрового виробництва


 

10

10

-

8438 40 00 00

- обладнання для пивоварного виробництва


 

1

1

-

8438 50 00 00

- обладнання для переробки м’яса або птиці


 

10

10

-

8438 60 00 00

- обладнання для переробки фруктів, горіхів або овочів


 

5

5

-

8438 80

- інше обладнання:


 


 


 


 

8438 80 10 00

- - для переробки кави або чаю


 

1

1

-


 

- - інше:


 


 


 


 

8438 80 91 00

- - - для виробництва або приготування напоїв


 

5

5

-

8438 80 99 00

- - - інше


 

1

1

-

8438 90 00 00

- частини


 

0

0

-

8439

Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону:


 


 


 


 

8439 10 00 00

- обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів


 

5

5

-

8439 20 00 00

- обладнання для виробництва паперу або картону


 

2

2

-

8439 30 00 00

- обладнання для обробки паперу або картону


 

5

5

-


 

- частини:


 


 


 


 

8439 91 00 00

- - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів


 

5

5

-

8439 99 00 00

- - інші


 

5

5

-

8440

Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини:


 


 


 


 

8440 10

- обладнання:


 


 


 


 

8440 10 10 00

- - машини фальцювальні


 

4

4

-

8440 10 20 00

- - машини аркушепідбиральні


 

4

4

-

8440 10 30 00

- - машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачі


 

4

4

-

8440 10 40 00

- - машини для безниткового з’єднання


 

4

4

-

8440 10 90 00

- - інше


 

4

4

-

8440 90 00 00

- частини


 

5

5

-

8441

Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу:


 


 


 


 

8441 10

- машини різальні:


 


 


 


 

8441 10 10 00

- - верстати комбіновані поздовжньо-різальні та перемотувальні


 

5

5

-

8441 10 20 00

- - інші верстати поздовжньо-різальні або поперечно-різальні


 

5

5

-

8441 10 30 00

- - машини гільйотинні паперорізальні


 

5

5

-

8441 10 70 00

- - інші


 

5

5

-

8441 20 00 00

- машини для виробництва мішків, пакунків або конвертів


 

5

5

-

8441 30 00 00

- машини для виробництва картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або аналогічної тари іншим способом, ніж формування


 

0

0

-

8441 40 00 00

- машини для формування виробів з паперової маси, паперу або картону


 

0

0

-

8441 80 00 00

- інше обладнання


 

0

0

-

8441 90

- частини:


 


 


 


 

8441 90 10 00

- - різальних машин


 

0

0

-

8441 90 90 00

- - інших


 

0

0

-

8442

Машини, апаратура та оснащення (крім обладнання товарних позицій 8456-8465) для підготовки або виготовлення пластин, циліндрів та інших друкарських елементів; пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані):


 


 


 


 

8442 30 00 00

- машини, апаратура та обладнання


 

5

5

-

8442 40 00 00

- частини до машин, апаратури або обладнання


 

5

5

-

8442 50 00

- пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані)


 


 


 


 

8442 50 00 10

- - з нанесеним зображенням


 

0

0

-

8442 50 00 90

- - інші


 

3

3

-

8443

Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари до них:


 


 


 


 


 

- обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:


 


 


 


 

8443 11 00 00

- - машини для офсетного друку, рулонні


 

5

5

шт

8443 12 00 00

- - машини для офсетного друку, аркушеві, конторські (з форматом аркуша не більш як 22 х 36 см у розгорнутому вигляді)


 

5

5

шт

8443 13

- - інші машини для офсетного друку:


 


 


 


 


 

- - - аркушні:


 


 


 


 

8443 13 10 00

- - - - що використовувалися


 

3

3

шт


 

- - - - нові з форматом аркуша:


 


 


 


 

8443 13 31 00

- - - - - не більш як 52 х 74 см


 

3

3

шт

8443 13 35 00

- - - - - понад 52 х 74 см, але не більш як 74 х 107 см


 

3

3

шт

8443 13 39 00

- - - - - понад 74 х 107 см


 

3

3

шт

8443 13 90 00

- - - інші


 

3

3

шт

8443 14 00 00

- - машини для високого друку, рулонні, крім машин для флексографічного друку


 

5

5

шт

8443 15 00 00

- - машини для високого друку, нерулонні, крім машин для флексографічного друку


 

5

5

шт

8443 16 00 00

- - машини для флексографічного друку


 

3

3

шт

8443 17 00 00

- - машини для глибокого друку


 

3

3

шт

8443 19

- - інші:


 


 


 


 

8443 19 20 00

- - - для друкування на текстильних матеріалах


 

4

4

шт

8443 19 40 00

- - - для використання у виробництві напівпровідників


 

4

4

шт

8443 19 70 00

- - - інші


 

3

3

шт


 

- інші принтери, копіювальні апарати і факсимільні апарати, об’єднані або ні:


 


 


 


 

8443 31 00 00

- - машини, які виконують дві чи більше функцій, такі, як друк, копіювання чи факсимільний зв’язок, які можуть бути приєднані до машин з автоматичного оброблення інформації або до мережі


 

0

0

шт

8443 32

- - інші, здатні приєднуватися до машин автоматичного оброблення інформації чи до мережі:


 


 


 


 

8443 32 10 00

- - - принтери


 

0

0

шт

8443 32 80 00

- - - інші


 

0

0

шт

8443 39 00

- - інші:


 


 


 


 

8443 39 00 10

- - - машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв


 

0

0

шт


 

- - - інші копіювальні машини:


 


 


 


 

8443 39 00 31

- - - - з умонтованою оптичною системою


 

0

0

шт

8443 39 00 39

- - - - інші


 

10

10

шт


 

- - - інші:


 


 


 


 

8443 39 00 91

- - - - машинки друкарські автоматичні


 

10

10

шт

8443 39 00 99

- - - - інші


 

3

3

-


 

- частини і приладдя:


 


 


 


 

8443 91

- - частини і приладдя для друкарського обладнання, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:


 


 


 


 

8443 91 10 00

- - - для машин товарної підкатегорії 8443 19 40 00


 

2

2

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

8443 91 91

- - - - з чавуну або сталі:


 


 


 


 

8443 91 91 10

- - - - - допоміжне обладнання


 

3

3

-

8443 91 91 90

- - - - - інші


 

2

2

-

8443 91 99

- - - - інші:


 


 


 


 

8443 91 99 10

- - - - - допоміжне обладнання


 

3

3

-

8443 91 99 90

- - - - - інші


 

2

2

-

8443 99

- - інші:


 


 


 


 

8443 99 10 00

- - - електронні компонування


 

0

0

-

8443 99 90

- - - інші:


 


 


 


 

8443 99 90 10

- - - - допоміжне обладнання


 

3

3

-

8443 99 90 90

- - - - інші


 

0

0

-

8444 00

Машини для екструдування, витягування, текстурування або різання штучних текстильних матеріалів:


 


 


 


 

8444 00 10 00

- машини для екструдування


 

5

5

шт

8444 00 90 00

- інші


 

5

5

шт

8445

Машини для підготовки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та інше обладнання для виробництва текстильної пряжі; машини кокономотальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для підготовки текстильної пряжі для її подальшого використання на машинах товарної позиції 8446 або 8447:


 


 


 


 


 

- машини для підготовки текстильних волокон:


 


 


 


 

8445 11 00 00

- - кардочесальні


 

0

0

шт

8445 12 00 00

- - гребенечесальні


 

0

0

шт

8445 13 00 00

- - стрічкові або рівничні


 

0

0

шт

8445 19 00 00

- - інші


 

0

0

шт

8445 20 00 00

- машини прядильні текстильні


 

0

0

шт

8445 30 00 00

- машини тростильні або крутильні для текстильних матеріалів


 

0

0

шт

8445 40 00 00

- машини мотальні (включаючи утоковомотальні) або кокономотальні


 

0

0

шт

8445 90 00 00

- інші


 

0

0

шт

8446

Верстати ткацькі:


 


 


 


 

8446 10 00 00

- для виробництва тканин завширшки не більш як 30 см


 

0

0

шт


 

- для виробництва тканин завширшки понад 30 см човникові:


 


 


 


 

8446 21 00 00

- - з приводом від двигуна


 

0

0

шт

8446 29 00 00

- - інші


 

0

0

шт

8446 30 00 00

- безчовникові для виробництва тканин завширшки понад 30 см


 

0

0

шт

8447

Машини трикотажні, в’язально-прошивні для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтингові машини:


 


 


 


 


 

- машини круглов’язальні:


 


 


 


 

8447 11 00 00

- - з циліндром діаметром не більш як 165 мм


 

0

0

шт

8447 12 00 00

- - з циліндром діаметром понад 165 мм


 

0

0

шт

8447 20

- машини плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:


 


 


 


 

8447 20 20 00

- - машини основов’язальні (включаючи рошель-машини); машини в’язально-прошивні


 

0

0

шт

8447 20 80 00

- - інші


 

0

0

шт

8447 90 00 00

- інші


 

0

0

шт

8448

Обладнання допоміжне для використання з машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні каретки, жакардові машини, механізми зупинення утокової та основної ниток, механізми заміни човників); частини та обладнання, які застосовуються лише та переважно для машин цієї товарної позиції або товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки):


 


 


 


 


 

- механізми та обладнання, допоміжні для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447:


 


 


 


 

8448 11 00 00

- - каретки ремізо-підіймальні та жакардові машини; кардочесальні машини, копіювальні, перфораційні або машини для використання разом із зазначеними машинами


 

0

0

-

8448 19 00 00

- - інші


 

0

0

-

8448 20 00 00

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8444 або їх допоміжних пристроїв


 

0

0

-


 

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8445 або їх допоміжних пристроїв:


 


 


 


 

8448 31 00 00

- - гарнітура голкова


 

0

0

-

8448 32 00 00

- - частини машин для підготовки текстильної пряжі, крім голкової гарнітури


 

0

0

-

8448 33 00 00

- - веретена, рогульки, кільця і бігунки


 

0

0

-

8448 39 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- частини та приладдя до ткацьких верстатів або їх допоміжних пристроїв:


 


 


 


 

8448 42 00 00

- - берда, ремізки та ремізні рамки


 

0

0

-

8448 49 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- частини та приладдя до машин товарної позиції 8447 або до їх допоміжних пристроїв:


 


 


 


 

8448 51

- - платини, голки та інші елементи, що використовуються для утворення петель, швів, стібків, переплетень:


 


 


 


 

8448 51 10 00

- - - платини


 

0

0

-

8448 51 90 00

- - - інші


 

0

0

-

8448 59 00 00

- - інші


 

0

0

-

8449 00 00 00

Обладнання для виробництва або обробки фетру та повсті або нетканих матеріалів у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхів; болванки для виготовлення капелюхів


 

0

0

-

8450

Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм:


 


 


 


 


 

- місткістю не більш як 10 кг сухої білизни:


 


 


 


 

8450 11

- - машини повністю автоматичні:


 


 


 


 


 

- - - місткістю не більш як 6 кг сухої білизни:


 


 


 


 

8450 11 11 00

- - - - з фронтальним завантаженням


 

5

5

шт

8450 11 19 00

- - - - з вертикальним завантаженням


 

5

5

шт

8450 11 90 00

- - - місткістю понад 6 кг, але не більш як 10 кг сухої білизни