Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


2827 Печатать

Розділ III Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження (група 15)

 

 

Група 15
Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) свиняче сало та жир свинячий або жир свійської птиці товарної позиції 0209;

(b) какао-масло та какао-жир товарної позиції 1804;

(c) готові харчові продукти, що мають понад 15 мас.% продуктів товарної позиції 0405 (в основному група 21);

(d) шкварки (товарна позиція 2301) або залишки, відходи, зазначені у товарних позиціях 2304-2306;

(e) жирні кислоти, готовий віск, фармацевтичні засоби, фарби, лаки, мило, парфумерні, косметичні або туалетні засоби, сульфовані олії та інші товари розділу VI; або

(f) фактис (вулканізована рослинна олія), що виділяється з олій (товарна позиція 4002).

2. До товарної позиції 1509 не включаються олії, одержані з маслин або оливок, шляхом екстрагування розчинником (товарна позиція 1510).

3. До товарної позиції 1518 не включаються жири або олії чи їх фракції, денатуровані лише простим способом, що підлягають включенню до товарних позицій, до яких належать відповідні неденатуровані жири, олії або їх фракції.

4. Соапсток, олійний фуз і жирові залишки, стеариновий пек, гліцериновий пек та залишки вовняного жиру (жиропоту) включаються до товарної позиції 1522.

Примітка до товарних підпозицій:

У товарних підпозиціях 1514 11 і 1514 19 термін "олія свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти" означає нелетку олію, що містить менш як 2 мас.% ерукової кислоти.

Додаткові примітки:

1. У товарних підпозиціях і товарних підкатегоріях 1507 10, 1508 10, 1510 00 10 00, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19 00, 1515 90 21 00, 1515 90 29 00, 1515 90 40 00-1515 90 59 00 і 1518 00 31 00:

(a) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані пресуванням, вважаються "сирими", якщо вони не пройшли інших обробок, крім:

декантування в межах нормального відрізку часу;

центрифугування або фільтрації (за винятком будь-якого процесу фільтрації адсорбцією або іншого фізичного чи хімічного процесу) за умови, що для відокремлення олії від її твердих складових застосовувалася лише така механічна сила, як сила тяжіння, сила тиску або відцентрова сила;

(b) нелеткі олії, рідкі або тверді, одержані екстракцією, вважаються "сирими", якщо вони не відрізняються ні за кольором, ні за запахом, ні за смаком, ні за визнаними спеціальними аналітичними властивостями від олій і жирів, одержаних під тиском;

(c) термін "олії сирі" поширюється також на олію із сої, рафіновану гідратацією, та олію з бавовнику, очищену від госиполу.

2. А. До товарних позицій 1509 і 1510 включаються лише олії, які одержані виключно під час обробки маслин або оливок і мають аналітичні характеристики щодо вмісту (кількості) жирних кислот і стеринів, які зазначені в додатку ІI Регламенту Комісії (EC) № 2568/91 від 11 липня 1991 року (OJ, L 248, 05.09.1991, p.1). Їх присутність визначається методами, викладеними у додатках V та X зазначеного Регламенту.

До товарних позицій 1509 і 1510 не включаються оливкова олія, змінена хімічним способом (зокрема переетерифікована оливкова олія), і суміші оливкової олії з олією іншого походження. Наявність реетерифікованної оливкової олії визначається за допомогою методу, викладеного у додатку VII Регламенту Комісії (EC) № 2568/91 від 11 липня 1991 року (OJ, L 248, 05.09.1991, p.1).

B. До товарної підпозиції 1509 10 включається лише оливкова олія, яку визначено у нижчезазначених пунктах 1, 2 і 3 та одержано виключно з використанням механічних або інших фізичних засобів за умов, які не призводять до погіршення якості олії, і яка не зазнала ніякої іншої обробки, крім промивання, декантування, центрифугування або фільтрування. Олія, одержана з маслин або оливок за допомогою розчинників, хімічних або біохімічних реагентів або переетерифікацією, також як і будь-які суміші з оліями інших видів, виключаються з цієї товарної позиції.

1. У товарній підкатегорії 1509 10 10 00 класифікується необроблена оливкова олія "lampante olive oil", яка має характеристики оливкових олій, що зазначені в категорії 3 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комісії (EC) № 2568/91.

2. У товарній підкатегорії 1509 10 20 00 класифікується необроблена оливкова олія "extra virgin olive oil", яка має характеристики оливкових олій, що зазначені в категорії 1 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комісії (EC) № 2568/91.

3. У товарній підкатегорії 1509 10 80 00 класифікується інша необроблена оливкова олія, яка має характеристики оливкових олій, що зазначені в категорії 2 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комісії (EC) № 2568/91.

C. У товарній підкатегорії 1509 90 00 00 класифікується оливкова олія, яку одержують у результаті обробки оливкових олій товарних підкатегорій 1509 10 10 00, 1509 10 20 00 та/або 1509 10 80 00, змішана або незмішана з необробленою оливковою олією та має характеристики оливкових олій, які зазначені в категоріях 4 та 5 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комісії (EC) № 2568/91.

D. У товарній підкатегорії 1510 00 10 00 термін "олії сирі" означає олії, які мають характеристики оливкових олій, які зазначені в категорії 6 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комісії (EC) № 2568/91.

E. У товарній підкатегорії 1510 00 90 00 класифікуються олії, які одержані у результаті обробки олій товарної підкатегорії 1510 00 10 00, змішані або незмішані з необробленою оливковою олією, та олії, які не мають характеристик олій, зазначених у додаткових примітках 2 (B), 2 (C), 2 (D) до цієї групи.

Олії цієї товарної підкатегорії повинні мати характеристики оливкових олій, які зазначені в категоріях 7 та 8 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комісії (EC) № 2568/91.

3. До товарних підкатегорій 1522 00 31 00 і 1522 00 39 00 не включаються:

(a) залишки, одержані під час обробки жирових речовин, що містять олію, з йодним індексом менш як 70 або більш як 100, який визначається згідно з методом, викладеним у додатку XVI до зазначеного вище Регламенту Комісії (EC) № 2568/91.

(b) залишки, одержані під час обробки жирових речовин, що містять олію і мають йодний індекс більш як 70 або менш як 100, для яких площа піку об’єму утримування бета-ситостерину-1 становить менш як 93 % від загальної площі піків стеринів та яка визначена методом, викладеним у додатку V до зазначеного вище Регламенту Комісії (EC) № 2568/91.

4. Аналітичні методи визначення характеристик згаданих вище продуктів зазначені у додатках до зазначеного вище Регламенту Комісії (ЕС) № 2568/91. У той же час необхідно враховувати інформацію, що зазначена у додатку I до зазначеного Регламенту.

__________
-1 Дельта-5,23-стигмостадієнол + холестерин + бета-ситостерин + ситостанол+ дельта-5-авенастерин + дельта-5,24-стигмостадієнол.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

1501

Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свійської птиці, крім жиру товарної позиції 0209 або 1503:


 


 


 


 

1501 10

- лярд:


 


 


 


 

1501 10 10 00

- - для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

20

20

-

1501 10 90 00

- - інший


 

20

20

-

1501 20

- інший жир свинячий:


 


 


 


 

1501 20 10 00

- - для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

20

20

-

1501 20 90 00

- - інший


 

20

20

-

1501 90 00 00

- інший


 

20

20

-

1502

Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крім жиру товарної позиції 1503:


 


 


 


 

1502 10

- жир топлений:


 


 


 


 

1502 10 10

- - для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування:


 


 


 


 

1502 10 10 10

- - - топлені, екстраговані або пресовані для виробництва мила


 

0

0

-

1502 10 10 90

- - - інші


 

12

12

-

1502 10 90 00

- - інші


 

12

12

-

1502 90

- інші:


 


 


 


 

1502 90 10 00

- - для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

12

12

-

1502 90 90 00

- - інші


 

12

12

-

1503 00

Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) і тваринне масло, неемульговані, незмішані, не приготовлені іншим способом:


 


 


 


 


 

- лярд-стеарин і олеостеарин:


 


 


 


 

1503 00 11 00

- - для промислового використання


 

20

20

-

1503 00 19 00

- - інші


 

20

20

-

1503 00 30 00

- масло тваринне, для промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

20

20

-

1503 00 90 00

- інші


 

20

20

-

1504

Жири і масла та їх фракції, з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:


 


 


 


 

1504 10

- жири та їх фракції, з риб’ячої печінки:


 


 


 


 

1504 10 10 00

- - з вмістом вітаміну А не більш як 2500 МО/г


 

7

7

-


 

- - інші:


 


 


 


 

1504 10 91 00

- - - з палтуса


 

7

7

-

1504 10 99 00

- - - інші


 

7

7

-

1504 20

- жири і масла та їх фракції, з риби, крім жирів з печінки:


 


 


 


 

1504 20 10 00

- - тверді фракції


 

7

7

-

1504 20 90 00

- - інші


 

7

7

-

1504 30

- жири і масла та їх фракції, з морських ссавців:


 


 


 


 

1504 30 10 00

- - тверді фракції


 

7

7

-

1504 30 90 00

- - інші


 

7

7

-

1505 00

Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього (включаючи ланолін):


 


 


 


 

1505 00 10 00

- вовняний жир (жиропіт), сирий


 

10

10

-

1505 00 90 00

- інші


 

10

10

-

1506 00 00 00

Інші тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу


 

10

10

-

1507

Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:


 


 


 


 

1507 10

- олія сира, рафінована гідратацією або нерафінована:


 


 


 


 

1507 10 10 00

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1507 10 90 00

- - інші


 

10

10

-

1507 90

- інші:


 


 


 


 

1507 90 10 00

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1507 90 90 00

- - інші


 

10

10

-

1508

Олія арахісова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:


 


 


 


 

1508 10

- олія сира:


 


 


 


 

1508 10 10 00

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1508 10 90 00

- - інші


 

10

10

-

1508 90

- інші:


 


 


 


 

1508 90 10 00

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1508 90 90 00

- - інші


 

10

10

-

1509

Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:


 


 


 


 

1509 10

- необроблена олія оливкова (virgin olive oil):


 


 


 


 

1509 10 10 00

- - для промислового та технічного використання або після рафінування для харчування (lampante olive oil)


 

10

10

-

1509 10 20 00

- - харчова олія екстра-класу (extra virgin olive oil)


 

10

10

-

1509 10 80 00

- - інша


 

10

10

-

1509 90 00 00

- інші


 

10

10

-

1510 00

Інші олії та їх фракції, вироблені виключно з маслин або оливок, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу, і суміші цих олій або їх фракцій з оліями або їх фракціями товарної позиції 1509:


 


 


 


 

1510 00 10 00

- олії сирі


 

10

10

-

1510 00 90 00

- інші


 

20

20

-

1511

Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:


 


 


 


 

1511 10

- олія сира:


 


 


 


 

1511 10 10 00

- - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

0

0

-

1511 10 90 00

- - інші


 

0

0

-

1511 90

- інші:


 


 


 


 


 

- - тверді фракції:


 


 


 


 

1511 90 11 00

- - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше


 

0

0

-

1511 90 19 00

- - - інші


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 

1511 90 91 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

0

0

-

1511 90 99 00

- - - інші


 

0

0

-

1512

Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:


 


 


 


 


 

- олії соняшникова або сафлорова та їх фракції:


 


 


 


 

1512 11

- - олії сирі:


 


 


 


 

1512 11 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

8

8

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

1512 11 91 00

- - - - соняшникова


 

20

20

-

1512 11 99 00

- - - - сафлорова


 

20

20

-

1512 19

- - інші:


 


 


 


 

1512 19 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

10

10

-

1512 19 90

- - - інші:


 


 


 


 

1512 19 90 10

- - - - соняшникова


 

30

30

-

1512 19 90 90

- - - - сафлорова


 

20

20

-


 

- олія бавовняна та її фракції:


 


 


 


 

1512 21

- - олія сира, очищена або неочищена від госиполу:


 


 


 


 

1512 21 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

10

10

-

1512 21 90 00

- - - інші


 

10

10

-

1512 29

- - інші:


 


 


 


 

1512 29 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

10

10

-

1512 29 90 00

- - - інші


 

10

10

-

1513

Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:


 


 


 


 


 

- олія кокосова (з копри) та її фракції:


 


 


 


 

1513 11

- - олія сира:


 


 


 


 

1513 11 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

1513 11 91 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше


 

0

0

-

1513 11 99 00

- - - - інші


 

0

0

-

1513 19

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - тверді фракції:


 


 


 


 

1513 19 11 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше


 

5

5

-

1513 19 19 00

- - - - інші


 

5

5

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

1513 19 30 00

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-


 

- - - - інші:


 


 


 


 

1513 19 91 00

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше


 

5

5

-

1513 19 99 00

- - - - - інші


 

5

5

-


 

- олії пальмоядрова або з бабасу та їх фракції:


 


 


 


 

1513 21

- - олія сира:


 


 


 


 

1513 21 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

1513 21 30 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше


 

0

0

-

1513 21 90 00

- - - - інші


 

0

0

-

1513 29

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - тверді фракції:


 


 


 


 

1513 29 11 00

- - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше


 

0

0

-

1513 29 19 00

- - - - інші


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

1513 29 30 00

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-


 

- - - - інші:


 


 


 


 

1513 29 50 00

- - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше


 

5

5

-

1513 29 90 00

- - - - - інші


 

5

5

-

1514

Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:


 


 


 


 


 

- олії свиріпова або ріпакова з низьким вмістом ерукової кислоти та їх фракції:


 


 


 


 

1514 11

- - олія сира:


 


 


 


 

1514 11 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1514 11 90 00

- - - інша


 

5

5

-

1514 19

- - інші:


 


 


 


 

1514 19 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1514 19 90 00

- - - інші


 

5

5

-


 

- інші:


 


 


 


 

1514 91

- - олія сира:


 


 


 


 

1514 91 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1514 91 90 00

- - - інша


 

5

5

-

1514 99

- - інша:


 


 


 


 

1514 99 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1514 99 90 00

- - - інші


 

5

5

-

1515

Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:


 


 


 


 


 

- олія з насіння льону та її фракції:


 


 


 


 

1515 11 00 00

- - олія сира


 

20

20

-

1515 19

- - інші:


 


 


 


 

1515 19 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1515 19 90 00

- - - інші


 

20

20

-


 

- олія з кукурудзи та її фракції:


 


 


 


 

1515 21

- - олія сира:


 


 


 


 

1515 21 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

20

20

-

1515 21 90 00

- - - інша


 

20

20

-

1515 29

- - інші:


 


 


 


 

1515 29 10 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1515 29 90 00

- - - інші


 

15

15

-

1515 30

- олія рицинова та її фракції:


 


 


 


 

1515 30 10 00

- - для виробництва аміноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полімерних матеріалів


 

0

0

-

1515 30 90 00

- - інші


 

0

0

-

1515 50

- олія кунжутова та її фракції:


 


 


 


 


 

- - олія сира:


 


 


 


 

1515 50 11 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1515 50 19 00

- - - інша


 

10

10

-


 

- - інші:


 


 


 


 

1515 50 91 00

- - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1515 50 99 00

- - - інші


 

5

5

-

1515 90

- інші:


 


 


 


 

1515 90 11

- - олія тунгова; олія джоджобова, ойтикова; віск з мирта та японський віск; їх фракції:


 


 


 


 

1515 90 11 10

- - - олія тунгова та її фракції


 

10

10

-

1515 90 11 90

- - - інші


 

5

5

-


 

- - олія з насіння тютюну та її фракції:


 


 


 


 


 

- - - олія сира:


 


 


 


 

1515 90 21 00

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1515 90 29 00

- - - - інша


 

5

5

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

1515 90 31 00

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-

1515 90 39 00

- - - - інші


 

5

5

-


 

- - інші олії та їх фракції:


 


 


 


 


 

- - - олії сирі:


 


 


 


 

1515 90 40 00

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-


 

- - - - інші:


 


 


 


 

1515 90 51 00

- - - - - тверді, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше


 

5

5

-

1515 90 59 00

- - - - - тверді, в іншій упаковці; рідкі


 

5

5

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

1515 90 60 00

- - - - для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

5

5

-


 

- - - - інші:


 


 


 


 

1515 90 91 00

- - - - - тверді, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше


 

5

5

-

1515 90 99 00

- - - - - тверді, в іншій упаковці; рідкі


 

5

5

-

1516

Жири, масла і олії, тваринні або рослинні та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або нерафіновані, але не піддані подальшій обробці:


 


 


 


 

1516 10

- жири і масла тваринні та їх фракції:


 


 


 


 

1516 10 10

- - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:


 


 


 


 

1516 10 10 10

- - - з морських ссавців


 

10

10

-

1516 10 10 90

- - - інші


 

20

20

-

1516 10 90

- - інші:


 


 


 


 

1516 10 90 10

- - - з морських ссавців


 

10

10

-

1516 10 90 90

- - - інші


 

20

20

-

1516 20

- жири і олії рослинні та їх фракції:


 


 


 


 

1516 20 10 00

- - олія рицинова гідрогенізована (так званий "опаловий віск")


 

20

20

-


 

- - інші:


 


 


 


 

1516 20 91

- - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:


 


 


 


 

1516 20 91 10

- - - - олія оливкова


 

10

10

-

1516 20 91 20

- - - - олія пальмова


 

5

5

-


 

- - - - олія пальмоядрова та її фракції, рафіновані, вибілені, дезодоровані:


 


 


 


 

1516 20 91 31

- - - - - олія пальмоядрова


 

5

5

-

1516 20 91 32

- - - - - олеїн пальмоядровий


 

5

5

-

1516 20 91 33

- - - - - стеарин пальмоядровий гідрогенізований


 

5

5

-

1516 20 91 90

- - - - інші


 

20

20

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

1516 20 95 00

- - - - олії із свиріпи, ріпаку, льону, соняшнику, брасії, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування


 

20

20

-


 

- - - - інші:


 


 


 


 

1516 20 96

- - - - - олія арахісова, з бавовнику, сої або соняшнику; інша олія з вмістом жирних вільних кислот менш як 50 мас.%, за винятком олії пальмоядрової, з брасії, кокоса, ріпаку, свиріпи або копайба:


 


 


 


 


 

- - - - - - олія пальмова:


 


 


 


 

1516 20 96 11

- - - - - - - в упаковці масою нетто не більш як 20 кг


 

5

5

-

1516 20 96 15

- - - - - - - інша


 

5

5

-

1516 20 96 90

- - - - - - інші


 

20

20

-

1516 20 98

- - - - - інші:


 


 


 


 


 

- - - - - - олії та їх фракції, для виготовлення харчових продуктів:


 


 


 


 

1516 20 98 11

- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована


 

0

0

-

1516 20 98 12

- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований


 

0

0

-

1516 20 98 13

- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований


 

0

0

-

1516 20 98 19

- - - - - - - інші


 

0

0

-


 

- - - - - - інші:


 


 


 


 

1516 20 98 21

- - - - - - - олія пальмоядрова рафінована, вибілена, дезодорована для технічного та промислового використання


 

5

5

-

1516 20 98 22

- - - - - - - олеїн пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання


 

5

5

-

1516 20 98 23

- - - - - - - стеарин пальмоядровий рафінований, вибілений, дезодорований для технічного та промислового використання


 

5

5

-

1516 20 98 90

- - - - - - - інші


 

10

10

-

1517

Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних або рослинних жирів або олій, або фракцій різних жирів або олій цієї групи, крім харчових жирів, або олій, або їх фракцій товарної позиції 1516:


 


 


 


 

1517 10

- маргарин, за винятком рідкого маргарину:


 


 


 


 

1517 10 10 00

- - з вмістом молочних жирів понад 10 мас.%, але не більш як 15 мас.%


 

10

10

-

1517 10 90 00

- - інший


 

10

10

-

1517 90

- інші:


 


 


 


 

1517 90 10 00

- - з вмістом молочних жирів понад 10 мас.%, але не більш як 15 мас.%


 

15

15

-


 

- - інші:


 


 


 


 

1517 90 91 00

- - - нелеткі рослинні олії, рідкі, змішані


 

15

15

-

1517 90 93 00

- - - харчові суміші або продукти, що використовуються для змащування форм


 

15

15

-

1517 90 99

- - - інші:


 


 


 


 


 

- - - - для виробництва харчових продуктів:


 


 


 


 

1517 90 99 11

- - - - - для додання в тісто (шортенінги); замінники, еквіваленти та аналоги какао-масла


 

5

5

-

1517 90 99 19

- - - - - інші


 

10

10

-

1517 90 99 99

- - - - інші


 

15

15

-

1518 00

Жири, масла і олії тваринні або рослинні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, крім продуктів товарної позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з тваринних або рослинних жирів, масел та олій або фракцій різних жирів, масел чи олій цієї групи, в іншому місці не зазначені:


 


 


 


 

1518 00 10 00

- ліноксин


 

5

5

-


 

- олія нелетка, рідка, змішана, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування:


 


 


 


 

1518 00 31 00

- - сира


 

10

10

-

1518 00 39 00

- - інша


 

10

10

-


 

- інші:


 


 


 


 

1518 00 91 00

- - жири, масла і олії тваринні або рослинні та їх фракції, варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі або в інертному газі або хімічно модифіковані іншим способом, за винятком включених до товарної позиції 1516


 

10

10

-


 

- - інші:


 


 


 


 

1518 00 95 00

- - - нехарчові суміші та продукти з тваринних і рослинних жирів, масел і олій та їх фракцій


 

20

20

-

1518 00 99 00

- - - інші


 

20

20

-

[1519]


 


 


 


 


 

1520 00 00 00

Гліцерин сирий; гліцеринова вода та гліцериновий луг


 

0

0

-

1521

Воски рослинні (крім тригліцеридів), віск бджолиний, воски інших комах і спермацет, рафіновані чи нерафіновані або забарвлені чи незабарвлені:


 


 


 


 

1521 10 00 00

- воски рослинні


 

0

0

-

1521 90

- інші:


 


 


 


 

1521 90 10 00

- - спермацет, рафінований чи нерафінований або забарвлений чи незабарвлений


 

15

15

-


 

- - віск бджолиний або інших комах, рафінований чи нерафінований, забарвлений чи незабарвлений:


 


 


 


 

1521 90 91 00

- - - неочищений


 

15

15

-

1521 90 99 00

- - - інший


 

15

15

-

1522 00

Дегра; залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:


 


 


 


 

1522 00 10 00

- дегра


 

20

20

-


 

- залишки після обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:


 


 


 


 


 

- - що містять олію з властивостями оливкової олії:


 


 


 


 

1522 00 31 00

- - - соапсток


 

20

20

-

1522 00 39 00

- - - інші


 

20

20

-


 

- - інші:


 


 


 


 

1522 00 91 00

- - - олійний фуз або жирові залишки, соапсток


 

20

20

-

1522 00 99 00

- - - інші


 

20

20

-

 

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
57351 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти