Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


11867 Печатать

Розділ XV Недорогоцінні метали та вироби з них (72 - 83)

Примітки:

1. Цей розділ не включає:

(a) фарби та чорнило або інші вироби, виготовлені на основі металевої луски або порошку (товарні позиції 3207-3210, 3212, 3213 або 3215);

(b) фероцерієві або інші пірофорні сплави (товарна позиція 3606);

(c) головні убори та їх частини товарної позиції 6506 або 6507;

(d) каркаси парасольок або інші вироби товарної позиції 6603;

(e) вироби групи 71 (наприклад, сплави дорогоцінних металів, недорогоцінні метали, плаковані дорогоцінними металами, біжутерія);

(f) вироби розділу XVI (машини, механічне обладнання та електротовари);

(g) збірні секції залізничних або трамвайних колій (товарна позиція 8608) або інші вироби розділу XVII (транспортні засоби, судна та човни, літальні апарати);

(h) прилади та апарати розділу XVIII, у тому числі пружини для годинників усіх видів;

(іj) свинцевий дріб для боєприпасів (товарна позиція 9306) та інші вироби розділу XIX (зброя та боєприпаси);

(k) вироби групи 94 (наприклад, меблі, основи матрацні, ліхтарі та освітлювальне обладнання, вивіски з підсвічуванням, збірні будівельні конструкції);

(l) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний інвентар);

(m) ручні сита, ґудзики, ручки для писання, тримачі для олівців, пера для авторучок, моноподи, двоноги, триноги та аналогічні вироби або інші вироби групи 96 (різні готові вироби); або

(n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

2. В УКТ ЗЕД термін "частини загального призначення" означає:

(a) вироби товарних позицій 7307, 7312, 7315, 7317 або 7318, а також аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів;

(b) пружини, ресори та заготівки для них з недорогоцінних металів, крім пружин для годинників усіх видів (товарна позиція 9114); та

(c) вироби товарних позицій 8301, 8302, 8308 та 8310, а також рами і дзеркала з недорогоцінних металів товарної позиції 8306.

У групах 73-76 та 78-82 (за винятком товарної позиції 7315) посилання на частини товарів не включають посилання на частини загального призначення, які визначені вище.

Згідно з положеннями зазначеного вище абзацу та приміткою 1 до групи 83 вироби груп 82 чи 83 виключаються з груп 72-76 та 78-81.

3. В УКТ ЗЕД термін "недорогоцінні метали" означає чорні метали (залізо, чавун, сталь), мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово, вольфрам, молібден, тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій.

4. В УКТ ЗЕД термін "металокераміка" означає матеріали, що містять гетерогенну суміш мікроскопічних металевих і керамічних компонентів. Цей термін також включає спечені (агломеровані) карбіди металів (карбіди металів, спечені (агломеровані) з металом).

5. Класифікація сплавів (крім феросплавів і лігатур, визначених у групах 72 та 74):

(a) сплав недорогоцінних металів класифікується як сплав того металу, вміст якого переважає за масою всі інші метали сплаву;

(b) сплав недорогоцінних металів цього розділу та елементів, що не входять до цього розділу, класифікується як сплав недорогоцінних металів, перелічених у цьому розділі, якщо загальна маса відповідних металів дорівнює або перевищує загальну масу інших елементів у цьому сплаві;

(c) у цьому розділі термін "сплави" поширюється на спечені (агломеровані) суміші металевих порошків, гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім металокераміки), та інтерметалеві сполуки.

6. Якщо у контексті не зазначено інше, будь-яке посилання в УКТ ЗЕД на недорогоцінний метал однаковою мірою поширюється на сплави, які згідно з приміткою 5 цього розділу класифікуються як сплави цього металу.

7. Класифікація композитних виробів:

якщо у сформульованих позиціях не зазначено інше, вироби з недорогоцінних металів (включаючи вироби із сумішей матеріалів, які розглядаються як вироби з недорогоцінного металу відповідно до основних правил класифікації), що містять два чи більше недорогоцінних метали, класифікуються як вироби з того недорогоцінного металу, який переважає за масою інші метали.

Для цілей цієї примітки:

(a) чорні метали різних видів вважають одним і тим самим металом;

(b) відповідно до примітки 5 до цього розділу сплав класифікується за одним металом;

(c) металокераміку, яку включено до товарної позиції 8113, класифікують як єдиний недорогоцінний метал.

8. У цьому розділі наведені нижче терміни означають:

(a) "відходи і брухт" - металеві відходи і брухт, одержані у процесі виробництва або механічного оброблення металів, і металеві вироби, які остаточно не придатні для використання за призначенням внаслідок поломки, розрізів, зношення або інших причин;

(b) "порошки" - вироби, 90 мас.% або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Група 72
Чорні метали

Примітки:

1. У цій групі, а для підпунктів (d), (e) та (f) цієї примітки - у всіх групах УКТ ЗЕД, терміни означають:

(a) "переробний чавун" - сплав заліза з вуглецем, не придатний для кування, з масовою часткою вуглецю понад 2 % та який може містити масову частку одного чи кількох інших елементів у такій пропорції:

хрому не більш як 10 %;

марганцю не більш як 6 %;

фосфору не більш як 3 %;

кремнію не більш як 8 %;

інших елементів у цілому не більш як 10 %;

(b) "дзеркальний чавун (шпігель)" - сплав заліза з вуглецем, з масовою часткою марганцю понад 6 %, але не більш як 30 %, а за іншими характеристиками - відповідає вимогам примітки 1 (a);

(c) "феросплави" - сплави у формі чушок, болванок, кусків або інших первинних форм, одержані внаслідок безперервного лиття, а також у гранулах чи порошках, агломерованих або неагломерованих, що використовуються як добавки у виробництві інших сплавів або як розкислювачі, десульфуранти чи для аналогічних цілей у чорній металургії і, як правило, не придатні для кування, з масовою часткою заліза 4 % або більше та масовою часткою одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

хрому понад 10 %;

марганцю понад 30 %;

фосфору понад 3 %;

кремнію понад 8 %;

з масовою часткою інших елементів у цілому, за винятком вуглецю, понад 10 %, при цьому вміст міді не повинен перевищувати 10 %;

(d) "сталь" - сплави на основі заліза, крім названих у товарній позиції 7203, які (за винятком певних типів сталі, що виготовляються у формі відливок) придатні для кування з масовою часткою вуглецю 2 % чи менше. Хромисті сталі, однак, можуть мати більший відсоток вуглецю;

(e) "корозійностійка (нержавіюча) сталь" - легована сталь з масовою часткою вуглецю 1,2 % чи менше та хрому 10,5 % чи більше, з вмістом інших елементів або без них;

(f) "інші леговані сталі" - сталі, які не відповідають визначенню "корозійностійка (нержавіюча) сталь", з масовою часткою одного чи кількох нижче наведених елементів у такій пропорції:

алюмінію 0,3 % чи більше;

бору 0,0008 % чи більше;

хрому 0,3 % чи більше;

кобальту 0,3 % чи більше;

міді 0,4 % чи більше;

свинцю 0,4 % чи більше;

марганцю 1,65 % чи більше;

молібдену 0,08 % чи більше;

нікелю 0,3 % чи більше;

ніобію 0,06 % чи більше;

кремнію 0,6 % чи більше;

титану 0,05 % чи більше;

вольфраму 0,3 % чи більше;

ванадію 0,1 % чи більше;

цирконію 0,05 % чи більше;

інших елементів 0,1 % чи більше (крім сірки, фосфору, вуглецю та азоту), взятих окремо;

(g) "зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)" - вироби, грубо відлиті у формі зливків без живильника або утеплювальної надставки чи у формі чушок, що мають явні дефекти поверхні та не відповідають хімічному складу дзеркального чавуну, переробного чавуну або феросплавів;

(h) "гранули" - вироби, менш як 90 мас.% яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм та 90 мас.% або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 5 мм;

(іj) "напівфабрикати" - вироби суцільного перерізу, одержані безперервним литтям, попередньо гарячекатані або ні; та інші вироби суцільного перерізу, які не піддавалися первинній обробці, крім гарячого прокатування або формовки куванням, включаючи заготівки для кутиків, фасонних та спеціальних профілів. Ці вироби не постачаються у рулонах;

(k) "плоский прокат" - прокатані вироби сталого прямокутного перерізу (крім квадратного), які не відповідають визначенням підпункту (іj) та випускаються у такій формі:

рулони з послідовно навернутими шарами; або

листи, які за товщини менш як 4,75 мм мають ширину не менш як у 10 разів більшу, ніж товщина, а за товщини 4,75 мм або більше мають ширину більш як 150 мм, що становить не менш як дві товщини.

До виробів плоского прокату включаються також вироби, які мають рельєфний малюнок після прокатування (наприклад, борозни, виступи, клітинки, ромби), а також перфоровані, гофровані або поліровані вироби за умови, що після обробки вони не набули властивості виробів, зазначених в інших товарних позиціях.

Плоский прокат, який має форму, відмінну від прямокутної або квадратної, за будь-яких розмірів класифікується як вироби завширшки 600 мм або більше за умови, що вони не набувають властивостей виробів, зазначених в інших товарних позиціях;

(l) "прутки та бруски гарячекатані, вільно згорнуті у бунти" - гарячекатані вироби, вільно укладені в бунти, що мають суцільний поперечний переріз у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (включаючи сплюснуті круги та видозмінені прямокутники, в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг, а дві інші - прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Ці вироби можуть мати ямки, виступи, борозни або інші рельєфи на поверхні, одержані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);

(m) "інші прутки та бруски" - вироби, які не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (іj), (k) або (l), або визначенню дроту та мають однаковий суцільний поперечний переріз за всією довжиною у формі кругів, кругових сегментів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), трикутників або інших опуклих багатокутників (у тому числі "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", в яких дві протилежні сторони мають форму опуклих дуг круга, а дві інші - прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні).

Зазначені вироби можуть:

мати виїмки, виступи, борозни або інші рельєфи поверхні, одержані у процесі прокатування (арматурні прутки та бруски);

бути скрученими після прокатування;

(n) "кутики, фасонні та спеціальні профілі" - вироби, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною, і які не відповідають будь-якому з визначень, наведених у підпунктах (іj), (k), (l) або (m), або визначенню дроту.

Група 72 не включає вироби товарної позиції 7301 або 7302;

(o) "дріт" - вироби у бухтах, отримані холодним деформуванням, із суцільним поперечним перерізом будь-якої форми, однаковим за всією довжиною, і такі, що не відповідають визначенню виробів з плоского прокату;

(p) "порожнисті прутки та бруски для бурових робіт" - прутки з перерізом будь-якої форми, придатні для виготовлення бурів з найбільшим зовнішнім розміром поперечного перерізу - понад 15 мм, але не більш як 52 мм, а максимальний внутрішній розмір не перевищує 1/2 максимального зовнішнього розміру. Порожнисті прутки з чорних металів, що не відповідають цьому визначенню, належать до товарної позиції 7304.

2. Чорні метали, плаковані іншим чорним металом, класифікуються як вироби з того чорного металу, масова частка якого домінує.

3. Вироби з чорних металів, одержані методом електролітичного осадження, литтям під тиском або спіканням, класифікуються за їх формою, складом та зовнішнім виглядом у товарних позиціях, які відповідають аналогічним гарячекатаним виробам.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У цій групі терміни означають:

(a) "легований переробний чавун" - переробний чавун з масовою часткою одного чи кількох елементів у такій пропорції:

хрому понад 0,2 %;

міді понад 0,3 %;

нікелю понад 0,3 %;

будь-якого з таких елементів, як алюміній, молібден, титан, вольфрам, ванадій, понад 0,1 %;

(b) "нелегована автоматна сталь" - нелегована сталь з масовою часткою одного чи кількох елементів у таких пропорціях:

сірки 0,08 % чи більше;

свинцю 0,1 % чи більше;

селену понад 0,05 %;

телуру понад 0,01 %;

вісмуту понад 0,05 %;

(c) "кремнієва електротехнічна сталь" - леговані сталі з масовою часткою не менш як 0,6 %, але не більш як 6 % кремнію та не більш як 0,08 % вуглецю. Вони також можуть мати за масою 1 % або менше алюмінію, але не повинні містити будь-який інший елемент у співвідношенні, що може надати їм властивості інших легованих сталей;

(d) "швидкорізальна сталь" - леговані сталі, що містять масову частку, разом з іншими елементами або без них, принаймні два з трьох таких елементів, як молібден, вольфрам і ванадій, із загальним вмістом за масою 7 % або більше цих елементів разом узятих, та містять масову частку вуглецю 0,6 % або більше і масову частку хрому від 3 до 6 %;

(e) "кремнієво-марганцева сталь" - леговані сталі з масовою часткою:

не більш як 0,7 % вуглецю;

0,5 % або більше, але не більш як 1,9 % марганцю; та

0,6 % або більше, але не більш як 2,3 % кремнію, але не повинні містити будь-який інший елемент у співвідношенні, що може надати їм властивості інших легованих сталей.

2. Під час класифікації феросплавів у товарній позиції 7202 слід додержуватися такого правила: феросплав розглядається як бінарний сплав і включається до відповідної підкатегорії (коли вона існує), якщо тільки вміст за масою одного з легуючих елементів сплаву перевищує мінімальний вміст за масою, зазначений у примітці 1 (c) до цієї групи; аналогічно він вважається відповідно потрійним або четвертним, якщо вміст за масою двох або трьох легованих елементів сплаву більше ніж мінімальний вміст за масою, зазначений у згаданій вище примітці.

У разі застосування цього правила до "інших елементів", зазначених у примітці 1 (c), вміст за масою кожного елемента повинен перевищувати 10 %.

Додаткові примітки:

1. Наведені нижче терміни означають:

"електротехнічна" у підкатегоріях 7209 16 10 00, 7209 17 10 00, 7209 18 10 00, 7209 26 10 00, 7209 27 10 00, 7209 28 10 00 та 7211 23 20 00 - це прокат плоский, який при змінному струмі з частотою 50 Гц та магнітній індукції 1 Тл зазнає втрати потужності (Вт/кг), розрахованої за методом Епштейна:

2,1 Вт або менше, якщо їх товщина не більш як 0,2 мм;

3,6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,2 до 0,6 мм;

6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах від 0,6 мм до 1,5 мм включно;

"біла жерсть" у підкатегоріях 7210 12 20 00, 7210 70 10 00, 7212 10 10 00 та 7212 40 20 00 - це плоский прокат (завтовшки менш як 0,5 мм), покритий металевим шаром з масовою часткою олова 97 % або більше;

"інструментальна сталь" у підкатегоріях 7224 10 10 00, 7224 90 02 00, 7225 30 10 00, 7225 40 12 00, 7226 91 20 00, 7228 30 20 00, 7228 40 10 00, 7228 50 20 00, 7228 60 20 00 - це легована сталь, крім корозійностійкої (нержавіючої) або швидкорізальної сталі, з масовою часткою однієї із зазначених нижче композицій з іншими елементами або без них:

вуглецю менш як 0,6 % та кремнію 0,7 % або більше і ванадію 0,05 % або більше, або вольфраму 4 % або більше;

вуглецю 0,8 % або більше та ванадію 0,05 % або більше;

вуглецю понад 1,2 % та хрому 11 % або більше, але не більш як 15 %;

вуглецю 0,16 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю 3,8 % або більше, але не більш як 4,3 %, та хрому 1,1 % або більше, але не більш як 1,5 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %;

вуглецю 0,3 % або більше, але не більш як 0,5 %, та хрому 1,4 % або більше, але не більш як 2,1 %, і молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %, та нікелю менш як 1,2 %;

вуглецю 0,3 % або більше, та хрому менш як 5,2 %, і молібдену 0,65 % або більше, та вольфраму 0,4 % або більше;

вуглецю 0,5 % або більше, але не більш як 0,6 %, та нікелю 1,25 % або більше, але не більш як 1,8 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 1,20 %, та молібдену 0,15 % або більше, але не більш як 0,5 %.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна


 

I. ПЕРВИННІ ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМІ ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ


 


 


 


 

7201

Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах:


 


 


 


 

7201 10

- чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору:


 


 


 


 


 

- - з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %:


 


 


 


 

7201 10 11 00

- - - з масовою часткою кремнію 1 % або менше


 

5

5

-

7201 10 19 00

- - - з масовою часткою кремнію понад 1 %


 

5

5

-

7201 10 30 00

- - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не більш як 0,4 %


 

5

5

-

7201 10 90 00

- - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 %


 

5

5

-

7201 20 00 00

- чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 %


 

5

5

-

7201 50

- чавун переробний легований; чавун дзеркальний:


 


 


 


 

7201 50 10 00

- - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не більш як 1 %, і ванадію понад 0,5 %, але не більш як 1 %


 

5

5

-

7201 50 90 00

- - інший


 

5

5

-

7202

Феросплави:


 


 


 


 


 

- феромарганець:


 


 


 


 

7202 11

- - з масовою часткою вуглецю понад 2 %:


 


 


 


 

7202 11 20 00

- - - у гранулах розміром не більш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 %


 

3

3

-

7202 11 80 00

- - - інший


 

5

5

-

7202 19 00 00

- - інший


 

5

5

-


 

- феросиліцій:


 


 


 


 

7202 21 00 00

- - з масовою часткою кремнію понад 55 %


 

3

3

-

7202 29

- - інший:


 


 


 


 

7202 29 10 00

- - - з масовою часткою магнію 4 % або більше, але не більш як 10 %


 

3

3

-

7202 29 90 00

- - - інший


 

3

3

-

7202 30 00 00

- феросилікомарганець


 

3

3

-


 

- ферохром:


 


 


 


 

7202 41

- - з масовою часткою вуглецю понад 4 %:


 


 


 


 

7202 41 10 00

- - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не більш як 6 %


 

0

0

-

7202 41 90 00

- - - з масовою часткою вуглецю понад 6 %


 

0

0

-

7202 49

- - інший:


 


 


 


 

7202 49 10 00

- - - з масовою часткою вуглецю не більш як 0,05 %


 

3

3

-

7202 49 50 00

- - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не більш як 0,5 %


 

0

0

-

7202 49 90 00

- - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не більш як 4 %


 

3

3

-

7202 50 00 00

- феросилікохром


 

2

2

-

7202 60 00 00

- феронікель


 

3

3

-

7202 70 00 00

- феромолібден


 

2

2

-

7202 80 00 00

- феровольфрам та феросиліковольфрам


 

3

3

-


 

- інший:


 


 


 


 

7202 91 00 00

- - феротитан і феросилікотитан


 

2

2

-

7202 92 00 00

- - ферованадій


 

2

2

-

7202 93 00 00

- - фероніобій


 

2

2

-

7202 99

- - інші:


 


 


 


 

7202 99 10 00

- - - ферофосфор


 

3

3

-

7202 99 30 00

- - - феросилікомагній


 

3

3

-

7202 99 80 00

- - - інший


 

3

3

-

7203

Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у шматках, котунах або подібних формах; залізо, яке має мінімальну чистоту за масою 99,94 % у шматках, котунах або подібних формах:


 


 


 


 

7203 10 00 00

- продукти прямого відновлення залізної руди


 

5

5

-

7203 90 00 00

- інші


 

5

5

-

7204

Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки):


 


 


 


 

7204 10 00 00

- відходи та брухт ливарного чавуну


 

0

0

-


 

- відходи та брухт легованої сталі:


 


 


 


 

7204 21

- - корозійностійкої (нержавіючої) сталі:


 


 


 


 

7204 21 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 8 % або більше


 

0

0

-

7204 21 90 00

- - - іншої


 

0

0

-

7204 29 00 00

- - інші


 

0

0

-

7204 30 00 00

- відходи та брухт чорних металів, луджені


 

0

0

-


 

- інші відходи та брухт:


 


 


 


 

7204 41

- - токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва, ошурки, відходи обрізування та штампування, пакетовані або непакетовані:


 


 


 


 

7204 41 10 00

- - - токарна стружка, обрізки, уламки, відходи фрезерного виробництва та ошурки


 

0

0

-


 

- - - відходи обрізування або штампування:


 


 


 


 

7204 41 91 00

- - - - пакетовані


 

0

0

-

7204 41 99 00

- - - - інші


 

0

0

-

7204 49

- - інші:


 


 


 


 

7204 49 10 00

- - - подрібнені (різані)


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

7204 49 30 00

- - - - пакетовані


 

0

0

-

7204 49 90 00

- - - - інші


 

0

0

-

7204 50 00 00

- зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)


 

0

0

-

7205

Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів:


 


 


 


 

7205 10 00 00

- гранули


 

5

5

-


 

- порошки:


 


 


 


 

7205 21 00 00

- - з легованої сталі


 

5

5

-

7205 29 00 00

- - інші


 

5

5

-


 

II. СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)


 


 


 


 

7206

Вуглецева сталь у зливках або інших первинних формах (крім заліза товарної позиції 7203):


 


 


 


 

7206 10 00 00

- зливки


 

0

0

-

7206 90 00 00

- інші


 

5

5

-

7207

Напівфабрикати з вуглецевої сталі:


 


 


 


 


 

- з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:


 


 


 


 

7207 11

- - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу, ширина якого менша, ніж подвійна товщина:


 


 


 


 


 

- - - катані або отримані безперервним литтям:


 


 


 


 

7207 11 11 00

- - - - з автоматної сталі


 

0

0

-


 

- - - - інші:


 


 


 


 

7207 11 14 00

- - - - - завтовшки не більш як 130 мм


 

0

0

-

7207 11 16 00

- - - - - завтовшки понад 130 мм


 

0

0

-

7207 11 90 00

- - - ковані


 

0

0

-

7207 12

- - інші, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:


 


 


 


 

7207 12 10 00

- - - катані або одержані безперервним литтям


 

0

0

-

7207 12 90 00

- - - ковані


 

0

0

-

7207 19

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - круглого або багатокутного поперечного перерізу:


 


 


 


 

7207 19 12 00

- - - - катані або одержані безперервним литтям


 

0

0

-

7207 19 19 00

- - - - ковані


 

0

0

-

7207 19 80 00

- - - інші


 

0

0

-

7207 20

- з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:


 


 


 


 


 

- - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу, ширина якого менша, ніж подвійна товщина:


 


 


 


 


 

- - - катані або одержані безперервним литтям:


 


 


 


 

7207 20 11 00

- - - - з автоматної сталі


 

0

0

-


 

- - - - інші, з масовою часткою:


 


 


 


 

7207 20 15 00

- - - - - вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %


 

0

0

-

7207 20 17 00

- - - - - вуглецю 0,6 % або більше


 

0

0

-

7207 20 19 00

- - - ковані


 

0

0

-


 

- - інші, прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:


 


 


 


 

7207 20 32 00

- - - катані або одержані безперервним литтям


 

0

0

-

7207 20 39 00

- - - ковані


 

0

0

-


 

- - круглого або багатокутного поперечного перерізу:


 


 


 


 

7207 20 52 00

- - - катані або одержані безперервним литтям


 

0

0

-

7207 20 59 00

- - - ковані


 

0

0

-

7207 20 80 00

- - інші


 

0

0

-

7208

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриття:


 


 


 


 

7208 10 00 00

- гарячекатаний у рулонах, з рельєфним малюнком без подальшого оброблення


 

0

0

-


 

- інший, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення, протравлений:


 


 


 


 

7208 25 00 00

- - завтовшки 4,75 мм або більше


 

0

0

-

7208 26 00 00

- - завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм


 

0

0

-

7208 27 00 00

- - завтовшки менш як 3 мм


 

0

0

-


 

- інший, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7208 36 00 00

- - завтовшки понад 10 мм


 

0

0

-

7208 37 00 00

- - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм


 

0

0

-

7208 38 00 00

- - завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм


 

0

0

-

7208 39 00 00

- - завтовшки менш як 3 мм


 

0

0

-

7208 40 00 00

- гарячекатаний, не у рулонах, з рельєфним малюнком без подальшого оброблення


 

0

0

-


 

- інший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7208 51

- - завтовшки понад 10 мм:


 


 


 


 

7208 51 20 00

- - - завтовшки понад 15 мм


 

0

0

-


 

- - - завтовшки понад 10 мм, але не більш як 15 мм, завширшки:


 


 


 


 

7208 51 91 00

- - - - 2050 мм або більше


 

0

0

-

7208 51 98 00

- - - - менш як 2050 мм


 

0

0

-

7208 52

- - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм:


 


 


 


 

7208 52 10 00

- - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм


 

0

0

-


 

- - - інший завширшки:


 


 


 


 

7208 52 91 00

- - - - 2050 мм або більше


 

0

0

-

7208 52 99 00

- - - - менш як 2050 мм


 

0

0

-

7208 53

- - завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм:


 


 


 


 

7208 53 10 00

- - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки не більш як 1250 мм і завтовшки 4 мм або більше


 

0

0

-

7208 53 90 00

- - - інший


 

0

0

-

7208 54 00 00

- - завтовшки менш як 3 мм


 

0

0

-

7208 90

- інший:


 


 


 


 

7208 90 20 00

- - перфорований


 

0

0

-

7208 90 80 00

- - інший


 

0

0

-

7209

Плоский прокат з вуглецевої сталі, завширшки 600 мм або більше, холоднокатаний (обтиснений у холодному стані), неплакований, без гальванічного або іншого покриття:


 


 


 


 


 

- холоднокатаний (обтиснений у холодному стані) у рулонах, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7209 15 00 00

- - завтовшки 3 мм або більше


 

0

0

-

7209 16

- - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:


 


 


 


 

7209 16 10 00

- - - "електротехнічний"


 

0

0

-

7209 16 90 00

- - - інший


 

0

0

-

7209 17

- - завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм:


 


 


 


 

7209 17 10 00

- - - "електротехнічний"


 

0

0

-

7209 17 90 00

- - - інший


 

0

0

-

7209 18

- - завтовшки менш як 0,5 мм:


 


 


 


 

7209 18 10 00

- - - "електротехнічний"


 

0

0

-


 

- - - інший:


 


 


 


 

7209 18 91 00

- - - - завтовшки 0,35 мм або більше, але менш як 0,5 мм


 

0

0

-

7209 18 99 00

- - - - завтовшки менш як 0,35 мм


 

0

0

-


 

- холоднокатаний (обтиснений у холодному стані) не у рулонах, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7209 25 00 00

- - завтовшки 3 мм або більше


 

0

0

-

7209 26

- - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:


 


 


 


 

7209 26 10 00

- - - "електротехнічний"


 

0

0

-

7209 26 90 00

- - - інший


 

0

0

-

7209 27

- - завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм:


 


 


 


 

7209 27 10 00

- - - "електротехнічний"


 

0

0

-

7209 27 90 00

- - - інший


 

0

0

-

7209 28

- - завтовшки менш як 0,5 мм:


 


 


 


 

7209 28 10 00

- - - "електротехнічний"


 

0

0

-

7209 28 90 00

- - - інший


 

0

0

-

7209 90

- інший:


 


 


 


 

7209 90 20 00

- - перфорований


 

0

0

-

7209 90 80 00

- - інший


 

0

0

-

7210

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:


 


 


 


 


 

- з гальванічним або іншим покриттям оловом:


 


 


 


 

7210 11 00 00

- - завтовшки 0,5 мм або більше


 

0

0

-

7210 12

- - завтовшки менш як 0,5 мм:


 


 


 


 

7210 12 20 00

- - - біла жерсть


 

0

0

-

7210 12 80 00

- - - інший


 

0

0

-

7210 20 00 00

- з гальванічним або іншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов’яний сплав


 

0

0

-

7210 30 00 00

- електролітично оцинкований


 

0

0

-


 

- іншим способом оцинкований:


 


 


 


 

7210 41 00 00

- - гофрований


 

0

0

-

7210 49 00 00

- - інший


 

0

0

-

7210 50 00 00

- з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом і оксидами хрому


 

0

0

-


 

- з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм:


 


 


 


 

7210 61 00 00

- - з гальванічним або іншим покриттям сплавом алюмінію і цинку


 

0

0

-

7210 69 00 00

- - інший


 

0

0

-

7210 70

- пофарбований, лакований або покритий пластмасою:


 


 


 


 

7210 70 10 00

- - біла жерсть та вироби з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лаковані


 

0

0

-

7210 70 80 00

- - інший


 

0

0

-

7210 90

- інший:


 


 


 


 

7210 90 30 00

- - плакований


 

0

0

-

7210 90 40 00

- - луджений з відбитком


 

0

0

-

7210 90 80 00

- - інший


 

0

0

-

7211

Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванічного або іншого покриття:


 


 


 


 


 

- гарячекатаний без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7211 13 00 00

- - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі, завширшки понад 150 мм і завтовшки 4 мм або більше, не у рулонах і без рельєфного малюнка


 

0

0

-

7211 14 00 00

- - інший, завтовшки 4,75 мм або більше


 

0

0

-

7211 19 00 00

- - інший


 

0

0

-


 

- холоднокатаний (обтиснений у холодному стані) без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7211 23

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:


 


 


 


 

7211 23 20 00

- - - "електротехнічний"


 

0

0

-


 

- - - інший:


 


 


 


 

7211 23 30 00

- - - - завтовшки 0,35 мм або більше


 

0

0

-

7211 23 80 00

- - - - завтовшки менш як 0,35 мм


 

0

0

-

7211 29 00 00

- - інший


 

0

0

-

7211 90

- інший:


 


 


 


 

7211 90 20 00

- - перфорований


 

0

0

-

7211 90 80 00

- - інший


 

0

0

-

7212

Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним або іншим покриттям:


 


 


 


 

7212 10

- з гальванічним або іншим покриттям оловом:


 


 


 


 

7212 10 10 00

- - біла жерсть без подальшого оброблення, крім оброблення поверхні


 

0

0

-

7212 10 90 00

- - інший


 

0

0

-

7212 20 00 00

- електролітично оцинкований


 

0

0

-

7212 30 00 00

- інакше оцинкований


 

0

0

-

7212 40

- пофарбований, лакований або покритий пластмасою:


 


 


 


 

7212 40 20 00

- - біла жерсть, без подальшого оброблення, крім лакування;

прокат з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований


 

0

0

-

7212 40 80 00

- - інший


 

0

0

-

7212 50

- інакше покритий:


 


 


 


 

7212 50 20 00

- - з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому


 

0

0

-

7212 50 30 00

- - з гальванічним або іншим покриттям хромом або нікелем


 

0

0

-

7212 50 40 00

- - з гальванічним або іншим покриттям міддю


 

0

0

-


 

- - з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм:


 


 


 


 

7212 50 61 00

- - - з гальванічним або іншим покриттям сплавами алюмінію та цинку


 

0

0

-

7212 50 69 00

- - - інший


 

0

0

-

7212 50 90 00

- - інший


 

0

0

-

7212 60 00 00

- плакований


 

0

0

-

7213

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:


 


 


 


 

7213 10 00 00

- що мають вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування


 

0

0

-

7213 20 00 00

- інші, з автоматної сталі


 

0

0

-


 

- інші:


 


 


 


 

7213 91

- - круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм:


 


 


 


 

7213 91 10 00

- - - для армування бетону


 

0

0

-

7213 91 20 00

- - - для зміцнювання шинного корду


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

7213 91 41 00

- - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше


 

0

0

-

7213 91 49 00

- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 %


 

0

0

-

7213 91 70 00

- - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але не більш як 0,75 %


 

0

0

-

7213 91 90 00

- - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 %


 

0

0

-

7213 99

- - інші:


 


 


 


 

7213 99 10 00

- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %


 

0

0

-

7213 99 90 00

- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше


 

0

0

-

7214

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:


 


 


 


 

7214 10 00 00

- ковані


 

0

0

-

7214 20 00 00

- що мають вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування


 

0

0

-

7214 30 00 00

- інші, з автоматної сталі


 

0

0

-


 

- інші:


 


 


 


 

7214 91

- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:


 


 


 


 

7214 91 10 00

- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %


 

0

0

-

7214 91 90 00

- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше


 

0

0

-

7214 99

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:


 


 


 


 

7214 99 10 00

- - - - для армування бетону


 

0

0

-


 

- - - - інші, круглого поперечного перерізу діаметром:


 


 


 


 

7214 99 31 00

- - - - - 80 мм або більше


 

0

0

-

7214 99 39 00

- - - - - менш як 80 мм


 

0

0

-

7214 99 50 00

- - - - інші


 

0

0

-


 

- - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше:


 


 


 


 


 

- - - - круглого поперечного перерізу діаметром:


 


 


 


 

7214 99 71 00

- - - - - 80 мм або більше


 

0

0

-

7214 99 79 00

- - - - - менш як 80 мм


 

0

0

-

7214 99 95 00

- - - - інші


 

0

0

-

7215

Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі:


 


 


 


 

7215 10 00 00

- з автоматної сталі, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані


 

0

0

-

7215 50

- інші, без подальшого оброблення, крім холодного деформування або оброблення в холодному стані:


 


 


 


 


 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:


 


 


 


 

7215 50 11 00

- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу


 

0

0

-

7215 50 19 00

- - - інші


 

0

0

-

7215 50 80 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше


 

0

0

-

7215 90 00 00

- інші


 

0

0

-

7216

Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі:


 


 


 


 

7216 10 00 00

- профілі U-, I- або H-подібні без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш як 80 мм


 

0

0

-


 

- профілі L- або T-подібні, без подальшого оброблення, після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування заввишки менш як 80 мм:


 


 


 


 

7216 21 00 00

- - профілі L-подібні


 

0

0

-

7216 22 00 00

- - профілі T-подібні


 

0

0

-


 

- профілі U-, I- або H-подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або більше:


 


 


 


 

7216 31

- - профілі U-подібні:


 


 


 


 

7216 31 10 00

- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм


 

0

0

-

7216 31 90 00

- - - заввишки понад 220 мм


 

0

0

-

7216 32

- - профілі I-подібні:


 


 


 


 


 

- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 220 мм:


 


 


 


 

7216 32 11 00

- - - - з паралельними полицями


 

0

0

-

7216 32 19 00

- - - - інші


 

0

0

-


 

- - - заввишки понад 220 мм:


 


 


 


 

7216 32 91 00

- - - - з паралельними полицями


 

0

0

-

7216 32 99 00

- - - - інші


 

0

0

-

7216 33

- - профілі H-подібні:


 


 


 


 

7216 33 10 00

- - - заввишки 80 мм або більше, але не більш як 180 мм


 

0

0

-

7216 33 90 00

- - - заввишки понад 180 мм


 

0

0

-

7216 40

- профілі L- або T-подібні, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, заввишки 80 мм або більше:


 


 


 


 

7216 40 10 00

- - профілі L-подібні


 

0

0

-

7216 40 90 00

- - профілі T-подібні


 

0

0

-

7216 50

- інші кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:


 


 


 


 

7216 50 10 00

- - з поперечним перерізом, який можна вписати у квадрат із стороною не більш як 80 мм


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 

7216 50 91 00

- - - штабобульб


 

0

0

-

7216 50 99 00

- - - інші


 

0

0

-


 

- кутики, фасонні та спеціальні профілі, без подальшого оброблення, крім деформування або оброблення у холодному стані:


 


 


 


 

7216 61

- - вироблені з плоского прокату:


 


 


 


 

7216 61 10 00

- - - профілі C-, L-, U-, Z-подібні, у формі омеги, або незамкнуті профілі


 

0

0

-

7216 61 90 00

- - - інші


 

0

0

-

7216 69 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- інші:


 


 


 


 

7216 91

- - холоднодеформовані або оброблені у холодному стані, одержані з плоского прокату:


 


 


 


 

7216 91 10 00

- - - профільовані (ребристі) листи


 

0

0

-

7216 91 80 00

- - - інші


 

0

0

-

7216 99 00 00

- - інші


 

0

0

-

7217

Дріт з вуглецевої сталі:


 


 


 


 

7217 10

- неплакований або непокритий, шліфований або нешліфований:


 


 


 


 


 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:


 


 


 


 

7217 10 10 00

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0,8 мм


 

0

0

-


 

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0,8 мм:


 


 


 


 

7217 10 31 00

- - - - який має вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, отримані у процесі прокатування


 

0

0

-

7217 10 39 00

- - - - інший


 

0

0

-

7217 10 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %


 

0

0

-

7217 10 90 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше


 

0

0

-

7217 20

- з гальванічним або іншим покриттям цинком:


 


 


 


 


 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:


 


 


 


 

7217 20 10 00

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0,8 мм


 

0

0

-

7217 20 30 00

- - - з найбільшим розміром поперечного перерізу 0,8 мм або більше


 

0

0

-

7217 20 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %


 

0

0

-

7217 20 90 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше


 

0

0

-

7217 30

- з гальванічним або іншим покриттям іншими недорогоцінними металами:


 


 


 


 


 

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:


 


 


 


 

7217 30 41 00

- - - покритий міддю


 

0

0

-

7217 30 49 00

- - - інший


 

0

0

-

7217 30 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %


 

0

0

-

7217 30 90 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше


 

0

0

-

7217 90

- інший:


 


 


 


 

7217 90 20 00

- - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %


 

0

0

-

7217 90 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або більше, але менш як 0,6 %


 

0

0

-

7217 90 90 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або більше


 

0

0

-


 

III. СТАЛЬ КОРОЗІЙНОСТІЙКА (НЕРЖАВІЮЧА)


 


 


 


 

7218

Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:


 


 


 


 

7218 10 00 00

- зливки та інші первинні форми


 

0

0

-


 

- інша:


 


 


 


 

7218 91

- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу:


 


 


 


 

7218 91 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7218 91 80 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7218 99

- - інша:


 


 


 


 


 

- - - квадратного поперечного перерізу:


 


 


 


 

7218 99 11 00

- - - - катана або одержана безперервним литтям


 

0

0

-

7218 99 19 00

- - - - кована


 

0

0

-


 

- - - інша:


 


 


 


 

7218 99 20 00

- - - - катана або одержана безперервним литтям


 

0

0

-

7218 99 80 00

- - - - кована


 

0

0

-

7219

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки 600 мм або більше:


 


 


 


 


 

- гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7219 11 00 00

- - завтовшки понад 10 мм


 

0

0

-

7219 12

- - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм:


 


 


 


 

7219 12 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7219 12 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7219 13

- - завтовшки 3 мм або більше, але не більш як 4,75 мм:


 


 


 


 

7219 13 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7219 13 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7219 14

- - завтовшки менш як 3 мм:


 


 


 


 

7219 14 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7219 14 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-


 

- гарячекатаний, не у рулонах, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7219 21

- - завтовшки понад 10 мм:


 


 


 


 

7219 21 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7219 21 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7219 22

- - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм:


 


 


 


 

7219 22 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7219 22 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7219 23 00 00

- - завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм


 

0

0

-

7219 24 00 00

- - завтовшки менш як 3 мм


 

0

0

-


 

- холоднокатаний (обтиснений у холодному стані) без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7219 31 00 00

- - завтовшки 4,75 мм або більше


 

0

0

-

7219 32

- - завтовшки 3 мм або більше, але менш як 4,75 мм:


 


 


 


 

7219 32 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7219 32 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7219 33

- - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:


 


 


 


 

7219 33 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7219 33 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7219 34

- - завтовшки 0,5 мм або більше, але не більш як 1 мм:


 


 


 


 

7219 34 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7219 34 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7219 35

- - завтовшки менш як 0,5 мм:


 


 


 


 

7219 35 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7219 35 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7219 90

- інший:


 


 


 


 

7219 90 20 00

- - перфорований


 

0

0

-

7219 90 80 00

- - інший


 

0

0

-

7220

Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, завширшки менш як 600 мм:


 


 


 


 


 

- гарячекатаний, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7220 11 00 00

- - завтовшки 4,75 мм або більше


 

0

0

-

7220 12 00 00

- - завтовшки менш як 4,75 мм


 

0

0

-

7220 20

- холоднокатаний (обтиснений у холодному стані) без подальшого оброблення:


 


 


 


 


 

- - завтовшки 3 мм або більше, з масовою часткою:


 


 


 


 

7220 20 21 00

- - - нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7220 20 29 00

- - - нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-


 

- - завтовшки понад 0,35 мм, але менш як 3 мм, з масовою часткою:


 


 


 


 

7220 20 41 00

- - - нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7220 20 49 00

- - - нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-


 

- - завтовшки не більш як 0,35 мм, з масовою часткою:


 


 


 


 

7220 20 81 00

- - - нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7220 20 89 00

- - - нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7220 90

- інший:


 


 


 


 

7220 90 20 00

- - перфорований


 

0

0

-

7220 90 80 00

- - інший


 

0

0

-

7221 00

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:


 


 


 


 

7221 00 10 00

- з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7221 00 90 00

- з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7222

Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:


 


 


 


 


 

- прутки та бруски гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7222 11

- - круглого поперечного перерізу:


 


 


 


 


 

- - - діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою:


 


 


 


 

7222 11 11 00

- - - - 2,5 % або більше нікелю


 

0

0

-

7222 11 19 00

- - - - менш як 2,5 % нікелю


 

0

0

-


 

- - - діаметром менш як 80 мм, з масовою часткою:


 


 


 


 

7222 11 81 00

- - - - нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7222 11 89 00

- - - - нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7222 19

- - інші:


 


 


 


 

7222 19 10 00

- - - з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7222 19 90 00

- - - з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7222 20

- прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному стані, без подальшого оброблення:


 


 


 


 


 

- - круглого поперечного перерізу:


 


 


 


 


 

- - - діаметром 80 мм або більше, з масовою часткою:


 


 


 


 

7222 20 11 00

- - - - нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7222 20 19 00

- - - - нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-


 

- - - діаметром 25 мм або більше, але менш як 80 мм, з масовою часткою:


 


 


 


 

7222 20 21 00

- - - - нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7222 20 29 00

- - - - нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-


 

- - - діаметром менш як 25 мм, з масовою часткою:


 


 


 


 

7222 20 31 00

- - - - нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7222 20 39 00

- - - - нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-


 

- - інші, з масовою часткою:


 


 


 


 

7222 20 81 00

- - - нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7222 20 89 00

- - - нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7222 30

- інші прутки та бруски:


 


 


 


 


 

- - ковані, з масовою часткою:


 


 


 


 

7222 30 51 00

- - - нікелю 2,5 % або більше


 

0

0

-

7222 30 91 00

- - - нікелю менш як 2,5 %


 

0

0

-

7222 30 97 00

- - інші


 

0

0

-

7222 40

- кутики, фасонні та спеціальні профілі:


 


 


 


 

7222 40 10 00

- - гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, без подальшого оброблення


 

0

0

-

7222 40 50 00

- - холодного деформування або оброблення у холодному стані, без подальшого оброблення


 

0

0

-

7222 40 90 00

- - інші


 

0

0

-

7223 00

Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:


 


 


 


 


 

- з масовою часткою нікелю 2,5 % або більше:


 


 


 


 

7223 00 11 00

- - з масовою часткою нікелю 28 % або більше, але не більш як 31 %, та хрому 20 % або більше, але не більш як 22 %


 

0

0

-

7223 00 19 00

- - інший


 

0

0

-


 

- з масовою часткою нікелю менш як 2,5 %:


 


 


 


 

7223 00 91 00

- - з масовою часткою хрому 13 % або більше, але не більш як 25 %, та алюмінію 3,5 % або більше, але не більш як 6 %


 

0

0

-

7223 00 99 00

- - інший


 

0

0

-


 

IV. ІНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТІ ДЛЯ БУРОВИХ РОБІТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ


 


 


 


 

7224

Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей:


 


 


 


 

7224 10

- зливки та інші первинні форми:


 


 


 


 

7224 10 10 00

- - інструментальної сталі


 

0

0

-

7224 10 90 00

- - інші


 

0

0

-

7224 90

- інші:


 


 


 


 

7224 90 02 00

- - інструментальної сталі


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу:


 


 


 


 


 

- - - - гарячекатані або отримані безперервним литтям:


 


 


 


 


 

- - - - - завширшки менше подвійної товщини:


 


 


 


 

7224 90 03 00

- - - - - - із сталі швидкорізальної


 

0

0

-

7224 90 05 00

- - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше і марганцю 0,5 % або більше, але не більш як 1,2 %, та кремнію 0,6 % або більше, але не більш як 2,3 %; з вмістом бору 0,0008 % або більше за умови, що ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту, наведеного у примітці 1 (f) до цієї групи


 

0

0

-

7224 90 07 00

- - - - - - інші


 

0

0

-

7224 90 14 00

- - - - - інші


 

0

0

-

7224 90 18 00

- - - - ковані


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 


 

- - - - гарячекатані або одержані безперервним литтям:


 


 


 


 

7224 90 31 00

- - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше


 

0

0

-

7224 90 38 00

- - - - - інші


 

0

0

-

7224 90 90 00

- - - - ковані


 

0

0

-

7225

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше:


 


 


 


 


 

- із кремнієвої електротехнічної сталі:


 


 


 


 

7225 11 00 00

- - текстурований з орієнтованим зерном


 

0

0

-

7225 19

- - інший:


 


 


 


 

7225 19 10 00

- - - гарячекатаний


 

0

0

-

7225 19 90 00

- - - холоднокатаний


 

0

0

-

7225 30

- інший, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7225 30 10 00

- - з інструментальної сталі


 

0

0

-

7225 30 30 00

- - із сталі швидкорізальної


 

0

0

-

7225 30 90 00

- - інший


 

0

0

-

7225 40

- інший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7225 40 12 00

- - з інструментальної сталі


 

0

0

-

7225 40 15 00

- - із сталі швидкорізальної


 

0

0

-


 

- - інший:


 


 


 


 

7225 40 40 00

- - - завтовшки понад 10 мм


 

0

0

-

7225 40 60 00

- - - завтовшки 4,75 мм або більше, але не більш як 10 мм


 

0

0

-

7225 40 90 00

- - - завтовшки менш як 4,75 мм


 

0

0

-

7225 50

- інший, холодного прокатування (обтиснення у холодному стані), без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7225 50 20 00

- - із сталі швидкорізальної


 

0

0

-

7225 50 80 00

- - інший


 

0

0

-


 

- інший:


 


 


 


 

7225 91 00 00

- - електролітично оцинкований


 

0

0

-

7225 92 00 00

- - інакше оцинкований


 

0

0

-

7225 99 00 00

- - інший


 

0

0

-

7226

Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:


 


 


 


 


 

- з кремнієвої електротехнічної сталі:


 


 


 


 

7226 11 00 00

- - текстурований з орієнтованим зерном


 

0

0

-

7226 19

- - інший:


 


 


 


 

7226 19 10 00

- - - гарячекатаний, без подальшого оброблення


 

0

0

-

7226 19 80 00

- - - інший


 

0

0

-

7226 20 00 00

- із сталі швидкорізальної


 

0

0

-


 

- інший:


 


 


 


 

7226 91

- - гарячекатаний, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7226 91 20 00

- - - з інструментальної сталі


 

0

0

-


 

- - - інший:


 


 


 


 

7226 91 91 00

- - - - завтовшки 4,75 мм або більше


 

0

0

-

7226 91 99 00

- - - - завтовшки менш як 4,75 мм


 

0

0

-

7226 92 00 00

- - холодного прокатування (обтиснення у холодному стані), без подальшого оброблення


 

0

0

-

7226 99

- - інший:


 


 


 


 

7226 99 10 00

- - - електролітично оцинкований


 

0

0

-

7226 99 30 00

- - - інакше оцинкований


 

0

0

-

7226 99 70 00

- - - інший


 

0

0

-

7227

Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з інших легованих сталей:


 


 


 


 

7227 10 00 00

- із сталі швидкорізальної


 

0

0

-

7227 20 00 00

- із сталі кремнієво-марганцевої


 

0

0

-

7227 90

- інші:


 


 


 


 

7227 90 10 00

- - з масовою часткою бору 0,0008 % або більше, при цьому ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту, наведеного у примітці 1 (f) до цієї групи


 

0

0

-

7227 90 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше


 

0

0

-

7227 90 95 00

- - інші


 

0

0

-

7228

Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей:


 


 


 


 

7228 10

- прутки та бруски з швидкорізальної сталі:


 


 


 


 

7228 10 20 00

- - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані або гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування


 

0

0

-

7228 10 50 00

- - ковані


 

0

0

-

7228 10 90 00

- - інші


 

0

0

-

7228 20

- прутки та бруски з кремнієво-марганцевої сталі:


 


 


 


 

7228 20 10 00

- - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу, прокатані за чотирма гранями


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 

7228 20 91 00

- - - без подальшого оброблення, крім гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування; гарячекатані, гарячетягнуті або пресовані, без подальшого оброблення, крім плакування


 

0

0

-

7228 20 99 00

- - - інші


 

0

0

-

7228 30

- інші прутки та бруски без подальшого оброблення після гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування:


 


 


 


 

7228 30 20 00

- - з інструментальної сталі


 

0

0

-


 

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше:


 


 


 


 

7228 30 41 00

- - - круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше


 

0

0

-

7228 30 49 00

- - - інші


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - круглого поперечного перерізу діаметром:


 


 


 


 

7228 30 61 00

- - - - 80 мм або більше


 

0

0

-

7228 30 69 00

- - - - менш як 80 мм


 

0

0

-

7228 30 70 00

- - - прямокутного (крім квадратного) поперечного перерізу, прокатані за чотирма гранями


 

0

0

-

7228 30 89 00

- - - інші


 

0

0

-

7228 40

- інші прутки та бруски без подальшого оброблення, крім кування:


 


 


 


 

7228 40 10 00

- - з інструментальної сталі


 

0

0

-

7228 40 90 00

- - інші


 

0

0

-

7228 50

- інші прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному стані, без подальшого оброблення:


 


 


 


 

7228 50 20 00

- - з інструментальної сталі


 

0

0

-

7228 50 40 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - круглого поперечного перерізу діаметром:


 


 


 


 

7228 50 61 00

- - - - 80 мм або більше


 

0

0

-

7228 50 69 00

- - - - менш як 80 мм


 

0

0

-

7228 50 80 00

- - - інші


 

0

0

-

7228 60

- інші прутки та бруски:


 


 


 


 

7228 60 20 00

- - з інструментальної сталі


 

0

0

-

7228 60 80 00

- - інші


 

0

0

-

7228 70

- кутики, фасонні та спеціальні профілі:


 


 


 


 

7228 70 10 00

- - гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, без подальшого оброблення


 

0

0

-

7228 70 90 00

- - інші


 

0

0

-

7228 80 00 00

- прутки та бруски порожнисті для буріння


 

0

0

-

7229

Дріт з інших легованих сталей:


 


 


 


 

7229 20 00 00

- із сталі кремнієво-марганцевої


 

0

0

-

7229 90

- інший:


 


 


 


 

7229 90 20 00

- - із сталі швидкорізальної


 

0

0

-

7229 90 50 00

- - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 0,5 % або менше


 

0

0

-

7229 90 90 00

- - інший


 

0

0

-

Група 73
Вироби з чорних металів

Примітки:

1. У цій групі термін "чавунне литво" означає вироби, одержані литтям, у яких залізо домінує за масою над кожним з інших елементів у сплаві та які не відповідають хімічному складу сталей, про які йшлося у примітці 1 (d) до групи 72.

2. У цій групі термін "дріт" означає гаряче- або холоднодеформовані вироби будь-якої форми поперечного перерізу, розмір якого не більш як 16 мм.

Код

Назва

Ставки мита, %

Додаткові ОВО

преференційна

пільгова

повна

7301

Палі шпунтові з чорних металів, просвердлені або непросвердлені, перфоровані або неперфоровані, монолітні або зроблені із збірних елементів; кутики фасонні та спеціальні профілі зварні з чорних металів:


 


 


 


 

7301 10 00 00

- палі шпунтові


 

0

0

-

7301 20 00 00

- кутики фасонні та спеціальні профілі


 

0

0

-

7302

Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з’єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки опорні, клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, розпірні бруски, пластини та інші деталі, спеціально призначені для з’єднання або закріплення рейок:


 


 


 


 

7302 10

- рейки:


 


 


 


 

7302 10 10 00

- - струмопровідні з деталями з кольорового металу


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - нові:


 


 


 


 


 

- - - - рейки широкопідошвові:


 


 


 


 

7302 10 22 00

- - - - - з масою погонного метра 36 кг або більше


 

0

0

-

7302 10 28 00

- - - - - з масою погонного метра менш як 36 кг


 

0

0

-

7302 10 40 00

- - - - рейки з жолобом


 

0

0

-

7302 10 50

- - - - інші:


 


 


 


 

7302 10 50 10

- - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг


 

0

0

-

7302 10 50 90

- - - - - інші


 

0

0

-

7302 10 90 00

- - - що використовувалися


 

0

0

-

7302 30 00 00

- рейки перекладні, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та інші елементи з’єднання та розведення рейок


 

5

5

-

7302 40 00 00

- накладки стикові та підкладки опорні


 

0

0

-

7302 90 00 00

- інші


 

0

0

-

7303 00

Труби, трубки і профілі порожнисті, з ливарного чавуну:


 


 


 


 

7303 00 10 00

- труби і трубки, які використовуються у системах, що працюють під тиском


 

0

0

-

7303 00 90 00

- інші


 

0

0

-

7304

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва):


 


 


 


 


 

- труби для нафто- та газопроводів:


 


 


 


 

7304 11 00

- - з корозійностійкої (нержавіючої сталі):


 


 


 


 

7304 11 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 11 00 90

- - - інші


 

0

0

-

7304 19

- - інші:


 


 


 


 

7304 19 10

- - - зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм:


 


 


 


 

7304 19 10 10

- - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 19 10 90

- - - - інші


 

0

0

-

7304 19 30

- - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм:


 


 


 


 

7304 19 30 10

- - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 19 30 90

- - - - інші


 

0

0

-

7304 19 90

- - - зовнішнім діаметром понад 406,4 мм:


 


 


 


 

7304 19 90 10

- - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 19 90 90

- - - - інші


 

0

0

-


 

- труби обсадні, насосно-компресорні та бурильні для буріння нафтових та газових свердловин:


 


 


 


 

7304 22 00 00

- - труби бурильні з корозійностійкої (нержавіючої сталі)


 

0

0

-

7304 23 00 00

- - інші труби бурильні


 

0

0

-

7304 24 00 00

- - інші, з корозійностійкої (нержавіючої сталі)


 

0

0

-

7304 29

- - інші:


 


 


 


 

7304 29 10 00

- - - зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм


 

0

0

-

7304 29 30 00

- - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм


 

0

0

-

7304 29 90 00

- - - зовнішнім діаметром понад 406,4 мм


 

0

0

-


 

- інші, круглого поперечного перерізу з чорних металів:


 


 


 


 

7304 31

- - холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані):


 


 


 


 

7304 31 20 00

- - - прецизійні труби


 

0

0

-

7304 31 80

- - - інші:


 


 


 


 

7304 31 80 10

- - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 31 80 90

- - - - інші


 

0

0

-

7304 39

- - інші:


 


 


 


 

7304 39 10 00

- - - необроблені, прямі, з рівномірною товщиною стінки, призначені для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 


 

- - - - труби з нанесеною різьбою або на які може бути нанесено різьбу (газові труби):


 


 


 


 

7304 39 52

- - - - - оцинковані:


 


 


 


 

7304 39 52 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 39 52 90

- - - - - - інші


 

0

0

-

7304 39 58

- - - - - інші:


 


 


 


 

7304 39 58 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 39 58 90

- - - - - - інші


 

0

0

-


 

- - - - інші, зовнішнім діаметром:


 


 


 


 

7304 39 92

- - - - - не більш як 168,3 мм:


 


 


 


 

7304 39 92 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 39 92 90

- - - - - - інші


 

0

0

-

7304 39 93

- - - - - понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм:


 


 


 


 

7304 39 93 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 39 93 90

- - - - - - інші


 

0

0

-

7304 39 98

- - - - - понад 406,4 мм:


 


 


 


 

7304 39 98 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 39 98 90

- - - - - - інші


 

0

0

-


 

- інші, круглого поперечного перерізу, з корозійностійкої (нержавіючої сталі):


 


 


 


 

7304 41 00

- - холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані):


 


 


 


 

7304 41 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 41 00 90

- - - інші


 

0

0

-

7304 49

- - інші:


 


 


 


 

7304 49 10 00

- - - необроблені, прямі, з рівномірною товщиною стінки, призначені для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

7304 49 93 00

- - - - зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм


 

0

0

-

7304 49 95 00

- - - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм


 

0

0

-

7304 49 99

- - - - зовнішнім діаметром понад 406,4 мм:


 


 


 


 

7304 49 99 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 49 99 90

- - - - - інші


 

0

0

-


 

- інші, круглого поперечного перерізу, з іншої легованої сталі:


 


 


 


 

7304 51

- - холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані):


 


 


 


 


 

- - - прямі та з рівномірною товщиною стінки з легованої сталі, з масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не більш як 0,5% молібдену, завдовжки:


 


 


 


 

7304 51 12 00

- - - - не більш як 0,5 м


 

0

0

-

7304 51 18 00

- - - - понад 0,5 м


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

7304 51 81 00

- - - - прецизійні труби


 

0

0

-

7304 51 89 00

- - - - інші


 

0

0

-

7304 59

- - інші:


 


 


 


 

7304 59 10 00

- - - необроблені, прямі, з рівномірною товщиною стінки, призначені для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого поперечного перерізу та іншої товщини стінки


 

0

0

-


 

- - - інші, прямі, з рівномірною товщиною стінки з легованої сталі, масовою часткою вуглецю 0,9-1,15 % та хрому 0,5-2 % або не більш як 0,5 % молібдену, завдовжки:


 


 


 


 

7304 59 32 00

- - - - не більш як 0,5 м


 

0

0

-

7304 59 38 00

- - - - понад 0,5 м


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

7304 59 92

- - - - зовнішнім діаметром не більш як 168,3 мм:


 


 


 


 

7304 59 92 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 59 92 90

- - - - - інші


 

0

0

-

7304 59 93

- - - - зовнішнім діаметром понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм:


 


 


 


 

7304 59 93 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 59 93 90

- - - - - інші


 

0

0

-

7304 59 99

- - - - зовнішнім діаметром понад 406,4 мм:


 


 


 


 

7304 59 99 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7304 59 99 90

- - - - - інші


 

0

0

-

7304 90 00 00

- інші


 

0

0

-

7305

Інші труби і трубки (наприклад, зварні, клепані або з’єднані аналогічним способом) круглого поперечного перерізу, зовнішній діаметр яких понад 406,4 мм з чорних металів:


 


 


 


 


 

- труби для нафто- та газопроводів:


 


 


 


 

7305 11 00

- - прямошовні, зварені дуговим зварюванням під флюсом:


 


 


 


 

7305 11 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7305 11 00 90

- - - інші


 

0

0

-

7305 12 00

- - інші, зварні, прямошовні:


 


 


 


 

7305 12 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7305 12 00 90

- - - інші


 

0

0

-

7305 19 00 00

- - інші


 

0

0

-

7305 20 00 00

- труби обсадні, використовувані для буріння нафтових та газових свердловин


 

0

0

-


 

- інші, зварні:


 


 


 


 

7305 31 00

- - зварні, прямошовні:


 


 


 


 

7305 31 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7305 31 00 90

- - - інші


 

0

0

-

7305 39 00

- - інші:


 


 


 


 

7305 39 00 10

- - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7305 39 00 90

- - - інші


 

0

0

-

7305 90 00 00

- інші


 

0

0

-

7306

Інші труби, трубки і профілі порожнисті (наприклад, з відкритим швом чи зварні, клепані або з’єднані аналогічним способом) з чорних металів:


 


 


 


 


 

- труби для нафто- та газопроводів:


 


 


 


 

7306 11

- - зварні, з корозійностійкої (нержавіючої сталі):


 


 


 


 

7306 11 10

- - - зварні прямошовні:


 


 


 


 

7306 11 10 10

- - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 11 10 90

- - - - інші


 

0

0

-

7306 11 90

- - - зварні спіральношовні:


 


 


 


 

7306 11 90 10

- - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 11 90 90

- - - - інші


 

0

0

-

7306 19

- - інші:


 


 


 


 

7306 19 10 00

- - - зварні прямошовні


 

0

0

-

7306 19 90

- - - зварні спіральношовні:


 


 


 


 

7306 19 90 10

- - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 19 90 90

- - - - інші


 

0

0

-


 

- труби обсадні і труби, що використовуються для буріння нафтових та газових свердловин:


 


 


 


 

7306 21 00 00

- - зварні, з корозійностійкої (нержавіючої сталі)


 

0

0

-

7306 29 00 00

- - інші


 

0

0

-

7306 30

- інші, зварні, круглого поперечного перерізу з чорних металів:


 


 


 


 


 

- - прецизійні труби з товщиною стінки:


 


 


 


 

7306 30 11 00

- - - не більш як 2 мм


 

0

0

-

7306 30 19 00

- - - понад 2 мм


 

0

0

-


 

- - інші:


 


 


 


 


 

- - - труби з нанесеною різьбою або на які може бути нанесено різьбу (газові труби):


 


 


 


 

7306 30 41

- - - - оцинковані:


 


 


 


 

7306 30 41 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 30 41 90

- - - - - інші


 

0

0

-

7306 30 49

- - - - інші:


 


 


 


 

7306 30 49 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 30 49 90

- - - - - інші


 

0

0

-


 

- - - інші, зовнішнім діаметром:


 


 


 


 


 

- - - - не більш як 168,3 мм:


 


 


 


 

7306 30 72

- - - - - оцинковані:


 


 


 


 

7306 30 72 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 30 72 90

- - - - - - інші


 

0

0

-

7306 30 77

- - - - - інші:


 


 


 


 

7306 30 77 10

- - - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 30 77 90

- - - - - - інші


 

0

0

-

7306 30 80

- - - - понад 168,3 мм, але не більш як 406,4 мм:


 


 


 


 

7306 30 80 10

- - - - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 30 80 90

- - - - - інші


 

0

0

-

7306 40

- інші, зварні, круглого поперечного перерізу, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:


 


 


 


 

7306 40 20

- - холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані):


 


 


 


 

7306 40 20 10

- - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 40 20 90

- - - інші


 

0

0

-

7306 40 80

- - інші:


 


 


 


 

7306 40 80 10

- - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 40 80 90

- - - інші


 

0

0

-

7306 50

- інші, зварні, круглого поперечного перерізу з іншої легованої сталі:


 


 


 


 

7306 50 20 00

- - прецизійні труби


 

0

0

-

7306 50 80

- - інші:


 


 


 


 

7306 50 80 10

- - - з тепловою ізоляцією


 

0

0

-

7306 50 80 90

- - - інші


 

0

0

-


 

- інші, зварні, некруглого поперечного перерізу:


 


 


 


 

7306 61

- - квадратного або прямокутного поперечного перерізу:


 


 


 


 

7306 61 10 00

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

0

0

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

7306 61 92 00

- - - - з товщиною стінки не більш як 2 мм


 

0

0

-

7306 61 99 00

- - - - з товщиною стінки понад 2 мм


 

0

0

-

7306 69

- - іншого некруглого поперечного перерізу:


 


 


 


 

7306 69 10 00

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

0

0

-

7306 69 90 00

- - - інші


 

0

0

-

7306 90 00 00

- інші


 

0

0

-

7307

Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) з чорних металів:


 


 


 


 


 

- фітинги литі:


 


 


 


 

7307 11

- - з нековкого чавуну:


 


 


 


 

7307 11 10 00

- - - використовувані у системах, що працюють під тиском


 

5

5

-

7307 11 90 00

- - - інші


 

5

5

-

7307 19

- - інші:


 


 


 


 

7307 19 10 00

- - - з ковкого чавуну


 

5

5

-

7307 19 90 00

- - - інші


 

5

5

-


 

- інші, з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:


 


 


 


 

7307 21 00 00

- - фланці


 

5

5

-

7307 22

- - коліна, патрубки та втулки з нанесеною різьбою:


 


 


 


 

7307 22 10 00

- - - втулки


 

0

0

-

7307 22 90 00

- - - коліна та патрубки


 

0

0

-

7307 23

- - фітинги для зварювання встик:


 


 


 


 

7307 23 10 00

- - - коліна та патрубки


 

5

5

-

7307 23 90 00

- - - інші


 

5

5

-

7307 29

- - інші:


 


 


 


 

7307 29 10 00

- - - з нанесеною різьбою


 

5

5

-

7307 29 80 00

- - - інші


 

5

5

-


 

- інші:


 


 


 


 

7307 91 00 00

- - фланці


 

5

5

-

7307 92

- - коліна, патрубки та втулки з нанесеною різьбою:


 


 


 


 

7307 92 10 00

- - - втулки


 

0

0

-

7307 92 90 00

- - - коліна та патрубки


 

0

0

-

7307 93

- - фітинги для зварювання встик:


 


 


 


 


 

- - - з найбільшим зовнішнім діаметром не більш як 609,6 мм:


 


 


 


 

7307 93 11 00

- - - - коліна та патрубки


 

5

5

-

7307 93 19 00

- - - - інші


 

5

5

-


 

- - - з найбільшим зовнішнім діаметром понад 609,6 мм:


 


 


 


 

7307 93 91 00

- - - - коліна та патрубки


 

5

5

-

7307 93 99 00

- - - - інші


 

5

5

-

7307 99

- - інші:


 


 


 


 

7307 99 10

- - - з нанесеною різьбою:


 


 


 


 

7307 99 10 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7307 99 10 90

- - - - інші


 

5

5

-

7307 99 80 00

- - - інші


 

5

5

-

7308

Металоконструкції (за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металів; листи, стрижні, кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби, з чорних металів, призначені для використання у металоконструкціях:


 


 


 


 

7308 10 00 00

- мости та секції мостів


 

0

0

-

7308 20 00 00

- башти та решітчасті щогли


 

0

0

-

7308 30 00 00

- двері, вікна та їх рами і пороги для дверей


 

0

0

шт

7308 40 00 00

- устаткування для металевих риштувань, опалубок, підпірок або кріплень для шахт


 

0

0

-

7308 90

- інші:


 


 


 


 


 

- - головним чином або в основному виготовлені з листового матеріалу:


 


 


 


 

7308 90 51 00

- - - панелі, які складаються з двох стінок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з ізоляційним наповнювачем


 

0

0

-

7308 90 59 00

- - - інші


 

0

0

-

7308 90 98 00

- - інші


 

0

0

-

7309 00

Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю понад 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них:


 


 


 


 

7309 00 10 00

- для газів (за винятком стиснених або скраплених газів)


 

7

7

-


 

- для рідин:


 


 


 


 

7309 00 30 00

- - з облицюванням або теплоізоляційним покриттям


 

7

7

-


 

- - інші, місткістю:


 


 


 


 

7309 00 51 00

- - - понад 100 000 л


 

7

7

-

7309 00 59 00

- - - не більш як 100 000 л


 

7

7

-

7309 00 90 00

- для твердих речовин


 

7

7

-

7310

Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю не більш як 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них:


 


 


 


 

7310 10 00 00

- місткістю 50 л або більше


 

5

5

-


 

- місткістю менш як 50 л:


 


 


 


 

7310 21

- - банки, що закриваються пайкою або відбортовкою:


 


 


 


 

7310 21 11 00

- - - що використовуються для консервування харчових продуктів


 

5

5

-

7310 21 19 00

- - - що використовуються для консервування напоїв


 

5

5

-


 

- - - інші, з товщиною стінки:


 


 


 


 

7310 21 91 00

- - - - менш як 0,5 мм


 

5

5

-

7310 21 99 00

- - - - 0,5 мм або більше


 

5

5

-

7310 29

- - інші:


 


 


 


 

7310 29 10 00

- - - з товщиною стінки менш як 0,5 мм


 

5

5

-

7310 29 90 00

- - - з товщиною стінки 0,5 мм або більше


 

5

5

-

7311 00

Ємності для стиснених або скраплених газів, з чорних металів:


 


 


 


 


 

- безшовні:


 


 


 


 


 

- - на тиск 165 бар або більше, місткістю:


 


 


 


 

7311 00 11 00

- - - менше 20 л


 

5

5

шт

7311 00 13 00

- - - 20 л або більше, але не більш як 50 л


 

5

5

шт

7311 00 19 00

- - - понад 50 л


 

5

5

шт

7311 00 30 00

- - інші


 

5

5

шт


 

- інші, місткістю:


 


 


 


 

7311 00 91 00

- - менш як 1 000 л


 

5

5

-

7311 00 99 00

- - 1 000 л або більше


 

5

5

-

7312

Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної ізоляції:


 


 


 


 

7312 10

- кручений дріт, троси, канати:


 


 


 


 

7312 10 20 00

- - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

0

0

-


 

- - інші, найбільший розмір поперечного перерізу яких:


 


 


 


 


 

- - - не більш як 3 мм:


 


 


 


 

7312 10 41 00

- - - - з гальванічним або іншим покриттям мідно-цинковими сплавами (латунь)


 

0

0

-

7312 10 49 00

- - - - інші


 

0

0

-


 

- - - понад 3 мм:


 


 


 


 


 

- - - - кручений дріт:


 


 


 


 

7312 10 61 00

- - - - - без покриття


 

0

0

-


 

- - - - - з покриттям:


 


 


 


 

7312 10 65 00

- - - - - - оцинкований


 

0

0

-

7312 10 69 00

- - - - - - інший


 

0

0

-


 

- - - - троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах):


 


 


 


 


 

- - - - - без покриття або тільки оцинковані, найбільший розмір поперечного перерізу яких:


 


 


 


 

7312 10 81 00

- - - - - - понад 3 мм, але не більш як 12 мм


 

0

0

-

7312 10 83 00

- - - - - - понад 12 мм, але не більш як 24 мм


 

0

0

-

7312 10 85 00

- - - - - - понад 24 мм, але не більш як 48 мм


 

0

0

-

7312 10 89 00

- - - - - - понад 48 мм


 

0

0

-

7312 10 98 00

- - - - - інші


 

0

0

-

7312 90 00 00

- інші


 

0

0

-

7313 00 00 00

Дріт колючий з чорних металів; дріт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вільно двічі кручений дріт для огорож з чорних металів


 

0

0

-

7314

Тканина металева (включаючи безперервні стрічки), ґрати, сітки та огорожі з дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів:


 


 


 


 


 

- тканина плетена:


 


 


 


 

7314 12 00 00

- - безперервні стрічки для машин з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

0

0

-

7314 14 00 00

- - інша тканина плетена з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

0

0

-

7314 19 00 00

- - інша


 

0

0

-

7314 20

- ґрати, сітки та огорожі, зварені у точках перетину, з дроту, з найбільшим розміром поперечного перерізу 3 мм або більше і розміром вічка 100 см-2 або більше:


 


 


 


 

7314 20 10 00

- - з ребристого дроту


 

0

0

-

7314 20 90 00

- - інші


 

0

0

-


 

- інші ґрати, сітки та огорожі, зварені у місцях перетину:


 


 


 


 

7314 31 00 00

- - оцинковані


 

0

0

-

7314 39 00 00

- - інші


 

0

0

-


 

- інші тканини металеві, ґрати, сітки та огорожі:


 


 


 


 

7314 41 00 00

- - оцинковані


 

0

0

-

7314 42 00 00

- - покриті пластмасами


 

0

0

-

7314 49 00 00

- - інші


 

0

0

-

7314 50 00 00

- просічно-витяжний лист


 

0

0

-

7315

Ланцюги та їх частини з чорних металів:


 


 


 


 


 

- ланцюги шарнірні та їх частини:


 


 


 


 

7315 11

- - ланцюги роликові:


 


 


 


 

7315 11 10 00

- - - для велосипедів та мотоциклів


 

5

5

-

7315 11 90 00

- - - інші


 

5

5

-

7315 12 00 00

- - інші ланцюги


 

5

5

-

7315 19 00 00

- - частини


 

5

5

-

7315 20 00 00

- ланцюги проти ковзання


 

5

5

-


 

- інші ланцюги:


 


 


 


 

7315 81 00 00

- - ланцюги плоскокільцеві з розпіркою


 

5

5

-

7315 82 00 00

- - інші, із зварними кільцями


 

5

5

-

7315 89 00 00

- - інші


 

5

5

-

7315 90 00 00

- інші частини


 

5

5

-

7316 00 00 00

Якори, гачки та їх частини з чорних металів


 

5

5

-

7317 00

Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, рифлені цвяхи, скоби (крім тих, що належать до товарної позиції 8305) та аналогічні вироби з чорних металів, з головками або без головок з іншого матеріалу, крім виробів, що мають мідні головки:


 


 


 


 


 

- холодноштамповані з дроту:


 


 


 


 

7317 00 20 00

- - цвяхи, у стрічках або рулонах


 

0

0

-

7317 00 60 00

- - інші


 

0

0

-

7317 00 80 00

- інші


 

0

0

-

7318

Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів:


 


 


 


 


 

- вироби з різьбою:


 


 


 


 

7318 11 00 00

- - глухарі


 

5

5

-

7318 12

- - інші шурупи для дерева:


 


 


 


 

7318 12 10 00

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

5

5

-

7318 12 90

- - - інші:


 


 


 


 

7318 12 90 10

- - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 12 90 90

- - - - інші


 

5

5

-

7318 13 00 00

- - гачки та кільця вкручувані


 

5

5

-

7318 14

- - гвинти самонарізні:


 


 


 


 

7318 14 10 00

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

2

2

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

7318 14 91

- - - - гвинти з різьбою, нанесеною на визначених ділянках:


 


 


 


 

7318 14 91 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 14 91 90

- - - - - інші


 

5

5

-

7318 14 99

- - - - інші:


 


 


 


 

7318 14 99 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 14 99 90

- - - - - інші


 

5

5

-

7318 15

- - інші гвинти та болти, з гайками чи шайбами або без них:


 


 


 


 

7318 15 20 00

- - - для фіксації конструкційних елементів залізничних рейок


 

5

5

-


 

- - - інші:


 


 


 


 


 

- - - - без головок:


 


 


 


 

7318 15 35 00

- - - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

5

5

-


 

- - - - - з інших сталей, з межею міцності на розтягування:


 


 


 


 

7318 15 42

- - - - - - менш як 800 МПа:


 


 


 


 

7318 15 42 10

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 15 42 90

- - - - - - - інші


 

5

5

-

7318 15 48 00

- - - - - - 800 МПа або більше


 

5

5

-


 

- - - - з головками:


 


 


 


 


 

- - - - - з прямим чи хрестоподібним шліцом:


 


 


 


 

7318 15 52 00

- - - - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

5

5

-

7318 15 58

- - - - - - інші:


 


 


 


 

7318 15 58 10

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 15 58 90

- - - - - - - інші


 

5

5

-


 

- - - - - з шестигранним шліцом:


 


 


 


 

7318 15 62

- - - - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:


 


 


 


 

7318 15 62 10

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 15 62 90

- - - - - - - інші


 

5

5

-

7318 15 68

- - - - - - інші:


 


 


 


 

7318 15 68 10

- - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 15 68 90

- - - - - - - інші


 

5

5

-


 

- - - - - болти з шестигранною головкою:


 


 


 


 

7318 15 75 00

- - - - - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі


 

5

5

-


 

- - - - - - з інших сталей, з межею міцності на розтягування:


 


 


 


 

7318 15 82

- - - - - - - менш як 800 МПа:


 


 


 


 

7318 15 82 10

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 15 82 90

- - - - - - - - інші


 

5

5

-

7318 15 88

- - - - - - - 800 МПа або більше:


 


 


 


 

7318 15 88 10

- - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 15 88 90

- - - - - - - - інші


 

5

5

-

7318 15 95

- - - - - інші:


 


 


 


 

7318 15 95 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 15 95 90

- - - - - - інші


 

5

5

-

7318 16

- - гайки:


 


 


 


 


 

- - - з корозійностійкої (нержавіючої) сталі:


 


 


 


 

7318 16 31

- - - - глухі (закладні) заклепки з внутрішньою різьбою:


 


 


 


 

7318 16 31 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 16 31 90

- - - - - інші


 

5

5

-

7318 16 39

- - - - інші:


 


 


 


 

7318 16 39 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 16 39 90

- - - - - інші


 

5

5

-


 

- - - інші:


 


 


 


 

7318 16 40

- - - - глухі (закладні) заклепки з внутрішньою різьбою:


 


 


 


 

7318 16 40 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 16 40 90

- - - - - інші


 

5

5

-

7318 16 60

- - - - самостопорні гайки:


 


 


 


 

7318 16 60 10

- - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 16 60 90

- - - - - інші


 

5

5

-


 

- - - - інші, з внутрішнім діаметром:


 


 


 


 

7318 16 92

- - - - - не більш як 12 мм:


 


 


 


 

7318 16 92 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 16 92 90

- - - - - - інші


 

5

5

-

7318 16 99

- - - - - понад 12 мм:


 


 


 


 

7318 16 99 10

- - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 16 99 90

- - - - - - інші


 

5

5

-

7318 19 00

- - інші:


 


 


 


 

7318 19 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 19 00 90

- - - інші


 

5

5

-


 

- вироби без різьби:


 


 


 


 

7318 21 00

- - пружинисті шайби та інші стопорні шайби:


 


 


 


 

7318 21 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 21 00 90

- - - інші


 

5

5

-

7318 22 00

- - інші шайби:


 


 


 


 

7318 22 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 22 00 90

- - - інші


 

5

5

-

7318 23 00

- - заклепки:


 


 


 


 

7318 23 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 23 00 90

- - - інші


 

5

5

-

7318 24 00

- - шпонки та шплінти:


 


 


 


 

7318 24 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 24 00 90

- - - інші


 

5

5

-

7318 29 00

- - інші:


 


 


 


 

7318 29 00 10

- - - для промислового складання моторних транспортних засобів


 

0

0

-

7318 29 00 90

- - - інші


 

1

1

-

7319

Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки в’язальні, голки декерні та аналогічні вироби для ручної роботи з чорних металів; англійські шпильки та інші шпильки з чорних металів, в іншому місці не зазначені:


 


 


 


 

</