Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


11.11.20
13897 30

Новая объединённая отчётность по ЕСВ, ПДФО и ВЗ от Минфина (продолжение)

В блоге Новая объединённая отчётность по ЕСВ, ПДФО и ВЗ от Минфина (в формате pdf) выложены для более удобного прочтения новости Мінфін підготував об’єднану звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ

 1. Порядок (49 страниц) – Додаток 6, в формате pdf
 2. Форма Податкового розрахунку з Додатками (8 страниц), в формате pdf

 

Додаток 7 (15 страниц) “Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів  єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування”, в формате pdf

Додаток 8 (32 страницы) “Довідник ознак доходів фізичних осіб”, в формате pdf

 

Выскажу свои «Зауваження до проєкту наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4»: 

 

1. В предлагаемой редакции «ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК СУМ ДОХОДУ, НАРАХОВАНОГО (СПЛАЧЕНОГО) НА КОРИСТЬ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ, І СУМ УТРИМАНОГО З НИХ ПОДАТКУ, А ТАКОЖ СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ» предлагаю:

 

код

Действующая редакция проекта

С учетом изменений

Пояснення

06

Інформація про додатки, що додаються до Розрахунку та є його невід'ємною частиною

Інформація про додатки, що додаються до Розрахунку т̶а̶ ̶є̶ ̶й̶о̶г̶о̶ ̶н̶е̶в̶і̶д̶'̶є̶м̶н̶о̶ю̶ ̶ч̶а̶с̶т̶и̶н̶о̶ю

Навпроти Додатків, які не подаються, у Розрахунках проставляється відмітка:

на паперових носіях - прочерки;

в електронній формі - поле залишається незаповненим.

В строках 061-063 необходимо проставить соответствующие прочерки. Например, если в отчётном периоде не было «осіб, які проходять строкову військову службу», то незачем составлять и включать в Розрахунок этот Додаток.

09

Ознака платника єдиного внеску

Ознака платника єдиного внеску. 

Якщо юридичні особи або ФО - підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, у цьому полі  проставляється відмітка:

на паперових носіях - прочерки;

в електронній формі - поле залишається незаповненим.

В строках 091-094  предлагаю разбивку делать помесячную, а не поквартальную, т.к. не во всех месяцах квартала субъект хозяйствования может иметь работников. 

Кроме того, если не было работников, договоров гражданско-правогого характера и пр., нет необходимости проставлять в этом поле отметки, а также заполнять и предоставлять в составе Розрахунку соответствующие Додатки. 

Например, ФОПу в отчётном квартале нужно отразить только выплаты другим ФОПам (с озн. 157) за приобретённый товар. Никаких начислений заработной платы, ЕСВ, работников, контрактов, заключённых договоров ГПХ не было. Ему нужно сдать Розрахунок и в его составе Додаток 4ДФ 

 

2. В предлагаемой редакции Додатка 1 «ВІДОМОСТІ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ, ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) ЗАСТРАХОВАНИМ ОСОБАМ», в Примечаниях, предлагаю:

 

¹⁵

відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 24 заповнюється тільки для "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків.

відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 26 заповнюється тільки для "Звітного нового" та "Уточнюючого" Розрахунків.

Скорее всего – просто опечатка

 

3. В предлагаемой редакции «Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» предлагаю:

код

Действующая редакция проекта

С учетом изменений

Пояснення

 

Розд. II. Порядок подання Розрахунку

2.

Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує

доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх

нарахування до сплати протягом звітного періоду.

Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує

доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх

нарахування до сплати протягом звітного періоду. 

Якщо податкові агенти не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, а також не   нараховують (не виплачують, не надають) доходи фізичній особі (самозайнятої особі) та/або не зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір – Розрахунок з додатками за відповідний квартал не подається. 

 

Или (другой вариант):

Якщо відповідно до пункту 3 Розділу І цього Порядку його дія не поширюється на податкових агентів, – Розрахунок з додатками за відповідний квартал ними не подається. 

Например, ФОП не имел ни наёмных работников, не выплачивал доходы другим ФОПам и физлицам, обязательств по начислению, удержанию, перечислению ПДФО, ВЗ, ЕСВ в отчётном квартале у него не возникло – ему не нужно сдавать пустой Розрахунок. Здесь «как бы» дублируем п.3 Розд. І – для избегания в дальнейшем манипуляций с «роз’ясненнями»  со стороны ДПС.

4

Аркуші окремого Розрахунку зшиваються.

При заповненні полів, що складаються з клітинок, кожен із необхідних символів розбірливе вписується до відповідної окремої клітинки.

 

Символи не мають виходити за межі клітинок, а також накладатись на сусідні клітинки. Символи (крапка, апостроф, кома, дефіс тощо) проставляються в окремих клітинках.

Аркуші окремого Розрахунку зшиваються.

 

 

ІІІ. Порядок заповнення Розрахунку

1.

рядок 06

зазначається інформація про додатки (кількість додатків та

кількість аркушів додатків, що є складовими Розрахунку);

зазначається інформація про додатки (кількість додатків та

кількість аркушів додатків, що є складовими Розрахунку); навпроти Додатків, які не подаються, у Розрахунках проставляється відмітка:

 

на паперових носіях - прочерки;

в електронній формі - поле залишається незаповненим.

В строках 061-063 необходимо проставить соответствующие прочерки. Например, если в отчётном периоде не было «осіб, які проходять строкову військову службу», то незачем составлять и включать в Розрахунок этот Додаток.

рядок 09

позначкою «Х» зазначається відповідна ознака платника

податків: …

Ознака платника єдиного внеску. 

Якщо юридичні особи або ФО - підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, у цьому полі  проставляється відмітка:

 

на паперових носіях - прочерки;

в електронній формі - поле залишається незаповненим.

В строках 091-094  предлагаю разбивку делать помесячную, а не поквартальную, т.к. не во всех месяцах квартала субъект хозяйствования может иметь работников. 

 

Кроме того, если не было работников, договоров гражданско-правогого характера и пр., нет необходимости проставлять в этом поле отметки, а также заполнять и предоставлять в составе Розрахунку соответствующие Додатки. 

Например, ФОПу в отчётном квартале нужно отразить только выплаты другим ФОПам (с озн. 157) за приобретённый товар. Никаких начислений заработной платы, ЕСВ, работников, контрактов, заключённых договоров ГПХ не было. Ему нужно сдать Розрахунок и в его составе Додаток 4ДФ 

 

IV. Порядок заповнення додатків до Розрахунку, що містять

інформацію щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь

платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а

також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях

звітного кварталу

1.

Додаток 1 до Розрахунку «Відомості … у розрізі місяців звітного кварталу.

Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих …

Додаток 1 до Розрахунку «Відомості … у розрізі місяців звітного кварталу.

Додаток 1 формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок.

Якщо податкові агенти у звітному кварталі не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, не зобов'язані нараховувати, (утримувати) та сплачувати єдиний внесок – Додаток 1 за відповідний квартал не подається. 

Відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих…

 

Подчеркивается, что не нужно сдавать «пустой» Додаток 1

4.

Додаток 4 до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – 4ДФ).

Додаток 4 до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – 4ДФ).

Якщо податкові агенти не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, а також не   нараховують (не виплачують, не надають) доходи фізичній особі (самозайнятої особі) та/або не зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір – Додаток 4ДФ за відповідний квартал не подається. 

 

Подчеркивается, что не нужно сдавать «пустой» Додаток 4ДФ

Над чем стоит "подумать"?

 

Из предлагаемой формы Розрахунка с Додатками исчезли формы (Додатки) по трудовым отношениям («бывшие» таблицы 5 и 7 действующего пока что Порядка «формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»). 

Хотелось бы услышать – такой обязанности в предоставлении информации не будет, или забыли, или будет в виде отдельного отчёта?

================

Я всё-таки призываю писать им свои предложения. К сожалению, приходится “работать” за них. Вспоминайте, что не устраивало в нынешнем Додатке 4 по ЕСВ и в 1ДФ – чтобы эти "косяки" не перешли в обновлённую форму. Возможно – есть какие-то предложения по отражению больничных, декретных, отпускных, по исправлению отчётности… 

Напомню реквизиты для обращения:

Міністерство фінансів України

01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, 

E-mail: apar@minfin.gov.ua

 

Державна регуляторна служба

01001, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11, 

адреса web-сайту Служби: http://www.drs.gov.ua/ 

E-mail загальний: inform@drs.gov.ua 

E-mail прес-служби: pres@drs.gov.ua

Промолчим – будем работать с сырым материалом и возмущаться формой отчёта (а возмущаться есть чем: хотя бы тем, что её объединили!), обратимся – есть шанс, что как Эйва из “Аватара”, нас услышат.  

Комментарии
 • Юра Г.
11.11.20 04:00

В СССР один из режисеров раскріл секрет, как он проталкивал свои решения, он просто устроил через комсомолку опрос, и делал типа по просьбам.
Поросята таким образом сформировали общественніе советі, типа голосования в интернете, на сайтах, о которіх кроме них почти никто не знал.
.
Да накакать им на Ваши пропозиции.
У них отсутствует интелект, для их понимания.
Не замарчивайтесь, раслабьтесь и получайте удовольствие.
Не садитесь за стол с каталами, вы проиграли уже на этапе приняти решения сыграть с ними. 

Ответить
 • Алла
11.11.20 08:05

одне слово дебілоіди. Аби щось погіршити!!!!

Ответить
 • Людмила
12.11.20 06:27

Алла,

Ответить
 • економіст
11.11.20 08:58

Замість спрощення -ускладнення. Просто  форму 1ДФ зробили місячною і втулили як окремий додаток до звіту по ЄСВ.

Ответить
 • Елена
11.11.20 09:48

економіст, было время, когда 1ДФ сделали месячной. Продолбались пару месяцев и отменили. Может и здесь будет так же? (слабая надежда, но вдруг?)

Ответить
 • ОЛЬГА
11.11.20 09:46

8,15,32 страницы .Кто больше ? Ну зачем это все ? Для штрафов ? Господи, когда они бухгалтеров оставят в покое ,хотя бы на время.А то нечего делать ,  испорчу жизнь другим.Какой то дурдом.

Ответить
 • Алиса
11.11.20 10:06

Моему начальнику 30 лет и когда он я ему сказала про эту форму он тоже с воодушевлением сказал -ну что вам все не так ведь отчетов меньше и машина вам отчет формирует за 5 минут вы только проверяете ,и много времени не надо чтобы его освоить .А вы опять недовольны

Ответить
 • Татьяна
21.04.21 17:26

Алиса, да, не раз слышала о той заветной кнопке, которую нужно всего лишь нажать и все будет. Только не видела ее ни разу.

Ответить
 • Ирина
11.11.20 11:03

Алиса,  а мне проще)) У меня в отделе работает жена директора. И на замечания по поводу того, что и за сколько формирует машина и остального- директору отвечает она)). А вот по поводу недовольны, то я уже не возмущаюсь, до тех пор пока не попробую. Я однажды оч сильно возмущалась, когда нас насильно переводили на электронную отчётность))) А теперь как вспомню эти очереди на целый день в любую погоду, говорю спасибо тому, кто заставил. Отторжение нового это нормальное поведение человека. А поговорить 

Ответить
 • Злой бух
11.11.20 10:59

Для чего ввели ежемесячный отчет по ЕСВ? Поинтересовались теперешние бумагомаратели,  сразу видно -вредители. А как быть  с теми, кто выходит на пенсию например  5 ноября и что дальше, нужно сдавать отчет или пенсионный будет ждать 2 месяца, у человека последний  месяц  октябрь будет включен в расчет. Улучшили так улучшили! Подумайте, что творите!

Ответить
 • ^^^
12.11.20 11:58

Злой бух, плюс к этому проверка правильности расчета больничных на этапе подачи заявки накроется медным тазом. Либо будем справки для соц страха клепать. Они либо совсем безмозглые, либо намеренно вредят.

Ответить
 • дина
11.11.20 11:28

какой  и д и о т и з м=
 а будут декларировать -как досягення  и спрощення!
КАРАУЛ!!!SOS!!

Ответить
 • Льоля
11.11.20 11:29

Я думала, что 1-ДФ форму вообще уберут, она неудобная. Думала в табл. 6 добавят колонки ПДФО и ВЗ, тех выплат которые облагаются в т.ч. и ЕСВ, а отдельно табличку для выплат других, которые не облагаются ЕСВ, но облагаются ПДФО И ВЗ, и еще одну табличку, в которой выплаты не облагаемые (ФОПы, алименты и т.д). Мне кажется так было бы проще и лучше. А то слепили просто 2 отчета, которые друг друга дублируют в некоторых показателях.

Ответить
 • ^^^
12.11.20 11:59

Льоля, все так думали, но нет, им не нужна наша работа, им надо чтобы мы мучились.

Ответить
 • Лена
11.11.20 12:09

Теперь ещё и военный сбор расписывать по каждому работнику, вместо одной строки((((. Зачем?(( Это уже добавит работы, помимо остального.

Ответить
 • дина
11.11.20 12:11

ЄСВ-самодостаточный , отшлифованый  временем отчет! не трогайте его, незнайки!

Ответить
 • Нина
11.11.20 12:46

Интересно, а что будет со штрафами? Если ошибки в отчете ЕСВ можно было спокойно исправлять, не боясь что тебе 510 грн. впаяют. С каждым годом все лучше и лучше. Такое ощущение, что мы летим в тартарары и дна не видно.

Ответить
 • Татьяна
11.11.20 17:48

Нина,только за 1 ДФ уже 1020,00 со старта. И думаю да, если этой фигне дадут статус "Розрахунку", то все штрафы что по НКУ

Ответить
 • майя
11.11.20 13:42

Нина- права! это есть ответ на вопрос- кому и зачем это абсурд необходим!основная цель этого отчета-гибрида--достичь максимума  штрафов.

Ответить
 • Людмила
11.11.20 14:18

Я не проти нововведень, але ж можна пробні версії зробити, протестувати, але ж ні. Умовно полегшують роботу бухгалтерам. Мене теж турбують коригуючі на помилки. Чи окремо по додатках, чи весь звіт треба буде коригувати. А це штрафи. Люблю свою професію, але кожен раз після нововведень цих, у мене руки опускаються.

Ответить
 • Екатерина
12.11.20 18:02

Людмила,з технічної точки зору обов'язкового головний звіт та додаток, в якому знайдено помилку.

Ответить
 • Татьяна
11.11.20 17:53

Рассказывала мне подружка как в Германии вводиться новый налог и отчетность. Это что-то! Нам только мечтать. Этот процес на несколько лет. Придумали новый ноалог - написали закон и приняли, но он не действует пока... Пока не  разработают методологию, администрирование и т.п. А потом, пока не просчитатают экономическую составляющую: влияния налога на бизнес и грубо КПД нолога для бюджета (не получится, что администрировать дороже, чем сам налог). И только потом "зеленый свет"А у нас как в анекдоте "Все через "Ж"..."

Ответить
 • Юлия
11.11.20 18:31

Мы подаём 1дф по месту нахождения основного предприятия и копию второй порции по месту производства. По месту производства платится только подоходный налог.  Что будет теперь? Копию 2 партии по месту производства отправлять так же? Это точно упрощением назвать нельзя

Ответить
 • Ирина
11.11.20 20:36

У меня 350 сотрудников и почти 1000 орендодателей земельных паев. Пайщиков приходится вводить вручную, т.к. начисление и выплата не совпадают по кварталам. У каждого пайщика по 5-7 земельных участков и договоров. При формировании 1ДФ приходится просматривать каждый договор. Это занимает от одной до двух недель. Ненавижу этот дебильный отчёт, а теперь не представляю сколько времени у меня займет новый. Упростили... Созданием данного "шедевра" занимался явно не практик. Теперь ещё новые пенсионеры будут бегать за справками. Никто не захочет ждать 3 месяца для начисления пенсии.
Это упрощение - очередное издевательство над бухгалтерами.

Ответить
 • 555
25.11.20 14:27

Ирина, а вы думаете справка поможет? для начисления пенсии, это ж придется вручную суммы вносить в пенсионном. Скорее всего сделают ежемесячным отчет

Ответить
 • Ирина
11.11.20 20:39

Юлия правильно подняла вопрос о сдаче отчёта с копией в разные адреса. У меня получается один основной и 3 в разных районах. Теперь как это будет выглядеть?

Ответить
 • Катя
12.11.20 11:23

Сомневающемуся Sкептику -Спасибо за проработку .

Ответить
 • Екатерина
12.11.20 18:00

То, что не понятно:1)  оригинал и копия в разные ДПС (вроде как логика ЕСВ не ложится сюда, а технически нельзя одно приложение из пакета подавать в разные налоговые, а остальные - в одну)2) почему нет таблицы 5 по принятым/уволеным сотрудникам загадка, но с другой стороны решает проблему класификатора профессий
Теперь отчетность квартальная и нужно будет создавать 3 таблицы 6 в одном пакете, а потом это все добро заполнять в таблицу 1. К слову с таблицей 1 будет больше всего проблем как в бухгалтеров, так и в разработчиков бух.программ (изменений достаточно).

Ответить
 • Наталия
18.11.20 15:06

Сомневающийся Sкептиk, спасибо большое за Вашу работу! Поддерживаю опасения по поводу таблиц 5 и 7. Отдельный отчет как бы аннулирует логику сокращения отчетов. Если факт приема еще и будет фиксироваться в уведомлении о приеме, то увольнение и декретчецы где? Тоже дополнительные отчеты в привязке к этому? Я всегда была против объединения этих отчетов, потому что до этого года срок исковой давности по 1ДФ был 3 года, а по ЕСВ-бесконечность, был шанс соскочить со штрафа за 1ДФ, сейчас увы. 

Ответить
 • Наталья
22.11.20 06:48

Як би вони його самі  здавали то  продумади всі  варіанти, а так  нехай  мучатся бухгалтера, як його все  вязать і   здати. Задовбали своїми недолугими введененнями

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Объединенный отчет: правильная нумерация...
81929 195
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям