Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
759 Печатать

Графік подання статистичної звітності респондентами у жовтні 2016 року

ІНДЕКС ФОРМИ

НАЗВА ФОРМИ

 

ХТО ПОДАЄ

 

3 жовтня

1.

ф.№1-торг (місячна)

”Звіт про товарооборот торгової мережі”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, за переліком, встановленим органами державної статистики

2.

ф.№37-сг (місячна)

”Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики.

3.

ф.№24-сг (місячна)

”Стан тваринництва”

юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

4.

ф.№4-мтп (місячна)

”Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти.

5.

ф.№1-ціни (житло) (квартальна)

”Звіт про ціни на ринку житла”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи – агентства нерухомості.

4 жовтня

6.

ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна)

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС; фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС.

7.

ф.№1-опт (місячна)

”Звіт про обсяг оптового товарообігу”

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

8.

ф.№11-заг (квартальна)

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики.

9.

ф.№13-заг (квартальна)

”Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого, за переліком, визначеним органом державної статистики.

10.

ф.№1-зерно (місячна)

”Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики.

11.

ф.№1-П (місячна)

”Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг)”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності; фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності, за переліком та графіком, що встановлюються Головним управлінням статистики.

12.

ф.№1-ПО (місячна)

”Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення.

13.

ф.№51-авто (місячна)

”Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

5 жовтня

14.

ф.№2-3 нк (один раз на рік)

”Звіт вищого навчального закладу на початок 2016/2017 навчального року”

вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації.

 

15.

ф.№1-субсидії (ЖКГ)

(місячна)

”Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг”

спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

16.

ф.№1-субсидії (паливо) (місячна)

”Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива”

спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг.

17.

ф.№21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики.

18.

ф.№2-етр (місячна)

”Звіт про роботу міського електротранспорту”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою.

19.

ф.№51-вод (місячна)

”Звіт про роботу підприємства водного транспорту”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом.

20.

ф.№51-ЦА (місячна)

”Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден.

21.

ф.№5-НО (наука/обо-рона) (квартальна)

”Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи”

юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.

7 жовтня

22.

ф.№1-ПВ (місячна)

”Звіт з праці”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, за переліком, визначеним органами державної статистики.

23.

ф.№1-кб (місячна)

”Звіт про виконання будівельних робіт”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики.

24.

ф.№10-зез (квартальна)

”Звіт про іноземні інвестиції”

юридичні особи (резиденти), які одержали інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні.

25.

ф.№13-зез (квартальна)

”Звіт про інвестиції за кордон”

юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також філії нерезидентів в Україні.

10 жовтня

26.

ф.№2К-П (квартальна)

”Анкета для промислового підприємства”

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики.

27.

ф.№2К-П інв (два рази на рік)

”Анкета для промислового підприємства (інвестиції)”

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики.

28.

ф.№2К-Б (квартальна)

”Анкета для будівельного підприємства”

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики.

29.

ф.№2К-Т (квартальна)

”Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів”

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики.

 

30.

ф.№2К-СП (квартальна)

”Анкета для підприємства сфери послуг”

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики.

31.

ф.№2К-С (квартальна)

”Анкета для сільськогосподарського підприємства”

юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики.

32.

ф.№1-риба (квартальна)

Звіт про добування водних біоресурсів”

юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони, за переліком, визначеним органом державної статистики.

33.

ф.№1-ПО (поставки) (місячна)

”Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та

спеціального призначення.

34.

ф.№5-ЗЕЗ (місячна)

”Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування”

юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування.

35.

ф.№1-ЕІО (місячна)

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання”

юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання.

36.

ф.№9-ЗЕЗ (квартальна)

”Звіт про експорт (імпорт) послуг”

 

юридичні особи - резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні; місцеві органи виконавчої влади – розпорядники державних та місцевих бюджетних коштів нижчого рівня (згідно з Законом України ”Про державний бюджет України” за відповідний рік).

12 жовтня

37.

ф.№1-ПЕ (місячна)

”Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації та поводження з відходами”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності, за переліком, що встановлюється Головним управлінням статистики.

 

17 жовтня

38.

ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

”Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії”

юридичні особи, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд

(у тому числі ОСББ та ЖБК), надають населенню комунальні послуги.

39.

ф.№2-буд (квартальна)

”Звіт про прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт”

 

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб-замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи–підприємці.

40.

ф.№14-ЗЕЗ (квартальна)

”Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу”

юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами.

 

20 жовтня

41.

ф.№31-авто (квартальна)

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення.

42.

ф.№1-ціни (буд) (місячна)

”Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначені за переліком органів державної статистики.

43.

ф.№14-зв’язок (квартальна)

”Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – оператори/провайдери поштового зв’язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу.

24 жовтня

44.

ф.№1-ціни (пром)

(місячна)

”Звіт про ціни виробників промислової продукції”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики.

25 жовтня

45.

фінансова звітність

юридичні особи (підприємства), крім банків та бюджетних установ.

46.

ф.№1-Б (квартальна)

 

”Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами”

юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики.

47.

ф.№1-послуги (квартальна)

”Звіт про обсяги реалізованих послуг”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності.

48.

ф.№3-торг (квартальна)

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі.

49.

ф.№1-опт (квартальна)

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”

юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля.

 

50.

ф.№2-інвестиції (квартальна)

”Капітальні інвестиції”

 

юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

51.

ф.№31-вод (квартальна)

”Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом”

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом.

52.

ф.№1-НО (наука/оборона) (квартальна)

”Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення”

юридичні особи, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення.

 

 

Отключить рекламу