Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
1303 Печатать

Графік подання статистичної звітності респондентами у лютому 2016 року

№ п/п Індекс форми Назва форми Звітуючий суб’єкт
Не пізніше 2 лютого
1 №24-сг (місячна) Стан тваринництва юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
2 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики
3 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишку енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти
Не пізніше 4 лютого
4 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання
5 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля
6 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
7 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур
8 1-торг (нафтопродукти)(місячна) Звіт про продаж світлих нафтопродуктів і газу юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС
Не пізніше 5 лютого
9 51-вод (місячна) Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації юридичні особи, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним
10 21-заг (місячна) Звіт про реалізацію сільськогосплдарської продукції юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком
11 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден
12 1-субсидії (паливо)(місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах
13 1-субсидії (ЖКГ)(місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
14 2-етр (місячна) Звіт про роботу міського електротранспорту юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою
Не пізніше 8 лютого
15 1-кб (місячна) 1-кб (місячна) господарські організації та їхні відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи, за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики
16 1-ПВ (місячна) 1-ПВ (місячна) юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики
17 9-ДС (річна) 9-ДС (річна) установи (організації), на працівників яких поширюється дія законів України „Про державну службу” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”
Не пізніше 9 лютого
18 1-Б (річна) 1-Б (річна) юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики
19 8-нк (річна) 8-нк (річна) музеї (юридичні особи)
20 9-нк (річна) 9-нк (річна) театри (юридичні особи)
21 12-нк (річна) 12-нк (річна) концертні організації, професійні творчі колективи (юридичні особи)
Не пізніше 12 лютого
22 1-ПЕ (місячна) 1-ПЕ (місячна) юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
Не пізніше 15 лютого
23 1-заборгованість (ЖКГ)(місячна) 1-заборгованість (ЖКГ)(місячна) юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги
Не пізніше 22 лютого
24 1-ціни (буд)(місячна) 1-ціни (буд)(місячна) юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи
25 1-ціни (пром)(місячна) 1-ціни (пром)(місячна) юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "В", "С", "D" (незалежно від основного виду діяльності)
Не пізніше 29 лютого
26 1-ІКТ (річна ) Звіт про використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
27 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)
28 4-мтп (річна) Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишках енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти
29 11-мтп (річна) Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива становлять 2 т і вище, або теплоенергії 15 Гкал і вище, або з приєднаною електричною потужністю 100 кВт і вище
30 11-мтп (паливо)(річна) Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт разом із звітом за № 11-мтп – юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності
31 11-мтп (вер)(річна) Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів разом зі звітом за формою №11-мтп - юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності
32 11-ер (річна) Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії юридичні особи, відокремлені  підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, у яких середньодобові витрати умовного палива менше 2 т умовного палива, або теплоенергії  менше 15 Гкал, або з приєднаною електричною потужністю менше 100 кВт та які не витрачають паливо й енергію на виробництво продукції, а використовують енергію на опалення та освітлення
33 1-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики
34 1-підприємництво (коротка)(річна) Структурне обстеження підприємства юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики
35 1-м, 2-м (річна) Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва юридичні особи - суб’єкти малого підприємництва
36 1-мс, 2-мс (річна) Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва юридичні особи - суб’єкти малого підприємництва
37 2-Б (річна) Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів юридичні особи (акціонерні товариства ­­­- емітенти цінних паперів)
38 Форма 1 (річна) Баланс юридичні особи, крім суб’єктів малого підприємництва
39 Форма 2 (річна) Звіт про фінансові результати юридичні особи, крім суб’єктів малого підприємництва
40 Форма 3 (річна) Звіт про рух грошових коштів юридичні особи, крім суб’єктів малого підприємництва
41 Форма 4 (річна) Звіт про власний капітал юридичні особи, крім суб’єктів малого підприємництва
42 Форма 5 (річна) Примітки до річної фінансової звітності юридичні особи, крім суб’єктів малого підприємництва
43 Форма 6 (річна) Додаток до приміток до річної фінансової звітності юридичні особи, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність; підприємства, які займають монопольне становище на ринку виробництва товарів, робіт, послуг; підприємства, які мають державне регулювання на продукцію, товари, роботи, послуги
44 2-інвестиції (річна) Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування
45 11-ОЗ (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію юридичні особи-підприємства – зведений звіт з урахуванням філій, представництва, інших відокремлених підрозділів
46 1П-НПП (річна) Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
47 3-торг (річна) Звіт про продаж та запаси товарів в торговій мережі та мережі ресторанного господарства юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства
48 7-торг (річна) Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства юридичні особи (підприємства), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства
49 7-тнв (річна) Звіт про травматизм на виробництві юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи
50 1-опт (річна) Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля
51 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
52 2-ферм (річна) Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві фермерські господарства (юридичні особи), малі підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
53 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
54 3-лг (річна) Лісогосподарська діяльність юридичні особи, яким надано у користування або власність ліси, за переліком, визначеним органами державної статистики
55 1-відходи (річна) Утворення та поводження з відходами юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами І-IV класів небезпеки, за переліком, визначеним органами державної статистики
56 1-екологічні витрати (річна) Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за переліком, визначеним органами державної статистики
57 1-житлофонд (річна) Житловий фонд юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), бюро технічної інвентаризації, органи місцевого самоврядування в сільській місцевості – про житло, що перебуває у громадян на праві приватної власності
58 1-туризм (річна) Звіт про туристичну діяльність юридичні особи – суб'єкти туристичної діяльності, фізичні особи-підприємці – суб’єкти туристичної діяльності
59 1–КЗР (річна) Звіт про діяльність колективного засобу розміщування юридичні особи, які надають послуги з тимчасового розміщування; підприємства, організації (установи), на балансі яких перебувають засоби, що надають послуги з тимчасового розміщування; фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщування
60 3-наука (річна) Звіт про виконання наукових та науково-дослідних робіт юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які виконували наукові та науково-технічні роботи
61 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком, визначеним органами державної статистики
62 85-к (річна) Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу юридичні особи, які здійснюють діяльність у сфері дошкільної освіти
63 2-ТП (мисливство) (річна) Ведення мисливського господарства юридичні особи, яким надано у користування мисливські угіддя, за переліком, визначеним органами державної статистики
64 1-інновація (річна) Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства юридичні особи, які здійснюють діяльність за видами економічної діяльності промисловості, за переліком, визначеним органом державної статистики

Отключить рекламу