Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
736 Печатать

Графік подання статистичної звітності респондентами у березні 2016 року

№ п/п Індекс форми Назва форми Звітуючий суб’єкт
Не пізніше 2 березня
1 №24-сг (місячна) Стан тваринництва юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
2 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики
3 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишку енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти
Не пізніше 4 березня
4 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання
5 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля
6 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
7 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур
8 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Звіт про продаж світлих нафтопродуктів і газу юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС
Не пізніше 9 березня
9 51-вод (місячна) Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації юридичні особи, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним
10 21-заг (місячна) Звіт про реалізацію сільськогосплдарської продукції юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком
11 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден
12 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах
13 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
14 2-етр (місячна) Звіт про роботу міського електротранспорту юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою
15 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт господарські організації та їхні відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи, за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики
16 1-ПВ (місячна) Звіт з праці юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики
Не пізніше 10 березня
17 1-громадська організація (річна) Звіт про діяльність громадської організації керівний орган громадської організації зі статусом юридичної особи, легалізованої відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання"
Не пізніше 12 березня
18 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
Не пізніше 15 березня
19 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги
Не пізніше 21 березня
20 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи
Не пізніше 22 березня
21 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "В", "С", "D" (незалежно від основного виду діяльності)

Отключить рекламу