Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
1093 Печатать

Графік подання статистичної звітності респондентами у січні 2016 року

№ п/п Індекс форми Назва форми Звітуючий суб’єкт
Не пізніше 4 січня
1 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики
2 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Про продаж світлих нафтопродуктів фізичні особи–підприємці, юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС і АГНКС
3 24-сг (місячна) Стан тваринництва на 1 січня 2016 року юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
4 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишку енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти
5 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення
6 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля
7 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності
8 11-заг (квартальна) Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики
9 13-заг (квартальна) Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого, за переліком, визначеним органом державної статистики
10 1-зерно (піврічна) Наявність і надходження зернових та олійних культур юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур
11 1-ціни (житло) (квартальна) Звіт про ціни на ринку житла юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи - агентства нерухомості
Не пізніше 5 січня
12 2-етр (місячна) Робота міського електротранспорту юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою
13 51-вод (місячна) Звіт про роботу підприємства водного транспорту юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом
14 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
15 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
16 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден
Не пізніше 11 січня
17 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики
18 10-зез (квартальна) Звіт про прямі іноземні інвестиції юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні
19 13-зез (квартальна) Звіт про прямі інвестиції за кордон юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон
20 1-ПВ (місячна) Звіт з праці юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики
21 1-ПВ (квартальна) Звіт з праці юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики
22 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг юридичні особи-резиденти України усіх видів економічної діяльності, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами та постійні представництва нерезидентів в Україні
23 2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
24 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
25 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
26 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
27 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
Не пізніше 12 січня
28 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
Не пізніше 15 січня
29 1-буд (квартальна) Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб - замовники
30 2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці
31 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги
32 14-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами
Не пізніше 18 січня
33 1-торги (квартальна) Звіт про здійснення державних закупівель юридичні особи, на яких поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" та/або Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"
Не пізніше 20 січня
34 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики
35 1-риба (річна) Звіт про добування водних біоресурсів юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони, за переліком, визначеним органом державної статистики
36 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи
37 1-АП (річна) Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення – органу державної статистики за місцезнаходженням
38 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення
39 24 (річна) Стан тваринництва за 2015 рік юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність
40 6-сільрада (річна) Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства сільські, селищні, міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти
41 6-тп (ес) (річна) Звіт про роботу електростанції юридичні особи, які мають електростанції потужністю 500кВт і більше
42 1-НК (річна) Звіт про роботу аспірантури та докторантури організації, установи, вищі навчальні заклади, які мають аспірантуру або докторантуру
43 2-ТП (повітря) (річна) Звіт про охорону атмосферного повітря юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають стаціонарні джерела викидів, за переліком, визначеним Держстатом
44 12-торг (річна) Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб та фізичні особи-підприємці, які мають ринки
45 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначені за переліком органів державної статистики
46 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – оператори/провайдери поштового зв’язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу
Не пізніше 22 січня
47 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики)
Не пізніше 25 січня
48 2-інвестиції (квартальна) Капітальні інвестиції юридичні особи-підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування
49 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом
50 1-послуги (квартальна) Звіт  про обсяги реалізованих послуг юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

Отключить рекламу