при подписке на рассылку
695 Печатать

Графік подання статистичної звітності респондентами у травні 2016 року

№ п/п Індекс форми Назва форми Звітуючий суб’єкт
Не пізніше 4 травня
1 №24-сг (місячна) Стан тваринництва юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
2 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики
3 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишку енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти
4 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання
5 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля
6 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
7 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур
8 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Звіт про продаж світлих нафтопродуктів і газу юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС
Не пізніше 5 травня
9 51-вод (місячна) Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації юридичні особи, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним
10 21-заг (місячна) Звіт про реалізацію сільськогосплдарської продукції юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком
11 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден
12 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах
13 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
14 2-етр (місячна) Звіт про роботу міського електротранспорту юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою
Не пізніше 10 травня
15 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт господарські організації та їхні відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи, за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики
16 1-ПВ (місячна) Звіт з праці юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики
Не пізніше 12 травня
17 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
Не пізніше 16 травня
18 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги
Не пізніше 20 травня
19 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи
Не пізніше 23 травня
20 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "В", "С", "D" (незалежно від основного виду діяльності)

Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют