Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
763 Печатать

Графік подання статистичної звітності респондентами у квітні 2016 року

№ п/п Індекс форми Назва форми Звітуючий суб’єкт
Не пізніше 4 квітня
1 №24-сг (місячна) Стан тваринництва юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за встановленим переліком
2 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за переліком, встановленим органами державної статистики
3 4-мтп (місячна) Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб усіх видів економічної діяльності, які використовують та мають у залишку енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти
4 51-авто (місячна) Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання
5 1-опт (місячна) Звіт про обсяг оптового товарообороту юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля
6 1-П (місячна) Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
7 1-зерно (місячна) Наявність і надходження зернових та олійних культур юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які займаються прийманням на зберігання і переробленням зернових та олійних культур
8 1-ціни (житло) (квартальна) Звіт про ціни на ринку житла юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють посередницькі послуги з купівлі , продажу нерухомого майна
9 11-заг (квартальна) Надходження худоби та птиці на переробні підприємства юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю та перероблення закупленої або власної худоби та птиці, м’яса(за встановленим переліком)
10 13-заг (квартальна) Надходження молока на переробні підприємства юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які мають власні переробні потужності, або їх орендують, та здійснюють закупівлю й перероблення закупленого або власного молока (за встановленим переліком)
11 1-торг (нафтопродукти) (місячна) Звіт про продаж світлих нафтопродуктів і газу юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС і АГНКС
Не пізніше 5 квітня
12 51-вод (місячна) Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації юридичні особи, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним
13 21-заг (місячна) Звіт про реалізацію сільськогосплдарської продукції юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність за встановленим переліком
14 51-ЦА (місячна) Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден
15 1-субсидії (паливо) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого, рідкого пічного побутового палива спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг при виконавчих комітетах
16 1-субсидії (ЖКГ) (місячна) Звіт про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
17 2-етр (місячна) Звіт про роботу міського електротранспорту юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою
Не пізніше 7 квітня
18 1-кб (місячна) Звіт про виконання будівельних робіт господарські організації та їхні відокремлені підрозділи, які виконують будівельні роботи, за переліком, що встановлюється територіальним органом державної статистики
19 10-зез (квартальна) Звіт про іноземні інвестиції в Україну юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які одержали інвестиції від зарубіжних партнерів-нерезидентів та мають пов’язані з цим зобов’язання/вимоги перед нерезидентами, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також постійні представництва нерезидентів в Україні
20 13-зез (квартальна) Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу юридичні особи (резиденти) усіх видів економічної діяльності, які здійснили інвестиції за межі України, включаючи дані щодо всіх відокремлених та структурних підрозділів, а також постійні представництва нерезидентів в Україні
21 1-ПВ (квартальна) Звіт з праці юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики
22 1-ПВ (місячна) Звіт з праці юридичні особи, відокремлені підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики
Не пізніше 11 квітня
23 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт (імпорт) послуг юридичні особи та їх відокремлені підрозділи-резиденти України, які здійснюють експортно-імпортні операції послугами
24 1-риба (квартальна) Добування водних біоресурсів юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за встановленим переліком; територіальні органи рибоохорони
25 2К-П (квартальна) Анкета для промислового підприємства юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
26 2К-Т (квартальна) Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
27 2К-СП (квартальна) Анкета для підприємства сфери послуг юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
28 2К-С (квартальна) Анкета для сільськогосподарського підприємства юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
29 2К-Б (квартальна) Анкета для будівельного підприємства юридичні особи за переліком, визначеним органами державної статистики
Не пізніше 12 квітня
30 1-ПЕ (місячна) Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності
Не пізніше 15 квітня
31 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги
32 2-буд (квартальна) Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт юридичні особи-замовники, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування щодо об’єктів, забудовниками яких є фізичні особи або фізичні особи-підприємці
33 14-ЗЕЗ(квартальна) Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами
Не пізніше 18 квітня
34 1-торги (квартальна) Звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти всі, хто використовує кошти державного та місцевого бюджетів
Не пізніше 20 квітня
35 1-ціни (буд) (місячна) Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи
36 31-авто (квартальна) Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання
37 14-зв'язок (квартальна) Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку
Не пізніше 22 квітня
38 1-ціни (пром) (місячна) Звіт про ціни виробників промислової продукції юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями "В", "С", "D" (незалежно від основного виду діяльності)
Не пізніше 25 квітня
39 2-інвестиції(квартальна) Капітальні інвестиції юридичні особи-підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування
40 31-вод (квартальна) Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом
41 1-Б (квартальна) Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики
42 1-м, 2-м (квартальна) Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва юридичні особи - суб’єкти малого підприємництва
43 1-мс, 2-мс (квартальна) Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва юридичні особи - суб’єкти малого підприємництва
44 1-послуги (квартальна) Звіт  про обсяги реалізованих послуг юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності
45 3-торг (квартальна) Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі
46 1-опт (квартальна) Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Отключить рекламу