Отключить рекламу

Подпишитесь!


8775 Печатать

Классификатор единиц измерения и учета, используемых в процессе оформления таможенных деклараций

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
   20.09.2012 року N 1011

   
   
Класифiкатор одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

   
Цифровий код Лiтерний код Найменування одиницi вимiрювання чи облiку Скорочене позначення Примiтки
Одиницi вимiрювання, передбаченi УКТ ЗЕД
166 KGM Кiлограм кг  
181 GRT Брутто-реєстрова тонна брутто-реєстр. т  
185 CCT Вантажопiдйомнiсть у метричних тоннах (вантажпiдйом.метрич. т)  
163 GRM Грам г  
306 GFI Грам подiльних iзотопiв г подiл. iзотоп.  
162 CTI Карат метричний кар = 200 мг
055 MTK Квадратний метр м2  
861 KNI Кiлограм азоту кг N  
859 KPH Кiлограм гiдроокису калiю кг KOH  
863 KSH Кiлограм гiдроокису натрiю кг NaOH  
857 KPO Кiлограм оксиду калiю кг K2O  
841 KHS Кiлограм пероксиду водню кг H2O2  
865 KPP Кiлограм п'ятиокису фосфору кг P2O5  
800 KCC Кiлограм хлорид холiну кг C5H14ClNO  
845 KSD Кiлограм сухої на 90 % речовини кг сух. 90% реч  
867 KUP Кiлограм урану кг U  
113 MTQ Кубiчний метр м3  
305 CUR Кюрi Ki  
112 LTR Лiтр л  
831 LPA Лiтр чистого (100 %) спирту л 100 % спирт  
006 MTR Метр м  
715 NPR Пара 2 шт. (пар)  
797 CEN Сто штук 100 шт  
114 MQM Тисяча кубiчних метрiв тис. м3  
130 KLT Тисяча лiтрiв тис. л  
798 MIL Тисяча штук тис. шт  
246 MWH Тисяча кiловат-годин тис. кВт·год  
796 NMB Штука шт  
Iншi одиницi вимiрювання та облiку
173 CMT Сантиметр см  
102 KMT Кiлометр км  
039 INH Дюйм дюйм = 10 великим лiнiям = 12 малим лiнiям =25,40 мм
041 FOT Фут фут 0,3048 м.
051 CMK Квадратний сантиметр см2  
071 INK Квадратний дюйм кв. дюйм = 6,4516 см2
073 FTK Квадратний фут кв. фут = 144кв.дюймам =0,092903 м2
111 CMQ Кубiчний сантиметр см3  
132 FTQ Кубiчний фут куб. фут = 1728 куб. дюймам =0,02831685 м3
354 SEC Секунда с  
359 DOY Доба доба  
356 HUR Година год  
355 MIN Хвилина хв  
187 ONZ Унцiя торговельна торг. унцiя = 28,34933 г
201 APZ Унцiя аптекарська татройська трой. унцiя = 8 драхмам =31,1035 г
186 LBR Фунт торговельний торг. фунт = 16 унцiям = 256 драхмам = 7000 гранам = 453,59237 г
214 KWT Кiловат кВт  
204 TAH Тисяча ампер-годин кА год  
740 DPC Дюжина штук дюжина шт  
641 DZN Дюжина дюжина =12 штук
626 CLF Сто листiв 100 листiв  
168 TON Тонна метрична т  
704 SET Набiр набiр  
003 MMT Мiлiметр мм  
050 MMK Квадратний мiлiметр мм2  
110 MMQ Кубiчний мiлiметр мм3  
366 ANN Рiк рiк  
362 MON Мiсяць мiсяць  
161 MGM Мiлiграм мг  
999 KLC 1000 літрів у літрах, приведених до температури 15° C тис. л при 15° C  
   

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться