Отключить рекламу

Подпишитесь!


2173 Печатать

Классификатор видов поступлений бюджета, контролируемых таможенными органами

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
   20.09.2012 року N 1011
(із змінами внесеними наказом Мінфіну
від 17.02.2015 р. N 152, від 21.03.2016 №378)

   
   
Класифiкатор видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами

   
Код виду надходжень Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Пiдстава для нарахування податкiв та зборiв
Мито
Ввiзне мито 15010000 Митний кодекс України, глава 42
020 Мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010100
021 Мито на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010500 Митний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України"
120 Мито на товари, що ввозяться (пересилаються) на територiю України фiзичними особами 15010200 Митний кодекс України, роздiл XII
121 Мито на транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010500 Митний кодекс України, роздiл XII
Вивiзне мито 15020000 Митний кодекс України, глава 42, роздiл XII
040 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами господарювання 15020100
140 Мито на товари, якi вивозяться (пересилаються) фiзичними особами 15020200
Антидемпiнгове мито   Митний кодекс України, глава 42,
023 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010900 Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту",
123 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010900 рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо застосування заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Спецiальне мито   Митний кодекс України, глава 42,
024 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010800 Закон України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну",
124 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами 15010800 рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Компенсаційне мито   Митний кодекс України, глава 42,
025 Компенсаційне мито на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами господарювання 15011000 Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту",
125 Компенсаційне мито на товари, що ввозяться на митну територію України фізичними особами 15011000 рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо застосування заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Додатковий імпортний збор   Митний кодекс,
022 Додатковий імпортний збір на товари, що ввозяться на територію України суб'єктами господарювання 15011100 Закону України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року"
122 Додатковий імпортний збір на товари, що ввозяться на митну територію України фізичними особами 15011100  
Акцизний податок
Акцизний податок з товарів, ввезених на митну територію України суб'єктами господарювання 14030000 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215
080
Спирт 14030100 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункт 215.3.1
081
Лікеро-горілчана продукція 14030200
082
Виноробна продукція 14030300
083
Пиво 14030400
084
Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну 14030600 14030700 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункти 215.3.2,  215.3.3
085
Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) 14030800 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункт 215.3.5
086
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них 14030900 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункт 215.3.7
090
Кузови для моторних транспортних засобів 14031000 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункт 215.3.6
092
Пальне 14031900 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункти 215.2.3, 215.3.4
027
Інші підакцизні товари іноземного виробництва 14032000  
Акцизний податок з товарів, ввезених на митну територію України фізичними особами 14030000 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215
185
Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) 14030800 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункт 215.3.5
186
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них 14030900 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункт 215.3.7
190
Кузови для моторних транспортних засобів 14031000 Податковий кодекс України, розділ VI, стаття 215, підпункт 215.3.6
127
Інші підакцизні товари іноземного виробництва 14032000  
Податок на додану вартiсть
028
Податок на додану вартість з товарів, ввезених на територію України суб'єктами господарювання (крім лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я) 14070100 розділ V Податкового кодексу України
128
Податок на додану вартість з товарів, ввезених на територію України фізичними особами
029
Податок на додану вартість з лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів та медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; а також лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я 14070200 розділ V Податкового кодексу України
Iншi види бюджетних надходжень
026 Інші збори з імпорту 15010300 Митний кодекс України
050 Штрафи за порушення митних правил 21081100 Митний кодекс України
095 Штраф за порушення митних правил, що передбаченi статтями 472, 482, 483, 484 Митного кодексу України 21081100 Митний кодекс України, глава 68
051 Надходження коштiв вiд реалiзацiї конфiскованого майна за матерiалами митних органiв 24010100 Митний кодекс України
052 Надходження конфiскованої нацiональної та iноземної валюти за матерiалами митних органiв 24010300 Митний кодекс України
053 Надходження валюти, щодо якої минув строк позовної давностi 24030000 Цивiльний кодекс України, Митний кодекс України
059 Надходження коштiв вiд реалiзацiї безхазяйного майна, знахiдок, спадкового майна (у разi вiдсутностi спадкоємцiв за заповiтом i за законом, усунення їх вiд права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також вiдмови вiд її прийняття), а також валютних цiнностей i грошових коштiв, власники яких невiдомi 31010200 Бюджетний кодекс
055 Кошти вiд реалiзацiї скарбiв, якi є пам'ятками iсторiї та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування (у тому числi того, вiд якого вiдмовився власник або отримувач) 31010100 Бюджетний кодекс
060 Штраф за порушення податкового законодавства 21081100 Податковий кодекс України, роздiл II, стаття 123
070 Єдиний збiр, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України 22110000 Закон України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"
071 Плата за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування та поза робочим часом, установленим для митних органiв 22200000 Митний кодекс України, постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003 N 93 "Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв"
079 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованостi пiдприємств, органiзацiй та установ, щодо яких минув строк позовної давностi ( у тому числi коштiв вiд реалiзацiї майна, за яким не звернувся власник до закiнчення строку зберiгання) 24030000 Цивiльний кодекс України, Митний кодекс України
092 Екологiчний податок 19010600 Податковий кодекс України, роздiл VIII, стаття 241, пiдпункт 241.2.2
093 Iншi надходження 24060300  
Iншi види надходжень
031 Вiдшкодування витрат митних органiв на зберiгання товарiв, транспортних засобiв на складах митних органiв 25010100 Митний кодекс України


Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться